PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nárok na preplatenie dovolenky počas materskej
 2. evidovanie dotácie Podpora vytvárania pracovných miest §54 alfa
 3. PN a pripoistenie
 4. Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, pokiaľ sme poslali zamestnanca na školenie, tento deň mu zaplatíme ako keby bol normálne v práci? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
 5. Ako preplatiť zam. prácu, ak mal v ten deň posunutú prac. dobu ???
 6. Práca v sobotu a tehotenstvo
 7. Mám nárok na platenú PN?
 8. Poradie exekučných zrážok
 9. Oplati sa robiť v podniku PANASONIC Plzeň?
 10. Ako dlho môže byť zamestnanec prihlásený na DoVP u jedného zamestnavateľa? Môže byť napríklad prihlásený napr.1 či 2 roky? alebo to je obmedzené len počtom odpracovaných hodín ročne? ďakujem
 11. Absencia v práci
 12. zastupovanie vedúceho zamestnanca
 13. narok na dalsiu PN po dlhodobej pn
 14. Odvody z odstupného a výkazy DO SP a ZP?
 15. Praca na dohodu pre nezamestnaneho, poberajuceho podporu
 16. Kto má potvrdiť za zamestnávateľa žiadosť o materské?
 17. Do akej platovej triedy má byť zaradená
 18. Nekvalifikovaná uč. s VŠ II.stupňa
 19. vie mi niekto poradit kde v pohode v mzde zamestnanca treba stiahnut zrazku za sposobenu skodu?
 20. Materská a nepeňažný príjem
 21. Predaj zamestnanca do kmeňového stavu
 22. Ako by ste dali ak ste poskytli zamestnancovi odev a topanky a treba mu to stiahnut z vyplaty v POHODE?
 23. prečerpaná dovolenka v programe Pohoda
 24. Výpoveď z dôvodu využívania pracovných nástrojov na súkromné účely
 25. ošetrovné a mzda zamestnanca
 26. Maretská
 27. Stravné lístky
 28. MD, RD a nárok na dovolenku
 29. Započítava sa príplatok za S-N, sviatok, nočné do hodinového priemerného zárobku vo verejnej správe ?
 30. výpoveď po RD
 31. miesto výkonu práce
 32. Dohodári a prihlášky/odhlášky do ZP počas víkendov
 33. Mam zamestnanca 09/2013-12/2013 ale v mzdach za september ho nevidim
 34. predčasný dôchodok
 35. Tvorba socialneho fondu
 36. da sa odvolat pre zamietnuty prispevok z upsvar §50a pri presiahnuti hm 391 eur?
 37. Odvody do ZP pri práci na dohodu v Českej republike.
 38. Odvody - mimoriadna odmena a PN
 39. Práca v čechách pre slovenskú firmu
 40. danovy bonus pri dennom studiu s individualnou formou
 41. výpovedná doba viac ako 1 mesiac
 42. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri odchode pracovníka na invalidný dôchodok, ak tento odmietne preradenie na inú prácu?
 43. nárok na náhradné voľno - služobná cesta v sobotu
 44. nárok na dovolenku
 45. môže byť kontrolór obce zároveň administratívnym pracovníkom v tej istej obci?
 46. môže byť kontrolór obce zároveň administratívnym pracovníkom v tej obci?
 47. RZZP 2013 nedoplatok
 48. Starobné poistné z príjmu vyplateného 2 mesiace po ukončení DVP
 49. Starostlivosť o dieťa
 50. Ukončenie pracovného pomeru
 51. Ukončenie dohody a materska
 52. Nárok na dovolenku
 53. Kedy ukončiť poberanie daňového bonusu pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia?
 54. nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rd
 55. Operné na pracovné ošatenie - zložka mzdy nepodliehajúca zdaneniu
 56. Rozviazenie PP v SD + PN
 57. exekúcia a brigáda
 58. Správny výpočet dovolenkového priemeru ?
 59. Sú kreditové príplatky učiteľov automaticky zahrnuté v normatíve , ktorý dostáva škola na žiaka, alebo sú tieto prostriedky distribuované školám nad rámec normatívu?
