PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dohody po novom
 2. DOTAZNIK k diplomovej praci - PROSIM POMOZTE a VYPLNTE
 3. starobný dôchodca a mandát poslanca
 4. Ako na žiadosť o NV ?
 5. RZD zamestnavatel
 6. Ako postupovať pri odchode zamestnanca do invalidného dôchodku?
 7. koniec PP, PN a preplatená Dov
 8. platnosť výpovede
 9. Dohoda o pracovnej činnosti
 10. Výpočet dovolenky
 11. priznáva sa zamestn.prémia z úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov?
 12. Kto mi ochotne zodpovie otázky týkajúce sa registratúry dokumentov?
 13. Odvody do ZP - študent denného štúdia VŠ + SZČO + práca na dohodu
 14. Dohoda o brigádnickej práce študenta-bakalára
 15. zamestnanecká prémia
 16. vypocet cisteho priemerneho hodinoveho zarobku
 17. Vyplatenie zrážok zo mzdy zamestnanca, ktorý má PN a zároveň preplatok na dani
 18. narok na dovolenku
 19. Policajt - poslancom obecného zastupiteľstva
 20. Zamestnanie viac študentov + MD, aká zmluva?
 21. Zápočtový list a výpoveď zamestnanca pri prevode práv a povinností
 22. Výpoveď v zmysle §63 ods.1 pism.b)
 23. Narok na podporu v nezamestnanosti po skonceni rodicovskej dovolenky
 24. Čo spraviť keď som zabudol podať DP FO za rok 2011 ako zamestnanec
 25. Zamestnanecka premia 2012
 26. Nový zákon - ochrana osobných údajov - kto potrebuje skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov
 27. výpoveď daná správcom v zmysle par. 63ods.1písm. b
 28. zle podane rocne zuctovanie dane
 29. Pracovný čas počas PN
 30. Ake su zmeny od aprila 2013 tykajuce sa absolventskej praxe?
 31. Kompenzovaný preplatok z RZZP
 32. Varadenie z UPSVaR
 33. Vznika mi povinnost platit odvody ak som bol SZCO 1 mesiac a zarobil 3000eur?
 34. Ukončenie pracovného pomeru po materskej dovolenke
 35. Nariadenie prekážky v práci , nariadenie dovolenky počas výpovednej lehoty
 36. živnostník a rodičovská dovolenka
 37. Daňové priznanie po vykonaní RZD
 38. ročné zúčtovanie 2012
 39. Optimalizácia platenia zdravotných odvodov z dividend
 40. zamestnávanie ZŤP
 41. Ako navrhnúť odmeňovanie za prac. ohodnotenie zamestnancov
 42. Ukoncenie roka v mzdach 2012
 43. Odvod poistného do nesprávnej ZP
 44. Dovolenkový nárok
 45. Zamestnanecká prémia
 46. szčo - preplatok alebo nedoplatok za rok 2012
 47. Zvyšuje sa celkový príjem zamestnanca o firmou zaplatené poistné v jeho rodnej krajine?
 48. Zaplatit poistne za zomreleho??
 49. Ročné zúčtovanie u zamestnanca, ktorý mi minulý týždeň dozadu oznámil, že má zníženú pracovnú schopnosť
 50. Chýbajúce potvrdenie o príjme za rok 2012
 51. Študent VŠ-dohoda nepravidelná - čo a kedy podať do SP?
 52. dávky v hmotnej núdzi - odstupné
 53. Živnostníčka - nemocenské dávky, materské
 54. Dohodár s nulovým zárobkom
 55. Odvody do SP prvýkrát
 56. Ako vyuzit VZ z ukonceneho PP pri planovanej materskej a PN?-uz registrovana na UPSVaR
 57. Skončenie PP na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby
 58. Výpoveď zamestnancovi
 59. Konateľ a odvody
 60. Dobry vecer prajem, potrebovala by som podrobnu odpoved na totu otazku, Akým spôsobom sa vykonáva aktualizácia operátu katastra nehnuteľností po prijatí vkladovej listiny?
 61. zamestnankyňa na MD z delimitovanej školy
 62. Zabezpečenie stravovania
 63. platový dekrét nepedag. s 5% zvýšením od 1.1.2013
 64. Nárok na MD
 65. platenie odvodov soc.poisť.
