PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako vysporiadať preplatok z ročného zúčtovania DzP zo ZČ, v hlásení, v prehľade, alebo požiadať písomne o vrátenie preplatku? Prosím vysvetliť možnosti.
 2. Zaokruhľovanie nedoplatkov pri ročnom zúčtovaní dane
 3. Prehlad na DU - pisomne alebo elektronicky ?
 4. Platia sa od 1.1.14. odvody do sociálnej poisťovne z príspevku UPSVAR, ktorý pripočítavame k hrubej mzde zamestnanca? UPSVAR nám prepláca odvody za zamestnanca podľa par. 50a.
 5. Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa za mesiac apríl, ktoré doštudovalo vysokú školu do 23.apríla 2013 a 27.apríla sa evidovalo dieťa na úrade práce?
 6. nezdaniteľná časť základu dane
 7. dokedy treba vyčerpať RD po rodičovskej?
 8. Vyrovnanie výsledku RZD
 9. RZD a zaplatenie zdravotného poistenia z podielu na zisku za rok 2011.
 10. daňový bonus v RZD
 11. česká pracovná neschopnosť
 12. PN- ukončenie
 13. Ako je to v pripade ak lekar na priepustku uzna celodenne vyšetrenie?
 14. Výpoveď,PN a odstupné
 15. Ukoncenie PP pocas PN + žiadosť o dôchodok
 16. Opakovaná materská dovolenka a vymeriavací základ
 17. Môžem vykonať ročné zúčtovanie-nezdaniteľná čiastka u dvoch zamestnávateľov celý rok súčasne?
 18. má nárok na odstupné?
 19. povinné zamestnávanie ZŤP
 20. ročné zúčtovanie danie pre zahraničných zamestnancoch
 21. Potrebujem fakturu k vydeoskoleniu z 22.10.2013, kde si ju viem stiahnut. na vasej stranke. Dakujem
 22. Pravdepodobný priemerný výrobok - zlý výpočet v 1/2014 - ako to opraviť?
 23. Akym sposobom zasielat potvrdenia o zdanitelnych prijmoch?
 24. Ako vypočítam pomernú časť dovolenky pre zamestnanca prijatého počas roka?
 25. Hlásenie o vyúčtovaní dane - údaje o dedičovi, zástupcovi ...
 26. Daňový bonus v RZD
 27. Daňový bonus pri PN
 28. Skrátený pracovný úväzok a dovolenka
 29. preplatok na dani zamestnanci- a vrátenie preplatku z Dú
 30. Zamestnanec a pracovné voľno z dôvodu dedičského konania
 31. pracovná zmluva a ukončenie pracovného pomeru počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky
 32. Daňový bonus
 33. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2013 - riadok 01
 34. Som tehotna..Mozu ma nutit podpisat zmluvu na dobu urcitu v skusobnej dobe?
 35. Prerušenie pracovného pomeru
 36. Môže si zamestnanec uplatniť daňový bonus pre dieťa, ktoré študuje v nultom ročníku vysokej školy na dennom štúdiu ?
 37. Príjem od dvoch zamestnávateľov súčasne.
 38. Daňový bonus
 39. Strhnuť centový nedoplatok v ročnom zúčtovaní??
 40. Nezdaniteľná časť dvakrát v mesiaci?
 41. Mám nárok na minimálnu mzdu?
 42. Skončenie pracovného pomeru dohodou u dôchodcu
 43. Predcasny porod,umrtie dietata a dlzka materskej dovolenky
 44. Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom prácu v sobotu a v nedeľu?
 45. Môže si zamestnanec zo základu dane odpočítať platby na zdravotné poistenie, ktoré si platil ako dobrovoľne nezamestnaný?
 46. RZD konateľa s pravid. mesačnou odmenou za výkon funkcie
 47. Zamestnanecká prémia pri príjme z dohody o BPŠ nie je.
 48. skončenie pracovného pomeru dohodou v posledný deň rodičovskej dovolenky
 49. Po ako dlhej dobe strácajú dedičia nárok na odstupné po strostovi obce?
 50. optimalizacia miezd zo zlej financnej situacie firmy
 51. výpoveď podľa § 63, odst.1 písm a) - zamestnávateľ v konkurze
 52. cestovné a stravné preplatené v mzde + iné príjmy
 53. preplatená dovolenka
 54. preplatená dovolenka
 55. Nárok na ročný danový bonus a NCZD na manzelku ?
 56. preplatok na dani zamestnanca z rocneho zuctovania dane
 57. Má nárok na daňový bonus daňovník ?
 58. mám nárok na adekvátnu cast dovolenky za obdobie pn, materskej a rodicovskej dovolenky?
