PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Daň zo závislej činnosti a dátum odvodu dane
 2. 60 odpracovaných dní sa počíta ako 60 pracovných dní alebo kalendárnych?
 3. Náhrada škody zamestnávateľovi
 4. Dohodár - DoVP, pravidelný príjem, invalidný dôchodca je na PN. Nárok na nemocenské zo SP nemá a na náhradu príjmu od zamestnávateľa za prvých 10 dní?
 5. Vyska 2. materskej
 6. Zvyšovanie platov zamestnancov - ponovom
 7. odstupné a skončenie PP zo zdravotných dôvodov
 8. nedoplatky v vszp za rok 2002-2003
 9. Ako si mám vypočítať PN-ku?
 10. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 11. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru
 12. Je možný súbeh podpory v nezamestnanosti a polovičného invalidného dôchodku?
 13. Na aku dobu sa može vyhotoviť zmluva na prácu na dohodu
 14. Dodrzujem pracovny fond?
 15. Ochrana osobných údajov - sprostredkovateľ
 16. Ako postupovať pri podaní výpovede pre nevyplatenie mzdy?
 17. Dohoda o vykonaní práce - odvody a UPSVaR
 18. Pracovná zmluva - oprava
 19. Dohodár s nepravidelným príjmom
 20. Použitie sociálneho fondu
 21. obed v práci
 22. Sociálny fond - dohodari
 23. Paragraf na menej ako polovičný úvazok
 24. som tehotná,zamestnaná môžem si ešte zvýšiť materskú
 25. Podmienky spracúvania osobných údajov.
 26. ako zamestnať člena EU
 27. výpovedná doba
 28. Podľa ktorého zákona má (?) nárok zamestnanec na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku? V akej výške?
 29. Dobrý deň. Prosím o radu.Pracovník na TPP je vo vyš.väzbe. Môžeme s ním rozviazať PP dohodou alebo mu dať výpoveď? Ďakujem.
 30. výpoveď a odstupné
 31. Ktoré informačné systémy je potrebné registrovať?
 32. Vyradenie z úradu práce pri prekročení limitu
 33. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 34. Poškodená kartička SVYDO a vydanie novej, preco nefunguje?
 35. výpoveď 2 roky pred dôchodkom_ako preklenúť obdobie?
 36. Zamestnanec požiadal o dôchodok k 2.11.2013, ale chce pracovať ďalej aj keď mu príde rozhodnutie, ale zamestnávateľ ho už nechce potom ďalej zamestnávať, ako máme postupovať?
 37. Príspevok na dopravu do prace zo SF
 38. Odchodné
 39. výpoveď počas materskej
 40. Práceneschopnosť pred ukončením pomeru.
 41. Sociálna poisťovňa - úroky z omeškania
 42. Vznika narok na riadnu dovolenku zamestnancovi pocas materskej dovolenky a rodicovskej dovolenky?
 43. ahojte, ako je to, ked si idete prevziat janskeho plaketu.....treba si vziat dovolenku, alebo vam to zamestnavatel preplati tak, ako ked idete krv darovat? prajem pekny vecer :)
 44. PN v skúšobnej dobe
 45. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú dobu zo dňa na deň ako mu to vyhovuje?
 46. Čo ak, nestihnem uviesť deň nástupu na rodičovsku dovolenku?
 47. Výpoveď z organizačných dôvodov
 48. životné jubileum - odvody
 49. škoda spôsobené zamestnávateľovi
 50. Dohoda - nepravidelný príjem - výkazy do SP, ZP a Prehľad
 51. Potrebujem poradiť, ak žena po ukončení rodičovského príspevku nenastúpi do práce a nijako nedá o sebe vedieť, pošta sa vracia ako neprebratá, čo v takom prípade robiť?
 52. pracovný pomer na dobu určitú
 53. narok na očr
 54. Prechod na starobný dôchodok, čo z toho vyplýva
 55. Dohodár s nepravidelným príjmom
 56. zamestnanec pracujúci pre ČR
 57. doba určitá
 58. Narok na podporu v nezamestnanosti po navrate zo zahr.
 59. odvody z odmien členov predstavenstva
 60. manžel poberal danový bonus na dieta,ale odišiel z práce...kedy si ja možem uplatniť danový bonus na dieťa?teraz v mesiace november,alebo stačí až pri ročnom zúčtovaní?
 61. Mozem dorucit dohodu o skonc. pracovneho pomeru zamestnavatelovi ja?
 62. Členovia predstavenstva a dozornej rady
 63. Mám nárok na podporu i po 5 mesačnom odstupnom?
 64. PNku si uplatňujem u zamestnávateľa kde pracujem na zmluvu, môžem si uplatniť PNku aj u zamestnávateľa kde pracujem na dohodu?
