PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výpoveď zo strany zamestnanca
 2. Daňové priznanie za r. 2013
 3. Nezdaniteľná časť na manželku
 4. Zamestnanec - inv. dôchodca - PN?
 5. Nezdaniteľna čiastka na manželku
 6. Kratší úväzok a odvody
 7. doplatenie daňového bonusu
 8. Ako začať BOZP a OPP?
 9. Môže o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia požiadať aj zamestnanec?
 10. Podpora v nezamestanosti
 11. posúdenie invalidity "po starom" a "na percentá"
 12. Ak som na čiastočnom ID a chcela by som zriadiť CHP zamestnávam len osoby so ZŤP alebo aj osoby bez ZŤP?
 13. odvody pri dohode o vykonani prace
 14. Ake odvody platí zamestnavatel za zamestnanca na PN-ke?
 15. Môže si zamestnanec uplatniť manželku, ktorej bol odňatý príspevok za opatrovanie ?
 16. Dôležité osobné prekážky v práci - účasť na pohrebe
 17. Zamestnanecká prémia - odpracovaný celý mesiac
 18. odporučenie uchadzača o zamestnanie do zamestnania
 19. Poradie uspokojovania pohľadávok
 20. Skúste mi poradit nejaký zákon o odmeňovaní o mzdách o zložkách mzdy
 21. Rozdelenie mzdy na cast s odvodmi a cast bez odvodov
 22. Zamestnanec invalidný dôchodca, zmluva na dobu určitú, teraz na PN, môžeme ho prepustiť?
 23. Chcem sa informovať ešte ohľadom zdravotnej poisťovni či v ČR ak niekto pracuje na dohodu o pracovnej činnosti tak ho prihlásia v ČR? U nás na slovensku je to že áno.
 24. Výpoveď pozadu
 25. Viete mi poradiť korektnú firmu na skartáciu citlivých dokumentov z BA ?
 26. Zamestnávam v Základnej umeleckej škole učiteľku na 74 % úväzok, ktorá učí na 100% úväzok v Základnej škole, kde poberá kreditový príplatok. Patrí jej tento kreditový príplatok aj v ZUŠ?
 27. Na koľko dní dovolenky mám nárok?
 28. Neplatenie odvodov do zdravotnej poisťovne pocas doby stravenej v zahranici
 29. Tlačivo Ročny vykaz o plneni povinneho podielu zamestnavania občanov so zdravotnym postihnutim za rok 2013
 30. Odchod do starobného dôchodku - povinnosti z-vateľa
 31. Mohla by som poprosiť o vyplnenie dotazníka k DP z pohľadu zamestnanca.
 32. Krátenie dovolenky
 33. nárok na hmotnú núdzu
 34. živnostník a cestovný príkaz
 35. Koniec RD a urad prace
 36. Hľadám vhodnú literatúru o účtovaní miezd v detských domovoch (rozpočtová organizácia) z ich rôznymi špecifikami (vychovátelia, profirodičia, zamestnanci, ......doporučte
 37. Práca vo sviatok
 38. Nový zamestnanec - povinnosti zamestnávateľa
 39. Nastup na matersku dovolenku
 40. Môžem dať výpoveď zamestnávateľovi, ak som t.č. PNS?Alebo musím počkať,kým budem opäť v práci? Ďakujem za odpoveď
 41. Príjem zo Švajčiarska - výpočet základu dane pre účely DP na SK
 42. Nulová výplatná páska dohodara
 43. Chcem vedieť pri mzde na dohodu o vykonaní práce aká je čistá mzda z 5000 CZ.
 44. Vyplnenie Prehľadu na DÚ - neviem si rady
 45. spoločník s.r.o a zároveň konateľ môže uzavrieť pracovný pomer v s.r.o- čke?
 46. RZD a daňový bonus
 47. Dovolenka pri dlhodobej PN
 48. Pracovná zmluva - číslo OP
 49. Nemocenske poistenie pri neplateni mzdy a odvodov zamestnavatelom
 50. Pracujem v jednej firme 7r. Poslednych 6mes je vyplacana mzda na 2x 16.-18. a potom az 27-28 dna v mesiaci. Mozem poziadat o okamzutu vypoved s tym,ze mam narok na odstupne ( 2mes) ?
