1. Výkaz preddavkov na ZP - dohoda - počet dní (3 replies)
 2. Materské - z čoho sa vypočíta? (3 replies)
 3. ELDP kvoli predcasnemu dochodku (3 replies)
 4. Potrebovala by som bezpečnostný projekt. Vie mi niekto poradiť, kde by som si mohla stiahnuť nejaký bezplatne? (1 replies)
 5. Môžem dostať výpoveď aj počas pn, hoci som nič nepodpísala? (8 replies)
 6. Zdanenie odchodneho (10 replies)
 7. Hmotná núdza, oplatí sa mi poslať žiadosť? (7 replies)
 8. odvody do 2. piliera SO (0 replies)
 9. Občianka ČR pracuje v ČR, u nás má Dohodu o vykonaní práce na nepravidelný príjem, zarobí 820 €. Viete mi poradiť čo všetko musím podľa českej legislatívy? (0 replies)
 10. Sociálny fond - stravovanie - škola (8 replies)
 11. Cestovné náhrady - prepočet (5 replies)
 12. Z čoho sa bude počítať materské? (4 replies)
 13. Nesprávny IBAN kód (10 replies)
 14. poberanie davky v nezamestnanosti aj po skušobnej dobe 3 mesiace (1 replies)
 15. platnosť vyššej kolektívnej zmluvy aj keď nie sme členmi odborovej organizácie (4 replies)
 16. dočasná pracovná neschopnosť (7 replies)
 17. pracovny cas (3 replies)
 18. oprava výkazu do SP-tlač nových dokladov (0 replies)
 19. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a pracovná cesta (9 replies)
 20. Opätovné uzatváranie PP na dobu určitú (7 replies)
 21. môžem presunúť zamestnankyňu na iné miesto? (6 replies)
 22. kontrola z IP (0 replies)
 23. Ak je prijatý zamestnanec na zastupovanie počas MD a RD, môže byť dodatkom riešený na dobu určitú ak už zastupuje 1,5 roka? Doba určitá môže byť už iba do 2 rokov od nástupu do zamestnania? (3 replies)
 24. Pôžičky zamestnancom (6 replies)
 25. Nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 26. Pracovná zmluva - úkolová mzda - vzor (0 replies)
 27. Ako to je s vyzivnym a s rodinnymi pridavkami,stipendiom pri tpp a dennej forme studia vš? (6 replies)
 28. Je tento prechod zo 4-zmennej prevádzky na 3-zmennú a naopak a počet hodín v pracovnom fonde v poriadku? (0 replies)
 29. Na koľko paragrafov má zamestnanec nárok za mesiac??? (5 replies)
 30. DoPČ nepravidelný príjem-ŠS do Sociálne poisťovne (2 replies)
 31. kolko zarobim za sviatok? (1 replies)
 32. Nástup do práce po RD (5 replies)
 33. Má zmysel odvolanie voči penále zo SP? (2 replies)
 34. Môže predčasný dôchodca vykonávať prácu na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka? Má nejaké povinnosti voči SP a ZP ak jeho príjem je 350 € ročne? (8 replies)
 35. Nárok zamestnanca pri pracovnom uraze (4 replies)
 36. znovuprijatie na urad prace (2 replies)
 37. Výrobná prax študentov VŠ (3 replies)
 38. Ukončenie PP po dlhodobej PN a vyplatenie odstupného (0 replies)
 39. skončnie pp dohodou a PN (2 replies)
 40. Uzatvorenie novej zmluvy pocas trvania TPP (1 replies)
 41. Návrat do zamestnania po dlhodobej PN a preradenie na iné pracovné miesto (0 replies)
 42. Nárok na preplatenie dovolenky (8 replies)
 43. Musí mať základná škola s právnou subjektivitou vypracovaný bezpečnostný projekt a súčastne aj bezpečnostnú smernicu a aký je medzi týmito dokumentami rozdiel ? riaditeľ (1 replies)
 44. Keď je zamemestnankyňa na materskom a rodičovskom príspevku s dvoma deťmi šesť rokov, je povinný zamestnávateľ ju zamestnať na pôvodné miesto? (1 replies)
 45. Preplatenie dovolenky pri skonceni jedneho PP ak druhy PP trva - u toho isteho zamestnavatela? (4 replies)
 46. DPČ a nepravidelný príjem (3 replies)
 47. Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných (7 replies)
 48. Výpoveď zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa (4 replies)
