1. Pri výpočte nároku na dovolenku pri MD sa počítajú kalendárne dni alebo pracovné dni? (2 replies)
 2. Má PN vplyv na dávku v nezamestnanosti? (14 replies)
 3. Dátum zmeny pri hromadnom oznámení (2 replies)
 4. nadčasová práca v nedeľu a súčasne vo sviatok (1 replies)
 5. Lehota na odovzdanie vypísanej PN zamestnávateľovi (2 replies)
 6. Opakované uzavretie pracovnej zmluvy - ten istý zamestnanec aj zamestnávateľ (1 replies)
 7. Subeh vypovednej doby a odstupneho (1 replies)
 8. Zamestnanec má pracovnú zmluvu na dobu určitú 1 rok ako predĺžiť? (3 replies)
 9. dohoda o skončení PP výpoveďou zo strany zamestnanca (4 replies)
 10. Starobný dôchodok priznaný od 1.5.2019 - výpočet mzdy za 07/19 (1 replies)
 11. Duálne vzdelavanie v praxi - vyplácanie (2 replies)
 12. Neplatene voľno (7 replies)
 13. Kedy požiadať o starobný dôchodok? (21 replies)
 14. Opatrovanie rodiča a dohoda. (0 replies)
 15. PN a výpoveď (3 replies)
 16. PN a podpora v nezamestnanosti u nepoistenej osoby (9 replies)
 17. výpočet DVZ ak nie je vymeriavací základ (3 replies)
 18. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas a plánovanie zmien. (6 replies)
 19. Moze si na rekreacny poukaz uplatnit sestru, neter a svagra. (2 replies)
 20. Môže si zamestnanec uplatniť čas potrebný na kurz ako služobnú cestu? (5 replies)
 21. Nevyplatenie priplatkov za pracu v sobotu (1 replies)
 22. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (2 replies)
 23. Aké poistenie dať spraviť zamestnancom , ktorí idú pracovať na určitý čas do zahraničia? (6 replies)
 24. rodinný stav - nepovinný údaj? (1 replies)
 25. Prevzatie výplatných pások - treba podpisovú listinu (3 replies)
 26. Ukončenie rodičovskej dovolenky treba oznámiť aj úradu práce soc. vecí a rodiny? (1 replies)
 27. Príspevok na rekreáciu počas materskej (1 replies)
 28. Rekreačný príspevok (4 replies)
 29. vznikne mi narok na matersku? (2 replies)
 30. aku budem mať podporu v nezamestnanosti ? (2 replies)
 31. Aky Mam narok na dovolenku ? (4 replies)
 32. Tarifný plat opatrovateľky (3 replies)
 33. nárok na podporu (18 replies)
 34. príspevky dds a zdrav.poistenie (2 replies)
 35. príspevok na rekreáciu využitý na denný tábor dieťaťa (1 replies)
 36. Zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe (3 replies)
 37. Kúpele a rekreačný poukaz (1 replies)
 38. Prekazka v praci par. 142 pri vypocte naroku na dovolenku (4 replies)
 39. Odvody starobneho dochodcu (6 replies)
 40. časová mzda a priepustka (2 replies)
 41. DVZ pri pracovnom úraze (2 replies)
 42. kolko zmien pripadne hod za mesiac mame odpracovat v 12 hod zmenach v nepretrzitej prevadzke (8 replies)
 43. Môžem ukončiť PP s niekym, kto bol prijatý na zástup počas PN a teraz je sám PN? (2 replies)
 44. invalidný dôchodok a výška starobného dôchodku pri práci na čiastočný úväzok (3 replies)
 45. Výpoveď daná zamestnávateľom (7 replies)
 46. Evidenčný list- vyplňovanie obdobia MD a RD (0 replies)
 47. Davka v nezamestnanosti (5 replies)
 48. Ktorý II. pilier si vybrať? (19 replies)
 49. exekučná zrážka (2 replies)
 50. Odmietnutie práce v rizikovom prostredí (3 replies)