 51. Materská po pn?
 52. odmeňovanie brigádnika v percentách
 53. rožné zúčtovanie zamestnankyne na rodičovskej dovolenke
 54. Predčasné ukončenie skráteného pracovného pomeru
 55. Výpoveď z nadbytočnosti - v súlade so zákonom?
 56. Prijem z provizii ako fin.agent + zavisla cinnost
 57. mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha vylúčené doby od 01.01.2014
 58. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných
 59. práca nadčas a sviatky
 60. Výpočet dovolenky po dvoch MD.
 61. Ochrana osobných údajov - školiteľ BOZP
 62. Exekučné zrážky v prípade úpadcu.
 63. Kolko dní mám dovolenky za nasledujuče obdobie?
 64. Zmluva na dobu urcitu - dohodnuty cas uplynul a pracovny pomer stale trva
 65. Zamestnankyňa bola na materskej dovolenke do 16.3. 2013. Do zamestnania nastúpila od 17.3.2013. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane pri ročnom zúčtovaní za prvé dva mesiace?
 66. Materská - DoVP NP
 67. Aky doklad priniest na Ur.socialn. veci a rod. ?
 68. vypocet priemerneho zarobku
 69. DoVP dôchodca
 70. odoslanie výkazu na Fin. správu a vytlačenie
 71. Elektronické služby sociálnej poisťovne - výpadok?
 72. Skátený pracovný pomer
 73. Mesacny vykaz - nova rubrika - kalendarne dni vylucenych dob
 74. dostanem podporu,ked dám sám vypoved?
 75. PP na dobu určitú a MD
 76. daňové priznanie z dohody
 77. strava - týždňovky
 78. Mozem odmietnut poskytnutu stravu na zahranicnej pracovnej ceste?
 79. výkaz poisteného a príspevkov
 80. register poistencov
 81. Ako správne realizovať zrážky z dôchodku?
 82. Je možné aby mi vyrátali DVZ 26,466 eur na deň, na poberanie dávky v nezamestnanosti?
 83. Vyrovnávacia dávka tehotnej ženy
 84. Minimálna mzda
 85. odpočtit.položka na manželku
 86. práca v zahraničí
 87. Aký je rozdiel medzi dôchodkovým a starobným poistením
 88. príkazné zmluvy a inšpektorát prácel
 89. Dokedy si zamestnanec musí vyčerpať dovolenku z minulého roku?
 90. Zodpovednost pri bankovych prevodoch, autorizovanie platieb
 91. nejasnosti na vyplatnej paske
 92. čo ked som sa nezaregistrovala do 31.12.2013 podla nového zákona o ochrane osobných údajov?
 93. Dochodok - dilema - ist pracovat za minimalnu mzdu?
 94. manko v kase vo výške 1500 eur
 95. Uhrada odvodov skor ako miezd - je to mozne
 96. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 97. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 98. Dochodok - dilema - ist pracovat za minimalnu mzdu?
 99. Nezdaniteľná časť - manželka
 100. daňový bonus otec vs. manžel
 101. nezdaniteľná časť na manželku
 102. nárok na zamestnaneckú prémia - príspevok z úradu práce
 103. Odvodové povinnosti
 104. Súrne: Nejde mi poslať mesačný výkaz za zamestnancov do všzp
 105. Zrusenie pracovneho miesta a preradenie na ine
 106. Ako urobiť dochádzku zamestnancovi s nepravidelne rozvrhnutým pracovným časom v MRP?
 107. Ročné zúčtovanie a zamestnanec vo väzeni
 108. Základ pre ohodnotenie práce v sobotu
 109. ročné zúčtovanie dane za rok 2013 a platenie zdrav.poistenia
 110. Možem si uplatniť NCZD a ak áno v akej výške
 111. vypísať sa z PN v piatok alebo v nedelu?
 112. Výpočet odstupného po skončení rodičovskej dovolenky
 113. Dovolenka za odpracované dni
 114. Dane
 115. Oneskorene vyplatenie mzdy
 116. vypocet sumy zrazky za stravne listky
 117. Odchodné a dohoda o pracovnej činnosti
 118. Aky typ TPP je idealny?
 119. príplatky učiteľov v materskej škole
 120. Splatnosť poistného - výkaz poistného a príspevkov..
 121. DP
 122. Jasná definícia zametnávateľa podľa § 7 ods. 2 Zákoníka práce
 123. Prechod z MD na RP a dovolenka
 124. Nezauctovana PN 12/2012 a vyplatená 01/2013
 125. nárok na odpočitateľnú položku
 126. nesprávne vypočítaná daň zo závislej činnosti - opraviť?
