1. Ako získať dodatočne EDLP? (42 replies)
 2. Skončenie PP s konfliktným z-com (1 replies)
 3. Nárok na PN u dôchodcu (7 replies)
 4. vyhlásenie na zdanenie príjmov (35 replies)
 5. Nový odmeňovací systém (5 replies)
 6. skončený pp a preplatená dovolenka a odvody (4 replies)
 7. Rozdelenie personalno-mzdoveho oddelenia (7 replies)
 8. PN zamestnanca po skonceni pracovneho pomeru vzajomnou dohodou - povinnosti zamestnavatela? (22 replies)
 9. Zo slobodného povolania na polovičný úväzok s.r.o. (6 replies)
 10. Zmluva o dielo popri závislej činnosti - daňové povinosti (3 replies)
 11. Doba určitá (22 replies)
 12. Pracovná zmluva a povinnosti voči SP a ZP (2 replies)
 13. Odvody SZČO od 1.7.2013 (5 replies)
 14. PN živnostnik (3 replies)
 15. Dohodár-cudzinec a odvody. (12 replies)
 16. Použitie firemného auta na súkromné účely - z akej spotreby PHM vychádzať? (0 replies)
 17. Nezdaniteľné minimum (9 replies)
 18. Predcasny navrat po RD (2 replies)
 19. preddavky zp od 1.1.2013 (1 replies)
 20. Ako postupovať pri nepriznanom invalidnom dôchodoku, o aké prispevky môžem požiadať. (16 replies)
 21. zvýšenie materského príspevku? (1 replies)
 22. Konateľ pravidelný a nepravidený príjem (0 replies)
 23. Narok na dovolenku a nastup do zamestnania pri statnych sviatkoch. (26 replies)
 24. NZČ na manželku - rozvedení v r. 2012 (2 replies)
 25. dohoda so študentom a ZP (0 replies)
 26. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 27. Stravenky pri darovaní krvi (1 replies)
 28. Výplaty miezd v hotovosti (6 replies)
 29. Práca na dohodu v SR popri HPP v zahraničí (0 replies)
 30. PN prosim poradte mi (11 replies)
 31. Mam narok na matersku pri druhom dietati? (6 replies)
 32. nastup do zamestnania po ukonceni RD (9 replies)
 33. Stravné počas soboty a nedele pri zahraničnej pracovnej ceste (0 replies)
 34. Skrátenie pracovnej doby na 60% (1 replies)
 35. Co znamena subeh vypovednej doby a odstupneho? (5 replies)
 36. CESKY ZAKONNIK PRACE - PRACA V CR a PODNIKANIE NA SK? (3 replies)
 37. Predlzena rodicovska dovolenka - zdrave dieta - povinnosti z-ca a z-tela (2 replies)
 38. Prilohy k DP typ A (3 replies)
 39. Ročné zúčtovani (11 replies)
 40. dohoda § 60 zp (3 replies)
 41. Vyplatenie jednorázovej odmeny pre FO (0 replies)
 42. Potrebujem poradiť = pracovna zmluva + dohoda/ZP (4 replies)
 43. Podanie DP počas materskej dovolenky (1 replies)
 44. DVP od 1.1. - zahranicny obcan s trvalym pobytom na Slovensku (0 replies)
 45. zmluva o dielo so szčo 2013 (1 replies)
 46. Výpoveď, výpovedná doba a PN (9 replies)
 47. Platná hmotná zodpovednosť?? (4 replies)
 48. dohody 2013 a nárok na mzdové zvýhodnenia (1 replies)
 49. Nevycerpana dovolenka (1 replies)
 50. Dohoda o pracovnej činnosti od januára 2013 (7 replies)
 51. zivnost na mzdy a personalistiku (4 replies)
 52. Nizsi pracovny uvazok (0 replies)
 53. Odvody pracovného asistenta v CHD (0 replies)
 54. Letna brigada a narok na danovy bonus (2 replies)
 55. zamestnanie živnostníka (8 replies)
 56. čo napisat do žiadosti???? (1 replies)
 57. výpoveď zo strany zamestnávateľa /Obecný úrad/ - učiteľka MŠ (0 replies)
 58. dohodár a § 91, 94, 98 ZP a ostatné § platné od 1.1.2013 (4 replies)
 59. Zahraničný lektor z EÚ (1 replies)
 60. dohodar - pravidelny ci nepravidelny prijem...? (1 replies)
 61. SZČO odvody do SP optimalizacia (0 replies)
 62. Daňovo uznané náhrady nad rámec Zákonníka práce (1 replies)
 63. 2 % dobrovoľný príspevok na DSS (1 replies)
 64. podpísanie zvýhodnenia - dohodár (4 replies)
 65. Výška podpory v nezamestnanosti. (10 replies)
