1. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok (3 replies)
 2. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca (2 replies)
 3. dovolenka pri pp na dobu určitú (4 replies)
 4. Náhradné voľno za nadčas (2 replies)
 5. Zaradenie do platovej triedy (3 replies)
 6. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku (5 replies)
 7. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie? (3 replies)
 8. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku (8 replies)
 9. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa (3 replies)
 10. Opustenie pracoviska pocas prestavky (8 replies)
 11. PN + Rodičovský (13 replies)
 12. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b) (4 replies)
 13. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b) (4 replies)
 14. Dva priplatky za nedelu? (3 replies)
 15. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske (15 replies)
 16. Nevyplatene odchodne (7 replies)
 17. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ? (1 replies)
 18. Otec na materskej - ELDP (0 replies)
 19. Starobný dôchodca a príjem z TPP (0 replies)
 20. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka. (4 replies)
 21. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny (7 replies)
 22. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje. (0 replies)
 23. Zrusenie dohody o vykonani prace (12 replies)
 24. prednostná exekúcia (2 replies)
 25. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky? (8 replies)
 26. Exekučný príkaz - dvaja povinní (4 replies)
 27. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN? (1 replies)
 28. Prepočet dovolenky (2 replies)
 29. materske po odstupnom (15 replies)
 30. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ? (5 replies)
 31. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus (1 replies)
 32. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu (1 replies)
 33. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba? (1 replies)
 34. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ? (1 replies)
 35. 2 tyzdne po sebe nocna zmena (2 replies)
 36. Zmena pracovného úväzku (7 replies)
 37. podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 38. pracovna zmluva pravoplatnosť (20 replies)
 39. Deň voľna pri pracovnom jubileu (2 replies)
 40. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie (8 replies)
 41. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky (4 replies)
 42. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo? (2 replies)
 43. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku: (1 replies)
 44. Stravne v praci (1 replies)
 45. Je praca vo sviatok nadcasom? (6 replies)
 46. Zaradenie ped. zamestnanca (1 replies)
 47. Nový pracovník odpracoval 1 deň (2 replies)
 48. Dovolenka (11 replies)
 49. ukončenie pp a pn (1 replies)
 50. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého? (8 replies)
 51. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa (1 replies)
 52. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody (3 replies)
 53. Zdravotné poistenie v ČR (4 replies)
 54. Matersky prispevok poberany otcom dietata (0 replies)
 55. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ (2 replies)
 56. Konateľka a materské (9 replies)
 57. Ako ukončiť PN? (3 replies)
 58. nepretržitá prevádzka a časový fond (0 replies)
 59. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň? (1 replies)
 60. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK (2 replies)
 61. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu. (2 replies)
 62. Vyplacanie nemocenskeho (2 replies)
 63. Materská z dvoch HPP. (8 replies)
 64. Vyplacanie PN po skonceni MD (8 replies)
 65. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti? (1 replies)
 66. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe? (7 replies)
 67. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší? (6 replies)
 68. absencia a následná PN (4 replies)
 69. Rozhodné obdobie pre výmer PN (1 replies)
 70. Ako krátim dovolenku pri PN? (4 replies)
 71. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu (2 replies)
 72. Novy zamestnanec a GDPR (1 replies)
 73. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018? (2 replies)
 74. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ? (10 replies)
 75. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady (9 replies)
 76. Je výpočet nároku na dovolenku správny? (8 replies)
 77. "Prechod" podnikania z FO na PO (1 replies)
 78. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP (2 replies)
 79. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti (32 replies)
 80. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti? (9 replies)
 81. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce? (3 replies)
 82. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov (5 replies)
 83. Je výpočet dovolenky správny? (13 replies)
 84. Výpoveď dohodou počas PN (5 replies)
 85. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP (2 replies)
 86. práca v štátny sviatok (10 replies)
 87. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií. (3 replies)
 88. RZZP zamestnanca a dividendy (4 replies)
 89. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 90. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa (3 replies)
 91. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru? (7 replies)
 92. Priemer na dovolenku (5 replies)
 93. Zmena ID na starobný a odvody (2 replies)
 94. nárok na dovolenku (1 replies)
 95. Vyhlásenie_NČZD (1 replies)
 96. Vykonanie inventarizácie (2 replies)
 97. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera (3 replies)
 98. Denny vymeriavaci základ pri PN (6 replies)
 99. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie (13 replies)
 100. Zvýšenie mzdy a prepočet (2 replies)
 101. Invalidný dôchodca a ZŤP (1 replies)
 102. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 103. materské (9 replies)
 104. OČR (5 replies)
 105. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke? (2 replies)
 106. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke (8 replies)
 107. nevyplatenie odmeny štatutárom (1 replies)
 108. sociálny fond (1 replies)
 109. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat (2 replies)
 110. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti (5 replies)
 111. volno kvoli elektrike - preplatenie (2 replies)
 112. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (6 replies)
 113. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora (1 replies)
 114. nárok na nemocenské (2 replies)
 115. Ukončenie PP a RD (4 replies)
 116. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP (2 replies)
 117. Garančné poistenie (0 replies)
 118. Otec na materskej a dieta v skolke (0 replies)
 119. NČZD (4 replies)
 120. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved (7 replies)
 121. pozastavená živnosť a pracovná zmluva (2 replies)
 122. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK (5 replies)
 123. Zlé meno na registračnom liste (1 replies)
 124. Práca cez sviatok - náhradné voľno (3 replies)
 125. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem (5 replies)
