PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako sa do dôchodku započítava čiastočný úväzok a ako rodičovská dovolenka?
 2. Danovy bonus za rok 2012
 3. Výpoveď dohodou, dĺžka pracovného pomeru a nárok na odstupné
 4. zmena zamestnavatela a ukoncenie PP dohodou
 5. VýpoveĎ v skušobnej dobe a PN
 6. Nárok na dovolenku
 7. zmena zamestnavatela,neplatene volno a vplyv na matersku
 8. Stravné lístky - konateľ preto odmieta kupovať stravné lístky sám sebe a jeho manželke
 9. čo robiť na PN po 52 týždňoch?
 10. Ak odpracujem cely maj a zamestnavatel mi da povedzme 8 juna okamžitu vypoved pre hrube porušenie pracovnej discipliny patri mi mzda za maj???? dakujem za poradenie
 11. Starobný dôchodok - odchodné
 12. praca dohodou 3 dni v tyždni popri predlženom rodičovskom príspevku?
 13. Odvody - DoBČ študent
 14. problem so zapojemin externej pamate Synology DS-101j
 15. Podpora v nezamestnanosti
 16. Robim nieco zle?
 17. Brigada v zahranici pocas cerpania neplateneho volna
 18. Častá zmena pracoviska- stravné
 19. Valorizácia pohotovostných príplatok
 20. cestovné náhrady
 21. Zamestnanie bývalého zamestnanca
 22. Musím platiť zdravotné poistenie aj ako samopaltitel(55,02), ak pracujem na dohodu s pravidelnym prijmom a je mi zp strhavane?
 23. V cas neoznamena prekazka v praci - OČRka - mozem ju neuznat a vykazat absenciu?
 24. Zrušenie pracoviska
 25. Nepodané daňové priznanie A
 26. Darovanie krvi - su paragrafy odlisene? ci plati na nevyhnutny cas alebo cely den?
 27. Je to dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti?
 28. Dododa o BPŠ a ukončenie bakalárskeho štúdia
 29. PP skončený dohodou §60 ZP k 31.5.2013
 30. Môže zamestnanec zároveň vystaviť faktúru svojmu zamestnávateľovi ?
 31. Výpočet PN
 32. Dohoda popri evidovaní na úrade práce?
 33. Oprávnená osoba - kamerový systém
 34. Ukončenie PP výpoveďou §63 ods. 1b
 35. dopocula som sa, ze ak som na PN (som zivnostnik) a neplatila som do socilaky, tym padom som nepoberala nemocenske, tak si musim platit ZP sama.
 36. dovolenka počas MD
 37. Študent ukončená SŠ, SZCO cez prázdniny a odvody
 38. Môže byť člen SKSI evidovaný na Úrade práce kvôli poberaniu podpore v nezamestnanosti?
 39. Odmena za výkon konateľa, ako sa schvaľuje?
 40. Mam narok na absolvensku prax?
 41. Moze riaditel uzavriet dohodu o vykonani prace?
 42. Zákona o ochrane osobných údajov od 01.07.13 - zodpovedná osoba
 43. Ako riešiť predĺženie dohody o vykonaní práce? Musím prihlasovať do SP?
 44. chcem vyplatiť dodatočne odstupné. pracovníčka u nás nepracuje od 1.11.2011.
 45. Dohody
 46. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti - vylúčenie platiť poistné + VZ
 47. Socialna poisťovňa - MV - dočasne bez zamestnanca
 48. PN a VYPOVED, Mam narok na nejake peniaze?
 49. Fiktivny zamestnanec
 50. Skúšobná doba
 51. PN počas výpovednej doby
 52. Ukončenie DOBŠ
 53. Nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke a roku v práci
 54. platová trieda
 55. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 56. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 57. PN - zamestnávateľ
 58. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 59. Sťažený výkon a mzdové zvýhodnenie