 60. Pracovny fond - vratane sviatkov
 61. mam narok na matersku davku ak pocas OL budem kratkodobo brigadovat pred nastupom nam MD?
 62. Zrušenie reg,listu FO
 63. Dovolenkový priemer
 64. Čo znamená pracovať na DIČ? Oplatí sa to pre ZŤP
 65. Výkazy do ZP
 66. Mzdár v postavení sprostredkovateľa a povinnosť prevádzkovateľa evidovať IS
 67. dovolenka pri zmene úväzku
 68. Paragraf pri 12h pracovnom čase
 69. zaradenie vychovávateľky v ŠKD
 70. odvody dôchodcu pracujúceho na plný úväzok
 71. statny zamestnanec- vypovedna doba
 72. OČR od 11. dňa
 73. Daňový bonus - štátnice
 74. ako vyratat pocet povolenych nadcasovych hodin podla odseku 6 § 97 zakonnika prace
 75. Odvody - poisťovníctvo
 76. Ukoncenie PP prostrednictvom postovej zasielky - aky den ukoncenia PP uviest?
 77. Dohoda len na 4 dni a výpočet odvodov do SP
 78. Pocita sa materska aj z dohody ked som prestupila z TPP na dohodu?
 79. Ako mám riešiť opravné prehľady za 2 štvrťrok?
 80. Započítanie MD do praxe
 81. Započítanie praxe
 82. oznamenie zamestnavatelovi o nastupe do prace po skonceni RD
 83. Narok na davku v nezamestnanosti po skonceni RD
 84. Zaradenie učiteľa na kratší úväzok
 85. Navrat po RD -ako na vypocet davky v nezamestnanosti?
 86. Opravné prehľady za mesiace 5-8.
 87. Dohoda a zápočtový list
 88. nástup do práce po rodičovskej dovolenke - zrušenie pracovnej pozície
 89. Dobrý deň, prosím o radu ako je to s čerpaním dovolenky, ma sa vyčerpať do konca roka. Ďakujem
 90. Odchodné
 91. Aké mám nároky na zahraničnej služobnej ceste? (školení?)
 92. tehotenstvo a výpovedná lehota
 93. exekúcia zrážkami zo mzdy
 94. Dodatok k otázke - prekážka na strane zamestnávateľa
 95. Prekážka na strane zamestnávateľa
 96. Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem-Vema
 97. Prekážka na strane zamestnávateľa
 98. ČO patrí medzi nezdaniteľné píjmy zamestnanca?
 99. Aké odvody z odmien členom volebných komisií v roku 2013?
 100. rodičovská dovolenka a práca na PP
 101. Platenie odvodov postovou poukazkou
 102. okamžité skončenie pracovného pomeru &69 ZP?
 103. Dohoda o vykonaní práce - nezdaniteľné minimum
 104. Výpočet starobného dôchodku
 105. Ukončenie PP zo straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 106. Aký mám nárok na dovolenku, počas trvania md a rd?
