PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Uzatváranie zmlúv s dohodármi na nákladovú mzdu?
 2. TPP + od 1.1. DVP a materska
 3. Má zamestnanec nárok na Zamestn. prémiu?
 4. Zamestnanec - dlhodobá pn
 5. rocne zuctovanie danie za rok 2012
 6. narok na dovolenku
 7. Odvody pre invalidneho dochodcu pracujuceho na TPP od 01.01.2013?
 8. dovolenkvý priemer
 9. Preddavková daň u dohodára s nepravidelným príjmom
 10. Čestné prehlásene
 11. Dohoda mimo pracovného pomeru po 1.1.2013
 12. krátenie dovolenky pri PN
 13. Mám ako dohodár v roku 2013 právo na príplatky?
 14. Odvody do SP a ZP po ukončení pozastavenia živnosti.
 15. Odvody u študentov od 1.1.2013
 16. danove priznanie za rok 2012
 17. Povinnosti študenta, ktorý chce prerušiť štúdium
 18. výpoveď pri zmluve na dohodu
 19. dohoda o vykonaní práce uzatvorená pred 1.1.2013
 20. dobrovolne nemocenske poistenie v r 2013, prihlasit sa?
 21. mam stale narok na PN
 22. Nárok na prídavky na dieťa a bonus
 23. Výpočet odvodu do sociálnej poisťov-ukončenie prac.pomeru k 2.12.2012
 24. Zástup zamestnankyne na RD
 25. U koho žiadať o vypracovanie daňového priznania?
 26. Môžem mať ako SZČO príjem popri poberaní materského v roku 2013?
 27. Náhrada mzdy za odpracovaný sviatok.
 28. Daň zo mzdy
 29. odmena + nemoc
 30. Poberateľ výsluh.dôchodku, ktorý nedovŕšil dôch.vek_odvody, NČZD
 31. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke.
 32. nakup vyrobkov od chranenej dielne a uctovanie
 33. Objednávanie stravných lístkov
 34. skoncenie dohody a zaciatok pp na kratsí pracovný cas
 35. spevácky zbor potrebuje vyplatiť sem-tam honorár do výšky 60 EUR ako na to?
 36. Mandátna zmluva
 37. Ukončenie PN aj pracovného pomeru
 38. Ročné zúčtovanie rok 2012 - úkončenie DDS.
 39. Pravidelný alebo nepravidelný príjem
 40. zastupovanie zmena
 41. Dlhodoba PN ka a ročná odmena
 42. Platový dekrét, kreditový príplatok
 43. Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2012 počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 44. Chcem si dat ziadost o invalidny dochodok a zistit pocet odpracovanych rokov resp,dohodkoveho pistenia,kam sa v BA mam obratit popr s cim,na Zahradnicku 31?
 45. Pracovný úväzok pedagóga- zastupovanie počas PN
 46. Podmienky odvodov a daní z príjmu pre DPP / DPČ v ČR pre rok 2013
 47. Autorska zmluva pre studenta za rok 2012/2013
 48. Platové triedy
 49. Zabezpečenie stravovania zamestnancom
 50. Exekúcia zrážkami zo mzdy vyplácanej v zahraničí
 51. Dajú sa odvody platené do Soc. poisťovni preúčtovať z dobrovoľne platiacej na SZČO?
 52. Možno si uplatniť nezd.čiast.za manželku za r. 2013?
 53. Daňový bonus ak otec dieťata pracuje v Nemecku
 54. Zdanenie sociálneho fondu zamestnancovi
 55. dohodár na RD od 2013
 56. odmena členov výboru
 57. Neplatene volno od roku 2010
 58. Hmotná zodpovednosť
 59. Koľko mam platiť do SP ako dobrovoľne poistená osoba? Potrebujem zaplatit 2 dni medzi marodkou a ukoncenim pracovneho pomeru.
