PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Moze mi zamestnavatel znizit hodinovu mzdu v priebehu mesiaca a nadobudnut platnost skor ako mi to oznamil?
 2. prihlásenie dôchodcu pracujúceho na dohodu
 3. Príkazná zmluva a odvody
 4. životné jubileum
 5. Výpovedná doba a žiadosť o skončenie PP
 6. Ukoncenie prac.pomeru na dobu urcitu a nove zamestnanie
 7. Poldňová dovolenka v Olympe
 8. daňový bonus
 9. Má učiteľ nárok na nadčasy za rodičovské stretnutia?
 10. môžem zo SF poskytnúť zamestnancom darčekovú poukážku do tesca??
 11. Preplatenie dovolenky z materskej
 12. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje presne 4 hodiny?
 13. žena na rodičovskom príspevku pracuje u nás na dohodu, musí sa počas štátnych sviatkov opäť prihlásiť na soc. poist .na celoddenú staroslivosť o dieťa?
 14. Môžem dostať dávku v nezamestnanosti ak mi chýba pár mesiacov
 15. Konatel na rodicovskej dovolenke?
 16. PNKa a jej vypocet
 17. co mi hrozi ak v pripade nesuhlasu skoncenia PP dohodou nenastupim do prace?
 18. Je príspevok SF na dopravné povinný ?
 19. Miesto výkonu práce
 20. Pracovná zmluva na dobu určitú
 21. vyplýva zo zákona refundácia
 22. Evidencia na úrade práce a práca na dohodu
 23. aký zákon rieši alebo pod aky spadá refundáciu mzdy
 24. z akého zarobku bude vypocitane odstupne, ked od roku 2010 som na rodicovskej a medzi tym sa zmenil majitel,ktory znizil zarobky o 100 eur
 25. Preplatenie dovolenky
 26. Môžem dostať výpoveď s odôvodnením, že som starobný dôchodca?
 27. nadcas v skolstve
 28. Dovolenka poldňová
 29. Navrat do zamestnania po RD
 30. Ukoncenie PP v sk.dobe predlzenej o PNku
 31. Stravný lístok
 32. Pracujem na dobu určitú na zastupovanie počas MD.
 33. Kredity
 34. Starobný dôchodca a NČZD
 35. výpočet 2 exekúcií, prvá neprednostná druhá prednostná
 36. Zamestnavatel nechce preplatit dovolenku po skonceni prac.pomeru
 37. výpoveď zamestnávateľovi podľa §61 alebo §67 ?
 38. Z akého priemeru sa vypočíta preplatenie dovolenky u dlhodobo PN. Ak je viac ako 1 rok PN?
 39. výpoveď zamestnávateľovi podľa § 61, alebo § 67 ?
 40. Vymeriavaci zaklad pri retazeni PP
 41. Študent - prax
 42. Bezpečnostný projekt IS - ochrana osobných údajov
 43. marodka
 44. Registrácia IS a pozemkové spoločenstvo
 45. Práca na dohodu a nárok na MD
 46. Socialny fond
 47. Výpočet pre vymeriavací základ materskej.
 48. Nárok na daňový bonus
 49. Nárok na podporu v nezamestnanosti konateľa?
 50. Môžem počas RD začať pracovať na plný úväzok aj pre iného ako súčasného zamestnávateľa?
 51. Krátenie dovolenky, čo sa započítava do 100 zameškaných dní
 52. Pracovná cesta vo voľnom čase a stravné
 53. Povinnosti zamestnavatela pocas MD zamestnankyne
 54. Je možné sa spetne pripoistit pre lepsiu materskú
 55. ako získať od zamestnávateľa odstupné?
 56. Invalidný dôchodca a odvody do ZP
 57. Zdravotné poistenie študentky v Mexiku
 58. odvody do SP a ZP
 59. Príplatok za sviatok
 60. môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer skôr, ako mu uplynie výpovedná lehota?
 61. ako sa počíta dovolenka?
 62. začínam so mzdami
 63. zmluva na dobu neurcitu - zmena pracovnej pozicie (na miesto zamestnanca, ktory odchadza na Matersku Dovolenku) - ake z toho mozu vyplynut pre mna (minusy)?
 64. podiel na zisku r.2012 vyplatený v r.2013
 65. Zvýšenie kvalifikácie
 66. Nepodpisanim dohody o zmene pracovnych podmienok som ocakaval , ze dostanem vypoved s odstupnym, zamestnavatel nekona a tvrdi, ze mi vypoved neda, co dalej?
