PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. preplatenie sviatku
 2. Dovolenka
 3. Nárok na dovolenku pred materskou
 4. Dovolenka vs. sviatok a narok na mzdu ( nerovnomerny pracony cas -smeny)
 5. registratúra
 6. pracovna zmluva na dobu urcitu a predlzenie
 7. Prechod z rodičovskej na materskú
 8. Potvrdenie o príjme za rok 2013 - "druhá strana"
 9. Vyplatia mi spätne dávku, ak som bola na dohode a predtým som pracovala?
 10. Zahranicna pracovna cesta
 11. Akým spôsobom vyplatí firma - osobe - nie zamestnancovi províziu?
 12. Ako podpísať nové Vyhlásenie na zdanenie príjmov - 2014
 13. Započítava sa mi MD do započítanej praxe pre určenie tarifného platu, ak som do zamestnania nastúpila prvýkrát po MD?
 14. PN po skončení PP
 15. tvorba rezervy na dôchodok vypočet
 16. Vyhlásenie na zdanenie prijmov - tlačivo 2014
 17. Dávka v nezamestnanosti po skončení RD
 18. štatistické výkazy povinne, či nie?
 19. Preukaz ZTP na auto
 20. Mam narok na matersku dovolenku?
 21. Nezamestnaný na dohodu a odpočítateľná položka dane
 22. Sociálna poisťovňa - sankcie v 2014
 23. Rozdvojenie pracovneho miesta pocas MD
 24. Krátenie dovolenky počas materskej a rodičovského
 25. Dovolenka pocas MD a nasledne MD a RD
 26. musím absolvovať skúšku na ochranu osobných údajov, ked pracujem vo firme, kde robím mzdy 500 ľudom a z osobnými údajmi prichádza do styku ja a 5 manažérov?
 27. Žiadosť o vykonanie RZD 2013
 28. RLFO do SP zmena
 29. Patrí vedúcemu štátnemu zamestnancovi pri zastupovaní nadriadeného vedúceho okrem príplatku za zastupovanie aj jeho príplatok za vedenie?
 30. Vypoved zamestnavatelom a zamedzenie pristupu do prace
 31. POMOC - Socialna poisťovňa - RLFO
 32. Doba určitá
 33. Výkaz pre SP - nepravidelný príjem
 34. Exekutor nekomunikuje so zamestnavatelom
 35. Kolko dni ma exekutor na vratenie preplatku.
 36. Upozornenie- porusenie pracovnej discipliny.
 37. finančný príspevok pre zamestnávatela na mzdy při zamestnaní dlhodobo nezaměstnaných po novelizácii zákona z novembra 2013
 38. Zamestnávateľ môže bez môjho vedomia vypísať lekárske vyšetrenie?
 39. Stravné v Rusku v rubliach alebo v Eur?
 40. opätovné predĺženie prac.zmluvy na DU
 41. PNS a DOHODA
 42. Práca na Silvestra
 43. Výpočet mzdy pre personálneho asistenta
 44. Nepeňažný príspevok na stravu zo SF - kód položky v Olympe
 45. Pracovný pomer cez úrad práce.
 46. Zrušenie pracovného pomeru - dohodou
 47. krátenie dovolenky
 48. Z akého VZ sa vypočíta materské?
 49. Ochrana osob. údajov-kamerový systéma a BOZP
 50. Aké doklady sa vystavujú pri prechode zamestnanca - predaj firmy
 51. Priemerný zárobok na výpočet odstupného po dlhodobej PN?
 52. Nahrada za prijazd na poruchu
 53. možem súčasne poberať nemocensku aj starobný dochodok
 54. Ukoncene DNP a materska 2014
 55. Zvyšuje sa z titulu valorizácie tarifných platov od 1.1.2014 aj príplatok za riadenie?
 56. Môže mi zamestnávateľ strhnúť diety ked dam výpoveď
 57. Odmeny vyplatené v januárovej výplate
 58. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013, potvrdenie o zaplatení dane - dvaja zamestnávatelia
 59. stravné lístky
 60. Zamestnanec je PN od 01.01.2013 do 30.07.2013, praceschopny je od 31.07.2013 do 29.10.2013. Od 30.10.2013 doteraz . Je spravne krátenie dovolenky o 5/12?
 61. nárok na paragraf
 62. PN v tehotenstve
 63. Kto mi spraví Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 ak som dostala výpoveď vo februári 2013 a toho času som stále vedená na ÚPSVaR?