 60. chýbajúce dni poistenia
 61. Nárok na dovolenku - polovičný aj plný pracovný pomer v jednom roku
 62. Asistent učiteľa
 63. Nezotrvanie u zamestnávateľa počas výpovednej doby.
 64. Zastupovanie staničnej sestry sestrou na lôžkovom oddelení
 65. A čo sa týka predčasného starobného dôchodku?
 66. Dovolenka po RD
 67. Mam narok na podporu v nezamestnanosti?
 68. narok na dovolenku
 69. Brigáda študentov
 70. Ukončenie pracovného pomeru
 71. Vypocet PN v skusobnej lehote
 72. asistent učiteľa a kredity
 73. nárok na dovolenku
 74. Musí si čerpať starú dovolenku hneď po nástupe z rod.dovolenky?
 75. Čo sa uprednostňuje : výživné alebo exekúcia ?
 76. Dovolenka na preplatenie - rodičovská dovolenka
 77. nástup na materskú
 78. Koniec PP dohodou a pracovný úraz zamestnanca (PN) - má to vplyv na ukončenie PP?
 79. ELDP
 80. Môžem ísť na "paragraf" na celý deň?
 81. Vema - docházka
 82. Pokuta za nezaslanie mesačného výkazu o dani
 83. Nástup na MD pred ukončením PP na dobu určitú
 84. firma L.P.B., s.r.o.
 85. Skúsenosti s in-careers.com
 86. Platová trieda vychovávateľa.
 87. Prepočítava sa starobný dôchodok?
 88. Vypocet materskej
 89. Problem so zamestnavatelom
 90. aky bude moj dochodok?
 91. Moze mi zamestnavatel predlzit zmluvu na dobu urcitu po roku na dalsie dva roky?
 92. preradenie na inu pracu pocas cerpania dovoleniek
 93. Invalidný dôchodca a odvody
 94. Dohoda o vykonaní práce mám nárok na príplatky?
 95. Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 96. Môže dať zamestnávateľ brigádnikovi - študentovi podpísať Dohodu o zrážkach zo mzdy uzavretú v zmysle § 20 ods. 2. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov?
 97. Sezónne práce každý rok 8 mesiacov. Neplatí pritom §48 ods.2,3 ?
 98. Aké tlačivo predkladá UoZ (po novinkách v zákone) v prípade DPN na UPSVaR ?
 99. Pouzitie socialneho fondu
 100. Platit odvody za jeden den?
 101. slovenska studentka studujuca v zahranici (poistena v zahranici) brigadujuca na Slovensku
 102. Svedočné platené na súde a povinnosti zamestnávateľa/zamestnanca voči SP a ZP v súvislosti s neplateným voľnom
 103. odborná prax študentov
 104. Odmeny pre dohodárov?
 105. Súbežné čerpanie dovolenky u predošlého a nástup u nového zamestnávateľa - je to možné?
 106. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN
 107. Pokuta za neodvádzanie sociálneho?
 108. Ak som učiteľka s dovolenkou 45 dní za kalendárny rok a do práce som nastúpila 8.1., koľko dní dovolenky mi má zamestnávateľ odpočítať?
