1. Vek odchodu do dôchodku (1 replies)
 2. dan zo mzdy (5 replies)
 3. Výpovedná doba a PN (2 replies)
 4. praca na dohodu (5 replies)
 5. Akú má podľa vás šancu , získať na Linkedin prácu človek, ktorý má len SOU? (1 replies)
 6. Pracovná cesta, trvajúca 5 hodín (3 replies)
 7. Pracovny fond zamestnanca (2 replies)
 8. Dohoda u toho istého zamestnávateľa a urad prace (9 replies)
 9. Ukoncenie PP zo zdravotnych dovodov bez posudku (3 replies)
 10. lekárska prehliadka českého občana pracujúceho na Slovensku (6 replies)
 11. Exekúcie zamestnanca (2 replies)
 12. Prerušenie živnosti po RD a nárok na podporu (7 replies)
 13. Telepraca a prekazky v praci v tehotenstve (1 replies)
 14. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnanca (19 replies)
 15. 13. a 14. plat ako pocitat dovolenkovy priemer (1 replies)
 16. Môžem dostat vypoveď po oznámení o nástupe na matersku dovolenku? (5 replies)
 17. Opätovné prehodnotenie nároku ID a následky. (2 replies)
 18. Aký je to čiastočný úväzok - 10%-ný? (2 replies)
 19. nocny priplatok u zamestnanca v 3 plat.triede (1 replies)
 20. Možem požiadať o starobný dochodok počas PN ? (5 replies)
 21. Ukončenie PP počas RD, preplatenie dovolenky a aké odvody sú (5 replies)
 22. Výpočet exekúcie zamestnanca 1x neprednostná ex., 2x2 prednostné ex. (4 replies)
 23. Dokedy je možné zamestnať študenta ktorý zmaturoval na dohodu, DoBPŠ? (1 replies)
 24. Skrátený pracovný úväzok (1 replies)
 25. Nárok na materské (3 replies)
 26. povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto (5 replies)
 27. Fond pracovného času (3 replies)
 28. Narok na stravne listky pri kratsom prac. case (1 replies)
 29. Vymeriavací základ pre pn počas skúšobnej doby (4 replies)
 30. Nadcasy zaplatene ako premia (10 replies)
 31. Nepravidelný príjem pri dohodách (1 replies)
 32. odhláška zamestnávateľa zo ZP Dôvera (0 replies)
 33. Predsedu OZ budeme prihlasovať do pracovného pomeru. Má takýto predseda OZ mať aj pracovnú zmluvu? Alebo nejakú inú zmluvu? (1 replies)
 34. Akú žiadosť potrebujeme ,keď chce zamestnanec doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2018 (II.časť) (3 replies)
 35. Kto podpisuje PNku za zamestnavatela? (2 replies)
 36. Davka v nezamestnanosti po skonceni rodic.prispevku (41 replies)
 37. práca nadčas (1 replies)
 38. Opatovne dohodnuta doba urcita a skusobna doba (4 replies)
 39. Musí mať exekučný príkaz zaslaný elektronicky osvedčovaciu doložku (konverziu)? (0 replies)
 40. príkaz na začatie vymáhania pohľadávok (2 replies)
 41. zamestnanec s trvalým pobytom SK aj HU - A1 (1 replies)
 42. Príplatky za sobotu, nedeľu , nočné zmeny - ako sa zaokrúhľujú ? (1 replies)
 43. ZC po dlhodobej PN nad 52 týždňov a ukončenie PP (0 replies)
 44. Počíta sa sviatok ako odpracovaný deň? (1 replies)
 45. Neskoro odovzdaná informačná karta (1 replies)
 46. Je v súlade so zákonom, ak archivujem všetky doklady z miezd len elektronicky? (6 replies)
 47. Stravné lístky (0 replies)
 48. Zrušenie registrácie PO pre daň zo závislej činnosti-nevidím políčko pre dátum ku ktorému dňu to zrušujeme (2 replies)