 51. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 52. Vyčíslenie priemerného zárobku - na účely zohľadnenia manka (2 replies)
 53. Odstupné vyplatené druhýkrát u toho istého zamestnávateľa? (2 replies)
 54. Dohoda a príjem (1 replies)
 55. Vymeriavaci základ pri materskej otca (0 replies)
 56. ukončenie pracovného pomeru so ZŤP-zamestnancom (1 replies)
 57. Suma vyplatena na ucet sa nezhoduje s vyplatnou paskou (2 replies)
 58. Zrusenie pracovneho miesta počas rodičovskej dovolenky (1 replies)
 59. Mozem zrazat ,,do nuly"? (5 replies)
 60. Preplatenie dovolenky pri skončení pomeru zamestnanca na rodičovskej (3 replies)
 61. Priemer (1 replies)
 62. Dohodár - príplatky (4 replies)
 63. Kontrola zamestnanca zapečatenie skrinky. (16 replies)
 64. Dohodári - študenti (1 replies)
 65. vyplatenie mzdy po úmrtí zamestnanca (2 replies)
 66. Ukončenie pracovného pomeru (4 replies)
 67. príspevok na rekreáciu a pobyt v kúpeľoch (0 replies)
 68. Koniec podpornej doby (5 replies)
 69. prepočet dovolenky (35 replies)
 70. rekreačný poukaz (3 replies)
 71. Musi byt vratene vyplatene odchodne 2x? (3 replies)
 72. Odpracovaný sviatok_Datalock (5 replies)
 73. podpisanie suhlasu (6 replies)
 74. otec na materskej = krátenie / nekrátenie RD (4 replies)
 75. brigáda a odvody (2 replies)
 76. príspevok zo SF a príspevok na rekreáciu (1 replies)
 77. zmluva o výkone funkcie konateľa (2 replies)
 78. Podpora po materskej pri neplatení odvodov (2 replies)
 79. Môžem sa zamestnať ako učiteľka v MŠ,alebo ako vychovávateľka v družine bez kvalifikácie? (1 replies)
 80. Platenie odvodov doma i v zahraničí (2 replies)
 81. vodič v autobusovej preprave (0 replies)
 82. Kedy ma zamestnanec nárok na odchodné? (4 replies)
 83. Odpracované hodiny (1 replies)
 84. Môžem uplatniť vyhlásenie pri dvoch dohodách v priebehu mesiaca? (3 replies)
 85. Práca nadčas a odpočinok (2 replies)
 86. neaktívna pohotovosť na pracovisku, príplatok za sobotu (0 replies)
 87. Zaradenie PZ do platovej triedy (6 replies)
 88. Príspevok zamestnávateľa na DDS (0 replies)
 89. Oznamenie o skonceni pracovneho pomeru? (1 replies)
 90. Exekučné zrážky z cestovných náhrad (4 replies)
 91. Zmena platového stupňa (2 replies)
 92. Môže doba určitá trvať viac ako 2 roky? (1 replies)
 93. Návrat z rodičovskej dovolenky 19.8.2019. Aký je nárok na dovolenku za rok 2019? (3 replies)
 94. ELDP a výnimka z platenie odvodov (1 replies)
 95. Materská a rodičovská dovolenka a nárok na dovolenku (9 replies)
 96. Výška odvodu do ZP (4 replies)
 97. Rekreačné poukazy (3 replies)
 98. Príspevok na rekreáciu - doklady (0 replies)
 99. Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy (4 replies)
 100. Zmena pracovného uväzku (2 replies)
 101. Môžem byť na OČR ak je matka s týmto dieťaťom na materskej dovolenke? (3 replies)
 102. Príspevok na rekreáciu a spolocna domacnost (1 replies)
 103. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (4 replies)
 104. mzda pre špeciálneho pedagóga v základnej škole (0 replies)
 105. Pomerna cast dovolenky za zacaty mesiac (1 replies)
 106. Neplatené voľno (5 replies)
 107. Diety (0 replies)
 108. nadcasova praca v sobotu (2 replies)
