1. Dvojnásobné zdravotné poistenie z dôvodu nenahlásenia platiteľa poistenia. (13 replies)
 2. oneskorené odhlásenie zamestnanca (4 replies)
 3. Odvodová úľava - ako neurobiť chybu. (1 replies)
 4. Zamestnávanie osôb zo zahraničia, ktoré budú vykonávať prácu v zahraničí. (2 replies)
 5. Vyčerpanie 1 dňa dovolenky pri skončení PP dohodou (3 replies)
 6. OČR s dieťaťom (2 replies)
 7. Otec na materskej, alebo podpora? (8 replies)
 8. Nárok na odstupné (4 replies)
 9. Prechod z dávky v nezamestnanosti na dávku v materstve. (4 replies)
 10. Národ na dovolenku počas Materskej a rodičovskej dovolenky. (12 replies)
 11. Darovacia zmluva (0 replies)
 12. Čerpanie priepustky (9 replies)
 13. Dohodár ID PN (4 replies)
 14. Ako je platené školenie zamestnanca mimo pracovnej doby? (4 replies)
 15. UPSVAR a nenastupenie na dohodu o vyk.prace.Zaniest na urad ci nie ? (0 replies)
 16. Mzdový program Vema (1 replies)
 17. Práca na polovičný úväzok (2 replies)
 18. priznanie výšky platu (2 replies)
 19. Preradenie na inú prácu. (6 replies)
 20. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 21. PNKA a výpočet pri cestovnom príkaze (30 replies)
 22. Dohoda o zrážkach zo mzdy (6 replies)
 23. Stáž vo firme (1 replies)
 24. zahraničná pracovná cesta a sviatok (0 replies)
 25. Ake skladové hospodárstvo používate ? (6 replies)
 26. Odpracovaný čas (1 replies)
 27. Nové tlačivo Žiadosť o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky (3 replies)
 28. vzor predĺženia dohody o brigádnickej práci študentov (0 replies)
 29. Výpovedná doba a odstupné podľa aktuálneho ZP - mám nárok na obidve? (6 replies)
 30. Mzda na úkol a sviatky (3 replies)
 31. Zamestnanec ukončil PP bez výpovede (12 replies)
 32. úkolová mzda a nočná smena (4 replies)
 33. 40 hod. pracovný týždeň - je 8 hod. práca + 0,5 hod. prestávka? alebo 7,5 práca + 0,5 prestávka? (2 replies)
 34. Student a duplicitne podpisane cestne vyhlasenie (7 replies)
 35. Aký nárok na dovolenku vzniká zamestnancovi ak nenastúpi k 1. dňu v mesiaci? (5 replies)
 36. Môžem dohodárom poskytnúť stravný lístok v roku 2014? (1 replies)
 37. Nárok na dovolenku pri RD (4 replies)
 38. Pracovná zmluva, platnosť (14 replies)
 39. Kreditové príplatky a príplatok za triednictvo (1 replies)
 40. Riadime sa zákonom 552 a 553/2003? (6 replies)
 41. Minimálna mzda na dohodu (2 replies)
 42. Koľko € stojí SZČO registrácia ako zamestnávateľ? (3 replies)
 43. Začínajúci pedagóg a triedny učiteľ (2 replies)
 44. Nárok na daňový bonus - otec-matka? (1 replies)
 45. Krúžková činnosť na Základnej škole (0 replies)
 46. výpočet náhrady za dovolenku po PN (3 replies)
 47. Dávka v nezamestnanosti (4 replies)
 48. Celodenné vyšetrenie - nemoc, alebo OČR (5 replies)
 49. Ukončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka (6 replies)
 50. priznať tehotenstvo alebo nie? (7 replies)
 51. som tehotná a mám zmluvu na dobu určitú do októbra, môžu ma prepustiť? (4 replies)
 52. Kratší pracovný čas a prestávky v práci (2 replies)
 53. Mozem dostat vypoved zo strany zamestnavatela bez odstupneho? (6 replies)
 54. Mám nárok na aktivačný príspevok? (0 replies)
 55. Sťahovanie za prácou - príspevok z úradu práce (3 replies)
 56. Máte niekto skúsenosti so zamestnávaním občana ČR? (0 replies)
 57. dovolenka alebo neplatené voľno? (3 replies)
 58. Ukončenie pracovného pomeru po RD, podpora v nezamestnanosti (0 replies)