 65. MATERSKÁ
 66. Príspevok na podporu na zamestnávania
 67. Narok na materske
 68. Odchodné, exekúcia, 2 prac. pomer
 69. Môžem dostať výpoveď z prac. agentúry počas PN?
 70. Zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 71. Môže dostať materskú aj žena ktorá prvé dieťa porodila v 2001, druhé v 2008 a odvtedy celý čas vôbec nepracovala a teraz je tretíkrát tehotná? Rodiť bude v 2014.Nie je vedená ako nezamestnaná.
 72. Mám dovolenku ešte 25 dní. Do konca roka 2013 si ju určite nestihnem vyčerpať. Náhle som ochorela. Mám nárok na paragraf ?
 73. mam zostat v evidencii na urade prace
 74. Mám nárok na stravný lístok, ak pracujem len na nočnej zmene (12 hod.) vrátane sobôt, nediel, štátnych sviatkov?
 75. zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ
 76. Čo v mojej situácii urobiť, aby som mala nárok na materskú?
 77. Nevyplatena cela odmena/odstupne
 78. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi zamestnávateľa?
 79. doplnujuca otazka - poistenie
 80. Výpočet mzdy sPN
 81. Co ma obsahovat ziadost o vyplatenie nahrady mzdy za nevycerpanu dovolenku?
 82. Nespravne uplatnená nezdanitelná čiastka u pracujuceho dochodcu?
 83. rodičovská dovolenka manžel a ja neplatené voľno
 84. Novovzniknutý PP a následná PN
 85. Nárok na dovolenku
 86. Od 6.2.2013 sa ako zmenil zákon o sociálnom fonde?
 87. Rocne zuctovanie dlhodobo chorého zamestnanca.
 88. Príjem za nevyčerpanú dovolenku a prerušené poistenie
 89. Preplatenie dovolenky
 90. Porušenie PD za alkohol a následná PN
 91. Kontrola zamestnavatela Vszp
 92. odmena pre hráča-športovca
 93. stravné 2x ???
 94. Materska kombinacia prac.pomeru s dohodou
 95. Pracovný úväzok a mzda
 96. poplatky pre predajcov stravných lístkov
 97. Môže dať zamestnávatľ výpoveď z dôvodu, že zamestnanec nemá adekvátne vzdelanie, hoci prácu vykonáva už vyše 10 rokov?
 98. Chýbajúce doklady k PN
 99. konkurz na mzdu zamestnanca
 100. Týždenný pracovný fond !
 101. Ukonc.prac.pomeru dohodou a následná PN v ochrannej lehote
 102. Mzda vs. PNka
 103. možem dať okamžitú výpoveď ?
 104. budem mat narok na odstupne?
 105. úrad práce si pýta od dohodára(mala DoPČ) zápočet rokov. Ako si to môžu žiadať, keď podľa zákonníka práce sa zápočet nevystavuje?
 106. Výpočet pomernej časti dovolenky pri MD
 107. Aky je narok na RD
 108. Denný vymeriavací základ
 109. Raňajky - krátenie
 110. Evidenčný list
 111. štatutárny zástupca - zrážky zo mzdy
 112. Zmena pracovnej pracovnej zmluvy z doby neurcitej na polovičny uväzok doby urcitej
 113. Software na správu užívateľov
 114. Ako je to s vrátením dane, ak som brigádnik - študentka v ČR ?
 115. Ako vypočítať mzdu DPČ nepravidelný príjem a ako to je s inými nákladmi v zmluve?
 116. som mamička na rodičovskej dovolenke
 117. Mozem dat vypoved pocas doby urcitej?
 118. nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 119. preplatenie dovolenky
 120. preplatenie dovolenky
 121. Uplatnenie nezdaniteľnej časti - 2 rôzne zmluvy u jedného zamestnávateľa v priebehu mesiaca
 122. Odpocita va sa nezdanitelna ciastka 311.25 eur nezamestanemu na brigade a exter. Student.
 123. Pri importe miezd z oberonu do PU mi hlási chybu. PREČO?
 124. Má zamestnankyňa nárok na dovolenku, ak pracuje na úväzok počas RD?
 125. Zmena hodinovej odmeny bez upozornenia
 126. Úmrtie zamestnanca dlhodobo na PN-ke
 127. Nepodpísaná hmotná zodpovednosť a vzniknutý schodok, je povinny mi to uhradiť?
 128. Sme ubytovatelia vedieme knihu ubytovaných. Aké povinnosti máme podľa zákona o ochrane osobných údajov?
 129. V roku 2010-11 som pracovala ako dôchodkyňa na dohodu o vykonaní práce. Mám nárok aj z tejto činnosti na zvýšenie , či prepočítanie dôchodku?