 64. Študent na polovičný úvazok - daň
 65. Ako je to s odvodmi pri PP na skrateny uväzok podla platnych zakonov v r.2014?
 66. RZD a prijem zo zahranicia
 67. Zamestnanie manzelky - dohoda, zivnost, zamestnanec na sktrateny uväzok?
 68. Zapocet rokov v ramci materskej dovolenky
 69. ako sa aplikuje zákon o ochrane osobných údajov ked si podnikateľ vedie sám účtovníctvo a spracováva mzdy pre 1 zamestnanca. potrebuje registrovať svoj účt. program ???
 70. Čerpanie dovolenky určené zamestnávateľom
 71. Manželka ako spolupracujúca osoba živnostníka
 72. ......
 73. Príspevok na podporu udržania pracovných miest
 74. ako postupovat pri krádeži na predajni?
 75. hlasy
 76. ide do roč. zúčtovania daní príjem vyplatený z garančného fondu zo sociálnej poisťovne
 77. Materska dovolenka
 78. potrebovala by som nejaký návod, resp. prehľad toho ako prídem nato, do ktorej platovej triedy, či tarify je zaradený učiteľ, učiteľka v škole, škôlke??
 79. dvojsmenná prevádzka-výmena smien
 80. Mám zamestnankyňu, ktorá nastúpila 16.12 na dohodu o prac.činnosti, odpracovala 4 dni po 2 hod. mzdu má 2e/hod. a neviem, prečo mi program hovorí, že nedosahuje minimálnu mzdu?
 81. Príspevok z úradu práce výpočet
 82. zaradenie učiteľky MŠ - pomôžte
 83. Trabalo sa nahlásiť na DÚ ako zamestnávateľ?
 84. problém určiť platovú triedu začínajúcej učiteľke MŠ
 85. Ako sa postupuje v pripade, ze pride poziadavka na vykonavanie zrazok zo mzdy od dvoch veritelov?
 86. stravne listky 2013?
 87. Pedagogický zamestnanec - skrátený úväzok a výpočet skráteného pracovného času...
 88. Chcela by som sa spýtať či je povinné podať mesačný prehľad na DÚ za 12/2013 elektronicky?
 89. zmena tlačív v SP
 90. Mozem sucastne byt na PN a RD?
 91. Výpočet priemeru dovolenky
 92. plat nepedagogického zamestnanca od 1.1.2014
 93. preplatenie dovolenky pri skončení PP a odvody
 94. Dovolenka
 95. Rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN
 96. Prečo sa mi v programe POHODA v tlačive o dávke v nezamestnanosti nevyplnia VZ?
 97. A ak bude mať miesto výkonu práce v tej reštaurácii, netreba potom nahlásiť tú reštauráciu ako prevádzku?
 98. Miesto výkonu práce pre rozvozcu v pizzérii môže byť doma?
 99. Oplatí sa požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať do januára 2014?
 100. Predĺžená neplatená rodičovská dovolenka
 101. prepočet dovolenky pri zmene úväzku
 102. skončenie RD a následne PN
 103. preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu MD po ukončení PP
 104. mzdový výmer
 105. Aké osoby spadajú podľa zákonnika práce do pojmu rodinný príslušník?
 106. Aké nemocenské dávky dostanem?
 107. školenie
 108. Odchodné a spätné zamestnanie zamestnanca
 109. Dátum na potvrdení pre ÚPSVaR
 110. Oprávnené osoby
 111. dohoda o zrážke v zmysle OZ
 112. Ako prihlásiť zamestnankynu do ZP na rod. príspevku, ked jej bol vyplatený príspevok zo SF?
 113. Co v pripade, ze zamestnanec nechce stravne listky?
 114. Dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
 115. DP pri DoVP
 116. príjem po skončení PP
 117. ahojte potrebujem poradit RD mi konci 25januara to je to je sobota ako mam postupovat na kolko sa zamestnat aby mi vysla podpora vysia ako minimalna .dik
 118. Verejné rodné čísla a iné osobné info na firemnej sieti v práci.
 119. aké je číslo nariadenia alebo zákona, ktorým sa upravujú platy zamestnancov vo verejnej službe od 1.1.2014
 120. aká je novelizácia zákona 553/2003 odmeňovanie pracovníkov vo verejnej správe od 1.1.2014 aká je novelizácia zákona 553/2003 odmeňovanie pracovníkov vo verejnej správe od 1.1.2014
 121. Striedanie zmien po tyzdnoch
 122. Nevyplatenie mzdy rakuskym zamestnávateľom
 123. Výpočet stravného pri pracovných cestách.
 124. kolko mozem zarobit ako student ak rodicia poberaju davku v hmotnej nudzi ?