 59. Výpočet miezd v Poľsku a Maďarsku
 60. nedoručenie potvrdenia o PN zamestnávateľovi
 61. pravdepodobny priemerny zarobok
 62. aké výdavky sa môžu dať z nájomného v daňovom priznaní pri prenajímaní bytu?
 63. Jeden deň v týžni mám delenú pracovnú dobu, v rámci ktorého mám aj pracovnú pohotovosť - mám nárok na nejaký príspevok ku mzde ? Som vychovávateľkou v ŠKD.
 64. Postupuje zamestnávateľ správne, ak mi neposkytuje SL - som vychovávateľka v ŠKD.
 65. predlzeny rodicovsky prispevok
 66. Ako zvysit matersku, ked som SZCO
 67. Nárok na materskú - nízky VZ
 68. DP provízia z AVONU
 69. narok na materske
 70. Výpočet priemeru pre náhrady - nástup do zamestnania, prvá výplata
 71. Ak je zamestnanec na TP a popritom má aj živnosť, je povinný platiť odvody zo živnosti ?
 72. Odpočitateľná položka na manžela / manželku
 73. Okamžité skončenie DPČ?Je nenastúpenie do práce dôvodom na okamžité skončenie DPČ?
 74. RZD bývalého zamestnanca
 75. Mam narok na zamestnanecku premiu? - Konkretny pripad
 76. VEMA
 77. Pri ZŤP - od ktorého dňa nižšie odvody?
 78. NČZD na manželku, príjem z dotácie z úradu práce
 79. Výpoveď zo zamestnania na dobu určitú
 80. Výpoveď po ukončení RD
 81. Zamestnanecka premia
 82. krátenie limitovaných náhrad
 83. prechod z rodičovskej dovolenky na PN
 84. výpočet mzdy
 85. zamestnanecká prémia
 86. Kto plati dva dni ktore uplynu v ochrnnej lehote ked idem na pn a este nie som na UP
 87. OČR - ako vyplniť ukončenie
 88. Pohotovosť
 89. Vypoved a dovolenka
 90. invalidny dochodok v rakusku
 91. Oboznámenie so spracúvaním os. údajov - dohodári
 92. predĺženie príkaznej zmluvy uzavretej podľa § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka
 93. Na kolko dni dovolenky mam narok pri vypovedi
 94. odpočitateľná položka na manželku
 95. mzda + účtovanie repre
 96. Ako vyrátam úrazový príplatok,keď nejde o pracovný úraz?
 97. Co treba k davke v nezamestnanosti,ak som pracovala v zahranici?
 98. Zaradenie do platovej triedy a pracovná zmluva
 99. postup pri vybavovaní - Formulár A1
 100. Pomoc s papiermi pri zamestnavani ludi v Nemecku
 101. O koľko euro môže agentúra krátiť diety pri práci v DE-môže ich aj nevyplatiť?
 102. Daňový bonus
 103. NČZD na manžela
 104. Živnosť 1 mesiac
 105. Praca na dohodu (pocas evidencie UPSVaR)
 106. Práca na dohodu a rodičovská dovolenka
 107. SÚRNE - patri odstupne ak z-nec odmietol ponuku ineho vhodneho miesta???
 108. dohodár na nepravidelný príjem
 109. Zamestnanec ako svedok na daňovom úrade
 110. ZP - Prihláška / Odhláška
 111. Zmena výkonu práce (Pracovná zmluva)
 112. narok na dovolenku
 113. Dovolenka naviac - danovy dopad
 114. Predĺžená rodičovská dovolenka a skončenie PP
 115. zákonný zástupca
 116. Mzdové nároky dohodára
 117. mozem si uplatnit danovy bonus za cely rok, ak som na rodicovskej a zamestnavatel mi vyplatil jednorazovu vyssiu odmenu?