 66. Návrat z rodičovskej dovolenky do práce po 6. rokoch a výpoveď (10 replies)
 67. Stara mama na OCR pocas pobytu matky v porodnici? (11 replies)
 68. ušlá mzda (1 replies)
 69. Slobodne povolanie a odvody? (0 replies)
 70. Predaj nehnuteľnosti r.2013 (2 replies)
 71. Ako sa vypočíta odstupné z polovičného úväzku? (0 replies)
 72. Osobná spotreba podnikateľa - na účet "zamestnanca" (6 replies)
 73. Odpracovať stanovený počet hodín v jeden deň - vplyv na ZP, SP a iné kontroly (0 replies)
 74. Možno vôbec zraziť preddavok na zdravotné poistenie z dohody? (24 replies)
 75. Možnosti, ako sa odvolať proti podpísanej zmluve (4 replies)
 76. Dohoda od roku 2013 (4 replies)
 77. Odpočítateľná položka na manželku 2012 (97 replies)
 78. živnosť vykonávaná inou osobou - ako na to? (11 replies)
 79. ??????? (9 replies)
 80. Úrad práce a trvalý pobyt/prechodný pobyt? (16 replies)
 81. ako vypočítať priemernú čistú mesačnú mzdu? (11 replies)
 82. Nárok na nemocenské (3 replies)
 83. Moznost prepoctu starobneho dochodku pri vyuziti predcasneho dochodku (4 replies)
 84. Výpočet pravdepodobného zárobku (1 replies)
 85. dohoda o BPŠ (1 replies)
 86. Prepočítanie výšky dôchodku (3 replies)
 87. Skusobna doba a bez zmluvy - bez dohody??? (3 replies)
 88. Priemerná čistá mesačná mzda (0 replies)
 89. Vyplácanie zahraničných lektorov (0 replies)
 90. Zmena osobných údajov zamestnanca (2 replies)
 91. odmena zamestnanca na dohodu (3 replies)
 92. Odmeňovanie podľa zák. 553/2003 (0 replies)
 93. Materska, DNP 2013 (34 replies)
 94. Výpočet priemerného zárobku - zamestnanec na PN (0 replies)
 95. Daňový bonus (do 19 rokov) ? (2 replies)
 96. minimálna mzda za 12/2012 (13 replies)
 97. Zamestnanec a SZČO a ako platiť sociálne odovody (1 replies)
 98. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 99. Mam spisat list o zrušení dodatku ku zmluve? súrne... (5 replies)
 100. Budem mať nárok na podporu v nezamestnanosti? (11 replies)
 101. Predĺženie pracovnej doby. (2 replies)
 102. nastup na matersku a narok na dovolenku (5 replies)
 103. žiadosť o ročné zúčtovanie dane (6 replies)
 104. Odmena po skončení PP 2013 (3 replies)
 105. Odvody poistného za cudzincov (4 replies)
 106. Potvrdenie o evidencii na úrade práce (3 replies)
 107. Pracovný pomer na dobu určitú (3 replies)
 108. Vypoved dana zamestnancom - opakovane uzatvoreny PP (6 replies)
 109. Sociálna poisťovňa a odvody z odstupného (40 replies)
 110. zástup počas MD (1 replies)
 111. Absolventska prax + dohoda problem (17 replies)
 112. materska 2013 (16 replies)
 113. Osamelá matka-prehlásenie (5 replies)
 114. počítanie OČR, § pri nerovnomerne rozvrhnutom prac. čase (3 replies)
 115. Nárok na materské (12 replies)
 116. nepravidelný príjem a odvody (1 replies)
 117. Zam-nec nepodpisal skoncenie PP v skusobnej dobe (19 replies)
 118. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (13 replies)
 119. Ako vypočítať kĺzavé voľno pri 11,25 h pracovnom čase ? (0 replies)
 120. Mesačny plat menši ako minimalna mzda. Je to v poriadku? (9 replies)
 121. Prihlasovanie dohôd v sociálnej poisťovni od 1.1.2013 (15 replies)
 122. Dohoda - student VS (2 replies)
 123. Aké sú požiadavky na vzdelanie pre pomocnú vychovávateľku v dets.domove? (0 replies)
 124. Preplatenie nevyčerpanej D z roku 2011 z dôvodu PN v mzde 01/2013 (4 replies)
 125. Odvody dôchodcu z dohody (14 replies)
 126. Ukoncenie studia pri odvodovo zvyhodnenej DoBPS - nepravidelny prijem (8 replies)
 127. Treba doplatok? (4 replies)
 128. Pracovná zmluva na dobu určitú (3 replies)
