1. Dohoda o PČ -ukončenie (5 replies)
 2. Predĺženie pracovného pomeru (2 replies)
 3. Dokedy môžem byť na PN? (2 replies)
 4. Odpočítateľná položka (1 replies)
 5. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (7 replies)
 6. SZČO a materská dovolenka (7 replies)
 7. zamestnankyňa a materská dovolenka (1 replies)
 8. Aký je rozdiel medzi výberom a výberovým konaním? (1 replies)
 9. Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. (1 replies)
 10. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky? (3 replies)
 11. Tehotenstvo a nárok ísť k lekárovi (4 replies)
 12. Vyska odvodov - DVP pocas MD s pravidelnym prijmom (1 replies)
 13. Môžem ísť na dovolenku pri mori počas PN? (7 replies)
 14. Inspekcia - zamestnanie na cierno? (6 replies)
 15. Koľko platených dní podľa ZP má organizátor pohrebu pre uja, ktorý žil sám a aké potvdenie treba predližiť zamestnávateľovi? (2 replies)
 16. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 17. Uznanie kvalifikácie (0 replies)
 18. nárok na materské (1 replies)
 19. Mám nárok na odstupné ked sa firma sťahuje do iného mesta? (5 replies)
 20. Môžem si nevyčerpanú dovolenku vyčerpať aj v prípade predĺženia pp na dobu určitú ? (2 replies)
 21. zamestnanec, ktorého po 12 mesačnej PN uznali za inv. 90% (1 replies)
 22. výpočet dovolenky (4 replies)
 23. DOBPŠ a ukončenie VŠ-2.stupen, evidovaný na UP (0 replies)
 24. DOBPŠ (1 replies)
 25. odstupenie od dohody o vykonani prace (1 replies)
 26. v roku 2013 má nárok na dovolenku (2 replies)
 27. Prerušené štúdium a práca (2 replies)
 28. Nárok na dovolenku (5 replies)
 29. mesačný prehľad na daňový úrad (1 replies)
 30. Výpočet priemerného zárobku pre účely odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky (7 replies)
 31. Mesačný prehľad na DU - riadky 07 a 08 (4 replies)
 32. Fond pracovneho casu v Nemecku (0 replies)
 33. VS student, 2 rozdielne dohody - podpisat cestne vyhlasenie §227? u ktoreho? (1 replies)
 34. Platia odvody do SP a ZP aj ciastoní invalidní dôchodcovia? (6 replies)
 35. odísť do dochodku 08/2013 alebo 12/2013? (5 replies)
 36. Nočný príplatok aj počas nadčasu? (5 replies)
 37. Moze dohodar o pracovnej cinnosti odrobit menej hodin? (1 replies)
 38. Môže ma zamestnávateľ nepustiť na skúšku? (6 replies)
 39. Absencia v nepretržitej prevádzke (2 replies)
 40. Dokladovanie rozhodnutia o starobnom dôchodku - existuje odvolávka v zákone??? (2 replies)
 41. Pracovný úraz - povinnosti voči zdravotnej poisťovni? (7 replies)
 42. zrážka zo mzdy (0 replies)
 43. Dovolenka (7 replies)
 44. dôchodca s dohodou a PN (1 replies)
 45. Vedlajsi pracovany pomer (8 replies)
 46. nárok na prestávku na obed (2 replies)
 47. mam narok na davky ked dam vypoved (1 replies)
 48. Ako vyplniť žiadosť o ošetrovné (3 replies)
 49. Mam narok na dovolenku pocas MD a RD (2 replies)
 50. Možno odpočítať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z vlatných prostriedkov zametnávateľa dva mesiace po sebe? (0 replies)
 51. nastup po rd (9 replies)
 52. Ak má SZČO príjem 1 mil eur a aj základ dane cca, platím maximálne 1302,79 mesačne do SP? (2 replies)
 53. Doba určitá-školstvo (11 replies)
 54. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná poisťovňa (9 replies)
 55. Zápočtový list dohodárovi (5 replies)
 56. registrácia osobného certifikátu na stránke všzp (6 replies)
 57. Robota v IT prerusene studium? (2 replies)
 58. Praca v Nemecku na Tpp (0 replies)
 59. 12 hodinova jednosmenna prevádzka (1 replies)
 60. Účtovníčka s 1.stupňom vysokej školy (0 replies)
 61. Nástup do zamestnania po ďalšej rodičovskej dovolenke (3 replies)
 62. daňový bónus u vysokoškoláka (1 replies)
 63. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite (3 replies)
 64. zamestnanie zahraničného dôchocu (0 replies)
 65. Skončenie pracovného pomeru (0 replies)