 59. Je potrebné pri telepráci, kde zamestnanci pracujú s vlastnými pracovnými pomôckami aj školenie BOZP? (2 replies)
 60. ukončenie PP počas zastupovania MD (3 replies)
 61. Môže vyratávať zamestnávateľ priemerku na dovolenku a paragraf iba zo základu mzdy nie teda aj z osobného ohodnotenia , ktoré tvorí ca 10% mzdy? (3 replies)
 62. Bonus na dieťa (7 replies)
 63. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie (9 replies)
 64. uznanie kreditov za kvalifikačné a rigorózne vzdelanie? (1 replies)
 65. Ako riesiť so Sociálnou poisťovňou absenciu pri dohode o pracovnej činnosti ? (1 replies)
 66. Doklady pri úmrtí zamestnanca (1 replies)
 67. Dodatočné daňové priznanie - dôchodca (9 replies)
 68. DoPČ a mladistvý zamestnanec (2 replies)
 69. Skrateny uvazok a min.mzda (5 replies)
 70. Precerpana dovolenka - absencia? (2 replies)
 71. ako sa dá uzatvoriť pracovný pomer v prípade pracovníka v školskej jedálni ? počas prázdnin pomocná sila nepracuje ??? (0 replies)
 72. invalidny dochodca v statnej sluzbe (5 replies)
 73. Je možné uviesť v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti adresu v zahraničí - EÚ? (6 replies)
 74. Dohoda alebo pracovný pomer? (1 replies)
 75. Príjmy a výdaje Sociálnej poisťovne. (4 replies)
 76. zamestnávateľ nechce uhradiť mzdu (1 replies)
 77. Je jednoduchsie, po navrate zo zahranica sa zamestnat aspon napr. na 1 mesiac doma na SK a poziadat o podporu na SK? (2 replies)
 78. Invalidný dôchodca sa stal poberateľom starobného dôchodku - aké odvody (15 replies)
 79. priemerny zarobok (2 replies)
 80. Invalidný dôchodca s poklesom o viac ako 70% (3 replies)
 81. Invalidný dôchodok priznaný spätne, ukončenie PP, nárok na dovolenku, ........ (5 replies)
 82. DVZ úrazové poistenie (1 replies)
 83. Preplatenie dovolenky pri skončení PP počas RD - treba prihlásiť do ZP? (0 replies)
 84. Môžem poslať zamestnancovi upozorňujúci list aj vtedy, keď porušil našu ÚSTNU dohodu a ohrozil tým chod prevádzky? (3 replies)
 85. Práca u polície? (2 replies)
 86. Komu mam dat PN listok ked som ukoncila PP? (5 replies)
 87. Rátajú sa aj víkendy a sviatky do minimálneho počtu dní nemocenského poistenia u nového zamestnávatela pri nástupe na materskú? (2 replies)
 88. Poldňová absencia v práci (4 replies)
 89. Koľko krát si môže uplatniť daňovú úľavu. (1 replies)
 90. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky - ako odvody sa platia do SP? (4 replies)
 91. Ukoncenie pracovneho pomeru zo zdravotnych dovodov,odchodne,odstupne (2 replies)
 92. Čerpanie dovolenky zamestnanca na dotáciu do 29 rokov (2 replies)
 93. odvody do ZP-starobný dôchodca (2 replies)
 94. Príjem dôchodcu na základe zmluvy o dielo. (0 replies)
 95. Dovolenka počas materskej dovolenky (2 replies)
 96. postup výpočtu odstupného a odchodného (7 replies)
 97. Chýbajúce 2 dni medzi pracovnými zmluvami (4 replies)
 98. Je nárok na príplatok za sviatok /29.8.2014/, keď bol zamestnanec celý mesiac august na SC v Bruseli? (1 replies)
 99. Chceme dať výpoveď dohodárovi na PČ uzatvorenej po 1.7.2014, ako postupovať? (2 replies)
 100. Mám prac.zmluvu na dobu neurčitú, na 8 hod denne. Dohodou o zmene -dodatkom bola zmenená doba na dobu určitú do 28.2.2015 a prac.úväzpk znížený. Je platný takýto dodatok pracovnej zmluvy? (4 replies)
 101. Štátnozamestnanecký pomer (1 replies)
 102. Prečerpaná dovolenka (1 replies)
 103. Narok na dovolenku za MD (1 replies)