 109. Ak má od 1.5.2013 druhý pracovný pomer, má nárok aj na dva materské príspevky?
 110. dva prac pomery a PN
 111. Môže ma zamestnávateľ vyhodiť kvôli nesplneným nadčasom?
 112. Dohoda o vykonani prace a vodic MKD
 113. Je možná dohoda o skončeni PP bez odstupného a výpovednej doby?
 114. Výpoveď z org.dôvodov s odstupným
 115. Form E106
 116. Mám nárok na zvýšenie rodičovského príspevku?Alebo existuje vôbec taká možnosť?
 117. Nábor a výber zamestnancov u nas a v EU.
 118. narok na danovy bonus pri skratenom pracovnom pomere
 119. Ako je to so študentskou bridádou a dávkami v hmotnej núdzi?
 120. Odvody z nevyčerpanej dovolenky
 121. Prispevok na starostlivost o dieta podla Zákona č. 561/2008 Z.z
 122. Zostatok dovolenky pri ukonceni PP
 123. Preukazovanie nároku na daňový bonus
 124. Práca v sobotu a voľno
 125. Zamestnanie oboch manželov na rovnakej škole - je to možné?
 126. Odstupne vs. Vypovedna lehota
 127. Mzdy v programe MK Soft
 128. Pracovanie v skolstve
 129. Finančný príspevok od zamestnávateľa pri jubileu (50 rokov)
 130. Narok na volno kvoli svadbe
 131. Čo je výhodnejšie - príkazná zmluva alebo dohoda o brigádnickej činnosti?
 132. príspevok DDP a odvody
 133. dohoda na 2 dni a nepravidelný príjem
 134. PN po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky
 135. Robí organizácia za rok 2012 ročné zúčtovanie do zdravotných poisťovní?
 136. pružný pracovný čas a návšteva lekára
 137. Vymeriavaci zaklad-dohodar nepr.prijem
 138. Neplatena PN dlhsia ako rok?
 139. čerpanie náhrádného voľna
 140. SVYDO dochadzkovy system
 141. Prechod pod agentúru
 142. Zaradenie do platového stupňa
 143. Administratívna pracovníčka a platová trieda
 144. Personálnu agentúru LABOR A .
 145. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 146. Príplatok za zmennosť
 147. Mozem neuznat paragraf od lekara? Surne...
 148. Mzdy v súkromnej vysokej škole
 149. Nevycerpana dovolenka za r.2012
 150. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru a vyplatenie nalezitosti
 151. Predĺženie zmluvy na dobu určitú
 152. výpočet odchodného
 153. Výpoveď zo strany zamestnanca
 154. Zamestnávateľ ma vyslal,(zapožičal),do Rakúska na výkon práce,mám Rakúsku zmluvu ,zo slovenskej strany mám nárok aj na diety v plnej výške45€ na deň?
 155. Zmena minimalnej mzdy - je potrebny dodatok k PZ?
 156. okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 157. Nevycerpana dovolenka za rok 2011
 158. Uzavrieť so stážistom zmluvu o stáži a prihlásiť ho do SP?
 159. privyrobenie popri materskej
 160. Koľko dni mam dovolenky ?
 161. Moze sa zatajit predchadzajuce zamestnanie v zivotopise?
 162. výpovedná lehota a odstupné
 163. Výpočet dovolenkového priemeru
 164. Mám narok na odstupne alebo vyp.doba, pripadne oboje ?
 165. Nesprávne vypočítaná rezerva za nevyčerpanú dovolenku
 166. vysvetlenie od mzdovej učovníčky ohľadom odprac. hodím v mesiaci
 167. Započítava sa práca na dohodu o vykonaní práce do odpracovaných rokov do dôchodku?
 168. mam narok na mzdu ked mam dohodu zo zamestnavatelom na jeden mesiac
 169. ELDP ako vyplniť pri nepretržitej PN? V koľkých vyhotovaniach a kam posielam ELDP?
 170. Odvody do zdravotnej poisťovne pri predaji bytovky
 171. Kedy podať Žiadosť o dôchodok?
 172. MRP alebo MK-Soft - ktorý z týchto dvoch si vybrať?
 173. Zmena výplatného termínu
 174. Zamestnanec z ČR
 175. ako je to s povinostami vratnika informatora?
 176. Dôchodca starobný zamestnaný na dohodu sa do ZP vôbec neprihlasuje na odpracované dni?
 177. Provízia za sprostredkovanie práce v zahraničí???
 178. Ako sa dostanem k prehľadom za druhé firmy?
 179. Obvinenie z korupcie v praci
 180. Dohoda s občiankou z Talianska
 181. Formulár PD A1
 182. príspevok
 183. Hostesing
 184. Dôchodkyňa a odstupné
 185. Odchod do dôchodku a odstupné
 186. Tantiémy - Môže akcionár schváliť vyplatenie tantiém iba súčasnému vedeniu podniku?
 187. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 188. Okanzite skoncenie PP a PN.
