1. Zabudli sme zamestnancovi preplatiť dovolenku a pracovný pomer skončil 31.10.2013, ako postupovať? (3 replies)
 2. Ako vypísať dovolenkový lístok? (2 replies)
 3. Mozeme dohodarovi vyplatit celu mzdu v stravnych listkoch? (9 replies)
 4. Nahadzovanie mzdy do pohody (0 replies)
 5. Dohoda študent-trvanie (0 replies)
 6. Typ zmluvy medzi prav.osobou SK a zahranicnou FO zamestnancom v inej krajine (0 replies)
 7. Zvyšenie platu o pohyblivu zložku (2 replies)
 8. Výpočet na nemocenskej dávky 2013 (6 replies)
 9. Odvodové výnimky pre konateľa sro (0 replies)
 10. Preradenie na výkon práce pre iné strediská Hmotná zodpovednosť (1 replies)
 11. výplata načas (3 replies)
 12. Zamestnanie sa v Ceskej Republike (3 replies)
 13. Čo robiť, aby som mal nárok na nemocenské z DNP? (1 replies)
 14. Zahraničný konateľ a daň z príjmu (1 replies)
 15. Pracujúci dôchodca, dohoda (2 replies)
 16. môžem zrážať 2exekúcie (6 replies)
 17. Patří odměna ze sociálního fondu do hrubé mzdy? (2 replies)
 18. Zmluva na dobu určitú a opätovne uzavretá pracovná zmluva (3 replies)
 19. Predĺženie PP (3 replies)
 20. Ako vypočítať dovolenku pri nepravidelnom pracovnom čase? (2 replies)
 21. mám pracovný pomer na neurčitú dobu, ale chcela by som ísť ešte brigádovať, aké odvody budem platiť a aké zamestnávateľ, ked brigádovať budem na 4 hodiny a hrubý príjem bude 200 eur. (1 replies)
 22. Kontrola zo Socialnej poistovne (4 replies)
 23. Zamestnanec pracoval v IT na prac. zmluvu od 1.4.2012 - 2.11.2012 tam mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane. Ma urobiť aj tu DP typ A za r. 2012? Ktoré riadky vyplňuje ? (9 replies)
 24. ako sa zhorsia podmienky pre odvody do ZP z vyplateneho podielu na zisku-dividendy v roku 2014 ? (0 replies)
 25. Koľko bude moja materská? (2 replies)
 26. ak som dostala jednostrannu vypoved a nepodpisala som ju mozem byt odhlasena zo socialok? (9 replies)
 27. 2x trvalý pracovný pomer (4 replies)
 28. Refundácia mzdy v nasledujúcom roku - účtovanie v rozpočtovej org. ? (0 replies)
 29. Evidenčný list DP ... zlé údaje (2 replies)
 30. Mzda pre postihnutú (6 replies)
 31. Zastupovanie počas dovolenky. (1 replies)
 32. Ako pripadá volno na osemhodinové smeny v nepretržitej prevádzke ? (8 replies)
 33. Moze mi zamestnavatel znizit hodinovu mzdu v priebehu mesiaca a nadobudnut platnost skor ako mi to oznamil? (1 replies)
 34. prihlásenie dôchodcu pracujúceho na dohodu (1 replies)
 35. Príkazná zmluva a odvody (2 replies)
 36. životné jubileum (1 replies)
 37. Výpovedná doba a žiadosť o skončenie PP (1 replies)
 38. Ukoncenie prac.pomeru na dobu urcitu a nove zamestnanie (1 replies)
 39. Poldňová dovolenka v Olympe (3 replies)
 40. daňový bonus (1 replies)
 41. Má učiteľ nárok na nadčasy za rodičovské stretnutia? (0 replies)
 42. môžem zo SF poskytnúť zamestnancom darčekovú poukážku do tesca?? (2 replies)
 43. Preplatenie dovolenky z materskej (5 replies)
 44. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje presne 4 hodiny? (6 replies)
 45. žena na rodičovskom príspevku pracuje u nás na dohodu, musí sa počas štátnych sviatkov opäť prihlásiť na soc. poist .na celoddenú staroslivosť o dieťa? (1 replies)
 46. Môžem dostať dávku v nezamestnanosti ak mi chýba pár mesiacov (3 replies)
 47. Konatel na rodicovskej dovolenke? (5 replies)
 48. PNKa a jej vypocet (4 replies)
 49. co mi hrozi ak v pripade nesuhlasu skoncenia PP dohodou nenastupim do prace? (2 replies)
