PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Študent pracujúci na dohodu má nárok aj na výživné zo strany rozvedeného rodiča ?
 2. Odvody z odchodného
 3. Prepočítanie starobného dôchodku
 4. ako je to teda s nárokom na SL?
 5. Som obchodný zástupca. Kedy mi zacina pracovný cas ked prídem na prvú prevadzku alebo ak ráno sadnem do auta?
 6. nepeňažný príjem a PN
 7. Ako sa zúčtuje ZP, keď som konateľ - samoplatiteľ?
 8. Čo je lepsie pre zamestnanca v školste - odmena alebo osobny príplatok?
 9. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 10. dobrovoľné poistenie
 11. zamestnanec cez projekt ,,podpora vytvárania pracovných miest 2"
 12. Odmena
 13. Aký má nárok na tohtorocnu dovolenku zamestnankyňa ktorá nastúpila do zamestnania z RD od 2.9.2013?
 14. Rodinný príslušník-sestra-spoločná domácnosť
 15. Riadna dovolenka
 16. priamy nadriadeny rodinny prislusnik
 17. Odvody z odchodneho
 18. Rodičosvká dovolenka
 19. vedel by mi niekto poradiť kde nájdem ukončenie pracovného pomeru v angličtine? S pozdravom Pintešová
 20. Vypoved na veducej pracovnej pozicii
 21. Vypoved zamestnanec vs. zamestnavatel
 22. soc. poisťovňa - osobný list dôchodkového poistenia - nezrovnalosti
 23. špeciálny pedagóg - úväzok
 24. odstupné a odvody do ZP a SP
 25. Uzná soc.poist.nároky dobrovoľne poistenej osoby ,ktorá je DNPO krátko?
 26. Pracujem na DOPČ do 31.12.2013, som viac ako 12 mes. na UP, môžem na odvodovú výnimku u toho istého zamestnávateľa byť zamestnaný od 01.01.2014?
 27. Otazka ohladom mzdy
 28. Prihláška dôhodcu do ZP
 29. ukončenie PP so zc-om na RD
 30. môžte mi poradiť, či v danom prípade dáva výpoveď zamestnávateľ alebo zamestnanec?
 31. Potvrdenie od lekara na cely den
 32. Kam odviest odvody z odstupneho, ak nie som na slovensku poistena?
 33. Prečerpaná dovolenka a zrážka z ČM alebo HM???
 34. súbežné pracovné zmluvy
 35. Vyúčtovanie diét cez mesiac
 36. TPP+dohoda - pracovný čas
 37. Doprovod dietata k lekarovi, OCR a manzelka je na MD,resp. RD
 38. Dochádzka, vie počítať záporné hodiny?
 39. Uznanie invalidity a výpoveď pre zdrav.nespôsobilosť
 40. Môže sa dávka v nezamest. pozastaviť a po prac. dobe znova poberať?
 41. Čo po skúšobnej dobe ?
 42. Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 01.11.2013
 43. Odhláška v SP
 44. Dohody a neplatené voľno
 45. Zamestnavanie skolitelov kurzov
 46. platba do ZP po skončení PP
 47. Môžem dať skladníkovovi do pracovnej zmluvy na dobu neurčitú hod. mzdu?
 48. Aké platové zaradenie po ukončení DPŠ?
 49. nevie mi niekto pradit ako postupovať ak som nebol doma počas kontroly PN a pritom som si bol dat pichnut predpisanu injekciu byvalej sestre do vedľajšej dediny?
 50. Osobné hodnotenie zamestnanca rozpočtovej organizácie
 51. Výška podpory
 52. Sociálna a zdravotná poisťovňa
 53. Otázka ohľadom prídavok na študenta.
 54. Vznikne mi nárok na podporu v nezamestnanosti?
 55. ket nepodpíšem skrátenie pracovnej doby čo potom?
 56. môžu mi skrátit pracovnú dobu počas pn bez môjho súhlasu?