 67. Vypoved - zrusenie konatela - podpora
 68. Neplatené voľno pred nástupom na materskú dovolenku a výška materského
 69. pracovny pomer na dobu urcitu
 70. Nevyplatenie PN - firma v krachu
 71. paragraf
 72. Necerpanie SF je pokutovatelne?
 73. osoba na úrade práce a dohoda o vykonaní práce do 149 EUR.
 74. uplatnenie nezdanit.časti na manželku
 75. Koľko trvá nahodenie miezd pre pre 17 ľudí do mzdového softvéru?
 76. Má povinnosť riaditeľka súkromnej materskej školy so štátnou dotáciou povinnosť platiť zamestnancom tabuľkové platy ako v štátnej materskej škole?
 77. Môže zamestnanec poberať riadny starobný dôchodok a zostať v pracovnom pomere naďalej u zamestnavateľa napr. vo verejnej správe
 78. Je dôchodok dôvod na výpoveď zo strany zamestnavateľa?
 79. V pracovnej zmluve povinnosť zamestnanca používať vlastné pracovné nástroje bez náhrady výdavkov?
 80. Môže mať zamestnanec na pracovnú zmluvu nepravidelný príjem?
 81. Exekúcia
 82. Syn bol po skončení školy 1,5 roka nezamestnany,evidivany na Urade práce.25.11.2013 nastúpil do zamestnania.Vzťahuje sa nanho danový bonus -platny od 1.11.2013?
 83. Dovolenka čerpana po hodinach - dá sa to?
 84. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 85. PN & invalid.dôchodok
 86. Dotacia z UPSVAR na zamestnanca
 87. registrácia IS je potrebná nanovo
 88. Koľko učiteliek má byť na vychádzke v zmiešanej triede pri vek. skupine 2-6 ročných detí? počet detí 15-18
 89. Aký je pracovný čas učiteľky v Mš na 82% úväzok?
 90. Mam narok na odchodne?
 91. Cestovné náhrady pri zahraničnej služobnej ceste z projektu Commenius
 92. Nárok na dovolenku - výpočet
 93. Narok na preplatenie cestovneho
 94. Rozdelenie prostreidkov socialneho fondu pre aktivnych zamestnancov
 95. Nechce mi zobrať do výkazu ZP dohodára
 96. Zápočtový list
 97. Do akej lehoty je možné uplatniť nárok na doplatenie odstupného? Sme povinní doplatiť 1 mesiac aj po 1,5 roku?
 98. Výpoveď v skúšobnej dobe
 99. Vypovedna lehota
 100. Iná ospravedlnená neprítomnosť v práci - patrí tu aj dovolenka?
 101. Návšteva lekára-prekážka v práci
 102. Lekárske vyšetrenie
 103. Skončenie pracovného pomeru
 104. tehotenstvo vo výpovednej dobe
 105. Odmena vyplatená po výstupe zamestnanca
 106. Predčasný dôchodok a PN-ka
 107. Nezamestnaný na Pn má nárok na na finančnú podporu do štátu?
 108. Konto pracovného času
 109. predloženie PN
 110. Vypoved a porusovanie zakonnika prace
 111. Predlženie skúšobnej doby po PN
 112. Ako sa zamestnancovi prepocita dôchodok?
 113. Výpočet exekučnej zrážky
 114. Má narok na odstupné pracovník pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti? Má nárok na stravné lístky ? Ďakujem
 115. dohoda pravidelný prijem
 116. Pracujúci dôchodca-vymeriavací základ
 117. Dohoda s občanom ČR - odvody
 118. Môže zamestnávaťeľ započítavať viac minút na obedovú prestávku?
 119. Ochrana osobných údajov v školstve
 120. Výška HM/materská.
 121. výpoveď a nárok na dovolenku a PN
 122. ak exmanžel má malú marodku a a nemá dostatok penazí na vyplatenie vyživného,kto mi to má doplatiť?
 123. szco a materska v 2014
 124. na koho sa mám obrátiť ,ked mi exekutor nevyplatí do siedmich dní vyživné od exmanžela?
 125. do kolko dní mi ma vyplatiť exekutor peniaze za vyživné?
 126. ukončenie dohody o prac. činnosti a uzatvorenie zmluvy
 127. 9.2.2012 som nastúpila do zamestnania, zlmuva mi bola predlžená dva krát do 31.10.2013,do dnešného dna ale nemám žiadny další dodatok.