 66. Odstupné zo zdravotných dôvodov (0 replies)
 67. DOPP, invalidný dôchodca a prihlášky do poisťovní ?! (4 replies)
 68. Študent dosiahol 18 rokov v mesiaci, keď mu skončila zmluva. Ako ďalej? (1 replies)
 69. oblečenie pre dohodárov (1 replies)
 70. Práca v Rakúsku a PN (3 replies)
 71. Ako postupovať s dohodou v zahraničí pre nezamestnaných ? (0 replies)
 72. Smernica pre vysokozdvižný vozík (0 replies)
 73. Tehotná zamestnankyňa odmietla preradenie ako ďalej? (6 replies)
 74. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. (2 replies)
 75. Odchodné výsluhovému dôchodcovi (0 replies)
 76. Danový bonus a slobodná študentka na rodičovskom príspevku (1 replies)
 77. Nárok na dovolenku (4 replies)
 78. Zabezpečenie dopravy z firemného dňa (12 replies)
 79. Čerpanie dovolenky pri ukončeni prac. pomeru po skonceni RD. (2 replies)
 80. Povinnosť používať ochranný pracovný odev a pomôcky a ich zoznam - ako to zverejniť? (1 replies)
 81. DoBPŠ - externý študent (2 replies)
 82. čerpanie soc. fondu (4 replies)
 83. BUAK.at - súrne (0 replies)
 84. Predlžovanie pracovného pomeru (1 replies)
 85. Preprava nákladným autom - ako to vyriešiť. (3 replies)
 86. Dohoda o brigádnickej práci študenta (4 replies)
 87. Práca na dohodu počas RD (1 replies)
 88. Potrebujem školenie pre oprávnenú osobu a "certifikát" zo školenia? (3 replies)
 89. Sprevádzanie inej osoby na ošetrenie (6 replies)
 90. Započítanie praxe zamestnancovi (1 replies)
 91. prihlasovanie dohôd do ZP po 01.01.2013 (1 replies)
 92. Dobrovoľne nezamestnaný (7 replies)
 93. Takže tú skúšku pred úradom musí absolvovať každý, kto spracováva osobné údaje? (5 replies)
 94. Doba určitá a opätovne uzatvorený PP (6 replies)
 95. doprovod (8 replies)
 96. PN a začiatok PP (1 replies)
 97. DoBPŠ (3 replies)
 98. ústna dohoda (6 replies)
 99. Môže byť v prac. zmluve alebo v dohode uvedená veta: pracovný čas rozvrhnutý podľa potrieb zamestnávateľa?bez udania konkrétneho počtu hodín? (10 replies)
 100. Má niekto nový formulár evidencie IS -ochrana osobných údajov? (2 replies)
 101. SZČO a nahrada mzdy (2 replies)
 102. Skrátený pracovný týždeň pri odpracovaní 40h (1 replies)
 103. Kedy sa robi vyplata pre dohodu o vykonani prace nepravidelny prijem az po ukonceni dohody? (17 replies)
 104. Vyber (0 replies)
 105. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle. (1 replies)
 106. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle. (1 replies)
 107. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 108. Ako vypočítam nárok na dovolenku čerpanú hneď po skončení MD? (2 replies)
 109. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný? (0 replies)
 110. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný? (3 replies)
 111. Zrážka zo mzdy a nepostihnuteľné minimum (1 replies)
 112. podpora v nezamestnanosti po navrate zo zahranicia (5 replies)
 113. Sviatok, dovolenka, ukončenie PP (4 replies)
 114. Prosím skontrolovať výšku exekúčnej zrážky (1 replies)
 115. mám nárok na zaplatenie nadčasov? (4 replies)
 116. Nevyplatená mzda, okamžitá výpoveď podaná zamestnancom (2 replies)
 117. živnosť a MD (1 replies)
 118. Zákonník práce § 141 odsek 2 písm. c): pracovne volno pri sprevadzani (0 replies)
 119. DoVP a DoPČ - sviatok a príplatky za sviatok (1 replies)
 120. Odhlásenie sa z ÚP na jeden deň (1 replies)
 121. Opravný výkaz (8 replies)
 122. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO (1 replies)
 123. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO (0 replies)
 124. Oplatí sa robiť na dohodu počas evidencie na UPSVAR alebo mimo a platiť odvody? (2 replies)
 125. Preplatok na RZD za firmu a následné podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch na daň. (0 replies)