 66. Sezónne práce
 67. Ako to vyriešiť?
 68. Hlásenie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 69. Výpočet preiemernej hod. sadzby pre odstupné anáhradu pre dovolenku po 1 ročnej PN
 70. Aké odvody musím platiť štátu
 71. VšZP a PN
 72. sprevádzanie člena rodiny na lekárskom vyšetrení
 73. Začínajúci pedagogický zamestnanec a 6% príplatok
 74. prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov
 75. Podnikateľ ktorý obchádza zákon
 76. SZCO alebo SRO som DOCHODCA
 77. Rozpustenie nevyčerpanej dovolenky
 78. Koniec PP pocas trvania sluzobnej cesty
 79. Poistné v jednoduchom účtovníctve
 80. program OBERON - DOHODÁRI - sviatky
 81. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 82. Práca počas PN
 83. Tvorba sociálneho fondu - zamestnanec cez príkaznú zmluvu
 84. Rozviazanie pracovného pomeru
 85. poberanie rodičovského príspevoku pracujúcim manželom
 86. dohodár a sviatok
 87. Ako vyplatiť preplatok dane bývalému zamestnancovi
 88. vlastný príjem manželky
 89. Nepravidelný príjem
 90. praca pocas Velkonocnych sviatkov
 91. Prechod práv a povinností § 27-
 92. dočasné pridelenie zamestnanca
 93. Nárok na dovolenku pocas materskej
 94. Zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 95. Ukončenie dohody o vykonaní práce - Zápočtový list a ELDP
 96. Elektronický prístup do DRSR
 97. Osobná asistencia počas materskej dovolenky
 98. exekučné zrážky - účtovanie
 99. Zdaniteľný príjem a preventivna prehliadka
 100. Zánik inv. dôchodku a vznik starobného dôchodku
 101. rozviazanie pracovneho pomeru
 102. Daňové priznanie B a zmluva o vytvorení diela - autorský zákon
 103. dohodár v čechách - český občan a s tým súvisiace povinnosti SR zamestnávateľa v ČR
 104. Dividendy (2011,2012) - odvody do ZP
 105. Aktivačný príspevok
 106. dohodari- ako rozlisit pravidelny / nepravidelni
 107. Prerušenie poberania predčasného dochodku a nezdanitelná čast
 108. NČZD na manželku
 109. usla mzda
 110. Zdravotné odvody zo zisku vyplatené zahraničnej osobe
 111. Autor a socialne odvody
 112. Náhradné výživné a odpočítateľná položka na manželku
 113. Verejná správa
 114. Odmena člena lesného a pozemkového spoločenstva
 115. Oznámenie o vzniku, zániku, zmene platiteľa poistného
 116. Premia pri DoPC
 117. Evidencny list dochodkoveho poistenia
 118. Vyššie odvody SZČO po zahrnutí celosvetových príjmov?
 119. Preddavky na daň z dohody za rok 2012
 120. student na TPP -odvody
 121. odstupné
 122. praca na tpp + praca vedlajsia
 123. socialne poistenie - zacinajuca SZCO
 124. Výkazy v JU
 125. odvolanie voci nepriznaniu materskej
 126. Stupeň náročnosti a minimálna mzda
 127. Životné miminum
 128. Rozhodujúce obdobie pri oznamovaní choroby z povolania
 129. DNP a materská
 130. dcéra bola do 31.8.študent poberala som na nu rod. príd na akú nazdaniteľnú čiastku má nárok
 131. DPN presahujúca 52 týždňov
 132. ako sa odvolat voci vypovedi od zamestnavatela ?
 133. Priemerná mzda učiteľa
 134. Daňový preplatok z ročného hlásenia
 135. zamestnavanie cudzinca - urcenie legislativy
 136. Odvody do SP, min. hruby prijem a dlzka podnikania v 2012
 137. Hlásenie choroby z povolania - aký je postup?
 138. Opätovné prihlásenie zamestnávateľa do SP
 139. Prerušenie premávky
 140. Nárok na dovolenku výpočet
 141. Zisteny vyssi prijem v roku 2006 - vzniknuty nedoplatok ako si overit SP vyratany nedoplatok?
 142. Úprava prac.času - zamietnutie
 143. Na podnikateľský účet manžela možu isť moje materské peniaze?
 144. Dividenda a tantiema odvody
 145. vypocet PN
 146. Zrušené pracovné miesto - práva a povinnosti zamestnanca počas výpovednej doby
 147. Musím si vybrať dovolenku pred matereskou?
 148. Mám nárok na materský príspevok od zamestnávateľa?
 149. 1.Výstupné doklady pri dohode; 2.Tlačivo - Ročné hlásenie dane
 150. nočný príplatok 2013
 151. Navrat z materskej dovolenky
 152. navrat do prace po skonceni rodičovskej dovolenky
 153. nezdanitelna cast zakl.dane na danovnika-dohodar
 154. dohoda o vykonani prace
 155. Výpočet dovolenky
 156. Zamestnanec mal zle vyrátené ročné zúčtovanie preddavkov na daň, lebo si neuplatnil nezdaniteľnú časť na manželku, ako urobím opravu?