 49. Môže zamestnanec odmietnuť stravné lístky? (5 replies)
 50. AKO ZAMESTNAVATELA PRESVEDCIT ABY MA PO UKONCENI RD ZAMESTNAL NA 1 DEN??? (6 replies)
 51. Pracujem v materskej škole, môj zamestnávateľ je obec, ktorý mi vyplatí odchodné. Refunduje krajský školský úrad obci odchodné, ktoré mi obec vyplatí ak pracujem v materskej škole? (1 replies)
 52. Poprosim o nazor pri rieseni zostatku dovolenky - (5 replies)
 53. Ako vypočítam denný vymeriavací základ pre výpočet PN (1 replies)
 54. Podpora v nezamestnanosti a dohoda (5 replies)
 55. exekučné zrážky (0 replies)
 56. MD, RD a započítanie praxe (2 replies)
 57. aká je výška materskej? (0 replies)
 58. práca nadčas v sobotu a prestávka v práci počas nadčasu- je povinná? (1 replies)
 59. podpisat vypoved, alebo ist na PN (3 replies)
 60. Má nárok na odpočitateľnú časť zo základu dane pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013 pracovníčka na manžela, ktorý nie je invalidný ale má preukaz ZŤP (50%).? (2 replies)
 61. Pracovný úraz a PN (3 replies)
 62. Materska po skonceni PP (1 replies)
 63. Ročné zučtovanie a zaslanie prehladu ,kde DU má vrátiť (6 replies)
 64. Dávka v hmotnej núdzi a dohoda (1 replies)
 65. Nepostihnuteľná suma pri exekúcii na imobilnú matku (1 replies)
 66. Precerpana dovolenka (2 replies)
 67. Ing. ako učiteľka (ktorá platová trieda) (2 replies)
 68. prihlásenie zamestnanca do sociálne poisťovne (5 replies)
 69. Informovanie zamestnanca o nepredlzeni pracovnej zmluvy (3 replies)
 70. Ako správne zaúčtovať sociálny fond? (3 replies)
 71. Práca na dohodu v ČR? (3 replies)
 72. Mám nárok na odchodné (2 replies)
 73. Odvody v prípade podnikajúceho občianskeho združenia? (0 replies)
 74. Výpovedná doba pri skrátenom úväzku (1 replies)
 75. Skúška OOU (3 replies)
 76. nárok na dovolenku (5 replies)
 77. RZD za 2013 a nárok na doplatenie daň. bonusu (2 replies)
 78. Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 replies)
 79. Mám ísť na podporu či na maródku? (3 replies)
 80. Dobrovolne nezamestnana v anglicku a pri prichode na slovensko platim doplatok za zdravotne poistenie? (2 replies)
 81. Pracovna zmluva a dvojzmenna prevadzka (2 replies)
 82. zamestnanecká prémia (10 replies)
 83. Rušia dovolenku zamestnanca osobitné prekážky v práci zo strany zamestnanca, konkretne účasť na pohrebe rodiča? (1 replies)
 84. Materská dovolenka (7 replies)
 85. Nástup do pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky vo vzťahu k sociálnej poisťovni (1 replies)
 86. Ochrana osobných údajov - IS evidencia uchádzačov o zamestnanie (4 replies)
 87. Termíny odborných prehliadok a skúšok osvetľovacích telies (2 replies)
 88. Neprevzatie oznámenia o skončení PP - § 72 ZP (4 replies)
 89. Odvody pri zamestnaní na polovičný pracovný uväzok (6 replies)
 90. da sa samostatne platit iba poistenie v nezamestnanosti? ak ano, kolko a ako dlho? (5 replies)
 91. odvody z odstupného (7 replies)
 92. príležitostný príjem a DP (2 replies)
 93. Zodpovedná osoba (4 replies)
 94. Mám povinnosť platiť odvody do SP a ZP pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí rodiča do dedičského konania? (0 replies)
 95. Ako zmeniť registračný list zamestnávateľa e podateľňu? (5 replies)
 96. Prepustenie zo zamestnania vo veku 60 rokov (5 replies)
 97. Mám podať daňové priznanie v tomto prípade? (2 replies)
 98. Nemecká vyplatná páska (0 replies)
 99. SP urobila zmenu (1 replies)
 100. Nevyplatená mzda a prehľad (0 replies)
 101. Mam narok na danovy bonus? (4 replies)
 102. Odmena zamestnancovi vo forme stravných lístkov (0 replies)
 103. osobná asistencia zamestnanej osobe so ZTP a 70 % zdr. postihnutím. (7 replies)
