1. Musím ostávať v práci dlhšie ked mám stravné - diety? (1 replies)
 2. Patrí mi súbeh odchodného a odstupného - ide o rozdiel až 3-mesačnej priemernej mzdy?! (4 replies)
 3. Nová pracovná zmluva (4 replies)
 4. Práca na TPP a popri aj na dohodu (2 replies)
 5. Poistné na SP a ZP do Českej republiky (1 replies)
 6. pomerná časť dovolenky (2 replies)
 7. Odhlásenie zamestnanca na uradoch pri ukončení Dohody o prac.činnosti (16 replies)
 8. Exit interview (1 replies)
 9. Dohodár s pravideľným príjmom a neprítomnosť v práci (absencia) (3 replies)
 10. Študent - nepravdivé následky čestného vyhlásenia na uplatnenie práva podľa § 227a v Sociálnej poisťovni (10 replies)
 11. Príspevok na zamestnanca do 29 rokov (4 replies)
 12. vypocet PN (4 replies)
 13. Robím osobného asistenta, ako môžem mať iný príjem okrem toho? (2 replies)
 14. Nárok na dovolenku pri MD a RD. (5 replies)
 15. Nárok na dovolenku po dvoch MD/RD (7 replies)
 16. Nárok na dovolenku pri nástupe do práce po RD (10 replies)
 17. výpočet hrubej mzdy (2 replies)
 18. Ako vypočítam dovolenkový priemer? (7 replies)
 19. Aké potvrdenia potrebuje zamestnávateľ, ak bude zamestnávať študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta? (2 replies)
 20. Nepriama novela zakonnika prace od 1.7.2014 a dohodari (12 replies)
 21. Ako mám postupovat pri nevyplateni mzdy od zamestnavatela, ak som zamestanana na dohodu o vykonani prace? (5 replies)
 22. Čo je výhodnejšie, podať si o predčasný dôchodok alebo ísť na úrad práce? (3 replies)
 23. Potrebovala by som poradit ohladom zamestnania osoby evidovanej na urade prace. (4 replies)
 24. porusil som zakon? (4 replies)
 25. Odvolanie zástupcu riaditeľa školy (4 replies)
 26. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov súčasne? (3 replies)
 27. Zaučenie nového zamestnanca (7 replies)
 28. podpora v nezamestnanosti počas poberania rodičovského príspevku (6 replies)
 29. ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú a súčasné pokračovanie živnosti (1 replies)
 30. Odchodné a odstupné pracujúcemu star. dôchodcovi (3 replies)
 31. Exekučná zrážka (4 replies)
 32. Doprava do zamestnania (3 replies)
 33. dobrovoľná prax (11 replies)
 34. Aký vysoký príjem môžem mať na dohodu počas rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 35. chybna uzavierka (2 replies)
 36. Môžem mať dve dohody o vykonaní práce u rôznych zamestnávateľov súčasne? (5 replies)
 37. Śtudent ukončil 10.6.14 II..stupeň VŠ. Kedy mám s ním ukončiť dohodu o brigádnickej práci študenta? (5 replies)
 38. spravne konanie zamestnavatela ? (2 replies)
 39. Zamestnanec, ktorý robí vo firme prvý mesiac nemá nárok na náhradu mzdy (za sviatok, alebo pn) ? (12 replies)
 40. Pracovná zmluva (5 replies)
 41. Zivnost vs RD vs PP (2 replies)
 42. Vysoká škola a daňový bonus (9 replies)
 43. Vyplnenie tlaciva - Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku garancneho poistenia (1 replies)
 44. DnPO od 1.7.2014 a PN-ka (0 replies)
 45. Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD/RD (2 replies)
 46. Preplácanie nadčasov nad 150 hodín a dohoda. (5 replies)
 47. preplatenie lekárskej prehliadky (1 replies)
 48. Pracovná zmluva na dobu určitú (2 replies)
 49. Ak dám výpoveď dohodou, aké je moje odstupné a čo zosávajúca dovolenka? Ak dám výpoveď - výpoveďou, aké je moje odstupné a čo dovolenka? (5 replies)
 50. sluzobne cesty (9 replies)