 118. Ahojte,viete mi prosím poradiť,či možeme pre obchodáka dať miesto výkonu práce územie SR a ČR? A či je nutné pri pracovnom čase viac ako 11 hodín mu zabezpečiť 2 teplé jedlá?
 119. Môžem nastúpiť do novéj práce aj keď som PN
 120. Pracjujúci na dohodu môže dostať výpoveď počas PN ?
 121. Môžem uplatniť nezdaniteľnú časť po skončení PP ?
 122. Výpoveď dohodou
 123. Ukoncenie pracovneho pomeru pri dohode o pracovnej činnosti
 124. Ahojte, poprosím o radu, dcera má na potvrdení o prjíme meno za slobodna, v decembri sa vydala, aké priezvisko mám zadať na daňové priznanie?
 125. Oznamovacie povinnosti pri skončení PP počas RD alebo PN
 126. Ako správne postupovať, aby som dostala max podporu v nezamestnanosti?
 127. prechod TPP na dohodu
 128. zrazka zo mzdy za mobil
 129. moze mzdarka odmietnut mi info o mojej hodinovej mzdy
 130. Davka v hmotnej nudzi / nezamestnanosti patri do vlastneho prijmu zamestnanca v RZD?
 131. Potrebovala by som náplň práce predavačky a vedúcej predajne
 132. Odvodová úľava
 133. daňový bonus na druhé dieťa ak je na MD
 134. Daňový úrad - odoslanie mesačného prehľadu ZČ
 135. Stornovanie mesačného výkazu v poisťovni UNION
 136. nepretrzity odpocinok v tyzdni vs nadcas
 137. Aké odvody zraziť z odstupného ?
 138. Ktoré zložky mzdy sa krátia pri čerpaní dovolenky ?
 139. ukončenie pracovného pomeru, pnka podpora
 140. Náhrada mzdy pri DPN sa vypláca za každý kalendárny den, alebo len za dni ktoré som mal pracovať ?
 141. Z akej sadzby sa vyratava preplatenie nadcasov a 25% mzdove zvyhodnenie za pracu nadcas ?
 142. Vypocet priemerneho mesacneho zarobku pri vypovedi zamestnankyni po RD
 143. Ukončenie pracovnej zmluvy dohodou + PNka+podpora
 144. Musí podať DP zamestnanec star.dôchodca ak mal príjem z úroku z cenných papaierov?
 145. odvody za zamestnancov na skrateny pracovny uväzok
 146. Priemerne mzdy na Slovensku 850€, aká je realita ?
 147. evidenčný list inf.systému
 148. Koľko my má nechať mzdová učtárka keď som rozvedená matka dvoch detí a mam zrážky zo mzdy
 149. rocne zuctovanie a hlasenie o vyuctovani dane
 150. Poprosím o kontrolu DP A
 151. Ako správne vypočítať alikvotne dovolenku zamestnancovi za rok 2014, ktorý rozviazal pracovný pomer k 28.02.2014?
 152. Preplatok z RZD a dane
 153. Daňové priznanie typ A - kontrola
 154. Hlásenie o vyúčtovaní dane - riadok 11
 155. praca na dohodu
 156. potvrdenie - nevyplatene prijmy
 157. Musím platiť nejaké odvody?
 158. zamestnanecká prémia
 159. Predčasný dôchodca, pozastavená výplata a NZčZD
 160. DP typ A priklad
 161. Práca na dohodu počas RD- dostanem podporu v nezamestnanosti?
 162. pracujuca matka na rodicovskej dovolenke, ktora ja zaroven majitelom a konatelom s.r.o. - odvody
 163. priem.počet zamestnancov kvôli odvodu zamestnavanie ztp na urad prace
 164. Zamestnanecká prémia a počet mesiacov
 165. Načo mám nárok v práci ako tehotná?
 166. Ako sa počíta pružný pracovný čas?
 167. nezdaniteľná časť na manželku
 168. Mám nárok na nemocenské dávky?
 169. Preplatok z RZD
 170. Môžem si spraviť daňové priznanie alebo musím mať ročné zúčtovanie ,keď mám už viacej rokov jedného zamestnávateľa.
 171. 2x uplatnená NZČZD a ročné zúčtovanie dane
 172. Dovŕšenia dôchodkového veku - spätné priznanie dôchodku zamestnanca v prac. pomere
 173. Dovolenka - nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas?
 174. Dohoda počas MD
 175. mam narok na materske?