 104. Zmena z kalendárneho na hospodársky rok ! (3 replies)
 105. exekučné zrážky (1 replies)
 106. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (8 replies)
 107. Včera som dostala od zamestnanca toto potvrdenie: "Potvrdenie o výplate úrokových výnosov a nominálnej hodnoty z dlhopisov" vo výške 375 €. (2 replies)
 108. Ročný výkaz o plnení zamestnávania občanov ZŤP a čiastočná zákazka chránenej dielni (2 replies)
 109. Mam otazku v súvislosti s nepostihnutelnou sumou na vyživovane osoby (2 replies)
 110. 24 hodinová prevádzka a príplatok za sviatky cez víkend (1 replies)
 111. Zmena org. štruktúry a mzdového poriadku (0 replies)
 112. Výpovedná doba pri dobe určitej (3 replies)
 113. uplatnenie nezdaniteľnej časti na mnaželku (6 replies)
 114. výpočet dovolenkového priemeru (1 replies)
 115. Musím podať DP za rok 2013 ak som bola PN, nezamestnaná a poberám príspevok na opatrovanie? (1 replies)
 116. chcel by som vedieť čo potrebujem ak som skončil školu a chcem sa zaevidovať na úrad práce? (1 replies)
 117. Zaevidovanie ženy na rodičovskom príspevku na sociálnu a zdravotnú poisťovňu (4 replies)
 118. dohoda o pracovnej činnosti (9 replies)
 119. Neplatene volno a cerpanie dovolenky pred nastupom na matersku dovolenku (3 replies)
 120. DP typ A - douplatnenie DB (7 replies)
 121. Ako je to na úrade práce - s dokladovaním? (5 replies)
 122. O 3 mes. mi končí rodičovská dov. Keby som teraz podnikala pod DIČOM /sprostredkovanie poistiek/ a do tých 3 mes. zruším DIČ / nedarí sa mi/, bude mi patriť podpora a z čoho sa vyráta? (2 replies)
 123. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň zo ZČ (1 replies)
 124. Môžem zamestnancom dať obdržané stravné lístky? (10 replies)
 125. Účtovanie platby kartou (1 replies)
 126. Udať na zápočtovom liste zrážky? (1 replies)
 127. Opodstatnena okamzita vypoved zo strany zamestnanca pred ukoncenim pracovneho pomeru na dobu urcitu (7 replies)
 128. účtovanie odvodov (0 replies)
 129. Nárok na NČZD na manželku - výpočet za 2013 (13 replies)
 130. Môže živnostník do výdavkov započítať preddavky na ZP za obdobie keď bol dobrovoľne nezamestnaný? (1 replies)
 131. Po rodičovskej dov. mám nárok na podporu ? Mala som min. mzdu, ked si dám prideliť DIČ /sprostredkovanie poistenia/ stratím nárok na podporu? (2 replies)
 132. Mám odrobených v tomto mesiaci 64 hodín AČ. Môžem tento mesiac s AČ skončiť a začať zase druhý mesiac? (0 replies)
 133. Predlzena rodicovska dovolenka (1 replies)
 134. Bude mi patriť popdpora v nezamestnanosti, ak budem mať pridelené DIČ? (1 replies)
 135. nárok na daňový bonus (9 replies)
 136. prosím Vás poradíte mi?ake odvody plati starobný dôchodca a je zamestaný na dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 137. Nastup do prace po 52 tyzdn. PN. (7 replies)
 138. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO (3 replies)
 139. RZD za rok 2013 a dohoda (6 replies)
 140. Mám 25 rokov, som evidovaný na ÚP a žiadam o Dávku v hmotnej núdzi. Žijem v domácnosti s rodičmi. Musím v žiadosti vyplniť ich údaje v kolónke Ostatní členovia domácnosti? (2 replies)
 141. Kedy môžem ísť na dopočet dôchodku? Tento rok, alebo až na budúci? (0 replies)
 142. Okamžitá výpoveď - nepravdivý dôvod porušenia prac. disciplíny (4 replies)
 143. Sociálny fond (0 replies)
 144. Zamestnanie invalidného dôchodcu a potrebné tlačivá (2 replies)
 145. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku (0 replies)
 146. Nezdaniteľná časť na manžela na PN-ke (4 replies)
 147. ročné hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 148. Zaslanie DP EZ-ou (5 replies)
