PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zamestnavanie zdravotne postihnutých
 2. Zamestnanec porušil pracovnú disciplínu
 3. Deje sa nieco ohladne novely zakonnika prace o ktorej sa v lete casto hovorilo a ktora mala priniest moznost prepustenia ludi z dovodu dochodkoveho veku?
 4. Nezamestnana a nastup na matersku
 5. Kedy stačí doručiť PN zamestnávateľovi?
 6. Odvolanie kontrolóra obce počas dočasnej pracovnej neschopnosti
 7. Okamzite skoncenie PP z rodinných problémov
 8. Zmeny v platení poistného podľa novely zákona o sociálnom poistení
 9. Akým spôsobom sa bude oznamovať SP účasť 50% a viac na ZI člena štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý je aj jej zamestnancom. ?
 10. § 69 ods. 1 ZP
 11. Skoncenie pracovného pomeru pri odchode do dôchodku
 12. výpoveď/dohoda, ukončenie PP .. surna rada
 13. Vypocet invalidneho dochodku?
 14. Ukoncie PP pocas PN - natlak
 15. Personalistika a mzdy v školstve - registrácia informačného systému
 16. Nemocenské vs. Podpora v nezamestnanosti
 17. Ukočenie PP v skúšobnej dobe , práceneschopnosť
 18. Ochrana osobných údajov - verejný obstarávateľ - povinné zverejňovanie kúpno-predajných zmlúv.
 19. Dododár - odmena
 20. Čerpanie dovolenky v prípade nerovnomerného rozvrhnutia prac.času
 21. Elektronické doručovanie podaní na DU
 22. Ktoré znenie zákona o PP na dobu určitú sa vzťahuje na nasledovný prípad?
 23. Minimálna mzda a jej vplyv na pracovnú zmluvu
 24. Archivovanie výkazov do ZP
 25. vyplnenie mesačného výkazu do SP a ZP
 26. DoPČ a úrad práce
 27. POČíTA SA MI PN NA PODPORU NEZAMESTNANOSTI ALEBO DO ODPRACOVNAýCH ROKOV
 28. dovolenka za odracované mesiace
 29. Sociálny fond - lístky do divadla
 30. Dovolenka na polovičný PZ,
 31. Podanie Hlásenia na DU
 32. Presun zamestnancov do S.r.o
 33. Máme povinnosť registrácie na ochranu osobných údajov?
 34. Dovolenka za odpracované dni
 35. Je výhodnejšia podpora v nezamestnanosti ako minimálna mzda?
 36. Čo je výhodnejšie (odísť na podporu alebo predčasný dochodok) pre muža, ktorý podpísal výpoď dohodou a má 5 mesiacov do starobného dôchodku?
 37. AKY JE 13.PLAT ZAMESTNANCOV ELEKTRARNI JASLOVSKE BOHUNICE A MOCHOVCE?
 38. p.ZAHRADAR MARCEL--nevyplatenie mzdy! JE TOTO UZ MOZNE ?
 39. Omeškaná výplata
 40. môžu byť koncoročné odmeny zdaňované 30 percentami?
 41. Na akú sumu náhrady mzdy za jeden deň dovolenky mám nárok, ak by som mal v deň čerpania dovolenky odpracovať 11,5 hodiny?
 42. SP a ZP
 43. Výpovedná lehota a absencia
 44. Koncorocne odmeny pocas PN 2013
 45. Mám nárok na PN od zamestnávateľa
 46. absencia nahlasovanie na sociálnu poisťovňu
 47. Musi plynut vypovedna doba pri vypovedi za neuspokojive plnenie prac.povinnosti???
 48. Dovolenka cez vianočné sviatky
 49. archivovanie výkazu preddavkov a platieb poistného
 50. Materska, polovicny uvazok a druhe dieta
 51. Výpoveď zo strany zamestnanca
 52. Syn je študentom II.stupňa na VŠ. VŠ kde študuje 6 ročná, I. stupeň mal 4 roky
 53. Opatrovatelsky prispevok
 54. Moze na DoBPS pracovat student studujuci na druhej vysokej skole?
 55. máte niekto skúsenosti s vypracovaním bezpečnostných dokumentov k ochrane OU od spoločnosti POBEST, s r.o.
 56. Zamestnávatel mi tvrdí iné a úrad práce iné
 57. Mali právo mi strhnúť zrážku zo mzdy?
 58. krátenie dovolenky z dôvodu dlhodobej PN
 59. pracovníčka už nemá dovolenku - ale je nariadená - musí si zobrať neplatené voľno?