 107. cerpanie PN v ochrannej lehote
 108. exekúcia a dohoda o zážkach
 109. Starobný dôchodok a odvody
 110. Je VZ do SP z odstupného ak zamestanec nedopracoval ani jeden deň v mesiaci?
 111. Výpočet dovolenky- krátenie
 112. aky narok ma priatelka bez prace
 113. Moze zamestnavatel nariadit zamestnancovi neplate volno?
 114. zakon o ochrane osobnych udajov 1.7.2013
 115. Pracovný pomer na dobu určitú
 116. ELDP a žiadosť o dôchodok
 117. Môžem ukončiť pracovný pomer dohodou so spätným dátumom? dátum ukončenia: 30.09.2013
 118. Ako má zamestnanec odviesť daň z daru
 119. Pracovný pomer na jeden rok
 120. nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rd
 121. Pracovná zmluva na určito a PN
 122. Nástup do práce po materskej dovolenke
 123. Nezdaniteľná časť
 124. mám nárok na dávku v hm.núdzi ak zarábam 380 eur
 125. Som ZTP nad 70%a chcem sa zamestnat,kolko bude moj zamestnavatel odvadzat da SP a ZP?
 126. výpoveď a odstupné
 127. zmena pracovneho casu a dovolenka
 128. Je odstupné nepravidelný príjem?
 129. Zamestnanie FO v členskom štáte EÚ
 130. Som SZČO mám nárok na nemocenské dávky?
 131. Oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
 132. Odchod zamestnanca na starobný dôchodok
 133. Povinnosti SZCO pri zacati zamestnavania dohodara
 134. Dovolenka a neplatené voľno
 135. Podľa akého paragrafu sa dajú presunúť zamestnanci z jednej firmy na druhú?
 136. opravný prehlad zo miezd za 072013
 137. Výpoveď a odstupné
 138. po RD ako sa mi vypočíta podpora v nezamestnanosti?Počas RD pracujem na dohodu,taktiez od roku 2000 mam trvali pracovny pomer.Dakujem za odpoved
 139. Žiadosť o registráciu informačného systému
 140. Chcem vystupit z odborov v praci ako naformulovat ziaodst resp. pisomnu odhlasku?
 141. Má manžel nárok na dovolenku keď je cez agenturu v zahranici?
 142. dohodár zo zahraničia - potrebujem prihlášku do ZP? Aké tlačivo pre SP?
 143. Daňový bonus po rodičovskej
 144. Mám zamestnanca, na čo nemám zabudnúť, je to všetko?
 145. Použitie sukromneho auta v škole
 146. Výpoveď dohody o pracovnej činnosti zo strany zamestnanca
 147. Mzda v UK
 148. odchod počas výpovednej doby
 149. ked si na TPP uplatnujem nezdanitelnu ciastku mozem aj na brigade?
 150. Dohoda o vykonani prace alebo dohoda o umeleckom diele
 151. Zápočet rokov pre dohodárov áno al. nie ?
 152. Konateľ - invalidný dôchodca (50%), nepravidelný príjem od 01.10.2013
 153. výpočet materskej
 154. dohoda o brigádnickej práci študenta
 155. Pn pracovníčky
 156. Preradenie na inu funkciu vs. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnavatela a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 157. Paragraf počas skúšobnej doby
 158. PP na dobu určitú alebo neurčitú???
 159. Ak mám zamestnanca, ktorý začal pracovať 15.8. a skončí 29.9. toho istého roku, môžem spočítavať pracovné dni z oboch mesiacov na nárok dovolenky?
 160. Moze mi zamestnavatel nariadit dovolenku aj ked som uz vsetku minula?
 161. dohoda o vykonani prace
 162. Praca na dohodu
 163. skrátený pracovný pomer
 164. Mešačný prehľad DÚ
 165. Čo sa považuje za 1 deň dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovný týždeň tvoria dve 12-hodinové smeny?
 166. Je rozdiel medzi exekúciou a pohľadávkami?
 167. Staci nahlasit PN-ku sekretarke a personalistke, alebo musim informovat priamo nadriadeneho?
 168. Okamžité skončenie pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny
 169. Pracovný fond, aký?
 170. povinnosti zamestnanca pri skončení PP
 171. počet dní "paragrafu"
 172. počet dni dovolenky pocas MD
 173. Odvody - rozdielny vymeriavaci zaklad pri odvodoch na zdravot. a invalid. poistenie.
 174. odpočet praxe
 175. Môže sa ešte niekto pozrieť na otázku?
 176. Môžem zdrážať jednému zamestnancovi naraz dve exekúcie?
 177. Náhrada príjmu a DVZ
 178. minimálny a maximálny DVZ
 179. DOhoda o PČ a PN
 180. Zápočet praxe
 181. výpoveď invalidnej dôchodkyni
 182. Nárok na dovolenku počas MD a vykonávaní práce počas RD
 183. Ako sa zamestnat vo vlastnej firme?
 184. Výpočet nároku na dovolenku
 185. Náhrada príjmu v roku 2013
 186. Technik PO, BOZP - je potrebná zmluva o sprostredkovaní alebo stačí poučenie oprávnenej osoby?
 187. Zamestnanec na materskej
 188. Pozastavenie živnosti a auto zaradené v majetku
 189. Odvody do SP z dohody
 190. konkurz o výbere uchádzača o zamestnanie
 191. Ako zaviazať zamestnanca k odpracovaniu určitého času po skončení vzdelávania ktoré mu umožnil zamestnávateľ ?
 192. dohodár bez zdravotného poistenia?