 149. dávky v nezamestnanosti (0 replies)
 150. Príjem počas evidencie na ÚP (1 replies)
 151. Okamžité skončenie pracovného pomeru a PN (0 replies)
 152. výpočet mzdy , príspevok 5O a - r. 2O14 (2 replies)
 153. skončenie DoPČ a potvrdenie o zdan. príjmoch (0 replies)
 154. Tlaciva- potvrdenie o zaplateni dane a vyhlasenie o 2% (2 replies)
 155. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN (3 replies)
 156. Z ktorého platu sa mi bude vypočítavať materská? (9 replies)
 157. Je pravda , ze pri 2-zmennej prevadzke s pracovnou dobou 7,75 hod. sa nevztahuje pocet pracovnych dni, ale aj sviatky sa pocitaju ako dni ktore treba odpracovat nad ramec? (0 replies)
 158. Potvrdenie o nasteve lekara (4 replies)
 159. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas RD a vypocet davky v nezamestnanosti (5 replies)
 160. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za 12/2013 (1 replies)
 161. Prehlad za rok 2014 (2 replies)
 162. Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 replies)
 163. PNka počas výpovednej doby (4 replies)
 164. Výpoveď podľa par. 63 a PN počas výpovednej doby (2 replies)
 165. Som pracujúca dôchodkyňa. Dôchodok nepoberám. Zamestnávateľ ma núti ísť na dôchodok. Môžem dostať výpoveď? (2 replies)
 166. Nezdaniteľná časť ZD 2013 na manžela (čiastočný invalid, nezamestnaný, dohodár) (3 replies)
 167. Môže zamestnávateľ, svojím zamestnancom posielať výplatnú pásku mailom? (3 replies)
 168. som povinná nosiť každý rok zamestnávateľovi rozhodnutie o invalidnom dôchodku a o jeho zvýšení? (3 replies)
 169. Koľko dní nároku na dovolenku je pri skrátenom úväzku na 4 hodiny, keď pracovný pomer v tomto roku trval do 20.3.2014? (2 replies)
 170. Môžeme prepustiť tehotnú pracovníčku? (2 replies)
 171. Narok na davku v nezamestnanosti (5 replies)
 172. označenie konateľa SP (0 replies)
 173. Zápočet odpracovaných rokov (3 replies)
 174. Vie mi niekto poradiť, či k DP FO môže byť ako doklad príjmu z Čiech použitý mzdový list za rok 2013? Výplatné pásky nemám. (0 replies)
 175. Mzdový softwer (0 replies)
 176. Darčekové poukážky nie zo sociálneho fondu (2 replies)
 177. Uvádza sa zaplatené dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO na r. 14 daňového priznania B? (1 replies)
 178. Zamestnať sa alebo dobrovolné odvody na lepšiu matersku? (0 replies)
 179. je zamestnávateľ povinný vedieť o čiastočnom invalidnom dôchodku a o jeho čiastke? (8 replies)
 180. Ukoncenie pracovneho pomeru po RD (7 replies)
 181. zamestnanecka premia (0 replies)
 182. Dostanem niake peniaze pri vypovedi pocas skusobnej doby na pn (4 replies)
 183. može star. dochodca požiadať o vratenie dane cez RZD, alebo musí žiadať cez DP ak jeho ročný dôchodok je menší ako 3735,94Eur?; Jeho zdan. príjmy z sú 2994,1 Eur (2 replies)
 184. aké odvody sa platia z odstupného (0 replies)
 185. nezdaniteľna časť základu dane na manželku (2 replies)
 186. PN pri skončení PP (1 replies)
 187. konci mi pracovny pomer a ja som na pnke mam ju ukoncit ? (4 replies)
 188. Oprava 3 roky späť - čerpanie rodičovskej dovolenky miesto neplateného voľna (2 replies)
 189. Nahlásenie zodpovednej osoby Úradu - výpis z registra trestov (2 replies)
 190. Platí zákaz výpovede počas PN aj u dohodára? (4 replies)
 191. príjem zo zahraničia (7 replies)
 192. Ako zvýšiť príjem na účet 472? (4 replies)
 193. Daňový bonus (1 replies)
 194. Rodicovska dovolenka a odchod zamestnavatela do rakuska (7 replies)
 195. DP typu A (4 replies)
 196. Môžem marodovať na Slovensku keď mám prechodný pobyt v ČR? (2 replies)