 128. Výška Pnky
 129. invalidný dôchodok
 130. mam narok vycerpania dovolenky do konca marca buduceho roku Zamestnavatel ma nuti vycerpat do polovice decembra
 131. odvody a príjmy zo zahraničia
 132. nočná zmena a začiatok PN
 133. Platí sa poistenie v nezamestnanosti pri zamestnaní ZŤP na 70 %?
 134. Zrušenie DDS
 135. som zamestnaná, práve na PN a prechádzam na predĺženú rodič. dovolenku
 136. rušenie chránenej dielne a odstupné
 137. Poukážky zo SF a výška mzdy
 138. zmena bydliska zamestnanca
 139. Ing. Janoška - Uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
 140. PN v novej práci
 141. Povinnosti voči daňovému úradu
 142. Zákon o ochrane osobných údajov - SZČO
 143. Môže mi zamestnávateľ nariadiť, aby som si vyčerpal najprv riadnu dovolenku a až potom náhradne voľno za prácu nadčas?
 144. Moze mi zamestnavatel pisat absenciu pocas neplatenej ocr?
 145. Ako je to s exekúciou od 1.11.2013 u invalid. zamestnancov?
 146. PN po ukončení pracovného pomeru
 147. Daň zo závislej činnosti a dátum odvodu dane
 148. 60 odpracovaných dní sa počíta ako 60 pracovných dní alebo kalendárnych?
 149. Náhrada škody zamestnávateľovi
 150. Dohodár - DoVP, pravidelný príjem, invalidný dôchodca je na PN. Nárok na nemocenské zo SP nemá a na náhradu príjmu od zamestnávateľa za prvých 10 dní?
 151. Vyska 2. materskej
 152. Zvyšovanie platov zamestnancov - ponovom
 153. odstupné a skončenie PP zo zdravotných dôvodov
 154. nedoplatky v vszp za rok 2002-2003
 155. Ako si mám vypočítať PN-ku?
 156. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 157. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 158. Je možný súbeh podpory v nezamestnanosti a polovičného invalidného dôchodku?
 159. Na aku dobu sa može vyhotoviť zmluva na prácu na dohodu
 160. Dodrzujem pracovny fond?
 161. Ochrana osobných údajov - sprostredkovateľ
 162. Ako postupovať pri podaní výpovede pre nevyplatenie mzdy?
 163. Dohoda o vykonaní práce - odvody a UPSVaR
 164. Pracovná zmluva - oprava
 165. Dohodár s nepravidelným príjmom
 166. Použitie sociálneho fondu
 167. obed v práci
 168. Sociálny fond - dohodari
 169. Paragraf na menej ako polovičný úvazok
 170. som tehotná,zamestnaná môžem si ešte zvýšiť materskú
 171. Podmienky spracúvania osobných údajov.
 172. ako zamestnať člena EU
 173. výpovedná doba
 174. Podľa ktorého zákona má (?) nárok zamestnanec na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku? V akej výške?
 175. Dobrý deň. Prosím o radu.Pracovník na TPP je vo vyš.väzbe. Môžeme s ním rozviazať PP dohodou alebo mu dať výpoveď? Ďakujem.
 176. výpoveď a odstupné
 177. Ktoré informačné systémy je potrebné registrovať?
 178. Vyradenie z úradu práce pri prekročení limitu
 179. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 180. Poškodená kartička SVYDO a vydanie novej, preco nefunguje?
 181. výpoveď 2 roky pred dôchodkom_ako preklenúť obdobie?
 182. Zamestnanec požiadal o dôchodok k 2.11.2013, ale chce pracovať ďalej aj keď mu príde rozhodnutie, ale zamestnávateľ ho už nechce potom ďalej zamestnávať, ako máme postupovať?
 183. Príspevok na dopravu do prace zo SF
 184. Odchodné
 185. výpoveď počas materskej
 186. Práceneschopnosť pred ukončením pomeru.
 187. Sociálna poisťovňa - úroky z omeškania
 188. Vznika narok na riadnu dovolenku zamestnancovi pocas materskej dovolenky a rodicovskej dovolenky?
 189. ahojte, ako je to, ked si idete prevziat janskeho plaketu.....treba si vziat dovolenku, alebo vam to zamestnavatel preplati tak, ako ked idete krv darovat? prajem pekny vecer :)
 190. PN v skúšobnej dobe
 191. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú dobu zo dňa na deň ako mu to vyhovuje?