 50. Je príspevok SF na dopravné povinný ? (9 replies)
 51. Miesto výkonu práce (1 replies)
 52. Pracovná zmluva na dobu určitú (5 replies)
 53. vyplýva zo zákona refundácia (0 replies)
 54. Evidencia na úrade práce a práca na dohodu (1 replies)
 55. aký zákon rieši alebo pod aky spadá refundáciu mzdy (5 replies)
 56. z akého zarobku bude vypocitane odstupne, ked od roku 2010 som na rodicovskej a medzi tym sa zmenil majitel,ktory znizil zarobky o 100 eur (4 replies)
 57. Preplatenie dovolenky (8 replies)
 58. Môžem dostať výpoveď s odôvodnením, že som starobný dôchodca? (2 replies)
 59. nadcas v skolstve (0 replies)
 60. Dovolenka poldňová (1 replies)
 61. Navrat do zamestnania po RD (0 replies)
 62. Ukoncenie PP v sk.dobe predlzenej o PNku (2 replies)
 63. Stravný lístok (1 replies)
 64. Pracujem na dobu určitú na zastupovanie počas MD. (5 replies)
 65. Kredity (0 replies)
 66. Starobný dôchodca a NČZD (1 replies)
 67. výpočet 2 exekúcií, prvá neprednostná druhá prednostná (0 replies)
 68. Zamestnavatel nechce preplatit dovolenku po skonceni prac.pomeru (3 replies)
 69. výpoveď zamestnávateľovi podľa §61 alebo §67 ? (1 replies)
 70. Z akého priemeru sa vypočíta preplatenie dovolenky u dlhodobo PN. Ak je viac ako 1 rok PN? (1 replies)
 71. výpoveď zamestnávateľovi podľa § 61, alebo § 67 ? (2 replies)
 72. Vymeriavaci zaklad pri retazeni PP (0 replies)
 73. Študent - prax (2 replies)
 74. Bezpečnostný projekt IS - ochrana osobných údajov (1 replies)
 75. marodka (1 replies)
 76. Registrácia IS a pozemkové spoločenstvo (1 replies)
 77. Práca na dohodu a nárok na MD (3 replies)
 78. Socialny fond (0 replies)
 79. Výpočet pre vymeriavací základ materskej. (1 replies)
 80. Nárok na daňový bonus (4 replies)
 81. Nárok na podporu v nezamestnanosti konateľa? (1 replies)
 82. Môžem počas RD začať pracovať na plný úväzok aj pre iného ako súčasného zamestnávateľa? (2 replies)
 83. Krátenie dovolenky, čo sa započítava do 100 zameškaných dní (9 replies)
 84. Pracovná cesta vo voľnom čase a stravné (4 replies)
 85. Povinnosti zamestnavatela pocas MD zamestnankyne (4 replies)
 86. Je možné sa spetne pripoistit pre lepsiu materskú (1 replies)
 87. ako získať od zamestnávateľa odstupné? (9 replies)
 88. Invalidný dôchodca a odvody do ZP (5 replies)
 89. Zdravotné poistenie študentky v Mexiku (7 replies)
 90. odvody do SP a ZP (3 replies)
 91. Príplatok za sviatok (1 replies)
 92. môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer skôr, ako mu uplynie výpovedná lehota? (4 replies)
 93. ako sa počíta dovolenka? (4 replies)
 94. začínam so mzdami (2 replies)
 95. zmluva na dobu neurcitu - zmena pracovnej pozicie (na miesto zamestnanca, ktory odchadza na Matersku Dovolenku) - ake z toho mozu vyplynut pre mna (minusy)? (0 replies)
 96. podiel na zisku r.2012 vyplatený v r.2013 (4 replies)
 97. Zvýšenie kvalifikácie (0 replies)
 98. Nepodpisanim dohody o zmene pracovnych podmienok som ocakaval , ze dostanem vypoved s odstupnym, zamestnavatel nekona a tvrdi, ze mi vypoved neda, co dalej? (2 replies)
 99. Vypoved - zrusenie konatela - podpora (0 replies)
 100. Neplatené voľno pred nástupom na materskú dovolenku a výška materského (0 replies)
 101. pracovny pomer na dobu urcitu (5 replies)
 102. Nevyplatenie PN - firma v krachu (2 replies)
 103. paragraf (2 replies)
 104. Necerpanie SF je pokutovatelne? (2 replies)
 105. osoba na úrade práce a dohoda o vykonaní práce do 149 EUR. (2 replies)