 60. práca na 12 hod. smeny
 61. Dobrovoľné poistenie a SZČO
 62. Dohody
 63. Dohodár na dôchodku
 64. Doprihlasovanie študenta do SP od 1.1.2013
 65. Doktorand - dohodar- odvody
 66. Ako vypočítam PN pre dohodára 2013, keď odpracoval len 2 dni v januári /ide i prvých 10 dní
 67. Priemerna mzda po RD, preplatenie dovolenky
 68. mzda
 69. Ako zrušiť zmluvu pred nástupom do PP?
 70. Rôzny prístup ZP pri prihlasovaní dohodárov
 71. čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú
 72. Odpočítateľná položka na manželku v roku 2013 za predchádzajúci rok 2012
 73. DoBS-doktorand ???
 74. Registracia dohodarov do SP
 75. Nárok na mzdu v prípade ak zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu
 76. Práca na tri dni v týždni
 77. Zmena občianského preukazu
 78. Dovolenka a tehotenstvo
 79. evidencny LDP
 80. plat vedúcej školskej jedálne...pomoc
 81. Pravidelný príjem
 82. rocne zuctovanie danie za rok 2012
 83. Aké budú odvody do zp pri príjme 56eur?
 84. Aké budú odvody pri výške príjmu 56euro?
 85. Znalec v odbore stavebníctvo. Platí odvody a ak áno ako?
 86. Student do 26 rokov, SZCO alebo Dohoda?
 87. Dobrý deň, potrebujem poradit som z Brezna ale prechodný pobyt mam v Hlohovci.
 88. Dohoda - prihláška do ZP - príklad z porady
 89. Materska 2013 - SZCO, dobrovolne a prip. PP???
 90. Nezdaniteľné minimum a paušálne výdavky
 91. dohoda, dôchodkové poistenie
 92. Práca na dohodu- odvody, daň a oznamovacia povinnosť v zp
 93. PN a materské z DNP
 94. Odvody - práca na dohodu
 95. Prekážky v práci
 96. Kedy preplatiť RD
 97. vymeriavací základ pre dohody
 98. Odmena grafika - honorár?
 99. vyplatenie zisku v POHODE
 100. Odrábanie náhradného voľna - príplatok, stravný lístok
 101. PN alebo podpora? Narok na matersku...
 102. Nepravidelny vedlajsi prijem
 103. Materská dovolenka
 104. výpoveď s odstupným
 105. Absolventská prax + dohoda / skrátený úväzok?
 106. dohoda a urad prace
 107. Ukoncenie pracovneho pomeru
 108. Ako zaviazať zam-ca zotrvať v PP po zaškolení?
 109. Dohodar a dan z prijmov
 110. Zdravotné odvody za kratší prac. čas
 111. Zdravotné poistenie-štát neplatí za dôchodcov
 112. Dohody od 1.1.2013 počas MD a RD
 113. Dokument-podklad k výpovedi danej zam-teľom z dôvodu straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 114. PP na dobu určitú
 115. Dohoda o PČ - evidencia na ÚP
 116. Plat pedagogického zamestnanca rok 2013
 117. Výplata - výpoveď zamestnancovi za absenciu a krádež hotovosti
 118. RZD zo závislej činnosti za rok 2012
 119. overenie
 120. Dobrovoľne nezamestnaná - povinnosti?
 121. Príjem riaditeľa neziskovky r.2013
 122. Dohodár z MR - odvody v roku 2013
 123. Neplatena rodicovska dovolenka a dohoda o pracovnej cinnosti
 124. Zmeny od 01.01.2013
 125. PN a ochranná doba,áno alebo nie?
 126. SZČO - dohoda, odvody SP, akú zmluvu
 127. OČR a tehotná manželka na MD
 128. Vzdanie sa odstupneho
 129. finančný výpomoc zamestnancovi
 130. Stupen náročnosti práce
 131. pracovná zmluva a živnostník zároveň ?
 132. Čo treba po vstupe do 2 piliera doručiť zanestnávateľovi
 133. Materská dovolenka a súvislý prechod na dovolenku rodičovskú plus nový job
 134. Výpoveď daná zamestnancovi z dôvodu zadržania vodičáku
 135. Minimálna mzda dohodárov ?
 136. odhlásenie dohodárov - na nových tlacivách?
 137. Chcel by som vediet.-defiinovanie prednostnych a ostatnatnych pohladavok
 138. chcem sa spytať prečo my strhavaju exekucie ako prednostne a nie neprednostne
 139. Mesačná miera fluktuácia
 140. Študent denného štúdia a trvalý pracovný pomer
 141. Info pre mamičky a iných poistencov štátu
 142. DNP a evidencia na UP
 143. Príkazná zmluva 2012
 144. Zdravotny odvod pri predaji budovy nadobudnutej v roku 2007
 145. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská
 146. Výpoveď z práce v skúšobnej dobe - riešenie PN, musím mať odpracovaných 90 dní?
 147. Dlžník/nedlžník
 148. dohoda a minimálna mzda.
 149. zmena prac.zmluvy na dobu určitú
 150. DOVP
 151. Preplácanie dovolenky
 152. Čerpám dovolenku, zamestnávateľ mi chce dať výpoveď, kedy ju podpísať a aké odstupné dostanem?
 153. Vema- chyba pri výpočte
 154. môžem zaplatiť odvody v jednom mesiaci 2x?
 155. Je mozne upravit v pracovnej zmluve, ze sa zamestnanec vzdava naroku na priplatok za nadcas, sviatok, vikend a pod?
 156. Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne
 157. Výpoveď zo zamestnania - Paragraf 62 ods. 8 Zákonníka práce - PN
 158. Platba odvodov - meno, alebo rodné číslo?
 159. povinnsti zamestnávateľa pri PN
 160. skončenie PP v skúšobnej dobe
 161. maximalna doba trvania dohody o prac. činnosti na neurčitý čas
 162. vykon vo verejnom záujme a koniec PP
 163. ukončenie pracovného pomeru na rodičovskej dovolenke
 164. Cudzinec začínajúci s pracovným pomerom na SK
 165. odvody 2013
 166. Materská 2013
 167. Praca rodinneho prislusnika
 168. Odvody z prace na dohodu v evidencii Uradu prace
 169. Celozavodna dovolenka
 170. Dohody od 01.01.2013
 171. Dovolenka
 172. Dohodári v r.2013
 173. narok na dovolenku
 174. PN
 175. Krátenie dovolenky z dôvodu PN u zamestnanca pracujúceho na zmeny
 176. Netto hodinová sadzba v dohode o vykonaní práce?
 177. Čo musí obsahovať dohoda po novelizácii od 1.1.2013?