 193. Dovolenka pri zmene pracovného úväzku v priebehu kalendárneho roka.
 194. odvody pri práci na dohodu u invalida
 195. Nástup na materskú dovolenku
 196. Mam este narok na pn z DNP a matersku z DNP?
 197. OOU a mzdár
 198. Výpoveď a výplata odstupného
 199. Dobrý deň, ake odvody do SP plati dôchodca pracujúci na dohodu Ďakujem.
 200. zakon o ochrane osobných údajov a mzdár
 201. mení sa niečo pre zamestnancov pri predaji sro?
 202. Nárok na materskú dovolenku a PN
 203. Nárok na paragraf a dovolenku v skúšobnej dobe
 204. Vypoved natlakom na moju osobu, bez odstupneho
 205. Nárok na príspevok na dopravu do zamestnania v zahraničí
 206. nárok na dovolenku
 207. Dĺžka podpory v nezamestnanosti po opätovnom zamestnaní sa na krátku dobu
 208. Nedoplatok RZZP v dôsledku PN
 209. Vypočet ušlej mzdy
 210. Druhá materská a odpracovaných menej ako 270 dní?
 211. Je možné čestným prehlasením vzdať sa nároku na stravné listky?
 212. Práca na dohodu
 213. Môžem dostať výpoveď ak v čase skončenia prac.zmluvy na dobu určitú budem ešte tehotná?
 214. Odvody do ZP pri skrátenom pracovnom pomere
 215. Práca v noci a práca nadčas
 216. Pracovný pomer na dobu neurčitú???
 217. Je pracovna prestavka povinnost alebo narok zamestnanca?
 218. RZZP za rok 2012
 219. Mam narok na nemocensku po vypovedi v skusobnej dobe?
 220. pracovna zmluva predavacky a dni nepretrziteho odpocinku
 221. Nárok na materskú a PN
 222. Ako vypočítať materskú?
 223. Dohoda o výkone práce
 224. čerpanie dovolenky po RD
 225. Materská dovolenka
 226. rozhodujúce obdobie
 227. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2014
 228. Dobrý deň, kde sa zapisuje odstupné a zvyšná dovolenka na vyplatenie v programe moneys3? Ďakujem.
 229. Poskytuje sa este tento prispevok?
 230. ochrana osobných údajov
 231. Môže ma zamestnávateľ nútiť prichádzať o 10 minút skôr a o 5 minút neskôr končiť mimo 8,5 h pracovného času?
 232. Vypoved v ramci materskej
 233. Porušenie pracovnej disciplíny - napomenutie
 234. VSZP - doplatky za lieky
 235. Vypoved v skusobnej dobe.
 236. Môžem čerpať náhradné voľno za odpracované nadčasy nad 150 hodín, alebo aj tieto nadčasy sa považuju za zohľadnené v mzde.?
 237. Materské z dvoch krajín
 238. nárok na dávku v nezamestnanosti po PN
 239. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 240. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 241. Narok na paragraf zamestnany od 23.7.2013
 242. Nárok na DB pri nahlásení na Úrad práce.
 243. Odborný zástupca - lekár
 244. Narok na dovolenku pocas skusobnej doby?
 245. dobry den,moze mi niekto zaslat rakusky BS a P&L 2012 ako vzor v anglickom jazyku? najlepsie v exceli dakujem velmi pekne
 246. potvrdenie o výške priemerného čistého mes. príjmu
 247. Mzda na dohodu o vykonani prace
 248. Dohoda o vykonaní práce - kedy končí? Naplnením 350 odprac. hodín, resp. dátumom uvedeným v dohode?
 249. Oznamenie zamestnavatela o poistencoch pri zmene platitela poistneho
 250. Absencia a neodhlásenie zo SP a ZP.