 49. Oznámenie o skončení PP v skúšobnej dobe počas nočných smien aký dátum uviesť? (1 replies)
 50. ELDP Zamestnanec - OTEC bol na rodičovskej dovolenke (1 replies)
 51. Práca v sobotu príplatok (1 replies)
 52. Výpočet nadčasov (2 replies)
 53. WinPAM - príplatky (0 replies)
 54. Zaradenie do platovej triedy (3 replies)
 55. Oprava miezd za r 2018 - nespravny vypocet priemerneho hodinoveho zarobku pre nasledujuci kvartal (9 replies)
 56. Výpoveď dohodou (1 replies)
 57. opravy miezd - doplatok do min . mzdoveho naroku (3 replies)
 58. opravy miezd - doplatok do min . mzdoveho narodku (0 replies)
 59. Odhláška zamestnávateľa zo SP odkedy najskôr? (14 replies)
 60. Musia sa zamestnanci zapisovať do knihy dochádzky? (3 replies)
 61. Výpoveď (21 replies)
 62. Práca vo sviatok,príplatky a náhradné voľno (4 replies)
 63. ako vypočítať exekúciu ak u nás zamestnanec pracoval len 6 dní? (2 replies)
 64. Mam ako zivnostnik narok na priplatok v ionizojucom prostredi (3 replies)
 65. Stravný lístok? (7 replies)
 66. úprava priemerného hodinového zárobku (6 replies)
 67. 13.plat, PN a odvody do SP (1 replies)
 68. Dohoda o DOBPŠ na 1 deň (3 replies)
 69. Zamestnanec na dohodu u toho istého zamestnávatela (2 replies)
 70. Účasť pg.zamestnanca na kontinuálnom vzdelávaní a pod. (2 replies)
 71. Ako vyplatiť 13.plat zamestnancovi čo je dlhodobo PN? (6 replies)
 72. oprava mzdy (1 replies)
 73. 13. plat (6 replies)
 74. Evidencia na ÚP a dohoda vykonaní práce (5 replies)
 75. Pracovná zmluva na kratší prac.úväzok - pracovný čas a sviatky (4 replies)
 76. Práca po PN a po Dovolenke (17 replies)
 77. Odmietnutie odchodného - prehlásenie (24 replies)
 78. Student ZTP a odvodova ulava (3 replies)
 79. Otec na MD a povinnosti voči SP, ZP (0 replies)
 80. 13 a 14 plat (0 replies)
 81. Odvody do Sociálnej poistovne a zdravotných poistovní a odstupné a odchodné (5 replies)
 82. Nárok na dovolenku pri ukončení PP (4 replies)
 83. koniec TPP a vrátenie OOPP (1 replies)
 84. odhlásenie zamestnanca v ZP TPP (4 replies)
 85. Výpočet materskej dovolenky. (11 replies)
 86. Pridelenie zamestnancov, ktorí budú vyslané do zahraničia (1 replies)
 87. Nástup na zaciatku mesiaca - v sobotu alebo v pondelok? (5 replies)
 88. Mam narok na materske, ak nestihnem retazovy porod? (4 replies)
 89. Nový zakon pre pedagogov (3 replies)
 90. krátenie dovolenky doba určitá a PN (4 replies)
 91. Krátenie dovolenky pri nemoci (1 replies)
 92. Nárok na dovolenku po odpracovaných 25 rokoch u jedného zamestnávateľa (4 replies)
 93. Začiatok PN z dôvodu ochorenia/nehody počas 3 mesačnej výpovednej doby. (3 replies)
 94. Od septembra má odbudnúť potvrdenie o návšteve školy (3 replies)
 95. Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu (3 replies)
 96. Má nárok na 13.plat zamestnanec, ktorý vo firme pracuje menej ako 24 mesiacov? (10 replies)
 97. maturant a dohoda o brigádnickej práci študentov (1 replies)
 98. Dodatočné hlásenie na daňový úrad za rok 2018 (2 replies)
 99. Hrube porusenie pracovnej discipliny (16 replies)
 100. Môže byt doba určitá po udalosti (MD, RD, PN...)? (1 replies)
