1. Zamestnanie rodinného príslušníka bez mzdy v rodinnom podniku (5 replies)
 2. Z čoho mi vyrátajú výplatu dovolenky po rodičovskej dovolenke? (1 replies)
 3. Registrácia informačného systému osobných údajov (4 replies)
 4. náhrada za DPN v ochrannej lehote (1 replies)
 5. Základná škola - oprávnená osoba (1 replies)
 6. Výpoveď dohodou po RD a nárok na odstupné? (1 replies)
 7. Výpoveď a dohoda podľa paragrafu 63 (2 replies)
 8. nikde som nedostala odpoveď na otázku : je povinný vyplatiť bývalý zamestnávateľ zamestnancovi peňažné plnenie z konkurenčnej doložky aj v prípade, keď zamestnanec bol cca. 6 mesiacov na PN? ďakujem (5 replies)
 9. Dohoda o brigádnickej práci študentov (5 replies)
 10. Môže zamestnávateľ akceptovať iba 4 hodín priepustky, keď lekár napísal celý deň? (6 replies)
 11. Pracovný pomer na dobu určitú (2 replies)
 12. Pracovna zmluva na skrateny uvazok a hodinova mzda (1 replies)
 13. Mam 26 rokov a som studentkou denneho studia VS, ako je to s odvodmi do socialnej a zdravotnej poistovne, ked nie som v pracovnom pomere? (4 replies)
 14. Predlzenie SD (2 replies)
 15. Ako rozvrhnúť dovolenku a PN? (3 replies)
 16. Predlzenie skusobnej doby (6 replies)
 17. Odvody z preplatenej dovolenky v roku 2013? (0 replies)
 18. Nárok na § v dobe určitej (1 replies)
 19. Skúšobna doba (2 replies)
 20. moze mi zamestnavatel zobrat cely osobny motivacny priplatok? (1 replies)
 21. datum vo vypovedi na zmluve (9 replies)
 22. Preplatok z RZD (0 replies)
 23. Je toto zákonné ? (1 replies)
 24. Dochádzka (5 replies)
 25. Odhlásenie a znovu prihlásenie na ÚP (6 replies)
 26. Môžem zrážku zo mzdy na prvú exekúciu presunúť na druhú exekúciu, alebo po zrušení prvej exekúcie ju vyplatím zamestnankyni? (6 replies)
 27. Zamestnanec z Maďarska na TPP (1 replies)
 28. Pridem o matersku, ak mi zamestnavatel vyplati 13. plat pocas materskej dovolenky? (1 replies)
 29. poistenie zodpovednosti (4 replies)
 30. fixná mzda a zrážky zo mzdy (4 replies)
 31. náhrada škody zamestnávateľovi za neospravedlnenú absenciu pracovníka (2 replies)
 32. zaplatená daň aj z odvodov?? (14 replies)
 33. Neplatnost skoncenia prac. pomeru v skusobnej dobe. (3 replies)
 34. Fixná mzda a dovolenka (0 replies)
 35. Výplata doplnkového dôchodkovéhho sporenia (1 replies)
 36. Môžem ukončiť PN v tehotenstve a žiadať o náhradnú prácu? (1 replies)
 37. mzda na iný účet (1 replies)
 38. SVB, ako zamestnávateľ platí v takom prípade do rezervného a garančného fondu a úrazové poistenie? Zamestnanec z DoPČ zaplatí iba preddavky na daň? (3 replies)
 39. Aj ja by som sa chcela spýtať ako je to v JU s dotáciou §54 v rámci projektu XXI (2 replies)
 40. kam zaradiť do mzdového listu zamestnanca vrátené odvody SP a ZP (4 replies)
 41. Dohoda o pracovnej činnosti a výpočet PN (1 replies)
 42. Práca na smeny. (0 replies)
 43. Výpoveď brigádnika (10 replies)
 44. Výpoveď brigádnika (2 replies)
 45. úhrada nákladov za kurz - pravidelný výcvik vodičov (2 replies)
 46. Odvody za českého občana z dohody (1 replies)
 47. Pokracovanie podpory v nezamestnanosti po RD? (3 replies)
 48. Splatnosť poistného na sociálne poistenie pri dohode o vykonaní práce ? (3 replies)