 109. Zápočtový list u SZČO, ak neodvádzal odvody (6 replies)
 110. Príspevok na rekreáciu - plavecký kurz (0 replies)
 111. Rekreačný príspevok a zľavomat (0 replies)
 112. Povinnosti voci ZP a SP ked sa zamestna zena ktora je na RD, neskor ide na matersku manzel? (1 replies)
 113. Podanie vypovede pocas PN (5 replies)
 114. zamestnanec požiadal o dôchodok ale rozhodnutie o priznaní ešte nemam viesť ho už ako starob.dôchodcu (3 replies)
 115. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v skúšobnej dobe § 72 (16 replies)
 116. Školský psychológ (0 replies)
 117. dátum ukončenia PP (6 replies)
 118. Odstupné zamestnanca pri nadbytočnosti. (21 replies)
 119. Dátum doručenia okamžitého skončenia PP (4 replies)
 120. Absencia zamestnanca a následne návšteva u lekára (4 replies)
 121. Ako preplatiť zamestnancovi 2-hodinovú návštevu lekára, ktorá zasahovala do obedovej prestávky? (4 replies)
 122. ukončenie prac.pomeru vo vypov.lehote počas pn (2 replies)
 123. Rekreačný príspevok a úhrada (5 replies)
 124. Zverejnenie miesta cez istp - ktore je uz aj obsadene (1 replies)
 125. Môže v nepretržitej prevádzke zamestnávateľ prikazat celozavodnu dovolenku? (3 replies)
 126. K akému dátumu mám ukončiť PP (1 replies)
 127. Započítava sa Rodičovská dovolenka do služobnej praxe v Štátnej službe? (0 replies)
 128. zamestnanec neoznamil či je ku konci mesiaca stale pn (2 replies)
 129. Úmrtie zamestnanca (10 replies)
 130. Ak materská dovolenka skončila 12.3.2017 vzniká nárok na dovolenku za rok 2017 (2 replies)
 131. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (3 replies)
 132. Môžu ma vyradiť z evidencie nezamestnaných na UP? (36 replies)
 133. Hmotná zodpovednosť a dlžka vypovednej lehoty (1 replies)
 134. Dobrovolnicka cinnost (9 replies)
 135. Vypoved (17 replies)
 136. Prispevok na rekreaciu (0 replies)
 137. Sociálna poisťovňa žiada dodatocné doklady k žiadosti o materskú (30 replies)
 138. Medzi ukončeným a novým pracovným pomerom mám 1 mesiac premostenia cez dohodu. Musím sa prihlásiť do evidencie ÚP? (5 replies)
 139. príplatok za sviatok - bežný pracovný deň (8 replies)
 140. Určenie typu exekúcie (1 replies)
 141. Dôchodca (starobný) a pracovný pomer (11 replies)
 142. VZ pre nemocenské poistenie (2 replies)
 143. Zamestnanie osoby z tretej krajiny, podmienky (4 replies)
 144. Ukoncena PN a nastup na novu (2 replies)
 145. 2 pracovne pomery subezne (10 replies)
 146. vybavovanie vdovského dôchodku ked chyba z vojenskej správy doklad o neabsolvovaní vojenskej služby (1 replies)
 147. Stahovanie celej mzdy (13 replies)
 148. Ukončenie DoPČ - kedy oznámiť (2 replies)
 149. Dohoda o brig.práci študenta VŠ - 26 rokov a ZP (8 replies)
 150. rekreačný poukaz pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 151. Ukončenie prac.pomeru a súčasne aj rodičovskej dovolenky. (0 replies)
 152. zmluva o brigádnickej práci študenta-prihlasovací kód SP, odmena (8 replies)
 153. krátenie RD kvôli PN (16 replies)
 154. Pohreb exmanžela a náhrada mzdy. (1 replies)
 155. Ako máme urobiť pracovnú zmluvu zamestnancovi, ktorý zastupuje učiteľku na ďalšej MD? (2 replies)
