PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Český študent na dohodu o vykonaní práce
 2. Prerušuje sa poistenie v nezamestnanosti (platenie do sociálnej poistovne za účelom nároku na dávku v nezamestnanosti) počas doby, keď je zamestnanec na PN alebo OČR?
 3. Zamestnanie nezamestnaneho z uradu prace
 4. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 5. výpoved po skončení RD dohodou
 6. Môže zamestnávateľ odmietať dať výplatnú pásku dohodárovi?
 7. Vypoved alebo dohoda o skonceni PP z dovodu nadbytocnosti
 8. Vyplatí SPmaródku SZČO?
 9. Dohodár s nepravidelným príjmom - ako ho nahlásiť do ZP
 10. Náhrada za sviatok a základná mzda
 11. praca na skrateny uväzok - je nutny preukaz ZTP?
 12. narok na odchodne
 13. Zamestnávanie vers. zákon o ver. službe
 14. Existuje nejaká lehota na vydanie zápočtového listu bývalému zamestnancovi?
 15. Ako prihlásiť dohodára do SP?
 16. Môže invalidný dôchodca podpísať vyhlásenie a mesačne pri dohode uplatňovať odpočítateľnú položku???
 17. Výpočet náhrady príjmu,PN a dohoda o pracovnej činnosti
 18. Skončenie PP v skúšobnej dobe a zaradenie na UPSVaR, aký je postup?
 19. Hlasenie za rok 2012 a zamestnanecká prémia
 20. Zdravotné dôvody
 21. Formulár PD A1
 22. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 23. Skončenie pracovného pomeru zamestnancovi (zastupuje počas MD a RD)
 24. Používa tu niekto program WinPAM od Sunsoft?
 25. Nepretržitá prevádzka platí na všetkých zamestnancov firmy?
 26. Ako správne určiť pracovný čas v nepretržitej prevádzke a ako to je s dovolenkou?
 27. exekučné zrážky
 28. Výpoveď § 63 ods 1 písm b - musí tam byt spomenute vyplatenie nevycerpanej dovolenky ?
 29. materská dovolenka
 30. Dohodári a ELDP
 31. Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 32. Môže zamestnávateľ dopredu preplácať dovolenku k mesačnej mzde?
 33. Daň z príjmu pri dohode o pracovnej činnosti
 34. Môže mať študent dohodu DoBPŠ u viacerých zamestnávateľov?
 35. Môžem opätovne predĺžiť zmluvu na dobu určitú na jeden rok?
 36. Kto mi môže dať na jeden deň celodennú vychádzku na PN?
 37. koľko mi zostane po zdanení a odvodoch
 38. Dohodar-SP
 39. Správnosť mzdy vzhľadom na minimálnu mzdu
 40. Som na RD a znovu tehotná
 41. Skončenie PP pri odchode do dôchodku
 42. Konateľ starobný dôchodca
 43. Môžem si vylepšiť materskú alebo kolko mi vychádza?
 44. Mám nárok na doplatok pri PN,keď som živiteľka rodiny?
 45. Ročný výkaz do zdravotných poisťovní sa neposiela ani za tých zamestnancov čo majú okrem pracovného pomeru aj príjem zo živnosti?Ďakujem
 46. Výpoveď a odstupné
 47. Má zamestnanec nárok na dovolenku v dočasnej štátnej službe po odpracovaní 15 dní.
 48. Vyúčtovanie miezd
 49. Pracovná zmluva mi končí počas práceneschopnosti (doba určitá)
 50. WINPAM
 51. Ziadost o dovolenku mimo terminu celozavodnej dovolenky
 52. Ráta sa odchodné do do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie?
 53. pracovný pomer a dohoda súčasne
 54. dovolenkový priemer po RD
 55. Dohoda o vykonaní práce - odvody
 56. Mám nárok na mzdu počas pracovnej cesty uskutočnenej cez víken alebo sviatok?
 57. Ako sa započítava prax zamestnancovi?
 58. Stravovanie zamestnancov s častou zmenou pracoviska
 59. Prispevok na kompenzaciu ZTP
 60. Zrážky zo mzdy exekútorom
 61. VZ do sociálnej poisťovne
 62. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy
 63. DoVP - Nepravidelný príjem - nulový
 64. okamžité zrušenie firmy a ukončenie pracovného pomeru
 65. Ako postupovat, ked zamestnanec nastupil na PN?
 66. Dohoda o VP na RD - ako so sociálkou
 67. Čo mám robiť po roku PN ??
