PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nástup do práce po materskej dovolenke
 2. Nezdaniteľná časť
 3. mám nárok na dávku v hm.núdzi ak zarábam 380 eur
 4. Som ZTP nad 70%a chcem sa zamestnat,kolko bude moj zamestnavatel odvadzat da SP a ZP?
 5. výpoveď a odstupné
 6. zmena pracovneho casu a dovolenka
 7. Je odstupné nepravidelný príjem?
 8. Zamestnanie FO v členskom štáte EÚ
 9. Som SZČO mám nárok na nemocenské dávky?
 10. Oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
 11. Odchod zamestnanca na starobný dôchodok
 12. Povinnosti SZCO pri zacati zamestnavania dohodara
 13. Dovolenka a neplatené voľno
 14. Podľa akého paragrafu sa dajú presunúť zamestnanci z jednej firmy na druhú?
 15. opravný prehlad zo miezd za 072013
 16. Výpoveď a odstupné
 17. po RD ako sa mi vypočíta podpora v nezamestnanosti?Počas RD pracujem na dohodu,taktiez od roku 2000 mam trvali pracovny pomer.Dakujem za odpoved
 18. Žiadosť o registráciu informačného systému
 19. Chcem vystupit z odborov v praci ako naformulovat ziaodst resp. pisomnu odhlasku?
 20. Má manžel nárok na dovolenku keď je cez agenturu v zahranici?
 21. dohodár zo zahraničia - potrebujem prihlášku do ZP? Aké tlačivo pre SP?
 22. Daňový bonus po rodičovskej
 23. Mám zamestnanca, na čo nemám zabudnúť, je to všetko?
 24. Použitie sukromneho auta v škole
 25. Výpoveď dohody o pracovnej činnosti zo strany zamestnanca
 26. Mzda v UK
 27. odchod počas výpovednej doby
 28. ked si na TPP uplatnujem nezdanitelnu ciastku mozem aj na brigade?
 29. Dohoda o vykonani prace alebo dohoda o umeleckom diele
 30. Zápočet rokov pre dohodárov áno al. nie ?
 31. Konateľ - invalidný dôchodca (50%), nepravidelný príjem od 01.10.2013
 32. výpočet materskej
 33. dohoda o brigádnickej práci študenta
 34. Pn pracovníčky
 35. Preradenie na inu funkciu vs. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnavatela a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 36. Paragraf počas skúšobnej doby
 37. PP na dobu určitú alebo neurčitú???
 38. Ak mám zamestnanca, ktorý začal pracovať 15.8. a skončí 29.9. toho istého roku, môžem spočítavať pracovné dni z oboch mesiacov na nárok dovolenky?
 39. Moze mi zamestnavatel nariadit dovolenku aj ked som uz vsetku minula?
 40. dohoda o vykonani prace
 41. Praca na dohodu
 42. skrátený pracovný pomer
 43. Mešačný prehľad DÚ
 44. Čo sa považuje za 1 deň dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovný týždeň tvoria dve 12-hodinové smeny?
 45. Je rozdiel medzi exekúciou a pohľadávkami?
 46. Staci nahlasit PN-ku sekretarke a personalistke, alebo musim informovat priamo nadriadeneho?
 47. Okamžité skončenie pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny
 48. Pracovný fond, aký?
 49. povinnosti zamestnanca pri skončení PP
 50. počet dní "paragrafu"
 51. počet dni dovolenky pocas MD
 52. Odvody - rozdielny vymeriavaci zaklad pri odvodoch na zdravot. a invalid. poistenie.
 53. odpočet praxe
 54. Môže sa ešte niekto pozrieť na otázku?
 55. Môžem zdrážať jednému zamestnancovi naraz dve exekúcie?
 56. Náhrada príjmu a DVZ
 57. minimálny a maximálny DVZ
 58. DOhoda o PČ a PN
 59. Zápočet praxe
 60. výpoveď invalidnej dôchodkyni
 61. Nárok na dovolenku počas MD a vykonávaní práce počas RD
 62. Ako sa zamestnat vo vlastnej firme?
 63. Výpočet nároku na dovolenku
 64. Náhrada príjmu v roku 2013
 65. Technik PO, BOZP - je potrebná zmluva o sprostredkovaní alebo stačí poučenie oprávnenej osoby?
 66. Zamestnanec na materskej
 67. Pozastavenie živnosti a auto zaradené v majetku
 68. Odvody do SP z dohody
 69. konkurz o výbere uchádzača o zamestnanie
 70. Ako zaviazať zamestnanca k odpracovaniu určitého času po skončení vzdelávania ktoré mu umožnil zamestnávateľ ?
 71. dohodár bez zdravotného poistenia?