 156. Má zamestnávateľ nejaké povinnosti v súvislosti so zamestnávaním starobného dôchodcu s českým občianstvom? (0 replies)
 157. krátenie dovolenky za pn beru sa do odprac.dní aj sviatky? (3 replies)
 158. Rekreačný príspevok - preukazovanie úhrady (7 replies)
 159. Zamestnanie srba - rlfo, zdravotka (2 replies)
 160. DoBPŠ_vek študenta (4 replies)
 161. Príspevok na rekreáciu - tábor? (0 replies)
 162. Výška pn pri pracovnom úraze (2 replies)
 163. nárok na podporu v nezamestnanosti po MD/RD (5 replies)
 164. pracovná zmluva - skúšobná doba (7 replies)
 165. Výpoveď po skončení predĺženej rodičovskej dovolenky (13 replies)
 166. Koľko zaplatím zdravotnej poisťovni za oneskorenú registráciu na ÚP? (5 replies)
 167. Ako sa počíta hrubá mzda? (8 replies)
 168. Má nárok kontrolórka, ktorá končí druhé funkčné obdobie 30.9.2019 ako starobná dôchodkyňa na odchodné? (4 replies)
 169. Zamestnanie 17 ročného na prác. zmluvu (1 replies)
 170. Dovolenka - krátenie (manuál) (7 replies)
 171. MRP- úhrada v hotovosti (4 replies)
 172. Dobrovoľne poskytnuté cestovné (8 replies)
 173. Aka dlha prestavka je pre zamestnancov, ktori pracuju menej ako 11.5 hodin? (12 replies)
 174. Môže zamestnávateľ dať dovolenku za predošlé mesiace? (15 replies)
 175. Oznamenie o nastupe na rodičovskú dovolenku (1 replies)
 176. Odvody - dlhodobo nezamestnaný - dotácia UP (0 replies)
 177. Dobrovoľnícka práca v s.r.o. (9 replies)
 178. Ako správne vymazať z pracovných zmlúv niektoré údaje, ktoré tam nemôžu byť? (1 replies)
 179. Mzda (5 replies)
 180. Poradie exekúcií pri zmene platiteľa mzdy (2 replies)
 181. Ak zamestnanec poskodi nieco na firemnej akcii, ako postupovat, mozem mu to strhnut z platu? (6 replies)
 182. Ako zaúčtovať vo mzde odmenu za zamestnanecký vynález? (12 replies)
 183. Výpovedna doba zamestnanca zamestnaneho 17 rokov (1 replies)
 184. Môže zamestnávateľ nútiť zamestnanca vykonávat prácu zvárača bez preukazu? (14 replies)
 185. Neuznanie P-ečka z dovodu že lekár je vedený ako sro.?? (18 replies)
 186. Koľko budem mesačne zarábať v čistom ako začínajúca učiteľka v MŠ? (1 replies)
 187. Stravný lístok - doplatok (1 replies)
 188. Manzelka je tehotna a obaja pracujeme v UK, ale chcem sa vratit domov. (7 replies)
 189. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po rodičovskej dovolenke - ukončením pracovného pomeru (3 replies)
 190. ošetrovné nad 10 dní (11 replies)
 191. Neodvedené starobné poistenie za zamestnanca za 03/2005 (2 replies)
 192. stravné - zrážka (1 replies)
 193. Výpoveď s dohodou na materskej dovolenke (2 replies)
 194. Aké odvody idú z prípevku zo SF. (1 replies)
 195. Prečerpaná dovolenka (13 replies)
 196. čerpanie pol dňa dovolenky (3 replies)
 197. zamestnavateľ zaplatil pracovníkom pracujúcim v hluku rehabilitacie (1 replies)
 198. Zamestnávanie cudzincov (1 replies)
 199. Stravné - príspevok zamestnávateľa 55 % (2 replies)
 200. Invalidný zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť a úrad práce nedá súhlas s výpoveďou (5 replies)
 201. Potvrdenie o návšteve školy (1 replies)
 202. Koniec rodičovskej, začiatok materskej SZČO (18 replies)