 104. skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 105. videl už niekto pracovnú zmluvu , v ktorej je dohodnutá hodinová sadzba eur v čistom? a vie niekto poradit, ako k tomu urobit mzdu? (1 replies)
 106. Zamestnávateľ mi odmieta preplatiť zdravotnú prehliadku (5 replies)
 107. Mám povinnosť prihlásiť sa na Úrade práce alebo alebo upovedomiť zdravotnú poisťovňu, keď som 3. septembra ukončila rodičovskú dovolenku a pracovnú zmluvu uzatváram od 10. septembra? (6 replies)
 108. nedoplatok na ročnom zúčtovaní preddavkov na daň a výpoveď zamestnancovi (1 replies)
 109. Dohoda (1 replies)
 110. Dovolenka odborných zamestnancov (2 replies)
 111. Týždeň aktualít na Mzdy.TV (1 replies)
 112. Môžem zaslať mzdu a odvody skor ako je výplatný termín? (5 replies)
 113. Starobný dôchodca a práca na dohodu (8 replies)
 114. odvody SZČO dôchodca riadny-ZP,SP (1 replies)
 115. Máte niekto skúsenosti s typom zamestnania - pracovnou zmluvou zahrňujúcou prácu len cez sobotu a nedeľu po 12 hodín? (4 replies)
 116. Vypĺňať pri ukončení prac.pomeru zamestnancovi Evidenčný list dôch. zabezp. ak dôchodok už poberá? (3 replies)
 117. preplatená dovolenka počas RP (11 replies)
 118. uzatvorenie novej pracovnej zmluvy kvôli materskému (2 replies)
 119. Pracovno-právny vzťah predsedu družstva (1 replies)
 120. Výpoveď pre nadbytočnosť zamestnanca a nové pracovné zmluvy (3 replies)
 121. Gastrolistky na TPP (3 replies)
 122. Môže podpísať petíciu pre nezávislého kandidáta osoba, ktorá dovŕši vek 18 napr. 10. 10. 2014? Tzn, že v čase podpísania petície ešte nie je voličom, ale v čase volieb už bude. (6 replies)
 123. Hospodársky rok - rezerva na dovolenku (5 replies)
 124. Školský špeciálny pedagóg (2 replies)
 125. Má niekto skúsenosť s vybavovaním príspevku pre znevýhodneného zamestnanca ? (3 replies)
 126. Koľko dní dovolenky mám na tento rok, ked od októbra nastupujem na matersku dovolenku a pracujem na pracovnú zmluvu s dobou neurčitou? (6 replies)
 127. Platová trieda hlavnej kuchárky v školskej jedálni (1 replies)
 128. materska/rodicovska dovolenka (11 replies)
 129. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 130. Práca na dohodu u dobrovoľne nezamestnaného. (4 replies)
 131. Aké sú nároky zamestnanca pri skončení pracovného pomeru dohodou na žiadosť zamestnanca? (3 replies)
 132. po skončeni materskej dovolenky,mam narok na podporu v nezamestnanosti (3 replies)
 133. Pracovný pomer na 20 hodín mesačne (8 replies)
 134. dohodar 350 hodin v roku (1 replies)
 135. Skončenie PP so zamestnankynou, ktorá po MD nekomunikuje. (1 replies)
 136. uprava pracovneho casu (5 replies)
 137. náhradné voľno (6 replies)
 138. nevýhody práce na dohodu? (10 replies)
 139. Je možne požiadať o odchodne do DOCHODKU od zamestnavatela aj neskor ako je 10 dni ? (36 replies)
 140. vypoveď. (1 replies)
 141. Nárok na čerpanie dovolenky po návrate z MD a RD do práce (1 replies)
 142. Dohoda o BPŠ a sociálna poisťovňa - pravidelný príjem (2 replies)
 143. zmena dĺžky pracovného času (3 replies)
 144. dohoda (2 replies)
 145. Dohoda nepravidelný príjem - odvody (1 replies)
 146. Kratenie dovolenky kvoli prerusenej PN a materskej dovolenky (1 replies)
 147. zaradenie do platovej triedy (1 replies)
 148. Iná zárobková činnosť policajta (2 replies)
 149. Pracovná zmluva pre študenta čo je povinný zamestnávateľ? (6 replies)
 150. Môže exekútor vziať 2/3 zo mzdy 230€ v čistom? (8 replies)