 106. uplatnenie nezdanit.časti na manželku (2 replies)
 107. Koľko trvá nahodenie miezd pre pre 17 ľudí do mzdového softvéru? (4 replies)
 108. Má povinnosť riaditeľka súkromnej materskej školy so štátnou dotáciou povinnosť platiť zamestnancom tabuľkové platy ako v štátnej materskej škole? (4 replies)
 109. Môže zamestnanec poberať riadny starobný dôchodok a zostať v pracovnom pomere naďalej u zamestnavateľa napr. vo verejnej správe (2 replies)
 110. Je dôchodok dôvod na výpoveď zo strany zamestnavateľa? (4 replies)
 111. V pracovnej zmluve povinnosť zamestnanca používať vlastné pracovné nástroje bez náhrady výdavkov? (2 replies)
 112. Môže mať zamestnanec na pracovnú zmluvu nepravidelný príjem? (5 replies)
 113. Exekúcia (1 replies)
 114. Syn bol po skončení školy 1,5 roka nezamestnany,evidivany na Urade práce.25.11.2013 nastúpil do zamestnania.Vzťahuje sa nanho danový bonus -platny od 1.11.2013? (7 replies)
 115. Dovolenka čerpana po hodinach - dá sa to? (4 replies)
 116. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 117. PN & invalid.dôchodok (6 replies)
 118. Dotacia z UPSVAR na zamestnanca (3 replies)
 119. registrácia IS je potrebná nanovo (3 replies)
 120. Koľko učiteliek má byť na vychádzke v zmiešanej triede pri vek. skupine 2-6 ročných detí? počet detí 15-18 (1 replies)
 121. Aký je pracovný čas učiteľky v Mš na 82% úväzok? (0 replies)
 122. Mam narok na odchodne? (8 replies)
 123. Cestovné náhrady pri zahraničnej služobnej ceste z projektu Commenius (1 replies)
 124. Nárok na dovolenku - výpočet (4 replies)
 125. Narok na preplatenie cestovneho (2 replies)
 126. Rozdelenie prostreidkov socialneho fondu pre aktivnych zamestnancov (7 replies)
 127. Nechce mi zobrať do výkazu ZP dohodára (4 replies)
 128. Zápočtový list (7 replies)
 129. Do akej lehoty je možné uplatniť nárok na doplatenie odstupného? Sme povinní doplatiť 1 mesiac aj po 1,5 roku? (1 replies)
 130. Výpoveď v skúšobnej dobe (3 replies)
 131. Vypovedna lehota (7 replies)
 132. Iná ospravedlnená neprítomnosť v práci - patrí tu aj dovolenka? (1 replies)
 133. Návšteva lekára-prekážka v práci (5 replies)
 134. Lekárske vyšetrenie (2 replies)
 135. Skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 136. tehotenstvo vo výpovednej dobe (3 replies)
 137. Odmena vyplatená po výstupe zamestnanca (4 replies)
 138. Predčasný dôchodok a PN-ka (3 replies)
 139. Nezamestnaný na Pn má nárok na na finančnú podporu do štátu? (1 replies)
 140. Konto pracovného času (1 replies)
 141. predloženie PN (8 replies)
 142. Vypoved a porusovanie zakonnika prace (3 replies)
 143. Predlženie skúšobnej doby po PN (3 replies)
 144. Ako sa zamestnancovi prepocita dôchodok? (0 replies)
 145. Výpočet exekučnej zrážky (0 replies)
 146. Má narok na odstupné pracovník pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti? Má nárok na stravné lístky ? Ďakujem (2 replies)
 147. dohoda pravidelný prijem (1 replies)
 148. Pracujúci dôchodca-vymeriavací základ (2 replies)
 149. Dohoda s občanom ČR - odvody (0 replies)
 150. Môže zamestnávaťeľ započítavať viac minút na obedovú prestávku? (10 replies)
 151. Ochrana osobných údajov v školstve (10 replies)
 152. Výška HM/materská. (1 replies)
 153. výpoveď a nárok na dovolenku a PN (3 replies)
 154. ak exmanžel má malú marodku a a nemá dostatok penazí na vyplatenie vyživného,kto mi to má doplatiť? (9 replies)
 155. szco a materska v 2014 (5 replies)