 68. kedy mám nárok na zmluvu na dobu neurčitú
 69. Praca na dohodu
 70. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 71. nemocenské
 72. stravovanie - konto pracovneho casu
 73. Nepravidelny prijem DoVP-platenie odvodov
 74. Stravné -Kosovo
 75. Rozviazanie prac.pomeru dohodou a odstupné
 76. DPN dohodára a zároveň invalidného dôchodcu
 77. Ochranná lehota a oznámenie tehotenstva
 78. Odvod do zdravotnej
 79. Podpora v nezamestnanosti po PN
 80. Výpoveď pracovnej zmluvy z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 81. skrátený pracovný čas - dovolenka a stravné lístky
 82. pracovný pomer
 83. Práca na dohodu
 84. Ročné zúčtovanie dane cudzincov
 85. Odvody po ukončení PN
 86. príspevok podľa §50a
 87. Hlásenie za rok 2012
 88. Nárok na podporu ?
 89. miesto výkonu práce
 90. nárok na pn
 91. Znovuzačatie podnikania a odovody
 92. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 93. Hlasenie 202
 94. nevyplatená mzda asi
 95. ceska agentura
 96. Prispevok na zamestnanca
 97. Dohodár a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 98. Predlžnie PP na dobu určitú po novom od 01.01.2013
 99. Odstupné
 100. dan z predaja bytu
 101. kupna zmluva LV časť C
 102. Nárok na dovolenku pri nástupe-pomože mi nejaký/á personalista/tka?
 103. zaokrúhľovanie a skrátený úväzok
 104. sprevádzanie rodinného príslušníka pre strazenie deti
 105. Prenájom zamestnancov
 106. Pracovný pomer na dobu určitú a živnosť
 107. Odhlasenie samoplatitela pri dohode?
 108. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 109. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 110. Dcéra sa vydáva a ako je to s prídavkami a daň. bonusom
 111. Odstupne pri ukonceni prac.pomeru dohodou
 112. Živnosť v Rakúsku, dohoda v SR a odvody
 113. Tlacivo feedback od zodpovedneho, veduceho zam-ca ku skoleniu po urcitej dobe
 114. dotácia z UPSVaR a lehota
 115. Ukoncenie RD a po mesiaci nastup na MD - vyska materskeho
 116. Dokedy ma clovek statut studenta?
 117. Formulár E 101 ( PD A1)
 118. Ktorý úrad kontaktovať?
 119. praca pre Cesku firmu
 120. Zaplatená Dovolenka a nesúhlas vedúceho
 121. Nárok na PN
 122. Výpoveď Dohodou a Odstupné
 123. Návrh na skončenie PP - bez odpovede
 124. Čo možem robiť, keď zamestnávatel nepredložil načas SP preukaz o trvaní PN?
 125. Dohodár so ZEPom
 126. Závislá činnosť + dohoda alebo živnosť?
 127. Aka platova trieda mi patri?
 128. Návrat do práce krátko po pôrode
 129. predcasny starobny dochodok? - otazocka
 130. Starobny dochodca-DoVP-absencia
 131. po akom čase je možné priznanie dávky v nezamestnanosti?
 132. platenie poistneho statom - komu?
 133. Dva pracovné pomery - odchodné
 134. tehotna zamestnankyna a vypoved v skúšobnej dobe
 135. pozastavená živnosť - ako ďalej pozastaviť?
 136. Absencia zamestnanca
 137. Príjem inalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu
 138. Prihlaška do SP a kontrola z inšpektoratu prace
 139. kedy ukončiť rodičovskú
 140. Náhrada príjmu pri PN
 141. závislá práca? stavbyvedúci živnostník
 142. Preplatok dane
 143. pracovníčka, ktorá pracuje na TPP má nárok na zamestnaneckú prémiu ale v čase od 25.9. - 29.11.2012 bola PN má nárok na ZP na celých 12 mes. alebo len 11 mesiacov ďakujem