 192. Čo ak, nestihnem uviesť deň nástupu na rodičovsku dovolenku?
 193. Výpoveď z organizačných dôvodov
 194. životné jubileum - odvody
 195. škoda spôsobené zamestnávateľovi
 196. Dohoda - nepravidelný príjem - výkazy do SP, ZP a Prehľad
 197. Potrebujem poradiť, ak žena po ukončení rodičovského príspevku nenastúpi do práce a nijako nedá o sebe vedieť, pošta sa vracia ako neprebratá, čo v takom prípade robiť?
 198. pracovný pomer na dobu určitú
 199. narok na očr
 200. Prechod na starobný dôchodok, čo z toho vyplýva
 201. Dohodár s nepravidelným príjmom
 202. zamestnanec pracujúci pre ČR
 203. doba určitá
 204. Narok na podporu v nezamestnanosti po navrate zo zahr.
 205. odvody z odmien členov predstavenstva
 206. manžel poberal danový bonus na dieta,ale odišiel z práce...kedy si ja možem uplatniť danový bonus na dieťa?teraz v mesiace november,alebo stačí až pri ročnom zúčtovaní?
 207. Mozem dorucit dohodu o skonc. pracovneho pomeru zamestnavatelovi ja?
 208. Členovia predstavenstva a dozornej rady
 209. Mám nárok na podporu i po 5 mesačnom odstupnom?
 210. PNku si uplatňujem u zamestnávateľa kde pracujem na zmluvu, môžem si uplatniť PNku aj u zamestnávateľa kde pracujem na dohodu?
 211. MATERSKÁ
 212. Príspevok na podporu na zamestnávania
 213. Narok na materske
 214. Odchodné, exekúcia, 2 prac. pomer
 215. Môžem dostať výpoveď z prac. agentúry počas PN?
 216. Zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 217. Môže dostať materskú aj žena ktorá prvé dieťa porodila v 2001, druhé v 2008 a odvtedy celý čas vôbec nepracovala a teraz je tretíkrát tehotná? Rodiť bude v 2014.Nie je vedená ako nezamestnaná.
 218. Mám dovolenku ešte 25 dní. Do konca roka 2013 si ju určite nestihnem vyčerpať. Náhle som ochorela. Mám nárok na paragraf ?
 219. mam zostat v evidencii na urade prace
 220. Mám nárok na stravný lístok, ak pracujem len na nočnej zmene (12 hod.) vrátane sobôt, nediel, štátnych sviatkov?
 221. zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 222. Čo v mojej situácii urobiť, aby som mala nárok na materskú?
 223. Nevyplatena cela odmena/odstupne
 224. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi zamestnávateľa?
 225. doplnujuca otazka - poistenie
 226. Výpočet mzdy sPN
 227. Co ma obsahovat ziadost o vyplatenie nahrady mzdy za nevycerpanu dovolenku?
 228. Nespravne uplatnená nezdanitelná čiastka u pracujuceho dochodcu?
 229. rodičovská dovolenka manžel a ja neplatené voľno
 230. Novovzniknutý PP a následná PN
 231. Nárok na dovolenku
 232. Od 6.2.2013 sa ako zmenil zákon o sociálnom fonde?
 233. Rocne zuctovanie dlhodobo chorého zamestnanca.
 234. Príjem za nevyčerpanú dovolenku a prerušené poistenie
 235. Preplatenie dovolenky
 236. Porušenie PD za alkohol a následná PN
 237. Kontrola zamestnavatela Vszp
 238. odmena pre hráča-športovca
 239. stravné 2x ???
 240. Materska kombinacia prac.pomeru s dohodou
 241. Pracovný úväzok a mzda
 242. poplatky pre predajcov stravných lístkov
 243. Môže dať zamestnávatľ výpoveď z dôvodu, že zamestnanec nemá adekvátne vzdelanie, hoci prácu vykonáva už vyše 10 rokov?
 244. Chýbajúce doklady k PN
 245. konkurz na mzdu zamestnanca
 246. Týždenný pracovný fond !
 247. Ukonc.prac.pomeru dohodou a následná PN v ochrannej lehote
 248. Mzda vs. PNka
 249. možem dať okamžitú výpoveď ?
 250. budem mat narok na odstupne?