 156. na koho sa mám obrátiť ,ked mi exekutor nevyplatí do siedmich dní vyživné od exmanžela? (1 replies)
 157. do kolko dní mi ma vyplatiť exekutor peniaze za vyživné? (1 replies)
 158. ukončenie dohody o prac. činnosti a uzatvorenie zmluvy (0 replies)
 159. 9.2.2012 som nastúpila do zamestnania, zlmuva mi bola predlžená dva krát do 31.10.2013,do dnešného dna ale nemám žiadny další dodatok. (5 replies)
 160. Výška Pnky (7 replies)
 161. invalidný dôchodok (9 replies)
 162. mam narok vycerpania dovolenky do konca marca buduceho roku Zamestnavatel ma nuti vycerpat do polovice decembra (1 replies)
 163. odvody a príjmy zo zahraničia (2 replies)
 164. nočná zmena a začiatok PN (0 replies)
 165. Platí sa poistenie v nezamestnanosti pri zamestnaní ZŤP na 70 %? (2 replies)
 166. Zrušenie DDS (0 replies)
 167. som zamestnaná, práve na PN a prechádzam na predĺženú rodič. dovolenku (0 replies)
 168. rušenie chránenej dielne a odstupné (1 replies)
 169. Poukážky zo SF a výška mzdy (3 replies)
 170. zmena bydliska zamestnanca (2 replies)
 171. Ing. Janoška - Uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom (4 replies)
 172. PN v novej práci (3 replies)
 173. Povinnosti voči daňovému úradu (2 replies)
 174. Zákon o ochrane osobných údajov - SZČO (0 replies)
 175. Môže mi zamestnávateľ nariadiť, aby som si vyčerpal najprv riadnu dovolenku a až potom náhradne voľno za prácu nadčas? (4 replies)
 176. Moze mi zamestnavatel pisat absenciu pocas neplatenej ocr? (6 replies)
 177. Ako je to s exekúciou od 1.11.2013 u invalid. zamestnancov? (3 replies)
 178. PN po ukončení pracovného pomeru (8 replies)
 179. Daň zo závislej činnosti a dátum odvodu dane (5 replies)
 180. 60 odpracovaných dní sa počíta ako 60 pracovných dní alebo kalendárnych? (2 replies)
 181. Náhrada škody zamestnávateľovi (16 replies)
 182. Dohodár - DoVP, pravidelný príjem, invalidný dôchodca je na PN. Nárok na nemocenské zo SP nemá a na náhradu príjmu od zamestnávateľa za prvých 10 dní? (1 replies)
 183. Vyska 2. materskej (12 replies)
 184. Zvyšovanie platov zamestnancov - ponovom (3 replies)
 185. odstupné a skončenie PP zo zdravotných dôvodov (3 replies)
 186. nedoplatky v vszp za rok 2002-2003 (0 replies)
 187. Ako si mám vypočítať PN-ku? (2 replies)
 188. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 189. nevyplatenie mzdy okamžité skončenie pracovného pomeru (0 replies)
 190. Je možný súbeh podpory v nezamestnanosti a polovičného invalidného dôchodku? (1 replies)
 191. Na aku dobu sa može vyhotoviť zmluva na prácu na dohodu (0 replies)
 192. Dodrzujem pracovny fond? (4 replies)
 193. Ochrana osobných údajov - sprostredkovateľ (7 replies)
 194. Ako postupovať pri podaní výpovede pre nevyplatenie mzdy? (4 replies)
 195. Dohoda o vykonaní práce - odvody a UPSVaR (1 replies)
 196. Pracovná zmluva - oprava (1 replies)
 197. Dohodár s nepravidelným príjmom (0 replies)
 198. Použitie sociálneho fondu (0 replies)
 199. obed v práci (4 replies)
 200. Sociálny fond - dohodari (1 replies)
 201. Paragraf na menej ako polovičný úvazok (4 replies)
 202. som tehotná,zamestnaná môžem si ešte zvýšiť materskú (7 replies)
 203. Podmienky spracúvania osobných údajov. (1 replies)
 204. ako zamestnať člena EU (0 replies)
 205. výpovedná doba (10 replies)
 206. Podľa ktorého zákona má (?) nárok zamestnanec na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku? V akej výške? (2 replies)
 207. Dobrý deň. Prosím o radu.Pracovník na TPP je vo vyš.väzbe. Môžeme s ním rozviazať PP dohodou alebo mu dať výpoveď? Ďakujem. (0 replies)