 60. Dohodáry, preplatenie sviatku
 61. "paragraf" počet dní
 62. Výpovedná doba a prekážky na strane zamestnávateľa
 63. Fond pracovneho casu
 64. Odpočitateľná položka pri SZČO
 65. Počas rodičovskej dovolenky zamestnávateľ zrušil živnosť.23.12.2013 mi končí materská ako by mal zamestnávateľ postupovať?
 66. Sú vodiči, ktorí vykonávajú zákazníkom-občanom prepravu materiálu považovaný za oprávnené osoby?
 67. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 68. kontrola zo SP
 69. Zamestnávatel ma neodhlasil
 70. Predĺženie dohody o pracovnej činnosti
 71. Maximálny denný vymeriavací základ
 72. Prihlasovanie do SP nových zamestnancov.
 73. Zabudli sme zamestnancovi preplatiť dovolenku a pracovný pomer skončil 31.10.2013, ako postupovať?
 74. Ako vypísať dovolenkový lístok?
 75. Mozeme dohodarovi vyplatit celu mzdu v stravnych listkoch?
 76. Nahadzovanie mzdy do pohody
 77. Dohoda študent-trvanie
 78. Typ zmluvy medzi prav.osobou SK a zahranicnou FO zamestnancom v inej krajine
 79. Zvyšenie platu o pohyblivu zložku
 80. Výpočet na nemocenskej dávky 2013
 81. Odvodové výnimky pre konateľa sro
 82. Preradenie na výkon práce pre iné strediská Hmotná zodpovednosť
 83. výplata načas
 84. Zamestnanie sa v Ceskej Republike
 85. Čo robiť, aby som mal nárok na nemocenské z DNP?
 86. Zahraničný konateľ a daň z príjmu
 87. Pracujúci dôchodca, dohoda
 88. môžem zrážať 2exekúcie
 89. Patří odměna ze sociálního fondu do hrubé mzdy?
 90. Zmluva na dobu určitú a opätovne uzavretá pracovná zmluva
 91. Predĺženie PP
 92. Ako vypočítať dovolenku pri nepravidelnom pracovnom čase?
 93. mám pracovný pomer na neurčitú dobu, ale chcela by som ísť ešte brigádovať, aké odvody budem platiť a aké zamestnávateľ, ked brigádovať budem na 4 hodiny a hrubý príjem bude 200 eur.
 94. Kontrola zo Socialnej poistovne
 95. Zamestnanec pracoval v IT na prac. zmluvu od 1.4.2012 - 2.11.2012 tam mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane. Ma urobiť aj tu DP typ A za r. 2012? Ktoré riadky vyplňuje ?
 96. ako sa zhorsia podmienky pre odvody do ZP z vyplateneho podielu na zisku-dividendy v roku 2014 ?
 97. Koľko bude moja materská?
 98. ak som dostala jednostrannu vypoved a nepodpisala som ju mozem byt odhlasena zo socialok?
 99. 2x trvalý pracovný pomer
 100. Refundácia mzdy v nasledujúcom roku - účtovanie v rozpočtovej org. ?
 101. Evidenčný list DP ... zlé údaje
 102. Mzda pre postihnutú
 103. Zastupovanie počas dovolenky.
 104. Ako pripadá volno na osemhodinové smeny v nepretržitej prevádzke ?
 105. Moze mi zamestnavatel znizit hodinovu mzdu v priebehu mesiaca a nadobudnut platnost skor ako mi to oznamil?
 106. prihlásenie dôchodcu pracujúceho na dohodu
 107. Príkazná zmluva a odvody
 108. životné jubileum
 109. Výpovedná doba a žiadosť o skončenie PP
 110. Ukoncenie prac.pomeru na dobu urcitu a nove zamestnanie
 111. Poldňová dovolenka v Olympe
 112. daňový bonus
 113. Má učiteľ nárok na nadčasy za rodičovské stretnutia?
 114. môžem zo SF poskytnúť zamestnancom darčekovú poukážku do tesca??
 115. Preplatenie dovolenky z materskej
 116. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje presne 4 hodiny?
 117. žena na rodičovskom príspevku pracuje u nás na dohodu, musí sa počas štátnych sviatkov opäť prihlásiť na soc. poist .na celoddenú staroslivosť o dieťa?
 118. Môžem dostať dávku v nezamestnanosti ak mi chýba pár mesiacov
 119. Konatel na rodicovskej dovolenke?
 120. PNKa a jej vypocet
 121. co mi hrozi ak v pripade nesuhlasu skoncenia PP dohodou nenastupim do prace?