 72. Dovolenka pri zmene pracovného úväzku v priebehu kalendárneho roka.
 73. odvody pri práci na dohodu u invalida
 74. Nástup na materskú dovolenku
 75. Mam este narok na pn z DNP a matersku z DNP?
 76. OOU a mzdár
 77. Výpoveď a výplata odstupného
 78. Dobrý deň, ake odvody do SP plati dôchodca pracujúci na dohodu Ďakujem.
 79. zakon o ochrane osobných údajov a mzdár
 80. mení sa niečo pre zamestnancov pri predaji sro?
 81. Nárok na materskú dovolenku a PN
 82. Nárok na paragraf a dovolenku v skúšobnej dobe
 83. Vypoved natlakom na moju osobu, bez odstupneho
 84. Nárok na príspevok na dopravu do zamestnania v zahraničí
 85. nárok na dovolenku
 86. Dĺžka podpory v nezamestnanosti po opätovnom zamestnaní sa na krátku dobu
 87. Nedoplatok RZZP v dôsledku PN
 88. Vypočet ušlej mzdy
 89. Druhá materská a odpracovaných menej ako 270 dní?
 90. Je možné čestným prehlasením vzdať sa nároku na stravné listky?
 91. Práca na dohodu
 92. Môžem dostať výpoveď ak v čase skončenia prac.zmluvy na dobu určitú budem ešte tehotná?
 93. Odvody do ZP pri skrátenom pracovnom pomere
 94. Práca v noci a práca nadčas
 95. Pracovný pomer na dobu neurčitú???
 96. Je pracovna prestavka povinnost alebo narok zamestnanca?
 97. RZZP za rok 2012
 98. Mam narok na nemocensku po vypovedi v skusobnej dobe?
 99. pracovna zmluva predavacky a dni nepretrziteho odpocinku
 100. Nárok na materskú a PN
 101. Ako vypočítať materskú?
 102. Dohoda o výkone práce
 103. čerpanie dovolenky po RD
 104. Materská dovolenka
 105. rozhodujúce obdobie
 106. Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2014
 107. Dobrý deň, kde sa zapisuje odstupné a zvyšná dovolenka na vyplatenie v programe moneys3? Ďakujem.
 108. Poskytuje sa este tento prispevok?
 109. ochrana osobných údajov
 110. Môže ma zamestnávateľ nútiť prichádzať o 10 minút skôr a o 5 minút neskôr končiť mimo 8,5 h pracovného času?
 111. Vypoved v ramci materskej
 112. Porušenie pracovnej disciplíny - napomenutie
 113. VSZP - doplatky za lieky
 114. Vypoved v skusobnej dobe.
 115. Môžem čerpať náhradné voľno za odpracované nadčasy nad 150 hodín, alebo aj tieto nadčasy sa považuju za zohľadnené v mzde.?
 116. Materské z dvoch krajín
 117. nárok na dávku v nezamestnanosti po PN
 118. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 119. Zamestnankyňa z rodičovskej na PN.