 208. výpoveď a odstupné (8 replies)
 209. Ktoré informačné systémy je potrebné registrovať? (8 replies)
 210. Vyradenie z úradu práce pri prekročení limitu (1 replies)
 211. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN (6 replies)
 212. Poškodená kartička SVYDO a vydanie novej, preco nefunguje? (0 replies)
 213. výpoveď 2 roky pred dôchodkom_ako preklenúť obdobie? (4 replies)
 214. Zamestnanec požiadal o dôchodok k 2.11.2013, ale chce pracovať ďalej aj keď mu príde rozhodnutie, ale zamestnávateľ ho už nechce potom ďalej zamestnávať, ako máme postupovať? (8 replies)
 215. Príspevok na dopravu do prace zo SF (0 replies)
 216. Odchodné (0 replies)
 217. výpoveď počas materskej (4 replies)
 218. Práceneschopnosť pred ukončením pomeru. (2 replies)
 219. Sociálna poisťovňa - úroky z omeškania (1 replies)
 220. Vznika narok na riadnu dovolenku zamestnancovi pocas materskej dovolenky a rodicovskej dovolenky? (3 replies)
 221. ahojte, ako je to, ked si idete prevziat janskeho plaketu.....treba si vziat dovolenku, alebo vam to zamestnavatel preplati tak, ako ked idete krv darovat? prajem pekny vecer :) (7 replies)
 222. PN v skúšobnej dobe (3 replies)
 223. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú dobu zo dňa na deň ako mu to vyhovuje? (1 replies)
 224. Čo ak, nestihnem uviesť deň nástupu na rodičovsku dovolenku? (1 replies)
 225. Výpoveď z organizačných dôvodov (0 replies)
 226. životné jubileum - odvody (1 replies)
 227. škoda spôsobené zamestnávateľovi (0 replies)
 228. Dohoda - nepravidelný príjem - výkazy do SP, ZP a Prehľad (10 replies)
 229. Potrebujem poradiť, ak žena po ukončení rodičovského príspevku nenastúpi do práce a nijako nedá o sebe vedieť, pošta sa vracia ako neprebratá, čo v takom prípade robiť? (1 replies)
 230. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 231. narok na očr (6 replies)
 232. Prechod na starobný dôchodok, čo z toho vyplýva (1 replies)
 233. Dohodár s nepravidelným príjmom (0 replies)
 234. zamestnanec pracujúci pre ČR (2 replies)
 235. doba určitá (2 replies)
 236. Narok na podporu v nezamestnanosti po navrate zo zahr. (6 replies)
 237. odvody z odmien členov predstavenstva (0 replies)
 238. manžel poberal danový bonus na dieta,ale odišiel z práce...kedy si ja možem uplatniť danový bonus na dieťa?teraz v mesiace november,alebo stačí až pri ročnom zúčtovaní? (2 replies)
 239. Mozem dorucit dohodu o skonc. pracovneho pomeru zamestnavatelovi ja? (5 replies)
 240. Členovia predstavenstva a dozornej rady (0 replies)
 241. Mám nárok na podporu i po 5 mesačnom odstupnom? (7 replies)
 242. PNku si uplatňujem u zamestnávateľa kde pracujem na zmluvu, môžem si uplatniť PNku aj u zamestnávateľa kde pracujem na dohodu? (5 replies)
 243. MATERSKÁ (5 replies)
 244. Príspevok na podporu na zamestnávania (2 replies)
 245. Narok na materske (5 replies)
 246. Odchodné, exekúcia, 2 prac. pomer (1 replies)
 247. Môžem dostať výpoveď z prac. agentúry počas PN? (7 replies)
 248. Zvýšenie min.mzdy a dodatok k PZ (0 replies)
 249. Môže dostať materskú aj žena ktorá prvé dieťa porodila v 2001, druhé v 2008 a odvtedy celý čas vôbec nepracovala a teraz je tretíkrát tehotná? Rodiť bude v 2014.Nie je vedená ako nezamestnaná. (10 replies)
 250. Mám dovolenku ešte 25 dní. Do konca roka 2013 si ju určite nestihnem vyčerpať. Náhle som ochorela. Mám nárok na paragraf ? (10 replies)