 122. Je príspevok SF na dopravné povinný ?
 123. Miesto výkonu práce
 124. Pracovná zmluva na dobu určitú
 125. vyplýva zo zákona refundácia
 126. Evidencia na úrade práce a práca na dohodu
 127. aký zákon rieši alebo pod aky spadá refundáciu mzdy
 128. z akého zarobku bude vypocitane odstupne, ked od roku 2010 som na rodicovskej a medzi tym sa zmenil majitel,ktory znizil zarobky o 100 eur
 129. Preplatenie dovolenky
 130. Môžem dostať výpoveď s odôvodnením, že som starobný dôchodca?
 131. nadcas v skolstve
 132. Dovolenka poldňová
 133. Navrat do zamestnania po RD
 134. Ukoncenie PP v sk.dobe predlzenej o PNku
 135. Stravný lístok
 136. Pracujem na dobu určitú na zastupovanie počas MD.
 137. Kredity
 138. Starobný dôchodca a NČZD
 139. výpočet 2 exekúcií, prvá neprednostná druhá prednostná
 140. Zamestnavatel nechce preplatit dovolenku po skonceni prac.pomeru
 141. výpoveď zamestnávateľovi podľa §61 alebo §67 ?
 142. Z akého priemeru sa vypočíta preplatenie dovolenky u dlhodobo PN. Ak je viac ako 1 rok PN?
 143. výpoveď zamestnávateľovi podľa § 61, alebo § 67 ?
 144. Vymeriavaci zaklad pri retazeni PP
 145. Študent - prax
 146. Bezpečnostný projekt IS - ochrana osobných údajov
 147. marodka
 148. Registrácia IS a pozemkové spoločenstvo
 149. Práca na dohodu a nárok na MD
 150. Socialny fond
 151. Výpočet pre vymeriavací základ materskej.
 152. Nárok na daňový bonus
 153. Nárok na podporu v nezamestnanosti konateľa?
 154. Môžem počas RD začať pracovať na plný úväzok aj pre iného ako súčasného zamestnávateľa?
 155. Krátenie dovolenky, čo sa započítava do 100 zameškaných dní
 156. Pracovná cesta vo voľnom čase a stravné
 157. Povinnosti zamestnavatela pocas MD zamestnankyne
 158. Je možné sa spetne pripoistit pre lepsiu materskú
 159. ako získať od zamestnávateľa odstupné?
 160. Invalidný dôchodca a odvody do ZP
 161. Zdravotné poistenie študentky v Mexiku
 162. odvody do SP a ZP
 163. Príplatok za sviatok
 164. môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer skôr, ako mu uplynie výpovedná lehota?
 165. ako sa počíta dovolenka?
 166. začínam so mzdami
 167. zmluva na dobu neurcitu - zmena pracovnej pozicie (na miesto zamestnanca, ktory odchadza na Matersku Dovolenku) - ake z toho mozu vyplynut pre mna (minusy)?
 168. podiel na zisku r.2012 vyplatený v r.2013
 169. Zvýšenie kvalifikácie
 170. Nepodpisanim dohody o zmene pracovnych podmienok som ocakaval , ze dostanem vypoved s odstupnym, zamestnavatel nekona a tvrdi, ze mi vypoved neda, co dalej?
 171. Vypoved - zrusenie konatela - podpora
 172. Neplatené voľno pred nástupom na materskú dovolenku a výška materského
 173. pracovny pomer na dobu urcitu
 174. Nevyplatenie PN - firma v krachu
 175. paragraf
 176. Necerpanie SF je pokutovatelne?
 177. osoba na úrade práce a dohoda o vykonaní práce do 149 EUR.
 178. uplatnenie nezdanit.časti na manželku
 179. Koľko trvá nahodenie miezd pre pre 17 ľudí do mzdového softvéru?
 180. Má povinnosť riaditeľka súkromnej materskej školy so štátnou dotáciou povinnosť platiť zamestnancom tabuľkové platy ako v štátnej materskej škole?
 181. Môže zamestnanec poberať riadny starobný dôchodok a zostať v pracovnom pomere naďalej u zamestnavateľa napr. vo verejnej správe
 182. Je dôchodok dôvod na výpoveď zo strany zamestnavateľa?
 183. V pracovnej zmluve povinnosť zamestnanca používať vlastné pracovné nástroje bez náhrady výdavkov?
 184. Môže mať zamestnanec na pracovnú zmluvu nepravidelný príjem?
 185. Exekúcia
 186. Syn bol po skončení školy 1,5 roka nezamestnany,evidivany na Urade práce.25.11.2013 nastúpil do zamestnania.Vzťahuje sa nanho danový bonus -platny od 1.11.2013?