 130. opatovna marodka po 3 dnoch - narok na nemocenske
 131. Dohodár s hodinovou mzdou
 132. Ako vypočítam dovolenkový priemer, ak som odrobila za mesiac viac ako 23 dní
 133. Terajsie zamestnanie aj vlastne podnikanie na zivnost?
 134. môže ísť dohodár na PN (samozrejme že si platí odvody)?
 135. zamestnanec v ČR a živnosť na Slovensku
 136. Oprava čistej mzdy zamestnanca pri nesprávne vypočítaných a odvedených odvodod do SP, ZP a DU
 137. Nákupné poukážky zo sociálneho fondu
 138. vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 139. Môžu šoférovi z povolania strhnúť pokutu z diét?
 140. ako správne zaúčtovať rozpis mzdy
 141. výpoveď počas skúšobnej doby
 142. Podnikateľská zmluva
 143. Vymeriavací základ pre výpočet materskej
 144. Je nárok na gastrolístky počas 2x 1/2 dňovej dovolenky?
 145. Koľko krát môže zamestnávateľ predlžiť zmluvu na dobu určitú v prípade, ak bol pracovný pomer uzatvorený s platnosťou od 07/11/2011.
 146. Konateľ bez príjmu ale výsluhový dôchodca
 147. Výplatná páska platná v ČR - vzor
 148. Kto je oprávnený vystaviť taký posudok?
 149. Môžem sa uchádzať o prácu na úrade a dostávať dávky v nezamestnanosti, ak som konateľ vo firme?
 150. Konateľ a pracovná zmluva
 151. Prejdem lekárskou prehliadkou do ZVJS ak mi chýbajú tri zuby?
 152. Môžu zamestnanci nebrať stravu?
 153. Aký je postup, ak sa zamestnanec stal invalidným a zamestnávateľ nemá pre neho vhodnú prácu?
 154. PN v skusobnej dobe
 155. Môžem zraziť preddavok na mzdu ?
 156. znizenie platu
 157. Dlhodobá PN, prerušenie - ako postupovať pri oprave?
 158. Som povinná podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň?
 159. Nečerpaná dovolenka
 160. Prenesenie dovolenky po nástupe.
 161. Zvýšenie odstupného podľa novej kolektívnej zmluvy na rok 2013 ?
 162. započítaná prax a zatriedenie zamestnanca do PT
 163. chcela by som sa informovať ako je to s vyplatením podielu zo zisku za rok 2011 zamestnancovi bez majetkovej účasti na ZI:
 164. Bezpečnostný projekt a smernica
 165. Storno pracovnej zmluvy
 166. Ak som odhlásila dohodára elektronicky zo sociálnej poisťovne, je potrebné odhlášku aj fyzicky vytlačiť a zaniesť do poisťovne ?
 167. dohoda o skončení prac. pomeru podľa § 60 ZP
 168. Ako dať výpoveď aby som nemusel odpracovať výpovednú lehotu?
 169. Mozem podat hodinovu vypoved, ak som uz podal ,,normalnu vypoved zo zamestnania" a este nazacala plynut dvojmesacna vypovedna lehota?
 170. môžem dostať priepustku od zamestnávateľa na lekárske vyšetrenie s uvedením času od 7.00hod., keď moja pracovná smena začína o 8.00 hod?
 171. tuzemská pracovná cesta a obed v Maďarsku
 172. Kópia občianskeho preukazu v osobnom spise
 173. dobrý deň, poprosím o radu. Zamestnanec má manželku na materskej: má nárok na paragraf na dieťa? (7dní má minutých už so sebou ) . ˇˇDakujem
 174. Mimoriadne vyplatenie stravného zo sociálneho fondu
 175. Je niekde stanovené koľko metrov štvorcových by mala upratovať jedna upratovačka pri 8 hod prac.dobe?
 176. Ako získať späť peniaze, ktoré boli zaslané na nesprávne číslo účtu?
 177. Stravné lístky, nárok, zrážka
 178. zrážky zo mzdy
 179. Čo s nevyčerpanou, aj minuloročnou, dovolenkou pri nástupe na MD?
 180. mzdový dektét - úkolová mzda
 181. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce počas celomesačnej dovolenky
 182. 2 prace a platenie odvodov
 183. elektronická prihláška
 184. Registrácia zamestnanca do sociálnej poisťovne
 185. Ochrana osobných údajov a externé vedenie účtovníctva
 186. Sprevádzanie rodinného príslušníka
 187. podľa čoho sa mi bude počítať MD?
