PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PN, MD, čerpanie dovolenky a povinnosti
 2. nárok na preplatenie Dovolenky
 3. Musím ako SZCO platit tento rok odvody do soc. poistovne ak som mala hruby prijem iba 5900e bez odratania nakladov?
 4. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 5. dôchodca na dohodu a odvody do sociálky
 6. PN a odmena z mimopracovného pomeru
 7. výpočet výšky kreditového príplatku
 8. Paragraf na dohodu ??
 9. Akceptačný list
 10. Koľko môžem zarobiť na brigáde?
 11. Zistené nedostatky po kontrole Inšpektorátu práce.
 12. Dohodár a dovolenka?
 13. Musím odpovedať na žiadosti o prijatie do zamestnania?
 14. Výpoveď bez nároku na odstupné
 15. Má moldavec pracujúci na SR nárok na dôchodok zo SR?
 16. Pravdepodobný vymeriavací základ pre účely SP
 17. Má zmysel sa dobrovoľne nemocensky poistiť?
 18. Môže byť DOPČ aj na viac ako 40 hodín mesačne?
 19. Dohodári - ELDP
 20. odplata Dochodkovej spolocnosti (DSS) za indexovy fond
 21. Na koho sa mám obrátiť, keď mi nechce zamestnávateľ vyplatiť pokladňu?
 22. preplatenie dovolenky pocas PN, PP na dobu urcitu?
 23. zrážky zo mzdy exekúcia
 24. Moze byt vyplatena odmena konatela za rok 2012 teraz pocas Materskej dovolenky bez straty materskej?
 25. kratenie dovolenky počas dlhodobej pn
 26. Koľko môže zarábať cca asistent auditora?
 27. Mozem pracovat 7 nocnych za sebou v 1 tyzdni ?
 28. Je povinný zamestnávateľ preplatiť lekársku prehliadku ?
 29. Odchodné nad rámec ZP a odovlacie konanie ID
 30. vyplata odchodneho
 31. vylepšenie otazky - nárok na dovolenku pri pracovnom úraze
 32. Koľko hodín môže dôchodca dohodár ročne odrobiť?
 33. Môžu mi počas PN-ky znížiť hodinovú hrubú mzdu za účelom preplatenia dovolenky a odstupného?
 34. Správny výpočet mzdy
 35. Môžem ako absolvent I. stupňa vysokej školy pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta ?
 36. Ochrana osobných údajov - musím súhlasiť s poskytnutím dátumu narodenia?
 37. Predlženie rodičovskej dovolenky - pracovný pomer trvá
 38. Dohoda o brigadnickej praci studenta-opravna maturitna skuska v septembri
 39. Súhlas so pracovaním údajov
 40. dodatok alebo zmena pracovnej zmluvy?
 41. Mesačné výkazy na základe neplatne skončeného pracovného pomeru
 42. mandátna zmluva a odvody
 43. Ako sa platí zamestnancom??
 44. Sociálna poisťovňa zamietla pracovný úraz
 45. Počas RD nastupujem na materskú
 46. Predlženie PP
 47. Upravenie mzdy - komplikovaný prípad
 48. Predlzenie SD 2.
 49. Ako "zamestnať" na výpomoc rodinného príslušníka?
 50. Zamestnávateľ sa mení z FO na PO
 51. Z rodicovskeho prispevku na matersku -podnik v konkurze
 52. Evidenčný list za dohodára sa predkladá po poslednej dohode
 53. Uvadzat ci neuvadzat RD v zivotopise?
 54. Podpora - budem mat este narok na podporu
 55. Materská a dohoda o vykonaní práce
 56. Daňový bonus "večnému študentovi"
 57. Môže mi zamestnávateľ počas trvania prekážok na strane zamestnávateľa súčasne nariadiť povinné čerpanie dovolenky ?
 58. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 59. Musím platiť odvody a preddavky na daň z odškodného vyplateného na základe Dohody o sporných nárokoch?
 60. Kedy sa menil zákonník práce ohľadom nezapočítavania obedňajšej prestávky do pracovného času?
 61. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 62. Podporná doba počas PN.