 125. okamžité skončenie PP §69 ods. 1písm. a) ZP
 126. Ako je to s hranicou príjmu za rok 2013 (na neplatenie odovodov)?
 127. Vypracovanie bezpečnostného projektu
 128. Kde nájdem vzory tlačív na stránke drsr.sk?
 129. Nevyčerpaná dovolenka 2013
 130. PN a sviatok
 131. Kolekcie a ženy na materskej dovolenke
 132. kolko sa stahuje zamestnancovi z ceny stravného listka
 133. Minimálna hodinová sadzba - dohody od 01.01.2014
 134. Ochrana osobných údajov
 135. ID z mladosti od r. 1995
 136. kontrola z inšpektorátu práce
 137. Vymeriavací základ na SP versus hrubá mzda-nesúlad
 138. Stare Potvrdenie o zdan.prijmoch zo ZČ
 139. Zabudla som odhlásiť zamestnanca zo SP a ZP, čo s tym?
 140. Stravný lístok počas nadčasu
 141. dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke
 142. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 143. Olymp bankové účty
 144. Jednorazovy prijem pocas poberania podpory v nezamestnanosti
 145. Výplata nemocenských dávok a prechod na SEPA úhrady v tuzemskom platobnom styku od 1.2. 2014
 146. Kto má vyplatiť pn, keď pracovný pomer bol ukončený počas práceneschopnosti?
 147. spätné prihlásenie dohodára - §7 ods 2
 148. pracovná zmluva na dobu určitú a skúšobná doba
 149. Náhrada príjmu pri PN, minulý rok dotácia
 150. Koniec rodičovskej dovolenky, nástup na novú MD
 151. Nárok na dovolenku koľko dní?
 152. Zvýšenie platovej tarify
 153. Starobný dôchodca ako osobný asistent. pre TZP osobu.
 154. Nárok na odstupné
 155. Dohoda o brig.práci študenta
 156. Poberatel starobného dochodku a praca na dohodu
 157. DVZ pre účely PNky
 158. Monitorovanie priestrorov
 159. Náhrada stravného 2014
 160. Dovolenka
 161. akým spôsobom je možné odvolať sa na generálny pardon
 162. poobedná smena končiaca 22,30 patrí tam príplatok za prácu v noci?
 163. Vhodne odpovede pri pohovore
 164. Ako uzavrieť DoPČ-nepravidelný príjem ak trvá od 8.1.2013 do 31.1.2014
 165. Zamestnanec na PN- musim oboznámiť zdravotnú poiťovňu??
 166. Mám nárok na dovolenku za skúšobnú dobu?
 167. Mám narok na podporu v nezamestnanosti po skonceni rodicovskej dovolenky?
 168. Zrušenie pracovného pomeru, nárok na podporu v nezamestnanosti
 169. Len pre moje ujasnenie... - "priemerný zárobok", je to isté, resp. to číslo, čo "priemer za dovolenku" ? Ďíks
 170. Spreneverenie pozície a manko
 171. Neprišiel som do práce v skúšobnej dobe
 172. nárok na stravné lístky
 173. je tu niekto kto spracováva mzdy v škole, v škôlke? budem potrebovať nejakého poradcu :) ak by mi niekto bol ochotný poradiť...
 174. Pracuje niekto s Vemou? ja budem začínať,,je to náročné? nikdy som mzdy nespracovávala,, som absolventka, tak sa trošku obávam.....
 175. Ročné zúčtovanie dane
 176. Ako sa týka povinnosť nahlásenia zmeny v zmysle novely zákona 461/2003 účinnej od 1.1.2014 v SVB v prípade jednorázovej výplaty odmeny ?