 188. Úmrtie zamestnanca
 189. Krátenie dovolenky za dobu rodičovskej dovolenky?
 190. vyslanie vs školenie v zahraničí
 191. Odvodové úľavy
 192. Softip export prikazov ako?
 193. Elektronické podanie výkazu do unionu
 194. Nástup po RD, jeden deň odpracovaný, ukončenie PP, preplatenie dovol. = odvody do SP
 195. narok na vyplatenie PN zo SP a ZP
 196. Nárok na dovolenku za MD
 197. Môžem čerpať PN alebo materskú z ukončeného DNP, ak sa prihlásim znova?
 198. Kde je archiv evidencnych listov z " n.p. Matador" ?
 199. Byvalý zamestnávateľ mi nechce vydať osvedčenia a certifikáty, môže?
 200. Povinnost cerpat SF?
 201. Zníženie osobného ohodnotenia za nepristúpenie k vykonávaniu práce navyše?
 202. Ako správne zaevidovať IS?
 203. Dodrziavanie pracovneho poriadku
 204. pracovné voľno s náhradou mzdy
 205. Podpora v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi? Na čo všetko mám nárok?
 206. Zistí kontrola na ochranu osobných údajov napojenie PC na internet?
 207. Invalidný dôchodca so ZPS 50% platí aké poistné do SP?
 208. Skúšobná doba
 209. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 210. nevyplatená PN-ka
 211. dohodár na pn-ke
 212. Pracovné voľno s náhradou mzdy podľa §138 a §141
 213. Vrátenie zdravotného poistenia
 214. Odrobené 4 hodiny namiesto 8
 215. Odvody na zdravotné poistenie pre zamestnanca s preukazom ZŤP
 216. Čerpanie PN počas evidencii na ÚP
 217. Zamestnankyna nastupila od 2.11.2013 na MD, doba trvania MD je 34, tyzdnov - pracovala od zaciatku roka, na kolko dni ma narok na dovolenku pocas tohto roka a za nasledujuci rok?
 218. Forma výpovede v novom dodatku.
 219. vypovedna lehota pocas 1 roka
 220. Vypoved cez vikend
 221. Ochrana osobných údajov-malá firma čo musí mať ?? Nejakú smernicu, školenie??
 222. Musím absolvovať školenie?
 223. Porušenie pracovnej disciplíny
 224. dali mi podpisat ukoncenie pracovneho pomeru po dobe 7 dni potrebujem poradit na druh den som sa dala vypisat na pn -ku chcem vediet ci budem mat uznanu nemocensku davku
 225. Mozem ako student VS denneho studia pracovat na TPP?
 226. Zápočet praxe začínajúcej učiteľky po rodičovskej dovolenke
 227. Som invalidná nad 70% a pracujem na 4 hod.denne ako sa s toho potom počíta starobný dôchodok
 228. hrubá - čistá mzda
 229. vymeriavací základ na materskú dovolenku
 230. Kedy sa priemerný zárobok zvýši podľa § 134 ods. 5 Zákonníka práce?
 231. Preplácanie cestovného za dochádzkou do práce
 232. Nevyplatenie Náhrady mzdy za prvých desať dní PN
 233. Ak je učiteľ na exkurzii so žiakmi 15 hodín v určený deň a pracovný čas v škole je 7,5 hodín, môže mu vedenie školy zaevidovať 7,5 hodín nadčas?
 234. Môže mi zamestnávateľ z náhrady mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť odrátať dva dni, pretože je to víkend?
 235. Zrážka zo mzdy
 236. Dávka v nezamestnanosti
 237. Mzda zamestnanca a nevydokladovanie neprítomnosti v práci
 238. PN po nočnej zmene
 239. Priemerný zárobok - kontrola výpočtu
 240. "paragraf" počas víkendu
 241. Okamžita výpoved výpoved zo zdravotných dôvodov
 242. zákon o ochrane os.údajov-kto je oprávnená osoba?
 243. Prepláca zamestnávateľ "náklady" za zdravotný preukaz ?
 244. Môže mi byť nariadená zmena pracovnej zmeny zo dňa na deň?
 245. excel-vzorec
 246. Forma rozvrhnutia pracovného času
 247. invalidný alebo starobný dôchodok?
 248. Postup UP hladania prace pri evidencii na UP
 249. Podklady pri evidencii na UP
 250. Študent pracujúci na dohodu má nárok aj na výživné zo strany rozvedeného rodiča ?