 189. Súbeh výpovednej lehoty a PN
 190. pracovný úraz bez PN
 191. vymeriavací základ-rozhodujúce obdobie
 192. Materská dovolenka bez zamestnávateľa
 193. Dohoda o pracovnej činnosti - odrobené hodiny
 194. Nariadenie cerpania dovolenky
 195. Na koľko dní dovolenky mám nárok za rok 2013 ?
 196. Odchod do dôchodku v roku 2013 alebo 2014?
 197. PN zamestnanca
 198. Zvýšenie platu po absolvovaní kvalifikačnej skúšky
 199. adresovanie okam. skončenia prac. pomeru
 200. Mohli mi zrusit vyplacanie davok v nezamestnanosti?
 201. z MD na MD, na 3 dni do prace a opat na MD
 202. Dovolenka a PN- ka
 203. Rizikový stupeň č. 3 a č.4
 204. Kto vypláca rodinné prídavky
 205. Ako postupovať ak z-nec nepodpísal pracovnú zmluvu?
 206. Odstúpenie od pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa
 207. Dohodar-nepr.prijem
 208. Platí doba neurčitá, či určitá?
 209. skončenie pracovného pomeru dohodou
 210. Priplatok za sviatok
 211. paragraf 68 ZP
 212. Dohodár a sviatky
 213. Výsluhový dochodok
 214. Ukončenie RD, nárok na PN alebo?
 215. Zákony
 216. vypoved, zalozenie SZCO a materska
 217. Odvody a neplatené voľno
 218. Ukončenie PP po skončení OČR
 219. dobrovolna praca (pomoc) z hladiska dani
 220. okamžite skončenie pracovného pomeru
 221. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 222. preplatenie zostatku dovolenky
 223. Práca cez agentúru
 224. Je možné zamestnávať rodinných príslušníkov?
 225. mesačný prehľad o dani 2013
 226. Môže manželka (dôchodca) bezplatne vypomáhať vo firme manžela ?
 227. Neplatené voľno a odvody
 228. Ako urobiť rozpis smien pri nerovnomerne rozvrhnutom prac.čase
 229. Vyplnenie_mesacneho_vykazu_SP
 230. Dostala som papier od soc. poisťovni, koľko za práce neschopnosť dostanem na deň, Chcem vedieť či sa tam započítavajú iba pracovné dni či aj víkendy?
 231. Chcela by som sa opýtať ukončila som prace neschopnosť PN a o dva dni som navštívila zdravotnícke zariadenie P. Mení sa suma za navštevu zdravotníckeho zariadenia či každý mesiac je to rovnaké?
 232. Nástup do práce počas poberania rodič. príspevku
 233. Krive obvinenie a okamzite skoncenie PP
 234. Praca na dohodu o vykonani prace a predlzena materska dovolenka
 235. okamzite skončenie prac. pomeru
 236. Ak SZČO nie je povinný platiť si odvody do SP
 237. z coho sa mi bude pocitat vyska materskej?
 238. ako ovplyvni dochodok dohoda s nepravidelnym prijmom pocas rodicovskej?
 239. Hlavný kontrolór - materská dovolenka
 240. aká je minimálna čiastka na výplatu pri zrážke exekúcii
 241. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky a výška podpory v nezamestnanosti
 242. Ako rieši mamička na RD zdravotnú poisťovňu?
 243. Okráda sociálna poisťovňa okráda ľudí?
 244. Daňové a odvodové tipy II.
 245. Stravne listky odovzdávané až po odpracovaní dňa. Je to ok?
 246. Zamestnankyňa na RD a PN
 247. Vyplácanie vodičov
 248. Pracuje niekto s VEMA? - mzdy
 249. Rodinné prídavky a rodičovský príspevok
 250. odvody studentov na dohode