 129. podnikanie popri zamestnani (0 replies)
 130. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie (1 replies)
 131. čerpanie dovolenky počas RD alebo až po nej (1 replies)
 132. Dohodár a Zdravotná poisťovňa od 1.1.2013- príklad (18 replies)
 133. zmluva o dielo s fyzickou osobou (4 replies)
 134. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (38 replies)
 135. Posledná mzda zamestnanca (8 replies)
 136. Mesačný výkaz SP (8 replies)
 137. doplatok do minimálnej mzdy alebo hrubej ako na pracovnej zmluve (2 replies)
 138. Dohodári - vedúci v táboroch (0 replies)
 139. SZČO a PN s dieťaťom (3 replies)
 140. Nepeňžný príjem zo SF a PN (4 replies)
 141. mam narok na odstupne? (5 replies)
 142. Dohodár dôchodca (15 replies)
 143. Platenie nadčasov (1 replies)
 144. Preplacanie nadcasov len nad 50 hodin. (1 replies)
 145. Platiť sociálne poistenie v roku 2013? (2 replies)
 146. Vyhlásenie na zdaneni príjmov FO (8 replies)
 147. Uzatváranie zmlúv s dohodármi na nákladovú mzdu? (2 replies)
 148. TPP + od 1.1. DVP a materska (1 replies)
 149. Má zamestnanec nárok na Zamestn. prémiu? (4 replies)
 150. Zamestnanec - dlhodobá pn (22 replies)
 151. rocne zuctovanie danie za rok 2012 (44 replies)
 152. narok na dovolenku (5 replies)
 153. Odvody pre invalidneho dochodcu pracujuceho na TPP od 01.01.2013? (6 replies)
 154. dovolenkvý priemer (9 replies)
 155. Preddavková daň u dohodára s nepravidelným príjmom (6 replies)
 156. Čestné prehlásene (4 replies)
 157. Dohoda mimo pracovného pomeru po 1.1.2013 (1 replies)
 158. krátenie dovolenky pri PN (1 replies)
 159. Mám ako dohodár v roku 2013 právo na príplatky? (1 replies)
 160. Odvody do SP a ZP po ukončení pozastavenia živnosti. (3 replies)
 161. Odvody u študentov od 1.1.2013 (29 replies)
 162. danove priznanie za rok 2012 (31 replies)
 163. Povinnosti študenta, ktorý chce prerušiť štúdium (0 replies)
 164. výpoveď pri zmluve na dohodu (4 replies)
 165. dohoda o vykonaní práce uzatvorená pred 1.1.2013 (5 replies)
 166. dobrovolne nemocenske poistenie v r 2013, prihlasit sa? (184 replies)
 167. mam stale narok na PN (2 replies)
 168. Nárok na prídavky na dieťa a bonus (1 replies)
 169. Výpočet odvodu do sociálnej poisťov-ukončenie prac.pomeru k 2.12.2012 (6 replies)
 170. Zástup zamestnankyne na RD (0 replies)
 171. U koho žiadať o vypracovanie daňového priznania? (23 replies)
 172. Môžem mať ako SZČO príjem popri poberaní materského v roku 2013? (5 replies)
 173. Náhrada mzdy za odpracovaný sviatok. (0 replies)
 174. Daň zo mzdy (2 replies)
 175. odmena + nemoc (1 replies)
 176. Poberateľ výsluh.dôchodku, ktorý nedovŕšil dôch.vek_odvody, NČZD (7 replies)
 177. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke. (2 replies)
 178. nakup vyrobkov od chranenej dielne a uctovanie (1 replies)
 179. Objednávanie stravných lístkov (27 replies)
 180. skoncenie dohody a zaciatok pp na kratsí pracovný cas (2 replies)
 181. spevácky zbor potrebuje vyplatiť sem-tam honorár do výšky 60 EUR ako na to? (0 replies)
 182. Mandátna zmluva (1 replies)
 183. Ukončenie PN aj pracovného pomeru (7 replies)
 184. Ročné zúčtovanie rok 2012 - úkončenie DDS. (0 replies)
 185. Pravidelný alebo nepravidelný príjem (0 replies)
 186. zastupovanie zmena (4 replies)
 187. Dlhodoba PN ka a ročná odmena (5 replies)
 188. Platový dekrét, kreditový príplatok (0 replies)
 189. Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2012 počas materskej a rodičovskej dovolenky. (8 replies)