 157. Dovolenka
 158. Úhrada exekúcie
 159. tehotenstvo a narok ist k lekarovi
 160. nárok na dovolenku
 161. Vyhlásenie o podaní písomnosti
 162. Zahraničný slovák - odvody
 163. Dohoda s pravid.prij. a dávka hmotnej núdze
 164. Aku formu spoluprace zvolit ak mame viac ako 1000 spolupracovnikov?
 165. ZŤP so sprievodcom - DVP
 166. Okamžitá výpoveď
 167. 14 hodín denne prevádzka
 168. Pravdepodobný dovolenkový priemer
 169. Ukoncenie PP zo strany zamestnanca v skusobnej dobe pocas OCR
 170. VYPOVED zo strany zamestnanca § 69 alebo § 67??
 171. Výpočet dávky v nezamestnanosti.
 172. VÝZVA - Dobrovoľ. poistenie v nezamestnanosti 2012
 173. skončenie PP dohodou
 174. Ročné hlásenie o zrazených preddavkoch na daň 2012
 175. MRP Mzdy a personalistika
 176. navsteva zdravotnickeho zariadenia
 177. Nárok na DOVOLENKU.
 178. Nesprávne platové zaradenie, ako ďalej?
 179. Materská, hospitalizácia a OČR
 180. mzdar-statistiky
 181. Ročné zúčtovanie dane
 182. 3. pilier - povinnosť prispievať do 3piliera (rizikoví zamestnanci)
 183. SÚRNE - Je to dovod na okamzite skoncenie PP?
 184. odvody a dan z prikazna zmluva, zmluva o dielo - po zmenach od 1.1.2013
 185. Okuliare hradí zamestnávateľ?
 186. minimalna mzda a doplatok do nej
 187. Nulove odvody z dohody
 188. študent s výnimkou
 189. Sociálne a ekonomické dôsledky nezamestnanosti
 190. rodičovská dovolenka,výpoveď,ďaľšie tehotenstvo
 191. Odvody do zdravotnej poisťovne po predaji nehnuteľnosti
 192. predcasne ukoncenie PP - doba urcita - odstupne
 193. zdravotné odvody za predaj nehnutelnosti?
 194. Danovy bonus
 195. Práca na dohodu v zahraniči u zamestnávatela, ktorý nemá v SR organizačnú zložku
 196. hrubé porušenie disciplíny - neodvedenie trzby
 197. Sprevádzanie člena rodiny
 198. Predaj handmade výrobkov a zamestnanie manželky
 199. ročné zúčtovanie alebo DP
 200. Zamestnanecká prémia
 201. Zamestnanecká prémia
 202. pracovny cas
 203. mzda počas očr
 204. Zamestnanec zároveň SZČO a paltby predd. na ZP
 205. archivácia dokladov v osobnej zložke zamestnanca
 206. statistické vykazy
 207. Dovolenka - skrátený úväzok
 208. zamestnavatel odmietol urobit za zam. rocne zuctovanie a nedodal podklady na vypracovanie DP
 209. PN
 210. Kedy som povinný platiť do Sociálnej poisťovne ?
 211. Zoznam ulic podla katastralnych uzemi / miestnych casti v BA
 212. Ako platiť zdravotné poistenie ? Byť alebo nebyť na Úrade práce ako nezamestnaný?
 213. dohodár - čiastočný invalid
 214. nepravidelný príjem - prihlásenie do ZP a odvod poistného
 215. odvody do zdravotnej poisťovne
 216. Oznámenie príjmov SZČO za rok 2012 do zdravotnej poisťovne
 217. dohodár - čiastočný invalid
 218. Daňový bonus na maturanta v roku 2012
 219. ziadost
 220. Podpora...
 221. Zrážky zo mzdy
 222. Rocne zuctovanie Zdravotneho poistenia za rok 2012
 223. Náhrada príjmu a dohodár dôchodca
 224. narok na dovolenku pri odpracovaní 3 dní v mesiaci
 225. DOVP v roku 2013 a PN
 226. dohoda popri TPP 2013
 227. Minimálna hodnota stravného poskytovaného vo vl. stravovacom zariadení
 228. Evidovaný nezamestnaný - dohoda o vykonaní práce 2013
 229. TPP + dohoda
 230. je zmluva bez mojho podpisu platna?
 231. Splátkový kalendár - sociálna poisťovňa.
 232. Refundácia mzdy v neziskovej organizácii
 233. Daňový bonus - prerušené štúdium
 234. Zamestnanie nezamestnaného do 29. roku.
 235. sociálna poisťovňa- rozhodnutie
 236. Pracovný pomer na dobu určitú
 237. Program MRP !!!
 238. Zásah obecného zastupiteľstva
 239. Dohodár,starobný dôchodca, odpočet na manželku v RZ za 2012
 240. Daňový bonus pri striedavej starostilivosti.
 241. Dovolenka - počítam správne ??
 242. Nie sme manzelia,mame 8-mesacneho syna,mam narok na nejake vratenie dani?Dakujem za odpoved
 243. Budem mat narok na vyssiu matersku?
 244. Trojktiteriálny test
 245. náhrada príjmu pri DPN 2013
 246. príspevok § 50a po skončení pracovného pomeru
 247. platenie odvodov z dohody
 248. Podanie danoveho priznania - prijmy na Slovensku a v USA
 249. Fluktuácia a jej výsledky
 250. tabuľka na výpočet zahraničných diét