 176. Ukončenie pracovného pomeru po MD a RD
 177. Skončenie denného štúdia a odhlásenie z dohody o brigádnickej činnosti
 178. práca počas dovolenky
 179. Nalezitosi zapoctoveho listu
 180. nárok na dovolenku po RD
 181. Na aku davku v hmotnej nudzi mam este narok?
 182. Má zamestnanec nárok na deň pracovného voľna s náhradou mzdy, ked má svadbu v sobotu?
 183. Pracovný pomer na dobu určitú
 184. PN po skončení PP dohodou
 185. Zdravotne odvody za zamestnanca ktory je PN
 186. Rodičovská dovolenka vs. Dohoda
 187. Uvadza sa do hlasenia o vyuctovani dane aj zamestnankyna, ktora bola v r.2013 na MD a RD?
 188. Treba znižovať odpočítateľnú položku v priebehu roka ? - milionárska daň
 189. Strava zamestnancov
 190. Zamestnanec a PN-ka
 191. daňové priznanie typu B?
 192. Potvrdenie o výške dôchodku
 193. Registrácia IS
 194. NčZD - príspevok na opatrovanie
 195. Materská
 196. uplatnenie nezdanit.časti na ženu
 197. Pracujuci student v Cesku
 198. oprávnené strhávanie prémii?
 199. Zníženie platu - len tak?
 200. Minimalna hod. mzda
 201. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 202. Danove priznanie a uplatnovanie nezdanitelnej casti ZD pocas roka
 203. Starobný dôchodca, zamestnanec a RZD - chyba v mzdách v roku 2013
 204. Okamžité skončenie pracovného pomeru a vyplatenie mzdy.
 205. Max podpora v nezamestnanosti po RD
 206. Odstupné po 4.mesiacoch
 207. Kratší pracovný čas na smeny - ako vypočítam dovolenku?
 208. Dohoda o PČ
 209. Keď pracujem na dohodu mám nárok na stravné lístky?
 210. Nezdaniteľna čiastku na manželku za rok 2013
 211. socialna poistovna mi nevyplatila davku co mam robit
 212. Polovičný úväzok a mzda
 213. Ukončenie PP z dôvodu nadbytočnosti
 214. Nezdan. časť na manželku
 215. Roč. zúčt. pre invalid. dôchodcu - preukázanie výšky inval. dúchodku
 216. Danovy bonus
 217. Prehľad opravný, alebo nie?
 218. Nezdaniteľná čiastka na partnera
 219. NČZD na manželku - výsluhový dôchodca
 220. Zamestnávateľ stratil ukončenie PN čo robiť?
 221. Dohoda o pracovnej cinnosti - skuska
 222. môžem ostať bez akéhokoľvek príjmu?
 223. Kvalifikačné triedy a ich nárast
 224. Konateľ a evidencia dochádzky
 225. Príležitostný príjem do 500,- EUR a odvody do zdravotnej poisťovne
 226. zamestnanecka premia
 227. Nepreplatenie dovolenky po skonceni PP vypovedou
 228. Neprávom vyplatená zamestnanecká prémia
 229. Zamestnanec a zároveň príjem z prenájmu
 230. Zamestnanec daňové priznanie za rok 2013
 231. Daňové priznanie za r. 2013
 232. Viete, že ... ?
 233. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku?
 234. Koho je zamestnávateľ povinný pozvať ny výberové konanie?
 235. Ako sa určuje mesačný fond pracovného času pri nepretržitej prevádzke
 236. Musím podať daňové priznanie, ked som predala zdedené pozemky?
 237. Ake je spravne urcenie pol dna dovolenky pri "nerovnomernom" pracovnom case pocas tyzdna?
 238. Ochrana údajov
 239. Oponentsky posudok - rocne zuctovanie
 240. Diety
 241. Výpoveď zo strany zamestnanca
 242. Daňové priznanie za r. 2013
 243. Nezdaniteľná časť na manželku
 244. Zamestnanec - inv. dôchodca - PN?
 245. Nezdaniteľna čiastka na manželku
 246. Kratší úväzok a odvody
 247. doplatenie daňového bonusu
 248. Ako začať BOZP a OPP?
 249. Môže o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia požiadať aj zamestnanec?
 250. Podpora v nezamestanosti