 49. Ako dat vypoved zamestnancovi pracujucemu vo firme 16 rokov ? (1 replies)
 50. Ak zamestnance nastúpi napr.1,4. a čerpá dovolenku v máji aj júni bude priemer stále rovnaký t.j.pravdepodobný? (1 replies)
 51. Zakon 553 (1 replies)
 52. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako? (1 replies)
 53. Mám nárok na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku? (0 replies)
 54. Ukončenie pracovného pomeru a tehotenstvo (2 replies)
 55. Naturálna mzda (4 replies)
 56. Pomoc pri výpočte dovolenky po RD. (3 replies)
 57. Stravne pre zahranicne sluzobne cesty (1 replies)
 58. Stravne pre zahranicne pracovne cesty (0 replies)
 59. ELDP a štatutár (1 replies)
 60. Príkazná zmluva (1 replies)
 61. Neodvedené poistné a sankcie (4 replies)
 62. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako? (4 replies)
 63. Skúšobná doba a tehotenstvo (4 replies)
 64. Odpoveď na odvolanie (4 replies)
 65. 730 dní - nárok na dávku v nezamestnanosti ? (2 replies)
 66. Na koľko dní dovolenky mám nárok po 2 mat.dovolenkách , keď zamestnávateľ už nemá pre mňa prácu a dohodou končím prac.pomer? (1 replies)
 67. DoBP študentov - ukončená stredná, pokračuje na VŠ (1 replies)
 68. trvaly pracovny pomer a sro (4 replies)
 69. Nevyčerpaná dovolenka pred materskou v prípade pp na dobu určitú (3 replies)
 70. odstupne a vypoveď dohodou po RD (7 replies)
 71. zamestnávateľ valorizoval mzdy ale moju nie (0 replies)
 72. 2 mesačná alebo trojmesačná výpovedná lehota (2 replies)
 73. odstupné? (4 replies)
 74. Skončenie PP - zaslanie poštou (2 replies)
 75. Skoncenie PP okamzitou vypovedou (1 replies)
 76. Přečerpaná dovolenka (4 replies)
 77. Zmenovost a cerpanie dovolenky (4 replies)
 78. Koniec PP pocas neospravedlnenej absencii zam-ca (6 replies)
 79. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke (4 replies)
 80. Dcera ukoncila maturitou studium na strednej skole, ale neprijali ju na vysoku skolu. Chcem sa opytat kde vsade sa ma prihlasit. dakujem (2 replies)
 81. Zmena zamestnania (1 replies)
 82. Mám nárok na dovolenku po skončený dvoch po sebe idúcich materských? (7 replies)
 83. Konflikt záujmov? (1 replies)
 84. Výpočet hrubej mzdy v exceli. (8 replies)
 85. preradenie na inú pozíciu a mzda (5 replies)
 86. Plynie mi vypovedna doba pri podani ziadosti o ukoncenie PP dohodou? (7 replies)
 87. Pracovný čas. (7 replies)
 88. dochádzka pri nepravidelnom príjme (7 replies)
 89. Výpoveď v skúšobnej dobe - zamestnanec je PN počas skúšobnej doby. (2 replies)
 90. predlžená neplatená rodičovká dovolenka a dohoda (2 replies)
 91. Postihnuteľná časť výkonom rozhodnutia (exekúciou) (2 replies)
 92. Môžem dať výpoveď z dohody o vykonaní práce uzavretej do 31.12.2013 aj skôr s vypovednou dobou 30 dní ? (5 replies)
 93. Môžem dať výpoveď zamestnankyni počas jej materskej dovolenky? (5 replies)
 94. Zmeny od 1.7.2013 (1 replies)
 95. Dohodár z Poľska (0 replies)
 96. Kam zaradiť v programe 13.plat? (2 replies)
 97. Ako sa vypočíta výška PN-ky a materskej ak mám nové zamestnanie? (5 replies)
 98. mozem dat vypoved bez udania dovodu? (1 replies)