 126. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru (1 replies)
 127. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať? (9 replies)
 128. Práca v zahraničí aj na Slovensku (6 replies)
 129. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske (4 replies)
 130. Daňový bonus - zamestnané dieťa (5 replies)
 131. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy? (5 replies)
 132. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok (7 replies)
 133. skrátený pracovný pomer (2 replies)
 134. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca? (0 replies)
 135. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom (1 replies)
 136. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006 (7 replies)
 137. Ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 138. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ??? (8 replies)
 139. krátenie dovolenky počas pn (3 replies)
 140. nárok na materskú (3 replies)
 141. Pravdepodobný zárobok (18 replies)
 142. Neprevzatie písomnosti zamestnancom (2 replies)
 143. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje (4 replies)
 144. Koniec doby urcitej a PN (1 replies)
 145. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež (5 replies)
 146. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka (1 replies)
 147. príplatok za nočnú prácu (3 replies)
 148. Poskytnutie gastrolistkov (1 replies)
 149. práca cez sviatok počas pracovného týždňa a náhradné voľno, resp. nadčas (8 replies)
 150. oznámenie zamestnavateľa do zdravotnej poisťovne (4 replies)
 151. odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 152. Nárok na preplatenie dovolenky (1 replies)
 153. Dôchodca DoPČ a od 1.8.2018 úľava (4 replies)
 154. Výpovedná doba (5 replies)
 155. Pravdepodobný vymeriavací základ (0 replies)
 156. Výpoveď zamestnanca (9 replies)
 157. dovolenky pri zmene pracovného kalendára (12 replies)
 158. kontrola miezd a zmluv (1 replies)
 159. Plynie 15 dňová lehota pre zamestnávateľa aj v sobotu nedeľu keď mám pracovný čas nepretržite? (0 replies)
 160. Evidenčný stav zamestnancov (2 replies)
 161. Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku (4 replies)
 162. Dohoda popri materskej (7 replies)
 163. Ukončenie brigádnickej práce študenta (12 replies)
 164. Zníženie základu dane na daňovníka (9 replies)
 165. Absolventská prax - tlačivo (evidencia dochádzky) (1 replies)
 166. TPP a skrátený úvazok u toho istého zamestnanca (1 replies)
 167. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca (1 replies)
 168. Preverenie oprávnenosti PN (19 replies)
 169. RZZP výpočet (11 replies)
 170. vzor dohody o mzde (8 replies)
 171. brigada cez PJ servis (26 replies)
 172. Otec na materskej a práca na dohodu. (0 replies)
 173. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém (1 replies)
 174. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni (2 replies)
 175. Stravné lístky (3 replies)
 176. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky? (5 replies)
 177. Dohoda o vykonaní práce - zápočet? (3 replies)
 178. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely (1 replies)
 179. Výkaz PaP od 7/2018 (2 replies)
 180. denný vymeriavací základ (17 replies)
 181. dohoda o zrážkach za stravné lístky (2 replies)
 182. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia? (4 replies)
 183. Výška odstupného (8 replies)
 184. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu (4 replies)
 185. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur (6 replies)
 186. Platene voľno (11 replies)
 187. Otec na materskej dovolenke. (4 replies)
 188. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda (4 replies)
 189. DoBPŠ_hodinová mzda (2 replies)
 190. Aký typ zmluvy? (2 replies)
 191. Inzerát (1 replies)
 192. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra (6 replies)
 193. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu? (21 replies)
 194. Dohoda, potvrdenie o exekucii (0 replies)
 195. Garančný fond a konateľ (2 replies)
 196. Ako postupovať ked dieta zmaturuje? (7 replies)
 197. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa? (0 replies)
 198. ako správne určiť poradie exekúcie (7 replies)
 199. Výplatná páska v angličtine (4 replies)
 200. Dohoda o brigádnickej práci študenta (9 replies)
 201. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7? (1 replies)
 202. vypoved zo strany zamestnavatela (24 replies)
 203. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru (1 replies)
 204. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (0 replies)
 205. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 206. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať (11 replies)
 207. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ? (2 replies)
 208. Hodinová mzda SZČO (7 replies)
 209. Ukončenie poberania materského_odvody (7 replies)
 210. Práca v sobotu_náhradné voľno (1 replies)
 211. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN (2 replies)
 212. prerušenie PP a sociálna poistovna (7 replies)
 213. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný (2 replies)
 214. Pracovná doba od 5.50 a príplatok (4 replies)
 215. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára (3 replies)
 216. účet zamestnanca (5 replies)
 217. Krátenie dodatkovej dovolenky (2 replies)
 218. Dohoda a odvody? (1 replies)
 219. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné (1 replies)
 220. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky (3 replies)
 221. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška (1 replies)
 222. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN? (2 replies)
 223. Skončenie pracovného pomeru (8 replies)
 224. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa? (16 replies)
 225. DoBPŠ_mladistvý (5 replies)
 226. Konateľ a priplatky (15 replies)
 227. Zníženie pracovného úväzku - možnosti. (6 replies)
 228. môžem kvalifikovane učiť matematiku? (2 replies)
 229. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu? (1 replies)
 230. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP (2 replies)
 231. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie (6 replies)
 232. Môže sa počas RD pracovať na dohodu? (8 replies)
 233. 13. plat - odvodová úľava (4 replies)
 234. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň (2 replies)
 235. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (6 replies)
 236. Dohoda o prac.činnosti. (3 replies)
 237. Živnostnik a pracovna zmluva. (4 replies)
 238. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia? (5 replies)
 239. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 240. Prišlo Vám už RZ ZP? (6 replies)
 241. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci? (3 replies)
 242. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca (4 replies)
 243. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka (2 replies)
 244. aditívny mesačný výkaz (1 replies)
 245. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ? (4 replies)
 246. Odmena pri PN (3 replies)
 247. Dovolenka (0 replies)
 248. Zamestnávanie študentov (1 replies)
 249. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť (1 replies)
 250. Nárok na dovolenku (5 replies)