 127. Ako vytvorit pracovny kalendar, ak praca zamestnancov zavisi od zakaziek?
 128. Vyhlásenie na uplatnenie NČ - nové tlačivo
 129. Výpoveď
 130. Nezdaniteľná časť základu dane na manžela za rok 2013
 131. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za 2013 - zosnulý
 132. Môže ovplyvniť dovolenka a sviatok hrubú mzdu?
 133. Nezdaniteľná časť základu dane a nevyplatená mzda
 134. Je možné pracovať na plný úväzok a zároveň navštevovať VŠ dennou formou? Ak áno, sú tam nejaké obmedzenia (napr. prídavky, a pod.)
 135. RZZP 2013
 136. Vzor - Dohoda o delenom pracovnom mieste
 137. Daňové z celostvetových príjmov podané na Slovensku
 138. Nárok na NČZD dôchodcu od júla 2013
 139. Nárok na dovolenku pri vzniku PP
 140. Aké sú povinnosti medzi ukončením a začiatkom nového pracovného pomeru v čase 1 mesiaca?
 141. Kedy sa mam ísť zaevidovať na ÚP?
 142. Dobry den, chcem sa spytat ako treba pocitat CN pri plavbe lodou? Dakujem
 143. dohoda-študent
 144. dohoda o brig, práci študenta
 145. Ročné zúčtovanie dane
 146. Ucitelka po RD a letne prazdniny
 147. Sťahovanie pauzy z pracovného času u čašníka.
 148. Predĺžená starostlivosť o dieťa z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do MŠ.
 149. Môžem prerušiť rodičovskú dovolenku a znovu na ňu nastúpiť?
 150. darovanie krvi
 151. Dohoda, ZP, štátny sviatok
 152. Ročné zúčtovanie dane - rodičovská dovolenka a príjem z dohody
 153. Ako správne vypočítať Pn-ku zamestnanca
 154. Nezdaniteľná časť na manželku
 155. Nenahlásenie PN zamestnancov do zdravotných poisťovní
 156. Pn-ka zamestnanca
 157. rodičovská, zamestanie a uplatnenie NCZD
 158. Zamestnávanie prostredníctvom agentúry
 159. Musím ako zástupca základnej školy podávať majetkové priznanie riaditeľovi školy?
 160. Vymeriavaci základ v skúšobnej dobe.
 161. Narok na mzdu pocas PN pri pracovnom uraze.
 162. Jednorazová odmena - člen výkonného výboru
 163. Narok na matersku a ochranna lehota
 164. Práca na zmeny
 165. Ako treba postupovať aby mi vznikol nárok na materskú dovolenku ak som absolventka a teda nezamestnaná???
 166. ročné zúčtovanie zamestnankyne s nízkym mesačným príjmom
 167. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím-výkaz
 168. DP poberateľov starobného dôchodku
 169. ročné zúčtovanie poberateľov starobného dôchodku,,
 170. Materská dovolenka a dohoda.
 171. Ukončenie rodičovskej dovolenky a následné čerpanie starej dovolenky
 172. Sprievodný list k ELDP
 173. Ak dala firma zamestnancovi výpoveď lebo preňho nemajú prácu a on je v trojmesačnej výpovednej dobe, môže si nájsť inú prácu aby neprišiel o odstupné? Teda že by mal dva pracovné pomery či tak nejak?
 174. preplatenie stravných lístkov po ukončení pracovného pomeru
 175. Vylepšenie materskej
 176. Socialne a zdravotne poistenie pre dobrovolne nezamestnaneho
 177. môže uplatniť manželka s nízkym príjmom NČ na manžela??