 57. Ak mám 2 pracovné pomery, môžem v jednom čerpať práceneschopnosť a v druhom dovolenku?
 58. Ak mi skončí pracovný pomer, čo so zvyšnou dovolenkou?
 59. 3/4 uvazok rsp 4 dni v tyzdni rsp 75%
 60. Výkaz do soc. poisťovne za dohodára
 61. Môže byť na pracovnej zmluve uvedená hod.sadzba ?
 62. Prechodka PN
 63. Je pre mňa výhodné opäť sa prihlásiť na dobrovoľné nemoc.poistenie?
 64. Praca nadcas-zabavny program
 65. Mám nárok na preplatenie odstupného a celej dovolenky?
 66. dochodca
 67. Aké sú platové podmienky pri diplome s vyznamenaním ( I. aj II. stupeň )?
 68. zrážky zo mzdy - na zaklade dohody medzi z-com a z-telom
 69. existuje nieco take ako tabulky tarifnych platov pre strojarskych pracovnikov?
 70. kolko môže nezamestnaný evidovany na up zarobiť,aby neprišiel o dávky
 71. Odchod zo zamestnania po PN
 72. strata PN
 73. Prac. pomer ukončenie
 74. cestovné náhrady
 75. Príležitostný príjem
 76. pracovný pomer na dobu určitú
 77. nevyplatená mzda a prehľad
 78. Nahlásenie nového zamestnanca do SP a ZP
 79. Nástup pracovníka po dlhodobej PN.
 80. Výpoveď z organizačných dôvodov
 81. Ako je to s odstupným?
 82. Cestovné náhrady
 83. Aký doklad o ubytovaní potrebuje zamestnanec pri služobnej ceste do zahraničia?
 84. Ráta sa materská a rodičovská dovolenka do rokov praxe?
 85. dohodar a odvody
 86. odvody do positovni
 87. Mam platit dalej dobrovolne nemocenske poistenie?
 88. Zvýšenie platu po skúšobnej dobe.
 89. Diety alebo stravné lístky
 90. tehotna v skusobnej dobe
 91. Cezhraničný prenos osobných údajov
 92. Dohoda o skončení pracovného pomeru a PN
 93. Vymeriavací základ - odvody
 94. Výpoveď pri odchode do dôchodku
 95. Z čoho sa vypočítava materská dovolenka?
 96. Hromadné prepúšťanie
 97. Predvolanie svedka - potvrdenie zamestnávateľa
 98. davka v hmotnej núdzi
 99. Dá sa naučiť mzdové účtovníctvo aj bez vysokej školy?
 100. Výpočet odstupného a odvody
 101. PN počas skúšobnej doby.
 102. nárok na ošetrenie člena rodiny
 103. Ako opraviť registračný list do SP - pravidelný nepravidelný príjem
 104. ZP a študent denného štúdia zároveň SZČO
 105. dotacia §50a zamestnancovi som vyplatila viac vrátených odvodov
 106. Môžem mať dve súbežné dohody o vykonaní práce, u dvoch zamestnávateľov ?
 107. odstupné a odvody
 108. Odchodné
 109. vypocet naroku na dovolenku pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas
 110. Som dlznik na zdravotnom poisteni a chcem ist do zahranicia
 111. Ukončenie pracovného pomeru
 112. PN po roku a tehotenstvo
 113. dohodar a skolenie
 114. Odchodné a odmena za jubileum
 115. Ukončenie Dohody pri úmrtí
 116. PN - tehotenstvo
 117. Preplatenie dovolenky za rok 2012
 118. Môžem si nárokovať na PN-ku u viacerých zamestnávateľov?
 119. Treba dať vodičovi podpísať pri zmluve aj hmotnú zodpovednosť?
 120. ZTP dieta a preplatenie priepustky pocas nocnej.
 121. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú zmluvu z doby neurčitej na dobu určitú?
 122. Je nárok na daňový bonus na študenta, ktorý je opatrovateľom?
 123. minimalny pocet hodin prace pri pracovnom pomere na kratsi pracovny cas?