 126. Nahrada nakladov spojenych s prehlbovanim kvalifikacie v pripade vypovede z dovodu porusenia prac.discipliny (1 replies)
 127. zaradenie do 12. platovej triedy (1 replies)
 128. ako nezvýšiť daň z príjmu ? (5 replies)
 129. výpočet minimálneho mzdového nároku (13 replies)
 130. Ako postupovať pri OČR ak som živnostníčka a zároveň zamestnaná na dohodu (2 replies)
 131. Zápočtový list - odpracované roky (7 replies)
 132. Prekročenie príjmu na úrade práce (7 replies)
 133. živnosť a TPP (3 replies)
 134. co ak nesuhlasim s dohodou,je mi nanutena,lebo mam narok na § 63?cize zdavotne dovody,mam aj lekarske posudky (10 replies)
 135. Absolvent vysokej školy a prac. zmluva (0 replies)
 136. DoVP - nárok na stravný lístok a dovolenku (0 replies)
 137. Je možné si privyrobiť na dohodu popri rodičovskej dovolenke a nepokaziť si pri tom ďalšiu materskú, alebo dôchodok? (6 replies)
 138. Invalidný dôchodca, opatrovanie ZŤP a živnosť (1 replies)
 139. Odvody do ZP (4 replies)
 140. Som tehotná a v skúšobnej dobe. Pre MD potrebujem 270dní, zatiaľ však mám len 180dní poist. (3 replies)
 141. DDP-ukoncenie zmluvy (0 replies)
 142. Dali sme zamestnancovi v skúšobnej dobe výpoveď a on sa dal na PN. Kedy ho mozem odhlasit zo SP a ZP? (8 replies)
 143. Ukončenie zmluvy DDS 3.pilier (0 replies)
 144. Zdravotná starostlivosť v súkromnom centre do nákladov? (1 replies)
 145. Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru (1 replies)
 146. má nárok na podporu v nezamestnanosti konateľ, ktorý nemá žiadnu mzdu ani plat za výkon funkcie ? (5 replies)
 147. mzda (0 replies)
 148. Sociálna poisťovňa a PN (0 replies)
 149. Ako vypočítam čistý ročný príjem SZČO? (6 replies)
 150. Výpočet mzdy predavačky vo večierke (0 replies)
 151. výpočet mzdy (5 replies)
 152. nevycerpana dovolenka po RD (3 replies)
 153. Re: stravne listky (3 replies)
 154. Spravne pocitam narok na D po MD a RD? (24 replies)
 155. Odvody do zdravotnej poisťovne pre zamestnanca pracujúceho na skrátený pracovný úväzok a s príjmom nižším ako minimálna mzda (1 replies)
 156. Brigáda v zahraničí- platenie odvodov (0 replies)
 157. výpoved a nárok na podporu (4 replies)
 158. Musi si vycerpat celu staru dovolenku po navrate z rodicovskej dovolenky? (1 replies)
 159. odstupné pracujucemu dochodcovi?? (7 replies)
 160. dobrý deň, mám otázku ohľadom dohôd a odvodov. (1 replies)
 161. Vypocet naroku na dovolenku pri MD, RD (2 replies)
 162. Materská dovolenka a nárok na dovolenku (1 replies)
 163. Odstupné pri pracovnej zmluve na dobu urcitu a neskor neurcitu (2 replies)
 164. Nárok na dovolenku-doba určitá (3 replies)
 165. termín mzdy pri dohode (5 replies)
 166. odvody SZČO vs. zamestnanec na TPP (1 replies)
 167. vypocet cistej mzdy. (3 replies)
 168. cestak (2 replies)
 169. Zdravotné poistenie z dividend. (9 replies)
 170. dovolenka počas MD (0 replies)
 171. narok na podporu v nezamestnanosti (7 replies)
 172. Odvody pri neplatenom voľne (0 replies)
 173. Škoda spôsobená zamestnancom - výška "spoluúčasti" (4 replies)
 174. Exekučná zrážka (0 replies)
 175. Chybný zápočtový list (6 replies)
 176. Majú zahraniční dohodári povinnosť preukázať sa formulárom PD A1 aj v prípade, keď DoVP trvá len 2 dni? (0 replies)
 177. dohoda o pracovnej činnosti na jeden deň v mesiaci (3 replies)
 178. Alikvotný VZ pre SP - dohodár (0 replies)
 179. Nárok na dovolenku pred odchodom do dôchodku? (8 replies)
 180. Nárok na dovolenku? (2 replies)
 181. Odvody zamestnávateľa za dohodára (7 replies)
 182. Ochranné pomôcky pri práci (6 replies)
 183. Ako máte v kolektívnej zmluve ošetrený nárok na deň voľna pri darovaní krvi? (0 replies)
 184. ukončenie VŠ 1.stupňa ukončené štátnicou a pokračovanie štúdia na Vš 2.stupňa od septembra. ako je to s daňovým bonusom (1 replies)
 185. Poldenná dovolenka a obed (3 replies)