 99. odpoč.položka (3 replies)
 100. Kto platí za mňa nemocenské poistenie, a budem mať nárok na matersku? (2 replies)
 101. Potvrdenie od rodica (1 replies)
 102. Vyplatený SF a neodvedené odvody z neho (3 replies)
 103. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre uplynutím doby určitej (9 replies)
 104. Môžem odhlásiť z - nca zo SP až nasledujúci deň po skončení PP ? (1 replies)
 105. Mam narok na odstupne? (2 replies)
 106. Stravné lísky vyplatené naviac zamestnancom (0 replies)
 107. Je skusobna doba povinna zo zakona? (1 replies)
 108. ukoncenie zmluvy na dobu urcitu a tehotenstvo (4 replies)
 109. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po dvoch rodičovských? (9 replies)
 110. plat-zdravotnicky laborant (1 replies)
 111. Môže mi zamestnávateľ zakázať čerpanie dovolenky počas výpovednej doby? (8 replies)
 112. zastupovanie počas MD (1 replies)
 113. Priemer dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky (1 replies)
 114. Nárok na odstupné pri okamžitom skončení PP zo zdravotných dôvodov (2 replies)
 115. Ako si vylepšiť materskú? (5 replies)
 116. Ako postupovat, aby sa mi uznali odpracovane roky ako odborne. (0 replies)
 117. Oprava prihlášky do soc. poisťovne (8 replies)
 118. V akej lehote musím oznámiť SP prechod práv a povinností? (2 replies)
 119. Dlhodoá PN a príspevok zo sociálneho fondu (1 replies)
 120. Ako prihlásiť zamestnancov v novovzniknutej spoločnosti pozadu bez pokuty. (1 replies)
 121. Neplatené voľno a odvody? (0 replies)
 122. Žiak základnej školy - Dohoda o brig.práci študenta (9 replies)
 123. Z coho sa mi bude ratat materske? Spadam do doby 270 dni ? (4 replies)
 124. Dala som vypoved a zostala som tehotna , je moja vypoved platna? (6 replies)
 125. Odkupenie SL, alebo ich odpis? (3 replies)
 126. čerpanie dovolenky pred MD (5 replies)
 127. neplatené voľno a odvody (0 replies)
 128. Má konateľ, ktorý je aj zamestnancom nárok na materskú dovolenku? (1 replies)
 129. Odchod na materskú alebo ukončenie pracovného pomeru (3 replies)
 130. Rodicovska dovolenka,praca na dohodu a odvody (3 replies)
 131. výsluhový dochodca a práca na dohodu (1 replies)
 132. može byť napisana takto ziadost o brigadu studenta? (0 replies)
 133. zamestanec a súčasne SZČO a PN (1 replies)
 134. Aký bude nárok na dovolenku? (4 replies)
 135. evidencia na ÚPSVaR po ukončení 1. stupňa na VŠ, ak ešte nemám rozhodnutie o prijatí na 2. stupeň? (3 replies)
 136. Koniec rodičovského príspevku - návrat do zamestnania. (4 replies)
 137. Po ukončení TPP a následne evidencie UP ako mi vznikne nárok na materskú (1 replies)
 138. Co ma caka v praci po rodicovskej dovolenke? (5 replies)
 139. Môžem sa isť zaevidovať na urad práce ak mám platnú dohodu o pracovnej činnosti? (1 replies)
 140. výpoveď z dôvodu nadbytočnosti (1 replies)
 141. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodou nadbytočnosti (0 replies)
 142. Student externej formy - zdravotnej odvody (6 replies)
 143. Narok na odstupne. (1 replies)
 144. Pracovna obuv (2 replies)
 145. E 101 /A1/ Praca v zahranici - Nemecko a sviatky (0 replies)
 146. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, DVP (0 replies)