 124. Dividendy spred roku 2003 vyplatené v roku 2013 - ZP
 125. Insolventá firma a výpoveď po RD ?
 126. Skončenie MD
 127. Dve zamestnania - materské
 128. odstupné
 129. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 130. Čerpanie zostatku dovolenky počas trvania materskej
 131. PN po skončení pracovného pomeru
 132. dovolenky skrateny a cely uvazok
 133. Ako je to s poberaním materskej dávky v Rakúsku
 134. Počet dní nároku na vyšetrenie u lekára - PP od 1.5.2013
 135. Výpočet - preplatenie dovolenky po RD
 136. Podlieha preplatok RZZP zdaneniu?
 137. Nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní
 138. Striedavá starostlivosť a nárok na pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa
 139. preplatenie dovolenky
 140. neplatene volno
 141. Odvody zamestnanca na čiastočnom invalidnom dôchodku
 142. Zastupovanie počas MD a RD
 143. odvody 2014
 144. Siahnutie na fixnú zložku mzdy
 145. Kedy ísť na PN?
 146. práca počas výpovednej doby
 147. Dovolenka pri skrátenom úväzku
 148. Má nárok policajt, resp. vojak na nemocenskú dávku po skončení služobného pomeru?
 149. Živnostnik a student na dohodu - ako je to s prihlasovanim do SP?
 150. Súbeh pracovného pomeru a dohody
 151. Zmena zamestnávateľa počas trvania rodičovskej dovolenky?
 152. Dávky v nezamestnanosti-tlacivo SP
 153. Stravenky
 154. Nezamestnaná po RD a nová MD
 155. Práca na zmluvu na dve hodiny
 156. Môže zámestnávateľ nariadiť čerpanie náhradného voľna aj po dobe dlhšej ako 3 mesiace - napr. 1 rok? ak ho nechce preplatiť?
 157. dohoda o pracovnej činnosti na jednu hodinu denne a školenie BOZP
 158. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 159. Preplatia mi vzniknutú dovolenku počas predlženej rodičovskej dovolenky ked dám výpoveď?
 160. výpočet dovolenky pri 2 MD po sebe
 161. Krátenie predčas. dôchodku a ÚP -nezaevidovanie sa
 162. Prevydanie certifikátu
 163. Ako vybaviť príspevok na cestovné z ÚPSVaR?
 164. Je nejaká povinná minimálna doba evidencie ZŤP na UPSVaR, pokiaľ chce zamestnávateľ využívať výhody plynúce zo zamestnávania ZŤP občana?
 165. Platím SZĆO, ked neplatím daň?
 166. Moze zamestnavatel rozvrhnut pracovny cas na vsetky 4 vikendy v mesiaci?
 167. Mozem pracovat 7 dni v tyzdni?
 168. Čo vlastne znamená tá ochranná doba?
 169. Pri montovanej garáži treba platiť aj DPH spolu s nájmom miesta na parkovanie
 170. Aká je najvýhodnejšia zmluva pre konateľa?
 171. Rodicovska dovolenka
 172. prihláška a odhláška do Soc. poisťovne
 173. moze mi zamestnavatel zrusit dovolenku den pred jej zacatim aj ked ju mam nahlasenu 2 mesiace?
 174. Paušálna náhrada za lekársku prehliadku
 175. Skúšobná doba-predĺženie zmluvy
 176. Ako zaúčtovať odvod zdravotného poistenia z dividend v PU?
 177. Pri kratšom pracovnom čase odpracovanom napr.12 hod týždenne platí poistenie zamestnanca tak ako pri bežnom pracovnom pomere?
 178. Keď by zamestnávateľ nevyplatil mzdu za prácu ak sa jedná o prácu vymedzenú výsledkom,na aký inštitút sa môže obrátiť zamestnanec?