 63. dotácia z ÚP
 64. výpoveď a pn?
 65. co musi obsahovat osobny spis zamestnanca
 66. Poistenie v nezamestnanosti- chýbajúce dni
 67. Mám dobe vypočítanú mzdu?
 68. Tehotenstvo 2 mesiace po skonceni TPP-mam narok na matersku??
 69. Je mozne pracovat pocas vypovednej doby u druheho zamestnavatela na dohodu?
 70. Vypoved a nasledne nastup k inemu zames. počas marskej
 71. Potrebuje študent strednej školy v období prázdnin potvrdenie o štúdiu k dohode o brigádnickej práci?
 72. Je potrebná registrácia mzdového a personálneho programu napr. OLYMPU podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov... ?
 73. Zamestnanie rodinného príslušníka bez mzdy v rodinnom podniku
 74. Z čoho mi vyrátajú výplatu dovolenky po rodičovskej dovolenke?
 75. Registrácia informačného systému osobných údajov
 76. náhrada za DPN v ochrannej lehote
 77. Základná škola - oprávnená osoba
 78. Výpoveď dohodou po RD a nárok na odstupné?
 79. Výpoveď a dohoda podľa paragrafu 63
 80. nikde som nedostala odpoveď na otázku : je povinný vyplatiť bývalý zamestnávateľ zamestnancovi peňažné plnenie z konkurenčnej doložky aj v prípade, keď zamestnanec bol cca. 6 mesiacov na PN? ďakujem
 81. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 82. Môže zamestnávateľ akceptovať iba 4 hodín priepustky, keď lekár napísal celý deň?
 83. Pracovný pomer na dobu určitú
 84. Pracovna zmluva na skrateny uvazok a hodinova mzda
 85. Mam 26 rokov a som studentkou denneho studia VS, ako je to s odvodmi do socialnej a zdravotnej poistovne, ked nie som v pracovnom pomere?
 86. Predlzenie SD
 87. Ako rozvrhnúť dovolenku a PN?
 88. Predlzenie skusobnej doby
 89. Odvody z preplatenej dovolenky v roku 2013?
 90. Nárok na § v dobe určitej
 91. Skúšobna doba
 92. moze mi zamestnavatel zobrat cely osobny motivacny priplatok?
 93. datum vo vypovedi na zmluve
 94. Preplatok z RZD
 95. Je toto zákonné ?
 96. Dochádzka
 97. Odhlásenie a znovu prihlásenie na ÚP
 98. Môžem zrážku zo mzdy na prvú exekúciu presunúť na druhú exekúciu, alebo po zrušení prvej exekúcie ju vyplatím zamestnankyni?
 99. Zamestnanec z Maďarska na TPP
 100. Pridem o matersku, ak mi zamestnavatel vyplati 13. plat pocas materskej dovolenky?
 101. poistenie zodpovednosti
 102. fixná mzda a zrážky zo mzdy
 103. náhrada škody zamestnávateľovi za neospravedlnenú absenciu pracovníka
 104. zaplatená daň aj z odvodov??
 105. Neplatnost skoncenia prac. pomeru v skusobnej dobe.
 106. Fixná mzda a dovolenka
 107. Výplata doplnkového dôchodkovéhho sporenia
 108. Môžem ukončiť PN v tehotenstve a žiadať o náhradnú prácu?
 109. mzda na iný účet
 110. SVB, ako zamestnávateľ platí v takom prípade do rezervného a garančného fondu a úrazové poistenie? Zamestnanec z DoPČ zaplatí iba preddavky na daň?