 197. Oprava mzdy z dôvodu doručenia rozhodnutia zo SP (starobný dôchodok) PROGRAM MRP (3 replies)
 198. daňové priznanie typu A (28 replies)
 199. Ráta sa dohoda o prac. činnosti do odpracovaných rokov? Uvádzajú sa tieto dni v zápočtovom liste? (9 replies)
 200. Nárok na dovolenku - zamestnankyňa nebude mať nárok na materské (4 replies)
 201. kody krajin (1 replies)
 202. Nevyplatenie náhrady mzdy za PN (1 replies)
 203. Práca na dhohodu sa započítava do odpracovaných rokov? (1 replies)
 204. Oprava odvodov /výkazov/ pri spatne priznanom ID z hľadiska zdravotného poistenie, sociálneho poistenia aj dane z príjmov (9 replies)
 205. OCR a dvaja zamestnavatelia (1 replies)
 206. zamestnanecka premia (1 replies)
 207. Odchod do predčasného starobného dôchodku (2 replies)
 208. Vyplatenie PN (0 replies)
 209. zmluva so studentom na sezonnu brigadu. (6 replies)
 210. Čo sa chápe pod termínom lekársky posudok ? (1 replies)
 211. Nárok na lekára (8 replies)
 212. Vyplatenie PN (2 replies)
 213. Pozemkové spoločenstvo a odmeny (2 replies)
 214. Aký dátum uviesť na potvrdenie k vyhláseniu, keď za február, kedy som robila RZD vyšiel celkový preplatok za firmu vyšší, ako daňová povinnosť za 2/2014, takže sa neodvádzajú žiadne dane. (2 replies)
 215. Ako mi vypocitali vysku materskej? (1 replies)
 216. Poslali Vám už ročný výkaz produkčných odvetví, mne ho ešte nechce sa mi volať.Takže neviem. (2 replies)
 217. Výpovedná doba pri neodpracovanom 1 roku (6 replies)
 218. pracovné miesto učiteľa v základnej škole (3 replies)
 219. Odvody samoplatiteľa do ZP - daňový výdavok? (2 replies)
 220. Pracujúci dôchodkyňa a DP FO A (2 replies)
 221. Vytlačenie DP FO 2013 cez program KROS (0 replies)
 222. potvrdenie o preddavkoch na dan-problemy s byvalym zamestnavatelom (4 replies)
 223. SZČO - invalid, môže si v plnej výške uplatniť NČZD? (3 replies)
 224. Dovolenka po MD / RD (4 replies)
 225. Ako vyplniť dodatočné DP? - daň bonus za 2012 (0 replies)
 226. môžem zamestnať predčasného dôchodcu na dohodu o vykonaní práce? (1 replies)
 227. Nove vyhlasenie na uplat. NČ (3 replies)
 228. Nezdaniteľná čiastka (6 replies)
 229. dovolenka počas výpovednej lehoty (5 replies)
 230. vysporiadanie straty (3 replies)
 231. konateľ + invalidný dôchodca (0 replies)
 232. Kedy musi zamestnavatel odovzdat vyplatnu pasku ? (5 replies)
 233. Toto isté platí aj vtedy ak v roku 2014 vyplácame dividendy za rok 2012 ? (0 replies)
 234. Odklad DP do 30.6. a odvody do SP (4 replies)
 235. Zamestnanecká prémia a počet odpracovaných mesiacov? (5 replies)
 236. Zrušená pracovná pozícia po návrate z materskej (3 replies)
 237. Zamestnankyňa na rodičovskom (4 replies)
 238. Vyplatene podiely na zisku za rok 2013 v roku 2014. (2 replies)
 239. vypisujete male a velké skladvé karty ručne? (4 replies)
 240. Koľko dní dovolenky si možem vybrať ja kedy chcem a koľko mi može prikazať zamestnávateľ? (2 replies)
 241. odpočitateľná položka k dani z príjmu za rok 2013 (4 replies)
 242. Dovolenka pred MD? (1 replies)
 243. Príspevok z UPSVAR (1 replies)
 244. Budem dostavat nemocenske pocas nezamestnanosti.? (4 replies)
 245. Vlani som pol roka bola nezamestnaná a druhý pol roka som robila v Rakúsku. Ako sa vypočíta daň, ak som zarábala v zahraničí?? (3 replies)
 246. Polovičný uväzok - vyhody/nevyhody pre zamestnanca (3 replies)
 247. Chcela by som vedieť, či zamestnanec je povinný sa stravovať v zamestnaní,ked nechce a nepožaduje inu náhradu za stravu (10 replies)
 248. Danove vyrovnanie 2013 (2 replies)
 249. Dve zamestnania naraz, môže sa to? (4 replies)
 250. invalid a RZD (2 replies)