 179. Oprávnená osoba - konateľ
 180. Doplatok do minimálnej mzdy
 181. Výberové konanie do banky
 182. Prečerpaná dovolenka - pri skončení PP
 183. Aká bude výška mojej materskej?
 184. zasielanie evidenčného listu
 185. Vysoká teplota na pracovisku počas tehotenstva
 186. Exekučné zrážky zo mzdy
 187. pracovné voľno s náhradou mzdy - sprevádzanie rodinného prislušníka
 188. ako ukončiť dohodu o vykonaní prace
 189. Vrátia sa mi peniaze, ak som zadala nesprávny kód banky? Ako dlho to trva?
 190. dovolenka-skrátený úväzok
 191. prehľad o dohádzke zamestnancov
 192. neodvedena dan z prijmu dohodara
 193. hodinová mzda dohodára
 194. Aké poistenie je prerušené?
 195. Koľko by som mal dostať odstupné?
 196. Práca v zahraničí
 197. Kto podpisuje cestovný príkaz?
 198. Zamestnanec preradený zo Slovenska do Rumunska
 199. úrad práce a PN
 200. Načo má nárok z-nec za prácu vo št.sviatok?
 201. Preplacanie cestovného
 202. Zákon o ochrane osobných údajov - Čo konkrétne musím vypracovať?
 203. dohodar a pn
 204. 1.zamestnanec - zamestnany na4 dni, vypoved a neskor zamestnany na dalsie 4 dni a znova vypoved. ako to zapisat v pohode
 205. Zmena bydliska konateľa/spoločníka a prevod obchodného podielu naraz
 206. RLFO zmena
 207. Odvody za dohodára
 208. Prihlasovanie členov a zapisovateľa volebnej komisie
 209. Problem-Nevyplatena mzda-14 PRESS NITRA !
 210. Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1.10.2013.
 211. Zmluva na dobu určitú
 212. elektronické podávanie mesačných prehľadov dane z príjmu fyz. osôb
 213. Zástup za MD/RD a ukončenie pracovného pomeru
 214. Kto sa rozumie pod riadiacim pracovníkom podla tohoto zákona?
 215. Predlzenie pracovneho pomeru po uplynutí PP na dobu určitú
 216. Dohodár dovŕšil v júni 26 rokov a k 31.8.2013 mu skončila DoBPŠ, včera sa zastavil, či je ešte možné pokračovať na DoBPŠ, keďže pokračuje ďalej na doktorandské štúdium?
 217. Dohoda o prac.činnosti a dávka v hmotnej núdzi plus prispevok na bývanie
 218. Absolventská prax a dohoda o prac. činnosti
 219. Stravné lístky
 220. Paragraf sa počíta z akého priemeru?
 221. Koniec RD a nástup do zamestnania
 222. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 223. Mám právo na single izbu na zahraničnej služobnej ceste?
 224. Preplácanie cestovného
 225. Platové zaradenie
 226. Daňový bonus
 227. Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci - vypísanie bodu 13.
 228. RZZP a daň
 229. Ochrana osobných údajov - registrácia ??
 230. Materská dovolenka počas zástupu materskej
 231. vypocet DVZ nemocenskej davky
 232. Ako zúčtovať vrátené peniaze zo Soc.poisťovne
 233. odvod do ZP (SP + daň)
 234. Zamestnanec-dôchodkový vek
 235. Náhrada príjmu dohoda a následne HPP
 236. úrad práce a PN
 237. dovolenka pri skrátenom úväzku
 238. Dohoda o BPŠ - mladistvý zamestnanec
 239. Prerušená dovolenka
 240. narok na podporu v N. po RD
 241. Rizikové tehotenstvo (výpočet)
 242. Poliaci zamestnaní na Slovensku aj v Poľsku
 243. Ako ohlásiť absenciu zamestnanca v ZP
 244. dohody o pč alebo brigádnickej práci študenta
 245. Vypočet nemocenskej dávky a materskej dávky
 246. Na čo má zamestnávateľ právo pri výpovedi zamestnanca bez udania dôvodu bez výpovednej doby, na čo môže siahnuť?
 247. Môže doktorand v dennej forme štúdia pracovať popri tomto štúdiu?
 248. Daňový bonus-opakovanie SŠ
 249. Neopravnene strhavanie dovolenky
 250. Ukoncenie PP a zostatok dovolenky