 186. mozu mi branit v zamestnani cerpat ostatu dovolenku pred ukoncenim prac.pomeru< (3 replies)
 187. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (1 replies)
 188. prihlásenie dochodcu-dohodara do ZP (1 replies)
 189. Neoprávnené poberanie mzdy (0 replies)
 190. Mohol SZČO presunúť zamestnancov na iného SZČO bez ich vedomia? (3 replies)
 191. Musí zamestnávateľ vrátiť zamestnancovi pri ukončení PP všetky papiere? (3 replies)
 192. odvody počas nezamestnanosti (1 replies)
 193. Živnosť v AT plus práca na dohodu v SR (0 replies)
 194. Dedicske konanie - pracovne volno s nahradou mzdy (0 replies)
 195. Dovolenka 0,5 dňa (2 replies)
 196. Krátenie dovolenky pri PN. (5 replies)
 197. nedodanie výplatnej pásky a potvrdenia o preddavku na naň. (1 replies)
 198. Program OLYMP (2 replies)
 199. pn dohodára (4 replies)
 200. Môže maturant počas prádnin podpísať vyhlasenie podľa par. 227 ods. 1 Zákonníka práce ? (6 replies)
 201. odmietnutie zvýšenia platu (6 replies)
 202. preplacanie vydavkov na energie... (1 replies)
 203. DoBP študenta -odmena (5 replies)
 204. platba do ZP po skončení PP. (0 replies)
 205. kópia uradných dokumentov (0 replies)
 206. Odstupné (4 replies)
 207. skončenie štúdia a daňový bonus (1 replies)
 208. Neprevzatie výpovede počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 209. ELDP dohodár (0 replies)
 210. sro konci vypoved na cierno odstupne vypoved zamestnanec (6 replies)
 211. ukoncenie pracovneho pomeru po RD (4 replies)
 212. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní dohodára ? (3 replies)
 213. Napomenutie zamestnavatelom + tehotenstvo (2 replies)
 214. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (2 replies)
 215. prac pomer na urcito (3 replies)
 216. Dohoda o skončení PP alebo dohody (1 replies)
 217. Ako je to s prácou v kaviarni na Veľkonočnú nedeľu? (4 replies)
 218. Poberanie daňového bonusu na študenta pracujúceho na TPP (1 replies)
 219. Vplyv neplateného voľna na dávky zo Sociálnej poisťovne (0 replies)
 220. DoBP študenta /opakovane dávam otázku keďže som ju zle zaradila/ (9 replies)
 221. vyplácanie dividend (2 replies)
 222. Ukoncenie pracovneho pomeru z dovodu nadbytocnosti a nasledne prijatie dalsieho zamestnanca (1 replies)
 223. Zrážka zo mzdy (0 replies)
 224. Odstupné (5 replies)
 225. Splatnosť poistného (3 replies)
 226. Je prípustný veľký rozdiel v platoch medzi zamestnencami na jednom oddelení s rovnakým vzdelaním? (5 replies)
 227. výpočet mzdy po skončení pracovného pomeru dohoda o urovnaní (1 replies)
 228. Dohoda o PČ - pravidelný príjem a PN (5 replies)
 229. zaokrúhlenie skráteného úväzku (1 replies)
 230. Tehotenstvo a doba urcita + maximalna materska (1 replies)
 231. Absolvent strednej školy, zamestnanie a nárok na prídavky na deti a daňový bonus. (2 replies)
 232. dohodári a minimálna mzda (3 replies)
 233. Ako ospravedlnit zamestnanca v praci, ked bol na posudkovej komisii? (1 replies)
 234. dohoda o zmene pracovných podmienok (3 replies)
 235. WINPAM pomooc (1 replies)
 236. Náhrada príjmu počas PN - DPČ - zároveň evidovaný nezamestnaný (0 replies)
 237. Účtovanie odmeny konateľa (3 replies)
 238. odvody z dohody (5 replies)
 239. Povinnosti brigadnika evidovaneho na UP (3 replies)
 240. tpp a konateľ vo vlastnej s.r.o. (1 replies)
 241. Nedostatok práce a nariadené voľno v piatky zamestnávateľom. (2 replies)
 242. Robíte všetky interné smernice aj pri 2 zamestnancoch? (9 replies)
 243. Ukončenie VŠ a práca na dohodu o vykonaní práce (0 replies)
 244. PN alebo invalidný dôchodok? (6 replies)
 245. Ukončenie PP počas trvania PN (4 replies)
 246. Musí byť každý rok nová smernica o odmeňovaní? (1 replies)
 247. EXEKUCIA??? (0 replies)
 248. Ako správne zaokrúhliť daň z príjmu, keď vychádza 9,196 €? (2 replies)
 249. Exekúcia (1 replies)
 250. Pracovná cesta a nároky z nej (5 replies)