 203. Kompenzácia za rizikovú pracu-priplatok (3 replies)
 204. Exekucie- pomerne rozdelenie - zratanie poloziek v exekucii (1 replies)
 205. Narok na SL pri kratsom pracovnom case (3 replies)
 206. Nejednoznačný lekársky posudok (6 replies)
 207. V akých prípadoch sa platia príplatky za soboty vo výške 45%? (1 replies)
 208. Výpoved a potom išla na PN (2 replies)
 209. dohoda o brig. práci študentov (1 replies)
 210. § 137 Zakonnik práce prekažky všeobec.zaujmu (3 replies)
 211. mesiac medzi materskými dovolenkami (8 replies)
 212. Muž na materskú (5 replies)
 213. Ma žena nárok na maximálnu podporu? (4 replies)
 214. Sviatok v nedelu (3 replies)
 215. Vyratávanie PN po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 216. nespracovaný eldp z minuleho roku (2 replies)
 217. Predčasný dôchodca a dohoda s odvodovou úľavou (2 replies)
 218. Ak si SZČO pozastaví živnosť a zamestná sa, má nárok na dávky v prípade práceneschopnosti? (8 replies)
 219. Aký je nárok na dovolenku pri ukončení pracovného pomeru? (2 replies)
 220. Ak je človek rozvedený a má sobášny list, ako zistím, že je rozvedený? (8 replies)
 221. Exekucie a preukazeteľnosť vyživ. osôb - musí doložiť sobášny list ? (4 replies)
 222. Skrátený pracovny cas a narok na dovolenku (1 replies)
 223. Príplatok za sobotu - berie sa do úvahy stupeň náročnosti práce? (2 replies)
 224. Správny výpočet zrážky pre exekútorov? (5 replies)
 225. Je povinná mamička po rodičovskej dovolenke hlásiť sa na sociál nej poisťovni ohľadom dôchodkového poistenia? (2 replies)
 226. Odchodné (5 replies)
 227. mladistvý zamestnanec 16ročný a dohoda o vykonaní práce a obmedzenia (3 replies)
 228. Dlhý a krátky pracovný týždeň - ako je to s dovolenkou? (8 replies)
 229. Ukončenie PP zamestnanca a vysporiadanie sa so zdravotnou poisťovňou (6 replies)
 230. Ako zistím zápočet všetkých odpracovaných rokov ku dôchodku? (4 replies)
 231. mzda v mkd (0 replies)
 232. Existuju nejake vseobecne / zakladne benefity, na ktore ma expatriot narok podla slovenskej legislativy? (2 replies)
 233. Kolega má zmluvu na dobu určitú, je dlhodobo PN. Môže sa ukončiť pracovný pomer? (3 replies)
 234. Príspevok na rekreáciu - doklad na manželku (1 replies)
 235. Odvody z nevyplatenej mzdy (2 replies)
 236. Valorizácia mzdy po návrate z MD/RD v súkr. spoločnosti (8 replies)
 237. Môžem dostať výpoveď počas tehotenstva? (13 replies)
 238. Práca v českej francuzskej firme za českú mzdu. (0 replies)
 239. Výplata na účet v zahraničí - poplatky (2 replies)
 240. DoBPŠ_výnimka z platenia poistného (1 replies)
 241. Zamestnanie človeka SR, miesto výkonu práce CR (1 replies)
 242. prestávka v práci (2 replies)
 243. PNka po skonceni materskej dovolenky (2 replies)
 244. učiteľ ZUŠ - kvalifikácia (0 replies)
 245. vybavovanie zaležitosti u notára ohľadom dedič.konania (2 replies)
 246. nárok na RD bez nároku na MD (2 replies)
 247. Ake mzdove a dochadzkove programy, myslim software-y sú v Čechách dobré? (2 replies)
 248. Návšteva lekára s dcérou - zabudnuté potvrdenie (24 replies)
 249. dátum na potvrdenie o dĺžke zamestnania a zápočtovom liste (4 replies)
 250. predčasný dôchodok a odchodné (5 replies)