 178. Manzel na materskej
 179. Nezdaniteľná časť na manželku
 180. Nezdniteľná časť
 181. ročné zúčtovanie dane
 182. Pracujúci dôchodca
 183. ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 184. Ročné zúčtovanie
 185. Nezdaniteľná časť na manželku
 186. Max. VZ pre Náhradu príjmu za DPN
 187. RZ dôchodca
 188. Uviest "stratovy" predaj nehnutelnosti v rocnom zuctovani dane z prijmov FO?
 189. platená OČR 2x do mesiaca na toho istého člena rodiny
 190. Daň za rok 2013
 191. posúdenie kvalifikovanosti a platového zaradenia učiteľa
 192. Ročné zúčtovanie dane za r.2013
 193. zvýšenie materskej u SZČO
 194. Neskorší odchod na materskú dovolenku
 195. kredity za štátnu jazykovú skúšku vs. FCE cambridge certifikát
 196. Ako prepočítam dovolenku v programe MRP?
 197. Ročné zúčtovanie dane & ČID
 198. podpora v nezamestnanosti po skončení RD?
 199. potvrdenie o zdaniteľnej príjmoch fyz. osoby zo závisl. činnosti r. 2013
 200. Ročné zúčtovanie dane zamestnanca - uplatnenie nezdaniteľných častí na manželku
 201. Dá sa pracovná zmluva nahradiť novou?
 202. Vyhlásnie
 203. Mám správny výpočet dovolenky - krátenie za čas rodičovskej dovolenky ?
 204. Daňový bonus u podnikateľa, ktorý má aj závislú činnosť
 205. Dobrovoľné nemocenské do 1/2012
 206. Čestne prehlásenie
 207. Zapocitava sa odpracovana doba pocas absolventskej praxe do naroku na materske?
 208. zamestnavatel odmieta vydat zapoctovy list a vystupny list
 209. odpocitatelna polozka
 210. Dva zaměstnavatelé - přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění - jaké jsou úhrady u druhého zaměstnavatele?
 211. budúci dôchodca a nčzd
 212. iban
 213. niekto zo školstva??
 214. Zamestnanie Zťp osoby
 215. Povinnosť zamestnať ZTP občana
 216. Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť vystaviť tlačivo o príjme za predchádzajúci rok ?
 217. rodinný príslušník
 218. Zamestnávateľ mi nedal výpoveď
 219. Kedy je mozne zrazit nahradu mzdy za dovolenku na ktoru nevznikol narok?
 220. Davka v nezamestnanosti po skonceni RD?
 221. je výhodou - nevýhodou - mandátna zmluva a neskôr dohoda počas RD - ak mi trvá u zamestnávateľa pracovná zmluva?
 222. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2013
 223. PN ako vypočítať nemocenskú dávku?
 224. Dôležité osobné prekážky v práci
 225. Týždenný pracovný čas v Olympe
 226. Narok na rodicovsky prispevok a navrat do zamestnania v 1,5roku dietata
 227. pracovna zmluva a odvody za zamestnanca drzitela preukazu ZTP
 228. RZD 2013 dohodári
 229. dohoda o prac.činnosti a odvody pri invalidných dôchodcoch
 230. počet študentov na dohodu v s.r.o.
 231. Odvod do garančného fondu za štatutára s viac ako 50% podielom na majetku v programe MRP
 232. Ak požiadam zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a pracoval som u neho len na dohodu počas roka a mám podpísané vyhlásenie je mi povinný ho vykonať?
 233. môže zamestnávateľ zistiť, či bol pracovník naozaj u lekára
 234. Dôchodok z EU
 235. Nárok na dôchodok
 236. Co robit ak byvaly zamestnavatel nedoruci Potvrdenie o príjmoch za rok 2013
 237. Drzitel preukazu ZTp pokles schopnosti 75%
 238. Ako si môžem dodatočne nárokovať na stravné lístky za tri mesiace, ktoré neboli poskytnuté, keď už nepracujem v tej firme?
 239. Prihlasovanie dohodárov do poisťovne UNION
 240. Podmienky registrácie § 34
 241. Konateľ a odvody
 242. Odmena člena dozornej rady a predstavenstva
 243. Bezpečnostný projekt - iba ak je PC pripojený k internetu?
 244. Zamestnanecká prémia
 245. zrušenie PN ?
 246. Čerpanie PN počas evidencii na ÚP
 247. Delimitácia, dovolenka, PN
 248. Prechod z armády k vojenskej polícii
 249. dohodár - samoplatca ZP
 250. Absolventská prax a výlúčenie zo štúdia?