 51. Môže učiteľ strednej školy podpísať hmotnú zodpovednosť za počítačovú učebňu, ak sa v nej učí za jeden deň niekoľko desiatok žiakov a tiež sa tam vystrieda niekoľko učiteľov? (1 replies)
 52. Ktorá z riešení je správne platit všetky odvody z odstupného alebo len urazové? (4 replies)
 53. Dohoda o používaní automobilu na služobné účely (2 replies)
 54. Ako vypočítam zostatok dovolenky (1 replies)
 55. Je zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke(RD), ktorá nastúpila do zamestnania v 11 týždni RD v ochrannej dobe? (4 replies)
 56. dohoda a odmeňovanie (3 replies)
 57. podpísana dovolenka a následne PN , ktoré platí? (3 replies)
 58. Použitie sociálne fondu na odchodné (0 replies)
 59. Doplatok odchodného a náhrady za dovolenku predčasnému dôchodcovi (1 replies)
 60. dohoda a odmeňovanie (1 replies)
 61. práca na dohodu a ÚP (1 replies)
 62. Robím v škole 30 rokov mám 60 rokov, mám nárok na odmenu jubilantom? (10 replies)
 63. nezakonna vypoved (7 replies)
 64. oznamovanie dočasnej PN (6 replies)
 65. Postupuje SP správne ak nevypláca nemocenské zamestnancovi? (12 replies)
 66. možu mi da vypoved počas Pn-ky? (5 replies)
 67. Dobrovoľné poistenie - je to pravda? Dobre chápem? (23 replies)
 68. Cestovné náhrady -plavecký výcvik (1 replies)
 69. Ošetrovné aj pri pobyte v nemocnici? (11 replies)
 70. RZD a preplatok (5 replies)
 71. Výpočet mzdy zamestnanca (4 replies)
 72. Ustna dohoda o vykonani prace nadcas (6 replies)
 73. 29.6.mi končí rodič.dov., 30.06.bude ukončenie prac. pomeru.Bude podpora vyššia ak si dám preplatiť dovolenku /5-10dní/?Pred materskou som mala min.mzdu (1 replies)
 74. zamestnavatel ma neodhlasil zo zdravotnej poistovni (5 replies)
 75. Co pre mna znamena prekrocenie limitu odmeny za pracu stanovenej UPSVaR-om? (4 replies)
 76. Vyplnenie tlačiva pohladavky. (0 replies)
 77. zamestnavatel mi nedáva stravne listky (15 replies)
 78. Zatajenie zdravotného stavu zamestnanca (15 replies)
 79. Prihlásenie dohodára do SP elektronicky (6 replies)
 80. mam odpracovane 2roky a 3mesiace,nasledovala materska dovolenka 5rokov-po ukonceni materskejdostanem hned vypoved-mam narok na odstupne?za kolko mesacov? (1 replies)
 81. Platnosť ukončenia PP. (4 replies)
 82. Stravné lístky zamestnanec-konateľ (1 replies)
 83. Daňový bonus po skončení strednej školy (4 replies)
 84. evidenčný list dôchodkoveho poistenia a neplatene voľno (1 replies)
 85. Mení sa platová trieda ak MOV vyštudoval II. stupeň VŠ, no nie v jeho odbore? (0 replies)
 86. Zastupovanie za materskú dovolenku a tá čo zastupuje odchádza na materskú, ako riešiť? (2 replies)
 87. kontrola zamestnavatelom pocas PN (10 replies)
 88. dátum - termín uzavretia dodatku k Dohode (0 replies)
 89. Platová trieda a stupeň učiteľa so špeciálnou pedagogokou a atestáciami v bežnej triede. (8 replies)
 90. Keď mám nepretržitú prevádzku a pripadne zamestnancovi smena na sobotu, nedeľu alebo sviatok, má mať aj príplatok za tieto dni? keď iné dni v týždni mal voľno? díky (2 replies)
 91. Môže byť HPP na dlhšie ako dva roky? (3 replies)
 92. Môžem si priplatit odvody do soc. poisťovne? (2 replies)
 93. Existuje práca na dohodu s firmou mimo SR ale v EU? (1 replies)
 94. Aké tlačivo treba vyplniť na pohľadávku zamestnanca za nevyplatené mzdy u firmy ktorá je v konkurze? a ešte mzdy, ktoré boli nevyplatené po vyhlásení konkurzu je tiež potrebné uplatniť , (1 replies)
 95. nárok na stravné lístky (4 replies)
 96. Aktivačný príspevok (1 replies)
 97. Platobný výmer (4 replies)