 101. Zamestnali sme od 1. 5. 2019 na dohodu o vykonaní práce dôchodcu. Aké odvody do ZP a SP bude platiť zamestnávateľ a aké zamestnanec ? (4 replies)
 102. Vypocet odvodov (12 replies)
 103. Výpočet dovolenky (4 replies)
 104. Zníženie mzdy v tehotenstve (12 replies)
 105. prechod z MD na RP a čerpanie dovolenky (14 replies)
 106. Nový pracovný pomer a nárok na PN (10 replies)
 107. Uplatnenie paušálnych výdavkov (5 replies)
 108. Mozem podovzdat paragraf a obden pn rykajucu sa toho isteho problemu? (4 replies)
 109. Ukončenie dohodou s odstupným dostane len zamestnanec ktorý nebude naďalej pokračovať a odmietol inú ponúkanú prácu ? (0 replies)
 110. správny dátum zmeny na RLFO (4 replies)
 111. Zamestnanec na RD-poberateľ materského a 1 zamestnankyňa na rodičovskej a druhá na materskej v čase výplaty 13. platu (2 replies)
 112. nové pracovné zmluvy (5 replies)
 113. Odchod do dôchodku (6 replies)
 114. Vypočíta mi niekto mzdu? (7 replies)
 115. Z akých zdrojov býva financovaný benefit v podobe dovolenky navyše? (3 replies)
 116. Nárok na dovolenku (2 replies)
 117. Môže podať dôchodca ešte DP (2 replies)
 118. Príspevok na rekreáciu (3 replies)
 119. Ako mám vypočítať mzdu zamestnancovi na kratší pracovný čas, ak pracuje jeden deň v týždni 7,5 hod. Mám vychádzať z mesačnej mzdy 567,€. (3 replies)
 120. Práca počas volieb (5 replies)
 121. Dohodári - pravid. príjem , nepravid. príjem - ako to riešiť? (2 replies)
 122. 13. plat a jeho výška (1 replies)
 123. doplatok do minimálneho mzdového nároku a odstupné (4 replies)
 124. zodpovedný zástupca (0 replies)
 125. 13. plat (2 replies)
 126. odstupné a odchodné (3 replies)
 127. nárok na dovolenku pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 128. Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD (2 replies)
 129. Môže personalistka, ktorá je zároveň aj mzdárka vyplácať zamestnancom mzdu v hotovosti? (5 replies)
 130. Dohodár na rodičovskej dovolenke a zdravotne poistenie (6 replies)
 131. Zmena doby určitej na neurčitú (2 replies)
 132. NáslednáPN (2 replies)
 133. Môžem odpracovať dve smeny v jeden deň? (9 replies)
 134. Ma vplyv smennost na vysku platu pri zamestnani vo verejnej sprave? Kolko je zakladny plat v 1.triede? (0 replies)
 135. Krátenie dovolenky - otec na materskej (9 replies)
 136. Pravdepodobný vymeriavací základ (2 replies)
 137. neaktívna pracovná pohotovosť (3 replies)
 138. Dovolenka (2 replies)
 139. Pridavok na dieta a Danovy bonus po maturite pred nastupom na VS (4 replies)
 140. 13 a 14. plat (4 replies)
 141. Úhrada stravných lístkov zo SF, ak nie je dosť fin. prostriedkov (5 replies)
 142. Nárok na výpovednú dobu a aj na odstupné pri zatvorení prevádzky? (3 replies)
 143. dohoda o vykonaní práce max.350 hodin (3 replies)
 144. Skončenie PP + odvody a nárok na dovolenku (9 replies)
 145. Registračný list_SP_zmena stavu a priezviska (1 replies)
 146. PN mesačne odmenovaní zamestnanec bol polhodinu v praci a nastupil na pn (3 replies)
 147. Poberam dávky v nezamestnanosti, návrat do práce (5 replies)