 190. Chcem si dat ziadost o invalidny dochodok a zistit pocet odpracovanych rokov resp,dohodkoveho pistenia,kam sa v BA mam obratit popr s cim,na Zahradnicku 31? (7 replies)
 191. Pracovný úväzok pedagóga- zastupovanie počas PN (0 replies)
 192. Podmienky odvodov a daní z príjmu pre DPP / DPČ v ČR pre rok 2013 (0 replies)
 193. Autorska zmluva pre studenta za rok 2012/2013 (11 replies)
 194. Platové triedy (0 replies)
 195. Zabezpečenie stravovania zamestnancom (1 replies)
 196. Exekúcia zrážkami zo mzdy vyplácanej v zahraničí (2 replies)
 197. Dajú sa odvody platené do Soc. poisťovni preúčtovať z dobrovoľne platiacej na SZČO? (3 replies)
 198. Možno si uplatniť nezd.čiast.za manželku za r. 2013? (1 replies)
 199. Daňový bonus ak otec dieťata pracuje v Nemecku (0 replies)
 200. Zdanenie sociálneho fondu zamestnancovi (2 replies)
 201. dohodár na RD od 2013 (1 replies)
 202. odmena členov výboru (2 replies)
 203. Neplatene volno od roku 2010 (1 replies)
 204. Hmotná zodpovednosť (1 replies)
 205. Koľko mam platiť do SP ako dobrovoľne poistená osoba? Potrebujem zaplatit 2 dni medzi marodkou a ukoncenim pracovneho pomeru. (0 replies)
 206. práca na 12 hod. smeny (2 replies)
 207. Dobrovoľné poistenie a SZČO (23 replies)
 208. Dohody (0 replies)
 209. Dohodár na dôchodku (1 replies)
 210. Doprihlasovanie študenta do SP od 1.1.2013 (0 replies)
 211. Doktorand - dohodar- odvody (0 replies)
 212. Ako vypočítam PN pre dohodára 2013, keď odpracoval len 2 dni v januári /ide i prvých 10 dní (0 replies)
 213. Priemerna mzda po RD, preplatenie dovolenky (9 replies)
 214. mzda (1 replies)
 215. Ako zrušiť zmluvu pred nástupom do PP? (2 replies)
 216. Rôzny prístup ZP pri prihlasovaní dohodárov (44 replies)
 217. čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú (14 replies)
 218. Odpočítateľná položka na manželku v roku 2013 za predchádzajúci rok 2012 (129 replies)
 219. DoBS-doktorand ??? (0 replies)
 220. Registracia dohodarov do SP (1 replies)
 221. Nárok na mzdu v prípade ak zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu (0 replies)
 222. Práca na tri dni v týždni (10 replies)
 223. Zmena občianského preukazu (9 replies)
 224. Dovolenka a tehotenstvo (2 replies)
 225. evidencny LDP (5 replies)
 226. plat vedúcej školskej jedálne...pomoc (0 replies)
 227. Pravidelný príjem (1 replies)
 228. rocne zuctovanie danie za rok 2012 (1 replies)
 229. Aké budú odvody do zp pri príjme 56eur? (2 replies)
 230. Aké budú odvody pri výške príjmu 56euro? (14 replies)
 231. Znalec v odbore stavebníctvo. Platí odvody a ak áno ako? (0 replies)
 232. Student do 26 rokov, SZCO alebo Dohoda? (9 replies)
 233. Dobrý deň, potrebujem poradit som z Brezna ale prechodný pobyt mam v Hlohovci. (0 replies)
 234. Dohoda - prihláška do ZP - príklad z porady (1 replies)
 235. Materska 2013 - SZCO, dobrovolne a prip. PP??? (5 replies)
 236. Nezdaniteľné minimum a paušálne výdavky (2 replies)
 237. dohoda, dôchodkové poistenie (33 replies)
 238. Práca na dohodu- odvody, daň a oznamovacia povinnosť v zp (1 replies)
 239. PN a materské z DNP (21 replies)
 240. Odvody - práca na dohodu (4 replies)
 241. Prekážky v práci (17 replies)
 242. Kedy preplatiť RD (1 replies)
 243. vymeriavací základ pre dohody (4 replies)
 244. Odmena grafika - honorár? (1 replies)
 245. vyplatenie zisku v POHODE (3 replies)
 246. Odrábanie náhradného voľna - príplatok, stravný lístok (1 replies)
 247. PN alebo podpora? Narok na matersku... (26 replies)
 248. Nepravidelny vedlajsi prijem (0 replies)
 249. Materská dovolenka (1 replies)
 250. výpoveď s odstupným (6 replies)