 178. Garančné poistenie - plnenie
 179. dĺžka materskej dovolenky
 180. Koľko kreditov odrátať po 2. atestácii
 181. exekúcia z dohody
 182. Aký § mám použiť?
 183. Nočná práca - od 5:45
 184. Dohoda o pracovnej činnosti
 185. nárok na diéty
 186. Zaokruhľovanie denného VZ - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 187. Dobrý deň ! chcem sa spýtať či mi bude platiť ochranna doba ked mi konči zmluva na dobu určitu 31.12.2012 možem sa dať vypísať do tých siedmich dní mám narok na PN??
 188. Výpoveď daná zamestnávateľom §63 ods. 1 a) ALEBO b)
 189. Zamestnanie občana ČR na Slovensku, ktorý je poberateľom starobného dôchodku.
 190. výpoveď zo zdravotných dôvodov
 191. nová pracovná zmluva - nesúhlas - vyhrážanie
 192. limit príjmu pre výpočet odvodov pri dohodách od 1.1.2013
 193. Výpočet materskej SZČO + HPP
 194. Praca na dohodu - vyradenie z evidencie na UP
 195. PN pri úraze /autonehoda/
 196. aké tlačivo o príjme pri očr
 197. Dohoda a samoplatca
 198. doba určitá
 199. Je potrebné platiť odvody z príkaznej zmluvy?
 200. nadčas
 201. potrebujem poradiť
 202. Zrusenie zivnosti
 203. Ako sa vyhnúť odvodom počas prevádzkovania živnosti - dá sa to?
 204. davka v nezamestnanoti v konkurze (malom)
 205. Nárok na dávku v nezamestnanosti po roku dobrovoľnej nezamestnanosti
 206. Vrátenie už zdaneného príspevku zo SF v plnej výške
 207. Dohoda o pracovnej cinnosti
 208. Zdravotny odvod z dividend -oneskorene.
 209. "Upratanie " starej dovolenky
 210. ziadost o preradenie na inu pracu
 211. Hmotná zodpovednosť
 212. neplatenie odvodov do sociálne poisťovne
 213. Súbeh prekážok v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanca ???
 214. Pracovná zmluva u evidovaného na úrade práce.
 215. POD VIANOČNÝ STROMČEK by ma na PORADE potešilo - každý pridajte svoje návrhy :))
 216. práca nadčas
 217. Adaptačný program
 218. DOVOLENKA pri kratšom prac. úväzku
 219. výpoveď ako pokračovať s odhásením zo Zp a Soc. p
 220. Dodatok k dodatku k pracovnej zmluve
 221. II. pillier
 222. Práca na polovičný úväzok - odvody
 223. Musi zamestnanec podpisat vyhlasenie o uplatneni nezdanitelnej casti?
 224. Kedy preplatiť nevyčerpanú dovolenku z 2011: vo výplate za 12/2012 alebo 01/2013? Čo to upravuje?
 225. Dohodár od 01.01.2013
 226. Koniec PP dohodou počas čerpania rodičovskej dov. - SP, ZP, DÚ
 227. Zmena pracovnej zmluvy
 228. Okamzite skoncenie PP zo strany zamestnanca a absencia
 229. Stravné lístky vz. obedy v jednej organizácií
 230. Registracia nového DIČ na eDane
 231. vypoved a odstupne
 232. preplatenie dovolenky z roku 2011 pri skonceni prac. pomeru
 233. Dovolenka
 234. zápočet akoby od NIKOHO
 235. Cena za uctovanie mzdy na 1 osobu/mesiac. TPP a dohodar
 236. Mesačné prehľady od 1.1.2013
 237. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (2012)
 238. odstupné - PZ na dobu určitú
 239. dividendy 2013
 240. predlzenie PP - zastupovanie pocas MD, RD
 241. Registrácia ka dani z príjmu
 242. Nástup na MD po PN....
 243. nárok na dovolenku - MD a PN
 244. Co robit po okamzitom skonceni pracovneho pomeru
 245. Ukoncenie Pn ky
 246. Zdravotná poisťovňa ide po dôchodcoch
 247. Ukoncenie pracovneho pomeru v r. 2013
 248. Nezamestnaný
 249. dohody
 250. Vyplatenie štvrťročnej a ročnej odmeny zamestnankyni počas MD a sociálna poisťovňa.