 111. Aj ja by som sa chcela spýtať ako je to v JU s dotáciou §54 v rámci projektu XXI
 112. kam zaradiť do mzdového listu zamestnanca vrátené odvody SP a ZP
 113. Dohoda o pracovnej činnosti a výpočet PN
 114. Práca na smeny.
 115. Výpoveď brigádnika
 116. Výpoveď brigádnika
 117. úhrada nákladov za kurz - pravidelný výcvik vodičov
 118. Odvody za českého občana z dohody
 119. Pokracovanie podpory v nezamestnanosti po RD?
 120. Splatnosť poistného na sociálne poistenie pri dohode o vykonaní práce ?
 121. Ako dat vypoved zamestnancovi pracujucemu vo firme 16 rokov ?
 122. Ak zamestnance nastúpi napr.1,4. a čerpá dovolenku v máji aj júni bude priemer stále rovnaký t.j.pravdepodobný?
 123. Zakon 553
 124. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 125. Mám nárok na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku?
 126. Ukončenie pracovného pomeru a tehotenstvo
 127. Naturálna mzda
 128. Pomoc pri výpočte dovolenky po RD.
 129. Stravne pre zahranicne sluzobne cesty
 130. Stravne pre zahranicne pracovne cesty
 131. ELDP a štatutár
 132. Príkazná zmluva
 133. Neodvedené poistné a sankcie
 134. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 135. Skúšobná doba a tehotenstvo
 136. Odpoveď na odvolanie
 137. 730 dní - nárok na dávku v nezamestnanosti ?
 138. Na koľko dní dovolenky mám nárok po 2 mat.dovolenkách , keď zamestnávateľ už nemá pre mňa prácu a dohodou končím prac.pomer?
 139. DoBP študentov - ukončená stredná, pokračuje na VŠ
 140. trvaly pracovny pomer a sro
 141. Nevyčerpaná dovolenka pred materskou v prípade pp na dobu určitú
 142. odstupne a vypoveď dohodou po RD
 143. zamestnávateľ valorizoval mzdy ale moju nie
 144. 2 mesačná alebo trojmesačná výpovedná lehota
 145. odstupné?
 146. Skončenie PP - zaslanie poštou
 147. Skoncenie PP okamzitou vypovedou
 148. Přečerpaná dovolenka
 149. Zmenovost a cerpanie dovolenky
 150. Koniec PP pocas neospravedlnenej absencii zam-ca
 151. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke
 152. Dcera ukoncila maturitou studium na strednej skole, ale neprijali ju na vysoku skolu. Chcem sa opytat kde vsade sa ma prihlasit. dakujem
 153. Zmena zamestnania
 154. Mám nárok na dovolenku po skončený dvoch po sebe idúcich materských?
 155. Konflikt záujmov?
 156. Výpočet hrubej mzdy v exceli.
 157. preradenie na inú pozíciu a mzda
 158. Plynie mi vypovedna doba pri podani ziadosti o ukoncenie PP dohodou?
 159. Pracovný čas.
 160. dochádzka pri nepravidelnom príjme
 161. Výpoveď v skúšobnej dobe - zamestnanec je PN počas skúšobnej doby.
 162. predlžená neplatená rodičovká dovolenka a dohoda
 163. Postihnuteľná časť výkonom rozhodnutia (exekúciou)
 164. Môžem dať výpoveď z dohody o vykonaní práce uzavretej do 31.12.2013 aj skôr s vypovednou dobou 30 dní ?
 165. Môžem dať výpoveď zamestnankyni počas jej materskej dovolenky?
 166. Zmeny od 1.7.2013
 167. Dohodár z Poľska
 168. Kam zaradiť v programe 13.plat?
 169. Ako sa vypočíta výška PN-ky a materskej ak mám nové zamestnanie?
 170. mozem dat vypoved bez udania dovodu?
 171. odpoč.položka
 172. Kto platí za mňa nemocenské poistenie, a budem mať nárok na matersku?
 173. Potvrdenie od rodica
 174. Vyplatený SF a neodvedené odvody z neho
 175. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre uplynutím doby určitej
 176. Môžem odhlásiť z - nca zo SP až nasledujúci deň po skončení PP ?
 177. Mam narok na odstupne?
 178. Stravné lísky vyplatené naviac zamestnancom
 179. Je skusobna doba povinna zo zakona?
 180. ukoncenie zmluvy na dobu urcitu a tehotenstvo
 181. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po dvoch rodičovských?