 98. Môžem počas roka pracovať na dohodu viac krat, môžem odpracovať na každú dohodu 350 hodín. (3 replies)
 99. zdravotne tazko postihnuty zamestnanec (5 replies)
 100. Ako napisat ziadost na sud pre neplatnu vypoved. (2 replies)
 101. Materská dovolenka a doba určitá (1 replies)
 102. Keď SZCO pracuje aj na dohodu kto platí odvody? (6 replies)
 103. Zmena pracovnej pozície po RD (4 replies)
 104. Dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti (5 replies)
 105. môže exekútor odo mňa (mzdár) vyžadovať započítanie invalidného dôchodku do mzdy pre výpočet exekúcie? (2 replies)
 106. Dostala som neplatnu vypoved. (16 replies)
 107. ZP a prihlasovanie dohodárov (1 replies)
 108. PP na dobu určitú-výpoveď (3 replies)
 109. Nárok na odstupné (2 replies)
 110. ČID a ID (1 replies)
 111. Príplatok za prácu v nedeľu (4 replies)
 112. Dohodár na PN (4 replies)
 113. Môže študent VŠ- neuspešná štátna skúška robiť na DoBPš až do vykonania opravnej skúšky? (5 replies)
 114. Daňový bonus vyplatený jednorázovo pri ročnom zúčtovaní dane? (4 replies)
 115. Skončenie pracovnej zmluvy počas RD (5 replies)
 116. Ako sa preplácajú nadčasy nad 150hodín pri zmene zmluvy? (5 replies)
 117. SZČO na rodičovskej dovolenke a dôchodkové poistenie (4 replies)
 118. Dohoda - nepravidelný príjem - invalidný dôchodca + 2 otázky (2 replies)
 119. Odvodová úľava-výška príjmu pri neodpracovaní celého mesiaca (7 replies)
 120. Stratená pracovná zmluva na strane zamestnávateľa. (16 replies)
 121. Môžem uznať za mesiac 35h ošetrenia u lekára?nie je to tak,že iba 2x paragraf (čiže 16h) za jeden mesiac? (7 replies)
 122. Pracovná zmluva a odmena podľa skutočne odpracovaných hodín (11 replies)
 123. Odstupné po skončení PN (2 replies)
 124. Môže ma zamestnávateľ prinútiť odpracovať 6-tu nočnú? (8 replies)
 125. Musí študent zrušiť zdravotne poistenie na Slovensku pre 3-mesacnu pracu v zahranici? (6 replies)
 126. Ahojte, som v 3t tehotenstva a som dlhe roky zamestnana v statnej sprave, kde mam hruby prijem cca 530€ a nie som DNP. Mam moznost si nejako zvysit v tejto situacii matersku? (3 replies)
 127. Dohoda o vykonaní práce - odvody (1 replies)
 128. Som sprostredkovateľ alebo nie ? (1 replies)
 129. Plat riaditeľa školy (1 replies)
 130. Príjem po skončení pracovného pomeru s občanom EÚ (1 replies)
 131. Výpočet dovolenky po RD u nového zamestnávateľa (3 replies)
 132. Som na PN a dnes som dostala vypoved (doba urcita) mozem sa odvolat na Zakonik prace članok 8? (3 replies)
 133. Mám dobre vypočítaný nárok na dovolenku? (7 replies)
 134. dohoda o vykonani prace (1 replies)
 135. Vymeriavaci základ pre SP (6 replies)
 136. Evidencia na UP a vyska mzdy (6 replies)
 137. Vyplatenie sumy po ukončenom súdnom spore (2 replies)
 138. Firemne potvrdenie o navsteve lekara (2 replies)
 139. Vysvetlenie personalneho rozkazu (1 replies)
 140. personalny rozkaz - čo to znamená? (0 replies)
 141. z coho sa mi vyrata starobny dochodok ked poberam ciastocny inv.dochodok,oplati sa mi zamestnat za min mzdu (1 replies)
 142. Potvrdenie z pohotovosti. (2 replies)
 143. Mám nárok na mzdu ked som bola zamestnaná na dohodu? (6 replies)
 144. ID - pokles schopnosti znížený zo 71% na 70% - OLYMP (10 replies)
 145. Odstupné po dlhodobej PN (7 replies)
 146. uzatvorenie pracovnej zmluvy (2 replies)
 147. Výpočet odvodov a zrazenie preddavku na daň pri ukončenom súdnom spore? (0 replies)
 148. Oprava výkazov sociálna poisťovňa. (1 replies)
 149. Ukončenie PP v personálnej agentúre. (4 replies)