 151. Môžeme zamestnať potencionálneho zamestnanca? (4 replies)
 152. Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné - po dlhodobej PN (5 replies)
 153. Predĺženie dohody - novela od 01.07.2014 (4 replies)
 154. Môže dať zamestnávateľ pokutu pri výpovedi zo strany zamestnanca? (2 replies)
 155. Preplatenie dovolenky (9 replies)
 156. povinnosti voči SP a ZP pri PN a OČR (4 replies)
 157. Ako správne nadefinovať DDs v MRP? (0 replies)
 158. Zam-nec nie je poisteny v zdravotnej poistovni (2 replies)
 159. Poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a platenie poistenia v nezamestnanosti (1 replies)
 160. Má nárok na absolventský príspevok aj absolvent, ktorý ukončil VŠ roku 2014 denné štúdium avšak má už 26 rokov? (1 replies)
 161. Ako zamestnávať živnostníkov bez platenia vysokých pokút (2 replies)
 162. zaratanie ped. praxe z dohody? (2 replies)
 163. Oplatí sa platiť dobrovoľné sociálne poistenie? (23 replies)
 164. Môžu mať "nepustiť" z práce? (7 replies)
 165. Vypocet mzdy v skolstve (2 replies)
 166. Odvody žiadateľa o azyl (1 replies)
 167. Konatelia a aká zmluva??? (1 replies)
 168. Priemerna mzda vychovavatelky v SKD (8 replies)
 169. Rodičovská dovolenka a zamestnanie (9 replies)
 170. DoPČ - 10 hod. týždenne, je aj iné obmedzenie ako pri DoVP - max 350 hod.ročne ? (4 replies)
 171. Predčasne skončená materská dovolenka a nástup do práce (4 replies)
 172. Musím odpracovať štátny sviatok? (1 replies)
 173. nedostala som vypoved po materskej dovolenke (5 replies)
 174. Zamestnavatel mi dal vypoved s odovodnenim zrusenie pracovneho miesta, aku pracu mi moze dat pocas vypovednej lehoty? (6 replies)
 175. Mám nárok na podporu po materskej-rodičovskej dovolenke? (7 replies)
 176. MK soft mzdy (1 replies)
 177. kolko dní dovolenky mozno uznat? (2 replies)
 178. Zatriedenie učiteľa, vysokoškol. pedagóga, ktorý bude učiť na ZŠ (1 replies)
 179. predaj auta zamestnancovi (6 replies)
 180. Rekondičný pobyt (11 replies)
 181. Odchodné a ELDP (3 replies)
 182. predčasný dôchodok (2 replies)
 183. Ak na výkaze do SP je deň výplaty príjmov 31.8., ale zamestnávateľ uhradí mzdy 25.8 musí 25.8. uhradiť aj odvody do SP alebo stačí do 31.8.? (6 replies)
 184. Ako sa vypočíta dovolenkovy priemer ? (1 replies)
 185. nastup na matersku po PN a narok na rodicovsky prispevok (11 replies)
 186. Výpoveď, podpora v nezamestnanosti, predčasný dôchodok. (1 replies)
 187. po skončeni podpornej doby kto plati odvody do soc.a zdravotnej povinosti (1 replies)
 188. Má zamestnanec nárok na celodenné platené voľno pri ošetrení u zubára vzdialeného 140 km ? (5 replies)
 189. narok na invalidny dôchodok, posudkový lekár mi odmieta potvrdiť žiadosť, vraj som iba na 40 % (1 replies)
 190. odvody za zamestnanca v TPP na čiastočný uväzok. (6 replies)
 191. praca na dohodu - nevyjasnene otazky (15 replies)
 192. Dohoda o vykonaní práce (4 replies)
 193. Je možné dostať nejakú časť zvyšnej podpory v nezamestnanosti, keď som dostala len 2 mesiace. Potom nastupujem do novej práce. Niekedy to vraj bolo možné. (3 replies)
 194. Môžem čerpať dovolenku počas rodičovskej dovolenky? (4 replies)
 195. Pracovne vikendy-nadcasy (11 replies)
 196. Podpora v nezamestnanosti pre obcana EU (7 replies)
 197. eldp a zapoctovy list (2 replies)
 198. musím vrátiť mzdu za prečerpanu dovolenku? (4 replies)
 199. Skončenie PP počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 200. Môžem ísť na dovolenku, alebo mi ju vyplatia? (6 replies)