 182. plat-zdravotnicky laborant
 183. Môže mi zamestnávateľ zakázať čerpanie dovolenky počas výpovednej doby?
 184. zastupovanie počas MD
 185. Priemer dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky
 186. Nárok na odstupné pri okamžitom skončení PP zo zdravotných dôvodov
 187. Ako si vylepšiť materskú?
 188. Ako postupovat, aby sa mi uznali odpracovane roky ako odborne.
 189. Oprava prihlášky do soc. poisťovne
 190. V akej lehote musím oznámiť SP prechod práv a povinností?
 191. Dlhodoá PN a príspevok zo sociálneho fondu
 192. Ako prihlásiť zamestnancov v novovzniknutej spoločnosti pozadu bez pokuty.
 193. Neplatené voľno a odvody?
 194. Žiak základnej školy - Dohoda o brig.práci študenta
 195. Z coho sa mi bude ratat materske? Spadam do doby 270 dni ?
 196. Dala som vypoved a zostala som tehotna , je moja vypoved platna?
 197. Odkupenie SL, alebo ich odpis?
 198. čerpanie dovolenky pred MD
 199. neplatené voľno a odvody
 200. Má konateľ, ktorý je aj zamestnancom nárok na materskú dovolenku?
 201. Odchod na materskú alebo ukončenie pracovného pomeru
 202. Rodicovska dovolenka,praca na dohodu a odvody
 203. výsluhový dochodca a práca na dohodu
 204. može byť napisana takto ziadost o brigadu studenta?
 205. zamestanec a súčasne SZČO a PN
 206. Aký bude nárok na dovolenku?
 207. evidencia na ÚPSVaR po ukončení 1. stupňa na VŠ, ak ešte nemám rozhodnutie o prijatí na 2. stupeň?
 208. Koniec rodičovského príspevku - návrat do zamestnania.
 209. Po ukončení TPP a následne evidencie UP ako mi vznikne nárok na materskú
 210. Co ma caka v praci po rodicovskej dovolenke?
 211. Môžem sa isť zaevidovať na urad práce ak mám platnú dohodu o pracovnej činnosti?
 212. výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
 213. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodou nadbytočnosti
 214. Student externej formy - zdravotnej odvody
 215. Narok na odstupne.
 216. Pracovna obuv
 217. E 101 /A1/ Praca v zahranici - Nemecko a sviatky
 218. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, DVP
 219. aky mam narok na dovolenku
 220. Dohoda o PČ -ukončenie
 221. Predĺženie pracovného pomeru
 222. Dokedy môžem byť na PN?
 223. Odpočítateľná položka
 224. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 225. SZČO a materská dovolenka
 226. zamestnankyňa a materská dovolenka
 227. Aký je rozdiel medzi výberom a výberovým konaním?
 228. Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
 229. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 230. Tehotenstvo a nárok ísť k lekárovi
 231. Vyska odvodov - DVP pocas MD s pravidelnym prijmom
 232. Môžem ísť na dovolenku pri mori počas PN?
 233. Inspekcia - zamestnanie na cierno?
 234. Koľko platených dní podľa ZP má organizátor pohrebu pre uja, ktorý žil sám a aké potvdenie treba predližiť zamestnávateľovi?
 235. Dohoda o vykonaní práce
 236. Uznanie kvalifikácie
 237. nárok na materské
 238. Mám nárok na odstupné ked sa firma sťahuje do iného mesta?
 239. Môžem si nevyčerpanú dovolenku vyčerpať aj v prípade predĺženia pp na dobu určitú ?
 240. zamestnanec, ktorého po 12 mesačnej PN uznali za inv. 90%
 241. výpočet dovolenky
 242. DOBPŠ a ukončenie VŠ-2.stupen, evidovaný na UP
 243. DOBPŠ
 244. odstupenie od dohody o vykonani prace
 245. v roku 2013 má nárok na dovolenku
 246. Prerušené štúdium a práca
 247. Nárok na dovolenku
 248. mesačný prehľad na daňový úrad
 249. Výpočet priemerného zárobku pre účely odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky
 250. Mesačný prehľad na DU - riadky 07 a 08