 187. Dovolenka čerpana po hodinach - dá sa to?
 188. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 189. PN & invalid.dôchodok
 190. Dotacia z UPSVAR na zamestnanca
 191. registrácia IS je potrebná nanovo
 192. Koľko učiteliek má byť na vychádzke v zmiešanej triede pri vek. skupine 2-6 ročných detí? počet detí 15-18
 193. Aký je pracovný čas učiteľky v Mš na 82% úväzok?
 194. Mam narok na odchodne?
 195. Cestovné náhrady pri zahraničnej služobnej ceste z projektu Commenius
 196. Nárok na dovolenku - výpočet
 197. Narok na preplatenie cestovneho
 198. Rozdelenie prostreidkov socialneho fondu pre aktivnych zamestnancov
 199. Nechce mi zobrať do výkazu ZP dohodára
 200. Zápočtový list
 201. Do akej lehoty je možné uplatniť nárok na doplatenie odstupného? Sme povinní doplatiť 1 mesiac aj po 1,5 roku?
 202. Výpoveď v skúšobnej dobe
 203. Vypovedna lehota
 204. Iná ospravedlnená neprítomnosť v práci - patrí tu aj dovolenka?
 205. Návšteva lekára-prekážka v práci
 206. Lekárske vyšetrenie
 207. Skončenie pracovného pomeru
 208. tehotenstvo vo výpovednej dobe
 209. Odmena vyplatená po výstupe zamestnanca
 210. Predčasný dôchodok a PN-ka
 211. Nezamestnaný na Pn má nárok na na finančnú podporu do štátu?
 212. Konto pracovného času
 213. predloženie PN
 214. Vypoved a porusovanie zakonnika prace
 215. Predlženie skúšobnej doby po PN
 216. Ako sa zamestnancovi prepocita dôchodok?
 217. Výpočet exekučnej zrážky
 218. Má narok na odstupné pracovník pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti? Má nárok na stravné lístky ? Ďakujem
 219. dohoda pravidelný prijem
 220. Pracujúci dôchodca-vymeriavací základ
 221. Dohoda s občanom ČR - odvody
 222. Môže zamestnávaťeľ započítavať viac minút na obedovú prestávku?
 223. Ochrana osobných údajov v školstve
 224. Výška HM/materská.
 225. výpoveď a nárok na dovolenku a PN
 226. ak exmanžel má malú marodku a a nemá dostatok penazí na vyplatenie vyživného,kto mi to má doplatiť?
 227. szco a materska v 2014
 228. na koho sa mám obrátiť ,ked mi exekutor nevyplatí do siedmich dní vyživné od exmanžela?
 229. do kolko dní mi ma vyplatiť exekutor peniaze za vyživné?
 230. ukončenie dohody o prac. činnosti a uzatvorenie zmluvy
 231. 9.2.2012 som nastúpila do zamestnania, zlmuva mi bola predlžená dva krát do 31.10.2013,do dnešného dna ale nemám žiadny další dodatok.
 232. Výška Pnky
 233. invalidný dôchodok
 234. mam narok vycerpania dovolenky do konca marca buduceho roku Zamestnavatel ma nuti vycerpat do polovice decembra
 235. odvody a príjmy zo zahraničia
 236. nočná zmena a začiatok PN
 237. Platí sa poistenie v nezamestnanosti pri zamestnaní ZŤP na 70 %?
 238. Zrušenie DDS
 239. som zamestnaná, práve na PN a prechádzam na predĺženú rodič. dovolenku
 240. rušenie chránenej dielne a odstupné
 241. Poukážky zo SF a výška mzdy
 242. zmena bydliska zamestnanca
 243. Ing. Janoška - Uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
 244. PN v novej práci
 245. Povinnosti voči daňovému úradu
 246. Zákon o ochrane osobných údajov - SZČO
 247. Môže mi zamestnávateľ nariadiť, aby som si vyčerpal najprv riadnu dovolenku a až potom náhradne voľno za prácu nadčas?
 248. Moze mi zamestnavatel pisat absenciu pocas neplatenej ocr?
 249. Ako je to s exekúciou od 1.11.2013 u invalid. zamestnancov?
 250. PN po ukončení pracovného pomeru