 147. aky mam narok na dovolenku (2 replies)
 148. Dohoda o PČ -ukončenie (5 replies)
 149. Predĺženie pracovného pomeru (2 replies)
 150. Dokedy môžem byť na PN? (2 replies)
 151. Odpočítateľná položka (1 replies)
 152. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (7 replies)
 153. SZČO a materská dovolenka (7 replies)
 154. zamestnankyňa a materská dovolenka (1 replies)
 155. Aký je rozdiel medzi výberom a výberovým konaním? (1 replies)
 156. Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. (1 replies)
 157. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky? (3 replies)
 158. Tehotenstvo a nárok ísť k lekárovi (4 replies)
 159. Vyska odvodov - DVP pocas MD s pravidelnym prijmom (1 replies)
 160. Môžem ísť na dovolenku pri mori počas PN? (7 replies)
 161. Inspekcia - zamestnanie na cierno? (6 replies)
 162. Koľko platených dní podľa ZP má organizátor pohrebu pre uja, ktorý žil sám a aké potvdenie treba predližiť zamestnávateľovi? (2 replies)
 163. Dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 164. Uznanie kvalifikácie (0 replies)
 165. nárok na materské (1 replies)
 166. Mám nárok na odstupné ked sa firma sťahuje do iného mesta? (5 replies)
 167. Môžem si nevyčerpanú dovolenku vyčerpať aj v prípade predĺženia pp na dobu určitú ? (2 replies)
 168. zamestnanec, ktorého po 12 mesačnej PN uznali za inv. 90% (1 replies)
 169. výpočet dovolenky (4 replies)
 170. DOBPŠ a ukončenie VŠ-2.stupen, evidovaný na UP (0 replies)
 171. DOBPŠ (1 replies)
 172. odstupenie od dohody o vykonani prace (1 replies)
 173. v roku 2013 má nárok na dovolenku (2 replies)
 174. Prerušené štúdium a práca (2 replies)
 175. Nárok na dovolenku (5 replies)
 176. mesačný prehľad na daňový úrad (1 replies)
 177. Výpočet priemerného zárobku pre účely odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky (7 replies)
 178. Mesačný prehľad na DU - riadky 07 a 08 (4 replies)
 179. Fond pracovneho casu v Nemecku (0 replies)
 180. VS student, 2 rozdielne dohody - podpisat cestne vyhlasenie §227? u ktoreho? (1 replies)
 181. Platia odvody do SP a ZP aj ciastoní invalidní dôchodcovia? (6 replies)
 182. odísť do dochodku 08/2013 alebo 12/2013? (5 replies)
 183. Nočný príplatok aj počas nadčasu? (5 replies)
 184. Moze dohodar o pracovnej cinnosti odrobit menej hodin? (1 replies)
 185. Môže ma zamestnávateľ nepustiť na skúšku? (6 replies)
 186. Absencia v nepretržitej prevádzke (2 replies)
 187. Dokladovanie rozhodnutia o starobnom dôchodku - existuje odvolávka v zákone??? (2 replies)
 188. Pracovný úraz - povinnosti voči zdravotnej poisťovni? (7 replies)
 189. zrážka zo mzdy (0 replies)
 190. Dovolenka (7 replies)
 191. dôchodca s dohodou a PN (1 replies)
 192. Vedlajsi pracovany pomer (8 replies)
 193. nárok na prestávku na obed (2 replies)
 194. mam narok na davky ked dam vypoved (1 replies)
 195. Ako vyplniť žiadosť o ošetrovné (3 replies)
 196. Mam narok na dovolenku pocas MD a RD (2 replies)
 197. Možno odpočítať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z vlatných prostriedkov zametnávateľa dva mesiace po sebe? (0 replies)
 198. nastup po rd (9 replies)