 148. dohoda o prac.činnosti a evidencia na UPSVaR (11 replies)
 149. osobný bankrot (9 replies)
 150. Zamestnávanie Ukrajincov (2 replies)
 151. správny výpočet odpracovaných rokov (0 replies)
 152. práca a zároveň nadčas vo sviatok (2 replies)
 153. Dohoda o PČ - odmena (10 replies)
 154. Koniec PP počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 155. preplatenie sviatku (7 replies)
 156. Pravdepodobná priemerná hodinová mzda a dopočet do minimálneho mzdového nároku (16 replies)
 157. Daňový bonus od roku 2015 (7 replies)
 158. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnankyni na rodičovskej dovolenke (4 replies)
 159. Navsteva lekara s rodinnym prislusnikom - platene (8 replies)
 160. Danovy bonus na deti do 6 rokov (1 replies)
 161. preplatená dovolenka odvody do SP (10 replies)
 162. Bude mať manžel nárok na materské z DNP ak je vojak? (1 replies)
 163. Aky je postup v pripade, ze novy zamestnanec donesie ZL z minuleho zamestnania s viacerymi exekuciami, zamestnavatel kontaktuje exekutorov? (2 replies)
 164. Môže zamestnanec čerpať dovolenku viac ako je alikvotná časť? (8 replies)
 165. Ukončenie PN (8 replies)
 166. Vstupuje rekreacny poukaz - jeho preplatenie zamestnancovi - do 1%, ktore odvadzame odborom u daneho zamestnanca? (0 replies)
 167. preplatenie nevyčerp.dovolenky koniec rodič.prispevku (7 replies)
 168. Odchodné kde doplniť do výplatnej pásky? (3 replies)
 169. Materská dovolenka otca a dohoda o pracovnej cinnosti (2 replies)
 170. PN-ka a materská - nový zamestnávateľ (1 replies)
 171. Nárok na letnú odmenu - 13. plat (4 replies)
 172. Doba určitá a doba neurčitá (1 replies)
 173. Skončenie PP (6 replies)
 174. výkaz do ZP, kalendárne dni v prípade PN (2 replies)
 175. tri materské a rodičovské za sebou a nárok na dovolenku. (5 replies)
 176. Je nejake obdobie "premlcania" v pripade, ze teraz pride zamestnanec a povie, ze v r. 2015 sme ho ukratili o 2 dni dovolenky? (4 replies)
 177. dvojzmenná prevádzka (4 replies)
 178. Absencia zamestnanca - policia ho zobrala (1 replies)
 179. odchodné (1 replies)
 180. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN (3 replies)
 181. Plat za prácu nadčas (verejná správa) (4 replies)
 182. fond prac.času a dovolenky (5 replies)
 183. Absencia a krátenie dovolenky, prípadne následky? (11 replies)
 184. Moze si zamestnanec uplatnit rekreacny poukaz ak je vo vypovednej lehote? (11 replies)
 185. Prevzatie stravných lístkov (6 replies)
 186. co robit ked po ukonceni rodicovskej dovolenky uz nechcem nastupit do prace (3 replies)
 187. mzda po návrate z rodičovskej dovolenky (2 replies)
 188. Mzda za statny sviatok pri kratsom uvazku dochodcu (2 replies)
 189. Rekreačný poukaz - kratší pracovný čas (2 replies)
 190. Môžem zmeniť pracovnú zmluvu školníkovi, keď v nej mal aj kúrenie počas vykurovacieho obdobia? (2 replies)
 191. Ukončenie PP po dlhodobej PN (2 replies)
 192. Má zamestnavatel povinnost vyplatit odchodné? (6 replies)
 193. Predĺženie rodičovskej dovolenky, pracovný pomer stále trvá (0 replies)
 194. Uctovanie prac v bloku (26 replies)