 150. Aký typ poistenia FO zadať ? (2 replies)
 151. Skončenie dohody a začiatok pracovnej zmluvy (1 replies)
 152. mylná platba (13 replies)
 153. evidovanie na up (2 replies)
 154. začiatok prac.cesty do zahraničia a meškanie spoja (4 replies)
 155. Čo robí pomocník v kuchyni? (9 replies)
 156. odchodné (9 replies)
 157. Do akej platovej triedy zaradiť učiteľky materskej školy? (1 replies)
 158. Chýbajúce mzdové listy pre dohodárov bez mzdy (z roku 2012) (1 replies)
 159. nadcasy, pracovny fond, sviatky (0 replies)
 160. Dohoda o vykonani prace ako jediny prijem (4 replies)
 161. Ako mi bude vypocitany starobny dochodok ked od roku 1977 2004som pracovala 04-do 05PN,od 05 do 010 plny inv.doch,od 2010do 014 čiastocny odcho do SD rok 2019,2 roky praca za min mzdu pri poberani (2 replies)
 162. Musí zamestnanec,ktory robi v chran dielni nadpracovat dni ktore bol PN,aby zamesnavatel dostal prispevok z UP /zmluva na dobu urcituú (2 replies)
 163. chcela by som poradiť ako je to s priepustkami , môže ísť zamestnankyňa napríklad k zubárovi, alebo gynekológovi ako doprovod keď nemá deti (19 replies)
 164. urcenie datumu na odstupenie s funkcie riaditelky zakll. skoly (0 replies)
 165. Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadne odpracovaných dní na nárok na dávku v nezamestnanosti. (2 replies)
 166. práca po materskej. a nezamestnanecký príspevok. (9 replies)
 167. 8 hodinový pracovný čas (1 replies)
 168. Dlh v ZP (6 replies)
 169. Dovolenka po skonceni materskej dovolenky (5 replies)
 170. ako je to mam zmluvu na dobu urcitu od 2.1.2013 do 31.12.2014.am narok na podporu v nezamestnanosti,v roku 2012 som bola na urade prace poberala som podporu a taktiez som bola PN. (1 replies)
 171. Zamestnávateľ odmietol moju žiadosť o nástup do zamestnania po RD (4 replies)
 172. Trvalý pracovný pomer počas RD (1 replies)
 173. Je mozne vramci PN ist do liecebnych kupelov s astmou? (1 replies)
 174. Vypoved pocas PN v zamestnani (v skusobnej dobe) (10 replies)
 175. Je mozne vramci PN ist do liecebnych kupelov s astmou? (8 replies)
 176. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy z dôvodu zvýšenia min.mzdy (2 replies)
 177. Kedy označiť že opravný prehľad o odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti? (2 replies)
 178. Ako mám prihlásiť dlhodobo nezamestnaného zamestnanca? (1 replies)
 179. Dôchodca a odchodné (2 replies)
 180. Zrážky exekúcie - zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy. (2 replies)
 181. Akým spôsobom je výhodnejšie ukončiť pracovný pomer pre nadbytočnosť? (1 replies)
 182. Nepodané prihlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne (3 replies)
 183. Nerovnomerne rozvrhnutý čas, mesačná mzda a sviatok (7 replies)
 184. Najlepšia agentúra (0 replies)
 185. štatutári a PN (1 replies)
 186. Daňový bonus-spoločná domácnosť (2 replies)
 187. Prestávka v práci pri pracovnej zmene kratšej ako 6 hodín (6 replies)
 188. Zamestnanie zahraničného pracovníka (2 replies)
 189. reťazový pôrod a nárok na materské (2 replies)
 190. Návrat po RD a iné pracovné miesto (2 replies)
 191. Pracovný čas vodiča a mzdové zvýhodnenie (3 replies)
 192. retazovy porod a materske (2 replies)
 193. Dieta ako zložka mzdy (1 replies)
 194. ist na UP (13 replies)
 195. Zaradenie učiteľa v ZUŠ - ke (0 replies)
 196. Má dohodár- star. dôchodca nárok na náhradu príjmu pri PN? (2 replies)
 197. Zamestnavatel ma poslal na preventivnu lekarsku prehliadku a tvrdi ze ta plati len na 8hodin co som chybal v praci a ze zvysne 4 si mam nadpracovat. Môze to ? (17 replies)