 144. Subeh : SZCO + HPP vypocet odvodov
 145. Subeh : SZCO + HPP
 146. Nárok na podporu
 147. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského
 148. Materská dovolenka z rodičáku :)
 149. Otec na RD a matka na MD, je to možné?
 150. Starobna dôchodkyňa,pracujem na príkaznú zmluvu,služby pre galériu ako kurátorka,ako platiť odvody - ďakujem.
 151. Výpočet priemerného zárobku z minimálnej mzdy
 152. životopis
 153. Poskytovanie informácii pre Cetelem
 154. Skrateny kratky a dlhy tyzden
 155. Materska a preplatok dovolenky
 156. Prehlasenie RP na manzela a podpora v nezamestnanosti po RD
 157. výpočet mzdy
 158. Dodatočná zmena skúšobnej doby
 159. Manžel na OČR a žena na podpore
 160. ročné zúčtovanie ZP
 161. Variabilná zložka mzdy a výpoveď
 162. Ochranná lehota zamestnanca
 163. Pracovná náplň riaditeľa ZŠ
 164. Sociálny fond - školenie
 165. Výpočet dovolenky-skrátená prac.doba
 166. Dovolenka vs. PN
 167. Mesačný výkaz ZP v Money S3
 168. Hodnotenie vedúceho podriadeným? resp. podvojné hodnotenie (ako?)
 169. Exekúčna zrážka a príspevok z UPSVaR
 170. Preplatok dane a doplatok DB po ročnom zúčtovaní - firma v konkurze
 171. Dohoda o vykonaní práce - výpočet mzdy na jeden deň pre dohodára
 172. Odstupne vs. odmena
 173. Vysluhovy dochodca a dohoda
 174. maximálny vek dieťaťa na danový bonus
 175. aký je fond pracovného času u čašníkov, ak pracujú pondelok-nedeľa, pracovná zmena 7.00-17.30,11.30-22.00
 176. ukončenie PPV
 177. ukončenie PPV
 178. Posledna otazka k hlaseniu
 179. zápočet rokov na nárok na dôchodok
 180. nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky
 181. zmena pracovnej zmluvy
 182. § 72 ZP Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 183. Výpovedná doba
 184. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 185. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 186. Daňové a odvodové tipy II. (2013) - Seminár KASKÁDY 27.-28.5.2013
 187. Preddavky na poistné 2011 mala som platiť alebo nie? študent+SZČO
 188. Nárok na dávky v nezamestnanosti z ČR a práca na dohodu
 189. Je možné vykonať zápočet praxe dodatočne?
 190. Dobrovolne platenie nemocenskeho pred porodom
 191. zmluva na dobu určitú na kratku dobu
 192. Mzda starostu od 1.1. do následného prerokovania zastupiteľstvom
 193. Ako dorucit doporuceny list,ak nebyvam na adrese trv.pobytu?
 194. hodnota bezpečnostnej previerky
 195. praca nadcas
 196. ošetrovanie člena rodiny a rodičovská dovolenka
 197. Daňový bonus a stredná škola v Maďarsku
 198. Narok na minimalne materske ak nezamestnana
 199. zdrav. stav zamestnanca
 200. Povinnosti ZĽ ak zamestnankyna prechadza z MD na RD
 201. zamestnanec aj SZCO - odovdy do ZP
 202. Odmietnutie sluzobnej cesty do Juznej Korei.
 203. Vedenie štatistík dopravnej nehodovosti PZ SR
 204. Platenie manka po rozviazaní pracovného pomeru dohodou.
 205. Nepravidelný príjem dohodára a výkaz poistného a príspevkov
 206. Odmena vs. odstupne
 207. Odmena vs. odstupne
 208. Ročné zúčtovanie
 209. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 210. nastup po ukonceni rodicovskej dovolenky
 211. Ročné zúčtovanie a venovanie 2%
 212. Môže lekár odmietnuť potvrdiť priepustku?
 213. Stravné lístky
 214. 2 x po sebe dočasná služobná zmluva spolu s 3 mesačnou skúšobnou dobou v štátnej správe
 215. Preplácanie ÚPSVR odvodov zamestnávateľovi za zamestnanca - ukončenie prac. pomeru
 216. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012
 217. rozviazanie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky!
 218. podávanie nulového prehľadu
 219. Podmienky pracovnej zmluvy
 220. preplatky z ročného zúčt. dane
 221. ako si doplnit 270 dni pre socialku
 222. Opravné daňové priznanie
 223. Prepočet mzdy
 224. Nadčasový príplatok a príplatok za prácu v sobotu
 225. opätovný odchod na materskú
 226. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty sa nepovazuje za vykon prace
 227. Detektor lži a jeho využitie v pracovnom živote
 228. priemerna hodinova mzda
 229. 13 ty plat vyplateny pocas materskej + prispevok zo SF
 230. zamestnanec v s.r.o.
 231. nevycerpana dovolenka pri skoncenom pracovnom pomere
 232. Zodpovednosť za škodu
 233. Rozvrhnutie pracovného času
 234. nárok na dovolenku
 235. zasa archivácia
 236. Dohoda v prac. činnosti a nezdaniteľná časť 2013
 237. ELDP
 238. mzda za nadčas
 239. PP na dobu určitú_tehotenstvo_
 240. Cestovné náhrady a súkromne predĺžený pobyt na pracovnej ceste
 241. Prosím o radu .... Zamestnanec podal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy do 15 po termíne
 242. Zrazka podla par. 131 ods. 3 z cestovnych a stravnych nahrad
 243. Práva a povinnosti vo výpovednej dobe
 244. Pouzite socialneho fondu a jeho zdanenie
 245. Mzdárka - plat
 246. Dovolenka - vek 33 rokov
 247. minimálny mzdový nárok??
 248. Výsluhový dôchodca a dávka v nezamestnanosti
 249. Odchodné ?
 250. Preddavkova dan