 120. Narok na paragraf zamestnany od 23.7.2013
 121. Nárok na DB pri nahlásení na Úrad práce.
 122. Odborný zástupca - lekár
 123. Narok na dovolenku pocas skusobnej doby?
 124. dobry den,moze mi niekto zaslat rakusky BS a P&L 2012 ako vzor v anglickom jazyku? najlepsie v exceli dakujem velmi pekne
 125. potvrdenie o výške priemerného čistého mes. príjmu
 126. Mzda na dohodu o vykonani prace
 127. Dohoda o vykonaní práce - kedy končí? Naplnením 350 odprac. hodín, resp. dátumom uvedeným v dohode?
 128. Oznamenie zamestnavatela o poistencoch pri zmene platitela poistneho
 129. Absencia a neodhlásenie zo SP a ZP.
 130. Priplatok za prácu vo sviatok a cez víkend.
 131. prosim o radu koli platu
 132. odstupné
 133. Dohoda o PČ a úrad práce
 134. Nárok na aktivačný príspevok
 135. poskytnutie uveru
 136. SRO -> 0 zamestnancov = 0 odvodov
 137. Rušenie prevádzky - odstupné, výpovedná doba
 138. ABSENCIA a krátenie dovolenky
 139. Anketa
 140. Sprostredkovanie brigadnickej prace do zahranicia
 141. Potrebujeme podpísanú výpoveď alebo doručenku pri registrácii na UPSVR?
 142. Musim ukoncit PN, aby ma zamestnavatel mohol poslat na kontrolu do PZS?
 143. Pracovný úraz PN tri dni
 144. Nepravidelný príjem a poberateľ starobného dôchodku
 145. Zrážky zo mzdy zamestanca PZ SR
 146. Ako vyriešiť legálne veľký nadčas
 147. RZZP 2012 nedoplatok zamestnanca , ktorý už nie je v PP
 148. Sprevádzanie člena rodiny k lekárovi - aké tlačivo?
 149. Konateľ a preplácanie sviatkov
 150. Správnosť postupu pri daňovej ex.zrážke
 151. Ukončenie pracovného pomeru a pn?
 152. vypoved zamestnancovi
 153. neospravedlnená absencia v práci
 154. Ako správne postupovať pri dohodároch?
 155. študent vysokej školy, sirotský dôchodok a práca na skrátený pracovný pomer
 156. Poradie exekučných zrážok
 157. nedoplatok soc. poistenie
 158. Ak budem reálne pracovať len jeden deň v týždni a zarobím cca. 40 Euro mesačne, stávam sa samoplatiteľom poistného za tie dni kedy nepracujem?
 159. neuplne vyplnene potvrdenie o docasnej praceneschopnsti
 160. rozdiel medzi odídením na materskú počas zamestnania a odídením po ukončení pracovného pomeru, ak tieto termíny sú blízko seba.
 161. nová pozícia, ktorá sa mi nehodí
 162. Odstupné verzus výpovedná doba
 163. výpoveď dohodou a PN
 164. 48% invalid
 165. Prosím Vás, poraďte mi, či musím mať nejakú dohodu alebo zmluvu ak idem nezištne pomôcť manželovi pri predaji na jarmoku?
 166. Viaceré po sebe nasledujúce materské dovolenky (medzitým rodičovské dovolenky) a nárok na dovolenku
 167. Administratíva pri odchode do starobného dôchodku
 168. Zlé platové zaradenie.
 169. ELDP v Olympe
 170. Nárok na priepustku
 171. Výpoveď v skúšobnej dobe počas MD zo strany zamestnankyne
 172. Aká dohoda?
 173. Môže dohodár o prac.činnosti byť na PN? Pracuje každý deň 2 hodiny.Ďakujem
 174. Musím si čerpať dovolenku počas prekážky v práci ?
 175. Je potrebný podpis zamestnávetela pri výpovedi v skúšobnej dobe?
 176. 3.pilier - vrátený príspevok
 177. Príspevok na zamestnávanie mladých do 29 rokov sa dá opätovne čerpať !!!
 178. Zastupovanie pracovníčky na MD a RD
 179. PP a súbežné poisťovanie
 180. Pracovník mal pozitívny test dychovej skúšky... vraj z liekov...
 181. Spoločnosť s ručením obmedzením bola založená podľa § 105 až 153 Obch.zák. zakladateľskou listinou, zakladateľom je obec, súhlas na zriadenie spoločnosti udelilo obecné zastupiteľstvo.