 201. nastavenie bankoveho uctu zamestnanca -Olymp (1 replies)
 202. Dochadzkovy system na odtlacok prsta (26 replies)
 203. Zmluva o výkone konateľa (3 replies)
 204. Zahraničná cesta (1 replies)
 205. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 206. mzdy-dohoda inval.dôchodca (2 replies)
 207. Oznamenie o nastupe na matersku dovolenku otca. (1 replies)
 208. ukončenie pracovnej zmluvy na dobu určitú (4 replies)
 209. Zamestnanec dostáva minimálnu mzdu a má 2 nezaopatrené deti, môže sa mu zo mzdy zrážať aj exekučná zrážka? ak áno koľko? (1 replies)
 210. narok na dovolenku (3 replies)
 211. ked mi zvysili invalidny dochodok z 55 na 65%,zvysi sa mi aj suma ,ktoru budem terz poberat? (1 replies)
 212. Nárok na dôchodok (9 replies)
 213. výpočet dovolenky (6 replies)
 214. Ukoncenie PN - chybajuci doklad o ukonceni (4 replies)
 215. Nárok na dovolenku (3 replies)
 216. Ako sa urci rozhodujuce obdobie na vypocet DVZ na urcenie nahrady mzdy za PN? (7 replies)
 217. Vyplatenie odmeny po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 218. Mzda pri praci na dohodu - rozdiel medzi mzdou v hrubom a v cistom (9 replies)
 219. praca pre O2 predaj vo firmach (2 replies)
 220. Dohody o VP (8 replies)
 221. Prechod prav a povinnosti (13 replies)
 222. Rušenie prevádzky a výpovede zamestnancom (1 replies)
 223. Skončenie pracovného pomeru dohodou (4 replies)
 224. podpora nezamestnanosti (1 replies)
 225. Ku ktoremu dnu ma vyradi z evidencie UP ak sa nedostavim? (6 replies)
 226. DOPČ pravidelný príjem od 11.6.14 denne 2 hod. okrem víkendov, vo výkaze preddavkov za 6/14 som dala 14 dní, nemá to byť 20 dní? (1 replies)
 227. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu likvidácie firmy, povinnosti a odstupné (9 replies)
 228. Zamestnanie zamestnanca na dotáciu do 29 rokov (1 replies)
 229. Chcel by som sa opýtať na zdaňovanie študentov v TPP. (4 replies)
 230. Vyhlásenie (4 replies)
 231. Dobrovolne poistenie pocas prerusenia poistenia v PP (0 replies)
 232. Ako mám vyplatiť stravné zamestnancovi keď bol 7 hodín v Čechách a ďalej 5 hodín robil rozvoz na Slovensku. Dík. Jana (4 replies)
 233. čo všetko treba vytlačiť? (1 replies)
 234. PN deň pred výpoveďou či nie? (1 replies)
 235. Je možné dohodnúť v pracovnej zmluve ukončenie PP výpoveďou bez plynutia výpovednej lehoty? (1 replies)
 236. Ako postupovať pri úmrtí zamestnanca? (4 replies)
 237. Vyrátanie materskej dovolenky po rodičovskej dovolenke (0 replies)
 238. PN preplacane zamestnavatelom - jedna sa o kalendarne alebo pracovne dni? (2 replies)
 239. Príkaz na začatie exekúcie (6 replies)
 240. Náhrada príjmu (2 replies)
 241. ak exekútor sťahuje z dôchodku a sa zamestnám koľko môže stiahnuť z druhého platu som inv.dôch.vie niekto. (7 replies)
 242. Skončenie dohody o brigádnickej práci študenta (4 replies)
 243. príspevky pre invalidného dôchodcu... (2 replies)
 244. Mam byt zaradena ako zacinajuci ci samostatny ucitel? (0 replies)
 245. Výsluhový dôchodca a dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 246. nástup na PN počas výpovednej lehoty (4 replies)
 247. Môžem pri dohode o pracovnej činnosti zarábať každý mesiac inú sumu? (7 replies)
 248. Interna smernica o obliekani THP pracovnikov (1 replies)
 249. Vyplatna paska (18 replies)
 250. kratkodobe nariadenie dovolenky zamestnavatelom‏ (11 replies)