 195. Odvody do SP bývalý konateľ (0 replies)
 196. Paragraf _ začiatok pracovného pomeru (3 replies)
 197. Ovplyvní výšku materskej pn? (5 replies)
 198. Prepočet nároku na dovolenku pri zmene úväzku (3 replies)
 199. Do akej skupiny podľa náročnosti práce? (2 replies)
 200. Nárok zamestnanca na ďalší stravný lístok (4 replies)
 201. Práca na skrátený úväzok a odvody (2 replies)
 202. Exekúcia a oznamovanie PN (2 replies)
 203. Rekreačný poukaz ako opraviť preplatenie? (3 replies)
 204. Absencia a prerušene poistenia SP a ZP (0 replies)
 205. Absencia a sviatok (0 replies)
 206. RD a nárok na 13. plat (5 replies)
 207. Rozhodujúce obdobie (6 replies)
 208. Žiadosť o ošetrovné (0 replies)
 209. dohoda a stravné (1 replies)
 210. PZ-chýbajúca dĺžka výpovednej doby (5 replies)
 211. príspevok na rekreáciu a exekúcia (1 replies)
 212. Zamestnávanie dohodárov evidovaných na úrade práce (4 replies)
 213. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 214. štvorzmenná prevádzka (1 replies)
 215. Končí mi rodičovská dovolenka a budem nezamestnaná (15 replies)
 216. Info zo sociálnej poisťovne (8 replies)
 217. Neodpracovaný fond pracovného času (6 replies)
 218. PN praceschopny od ...... (1 replies)
 219. Práca na 12 h zmeny a paragraf od lekára (2 replies)
 220. Predlženie dohody o pracovnej činnosti. (2 replies)
 221. strata stravných lístkov na pošte (1 replies)
 222. Uvadza sa v hláseni o vyúčtovani dane zamestnanec celý rok na PN (3 replies)
 223. Výpočet mzdy- odmena (5 replies)
 224. Ako by ste najlepšie vyriešili nezodpovedného zamestnanca, ktorý neprišiel do práce celý týždeň? (6 replies)
 225. priznany rekreačný príspevok versus zrazky z mzdy 2019 (1 replies)
 226. Neprítomnosť zamestnanca v práci. (2 replies)
 227. Zodpoveda zamestnavatel za takuto kradez? (4 replies)
 228. Aký dať príplatok? (1 replies)
 229. Môže mi vedúca nariadiť sanitarny deň v čase môjho osobného voľna? (8 replies)
 230. stravna jednotka pri 24-hodinovej zmene (3 replies)
 231. zmena pracovnej zmluvy (1 replies)
 232. nočná práca v nedeľu namiesto nočnej vo štvrtok (2 replies)
 233. Dovolenkový priemer po 13. plate (1 replies)
 234. Ukončenie PP - otec na RD (0 replies)
 235. Ukončenie PP dohodou počas PN-ky (3 replies)
 236. Nahlasovacie povinnosti SP a ZP (2 replies)
 237. OČR (2 replies)
 238. zamestnanie občana EU (0 replies)
 239. Školenie v inom členskom štáte EÚ (2 replies)
 240. Sucasna praca v zahranici a na Slovensku (4 replies)
 241. ukončenie dohody o pracovnej činnosti výpoveďou - kratšia výpovedná doba (1 replies)
 242. Zamestnávanie občana EÚ ( má pobytový preukaz občana EÚ - právo na trvalý pobyt ). (1 replies)
 243. Výpočet dovolenky (11 replies)
 244. Odvody za zamestnanca - otca na rodičovskej dovolenke, ktorý pracuje? (5 replies)
 245. preplatok dane zamestnávateľa - závislá činnosť (2 replies)
 246. Ovplyvni konateľstvo existujucu matersku? (0 replies)
 247. Výkaz nedoplatkov (5 replies)
 248. prechod z PP na invalidny dochodok (3 replies)
 249. evidencia mzdových listov (4 replies)
 250. dohoda a trvalý pracovný pomer (1 replies)