 199. Ak má SZČO príjem 1 mil eur a aj základ dane cca, platím maximálne 1302,79 mesačne do SP? (2 replies)
 200. Doba určitá-školstvo (11 replies)
 201. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná poisťovňa (9 replies)
 202. Zápočtový list dohodárovi (5 replies)
 203. registrácia osobného certifikátu na stránke všzp (6 replies)
 204. Robota v IT prerusene studium? (2 replies)
 205. Praca v Nemecku na Tpp (0 replies)
 206. 12 hodinova jednosmenna prevádzka (1 replies)
 207. Účtovníčka s 1.stupňom vysokej školy (0 replies)
 208. Nástup do zamestnania po ďalšej rodičovskej dovolenke (3 replies)
 209. daňový bónus u vysokoškoláka (1 replies)
 210. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite (3 replies)
 211. zamestnanie zahraničného dôchocu (0 replies)
 212. Skončenie pracovného pomeru (0 replies)
 213. Odstupné zo zdravotných dôvodov (0 replies)
 214. DOPP, invalidný dôchodca a prihlášky do poisťovní ?! (4 replies)
 215. Študent dosiahol 18 rokov v mesiaci, keď mu skončila zmluva. Ako ďalej? (1 replies)
 216. oblečenie pre dohodárov (1 replies)
 217. Práca v Rakúsku a PN (3 replies)
 218. Ako postupovať s dohodou v zahraničí pre nezamestnaných ? (0 replies)
 219. Smernica pre vysokozdvižný vozík (0 replies)
 220. Tehotná zamestnankyňa odmietla preradenie ako ďalej? (6 replies)
 221. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. (2 replies)
 222. Odchodné výsluhovému dôchodcovi (0 replies)
 223. Danový bonus a slobodná študentka na rodičovskom príspevku (1 replies)
 224. Nárok na dovolenku (4 replies)
 225. Zabezpečenie dopravy z firemného dňa (12 replies)
 226. Čerpanie dovolenky pri ukončeni prac. pomeru po skonceni RD. (2 replies)
 227. Povinnosť používať ochranný pracovný odev a pomôcky a ich zoznam - ako to zverejniť? (1 replies)
 228. DoBPŠ - externý študent (2 replies)
 229. čerpanie soc. fondu (4 replies)
 230. BUAK.at - súrne (0 replies)
 231. Predlžovanie pracovného pomeru (1 replies)
 232. Preprava nákladným autom - ako to vyriešiť. (3 replies)
 233. Dohoda o brigádnickej práci študenta (4 replies)
 234. Práca na dohodu počas RD (1 replies)
 235. Potrebujem školenie pre oprávnenú osobu a "certifikát" zo školenia? (3 replies)
 236. Sprevádzanie inej osoby na ošetrenie (6 replies)
 237. Započítanie praxe zamestnancovi (1 replies)
 238. prihlasovanie dohôd do ZP po 01.01.2013 (1 replies)
 239. Dobrovoľne nezamestnaný (7 replies)
 240. Takže tú skúšku pred úradom musí absolvovať každý, kto spracováva osobné údaje? (5 replies)
 241. Doba určitá a opätovne uzatvorený PP (6 replies)
 242. doprovod (8 replies)
 243. PN a začiatok PP (1 replies)
 244. DoBPŠ (3 replies)
 245. ústna dohoda (6 replies)
 246. Môže byť v prac. zmluve alebo v dohode uvedená veta: pracovný čas rozvrhnutý podľa potrieb zamestnávateľa?bez udania konkrétneho počtu hodín? (10 replies)
 247. Má niekto nový formulár evidencie IS -ochrana osobných údajov? (2 replies)
 248. SZČO a nahrada mzdy (2 replies)
 249. Skrátený pracovný týždeň pri odpracovaní 40h (1 replies)
 250. Kedy sa robi vyplata pre dohodu o vykonani prace nepravidelny prijem az po ukonceni dohody? (17 replies)