 198. Budem kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň? (0 replies)
 199. Musi alebo moze zam-tel ponuknut z-covi inu vhodnu pracu ak taku ma? (11 replies)
 200. vyslanie zamestnanca do nemecka (1 replies)
 201. Ako spravne formulovat ziadost o preradenie na riadiacu funkciu? (6 replies)
 202. Výpoveď zo strany zamestnanca a odstupné (6 replies)
 203. Nárok na daňový bonus - dovŕšenie 25 rokov veku (4 replies)
 204. Budem vypplácať peniaze sudcom za rok 2011 v máji 2014, ako postupovať u tých, čo skončili PP. (0 replies)
 205. vyplácanie štatutárov v a.s. (1 replies)
 206. mesačná mzda a práca v sobotu (3 replies)
 207. zamestnanec a úraz (1 replies)
 208. Rodičovská dovolenka a trvalý pracovný pomer ? (2 replies)
 209. Mám ešte nárok na mzdu,ktorú som si neprebrala cca 5 mesiacov? (3 replies)
 210. Skrátený úväzok a dovolenka (2 replies)
 211. Ako je to z celodennym osetrenim za vikend? (2 replies)
 212. Absolvent vysokej školy (2 replies)
 213. materska dovolenka (2 replies)
 214. Vypoved v skusobnej dobe - PN (28 replies)
 215. dohoda o pracovnej činnosti (11 replies)
 216. Kto je zodpovedný, ak má zamestnanec veľa nadčasových hodín, výplatu podpisuje vedúci a ekonóm. (2 replies)
 217. Preddavok na pracovnú cestu (2 replies)
 218. Musím v evidencii gastrolístkov viesť každý pohyb (príjem aj výdaj) v členení podľa jednotlivých lístkov? (1 replies)
 219. Ziadost o cerpanie dovolenky mimo resp. nad ramec celozavodnej dovolenky (2 replies)
 220. OLYMP - miera absencie - vypocet (4 replies)
 221. Dohoda+DNP=MATERSKÁ_Potrebujem RADU! (4 replies)
 222. pracovny pomer na dobu urcitu (4 replies)
 223. Konateľ-štatutár-odhlásenie z garanč.poistenia (1 replies)
 224. Aká je minimálna hodinová mzda pri kratšom týždennom pracovnom čase? (9 replies)
 225. Aké problémy môžu nastať pri overovaní mzdy bankou v sociálnej poisťovni ak je z pohľadu zamestnanca všetko v poriadku ? (3 replies)
 226. Vyhlásenie 2014 - časť 4 (1 replies)
 227. vypoved pocas PN (0 replies)
 228. ukončenie dohody a PN (2 replies)
 229. Exekúcia (2 replies)
 230. Príspevok v nezamestnanosti po RD (1 replies)
 231. 2 zamestnania a možnosť PN (3 replies)
 232. výpoveď (3 replies)
 233. Prihlášky - Odhlášky do poisťovní - Kam založiť? (5 replies)
 234. Organizacne zmeny v spolocnosti a PP uzatvoreny na zastup pocas materskej dovolenky (1 replies)
 235. Práca popri rodičovskej dovolenka (4 replies)
 236. okamžité skončenie PP a doručenie (7 replies)
 237. narok na dovolenku po skonceni RD (2 replies)
 238. narok na dovolenku po retazovych MD (4 replies)
 239. rodičovská dovolenka (1 replies)
 240. budem mat narok na matersku a manzelka bude moct sucasne poberat rodicovsky prispevok??? (2 replies)
 241. Exekúcia pri polovičnom pracovnom úväzku. (1 replies)
 242. Je možné vymáhať od zamestávateľa odchodné, pokial dávam výpoved sama zo zdravotných dôvodov a zmluvu mám na dobu neurčitu? (6 replies)
 243. Exekúcia (2 replies)
 244. Absencia (2 replies)
 245. Má zamestnanec nárok na odstupné pri nedodržaní výpovednej doby ? (2 replies)
 246. mzdová účtovníčka a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov (6 replies)
 247. Výpočet dovolenky po nástupe z RD (1 replies)
 248. platenie PN pri uzatvorení nového pracovného pomeru (3 replies)
 249. Môže byť v pracovnej zmluve dĺžka pracovného času 160 hodín mesačne? (1 replies)
 250. Pracovná zmluva pre vodiča MKD (1 replies)