 182. Dočasné vyplácanie doplnkového starobného dôchodku z III. piliera
 183. Dočasné vyplácanie doplnkového starobného dôchodku
 184. Dátum rozviazania PP
 185. Odmeňovanie konateľa sro-čky založenej obcou
 186. okamžité skončenie PP - doručenie
 187. Invalidný dôchodok, práca popri dôchodku, vplyv čiastočného úväzku na výšku budúceho starobného dôchodku.
 188. Práca rodinného príslušníka
 189. Koniec PP a nevyčerpaná dovolenka
 190. invalidný dôchodok - ako vybaviť
 191. vypocet mzdy cistej
 192. Odvody na zdravotné poistenie u ZŤP a nárok na spätné vyplatenie.
 193. vypoved po rodicovskej dovolenke, odstupne, vypovedna doba
 194. Výpoveď s tehotnou zamestnankyňou
 195. Kratší pracovný čas
 196. Môže poberateľ starobného dôchodku vykonávať funkciu riaditeľa gymnázia?
 197. dohody a UPSVaR
 198. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 199. Nárok na vreckové ako hosť
 200. Dohodár a úrad práce
 201. Nepravidelný pracovný čas a dovolenka
 202. Ak dlhoročná vdova ide do dôchodku, má nárok na vdovský dôchodok?
 203. Aký priemer na dovolenku a výpočet PN v takejto situácii?
 204. Vypocitanie a preplatenie zbytku dovolenky pri ukonceni pracovneho pomeru
 205. Môžete mi prosím vypočítať "mzdu" počas 14 dňovej PN ?
 206. Exekúcia z dohody
 207. dohoda a vykonani prace - vodic
 208. Školský špeciálny pedagóg, čo treba všetko vedieť?
 209. Skončenie HPP počas PN a živnosť
 210. preplatenie autoškoly
 211. dôchodca na dohodu a PN
 212. osobný príplatok podľa zákona č.553
 213. Počet dní dovolenky pri dobe určitej
 214. preddavok na daň pri minimálnej mzde
 215. dohoda
 216. Prekážky v práci a gastrolístky
 217. Odvody z odchodného
 218. Dohoda o pracovnej činnosti, odmena za prácu a odvody.
 219. Uznanie kvalifikácie
 220. Vyhlasenie na zdanenie prijmov fyzickych osob zo zavislej cinnosti
 221. Môže mi niekto napísať presný výpočet čistej mzdy pri hrubej mzde 337,7 eur. Zaujímalo by ma aké náklady by mal zamestnávatel pri prac.zmluve a aké pri dohode.
 222. Kto má nárok na dodatkovu dovolenku.
 223. Pracovná zmluva + dohoda....ako?
 224. Môže zamestnanec na plny uväzok ešte brigadovať?
 225. Mám si doplatiť poistné, keď mám PN od piateho dňa ochrannej doby a nie som evidovaná na úrade práce?
 226. Evidencia na ÚP a príkazna zmluva
 227. Uviedencia na UP a prikazna zmluva
 228. Dodatočné daňové priznanie - typ A
 229. ostava mi rodičovsky prispevok ak nastupim do prace na zmluvu?
 230. Nevyčerpaná dovolenka
 231. PN dohodára - starobného dôchodcu
 232. 5% dotácia na zvýšenie platov v školstve
 233. Nárok na podporu v nezamestnanosti ak počas RD skončil PP.
 234. Aka je maximalna a minimalna materska v r. 2013?
 235. Novelizácia nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy s účinnosťou od 1.11.2013.
 236. zaradenie do platovej triedy
 237. pracujem v Nemecku no otehotnela som
 238. Výpočet mzdy pri PN
 239. Ako postupovať voči zamestnancom pri zrušení živnosti??
 240. Koľko hodín priepustky od lekára uznať?
 241. Kvalitný kurz pre práce, mzdy a personalistiku
 242. prac.pomer na dobu určitú a tehotenstvo
 243. dieťa v reedukačnom centre - nárok na daňový bonus??
 244. Môžem mať celodenné vychádzky počas PN v tehotnosti?
 245. Čerpanie dovolenky
 246. predavačka na dohodu
 247. PN ukončenie a začiatok v jednom mesiaci
 248. Ako správne ukončiť dohodu?
 249. Neschválené čerpanie dovolenky
 250. Dohoda o vykonaí práce a výpoveď