 177. Ako je to s platenim dani a odvodov?
 178. Poradu žerie DRAK
 179. ukončenie prac.pom.dohodou
 180. Výpoved v skušobnej dobe
 181. Mám ukončiť prac.pomer počas rodičovskej dovolenky?
 182. Podpora po prichode zo zahranicia
 183. Smernice pre rozpočtové organizácie
 184. Prepadla mi dovolenka za rok 2011
 185. Prechod z MD na RD
 186. DBPS - výnimka
 187. Výpočet materskej
 188. Dohoda o pracovnej činnosti na dobu neurčitú
 189. Nárok na minimálnu mzdu?
 190. neskorsi nastup na matersku a jej dlzka
 191. Živnosť v Nemecku aj na SK
 192. lekársky posudok - § 63
 193. úhrada za zdravotnú starostlivosť, nepodanie odhlášky
 194. Najjednodukšie zamestnavanie študenta ktorý ma nad 26 rokou.
 195. Môžete mi popísať výhody a nevýhody 6-hodin. prac. pomeru?
 196. exekucia
 197. Dobrovolne poistne a materska na Slovensku
 198. Prihlásenie zamestnanca - UNION - elektronická pobočka
 199. práca na TPP a Vš štúdium denná forma
 200. SZČO na PN a materská 2014
 201. Je mozne vyplatit spat zamestnancovi zrazky nad ramec zakona v decembrovej mzde a ziadat od financej spolocnosti ich vyplatenie?
 202. Je mozne urobit zrazku z cistej mzdy + nahrady prijmu pocas PN?
 203. povinnosti mzdára po skončení roku 2013
 204. pracovny pomer na dobu určitu
 205. Pracovný pomer na dobu určitú
 206. Dotácia z ÚP
 207. Môžem mať súčasne 2 hlavné pracovné pomery?
 208. Konateľ a zamestnanec v jednom - registrácia do zdravotnej poisťovne
 209. Vyhlásenie o overení údajov z OP a poukazu poistenca
 210. Ako registrovať konateľa do soc. pois.
 211. Registrácia do SP - ako vyplniť formulár
 212. Odvody
 213. Prihlásenie zamestnanca do soc. poisťovne
 214. Registrácia do SP
 215. Hlavny pracovny pomer v SR a v Rakusku
 216. prihlásenie zamestnanca - nový RLFO Soc.poisťovňa od 1.1.2014
 217. Materská 2014
 218. Socialny fond
 219. Materská a práca na dohodu v roku 2014
 220. Zamestnanie manželky na RD vo vlastnej sro
 221. mam narok na vobec nejaku davku?
 222. Kedy prihlásiť na sociálnu poisťovňu dohodu o pracovnej činnosti?
 223. Zamestnanie a opatrovanie
 224. Do kolkych dni sa treba nahlasit na socialku a vseobecnu zdravotnu poistovnu?
 225. Budem mat platenu PN v ochrannej dobe po skonceni PP?
 226. Uznanie kvalifikácie
 227. Koľko mesačne stoja odvody
 228. Dochodok
 229. Mozem podat okamzite skoncenie pracovneho pomeru, ak mi nechodi vyplata a vyplatne pasky?
 230. Nizky vdovsky dochodok a ine pridavky?
 231. Odmeny štatutárov
 232. Pracovná zmluva a výmer dovolenky
 233. minimálny príjem nezdaňovania
 234. Vypocet materskej
 235. Ak archivujeme podané žiadosti o zamestnanie so súhlasom osôb po dobu 24 mesiacov musíme tento IS registrovať na úrade pre ochranu Oú? Alebo stačí len evidencia?
 236. kreditový príplatok
 237. Skončenie RD a registračný list
 238. Podnikam a pocas PN a zastup matky
 239. Údaje o zamestnancoch(TPP,dohoda) spracovane ext.firmou-musime registrovat IS a mat bezp.smernicu resp.projekt?
 240. Som zamestnaná aj v Nemecku aj na Slovensku, zamestnávatelia za mňa platia odvody. V máji budem rodiť, dieťa sa narodí v Nemecku, aký mám nárok na materské, prípadne iné dávky počas MD a RD ?
 241. Prihlásenie dohodárov k 1.1.2014
 242. Koľko musím zaplatiť do sociálnej poisťovne
 243. Ukoncenie PP - doba urcita - PN
 244. Môjmu synovi dlhuje býv. zamestnávateľ asi 200 eur.Ako tie peniaze od neho získať? Ako postupovať?
 245. Bezpečnostný projekt, smernica alebo?
 246. Denny odpocinok a pracovna pohotovost
 247. Dohoda o brigadnickej praci studentov alebo dohoda o vykonani prace ked poberam socialne stipendium?
 248. Materska a nezamestnanost.
 249. Chcela by som sa opýtať, ak som podpísala dohodu o brigadnickej činnosti a vôbec som nenastúpila, môže odo mňa zamestnávateľ pýtať 19,5 eura za administrátivu?
 250. choré dieťa a očr.