PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Prechodka PN z mesiaca na mesiac
 2. Rodné číslo uvedene v hromadnom emaili
 3. Vyplatenie likvidačného zostatku a zdravotné poistenie
 4. Dohoda o vykonani prace
 5. rodič. príspevok a podpora v nezamestnanosti
 6. Zaevidovaná na úrade práce a tehotná.
 7. Podpora v nezamestnanosti a praca na dohodu
 8. PN a narok na dovolenku
 9. exekucia
 10. Navrat do prace po dlhodobej PN
 11. DOVP - cestovné náhrady
 12. manažer pre 2 krajiny zmluva
 13. Výpoveď počas rodičovskej dovolenky - firma v konkurze
 14. MD a prechod na zivnost
 15. EZU - absencia
 16. Nárok na materskú dovolenku 2013
 17. Výpočet náhrady príjmu
 18. ako zistiť či je auto už prihlásené v evidencii a má už ŠPZ
 19. dovolenka v sobotu a nedelu
 20. Súbeh príjmov u 2 rôznych zamestnávateľov a odvody
 21. náhrada mzdy pri vlastnej svadbe
 22. Výpoveď zo zamestnania a PN
 23. MATERSKÁ 2013
 24. vyriešte pre mňa najvýhodnejšie - výpoveď
 25. nejasná náplň práce
 26. Absolvent a doba určitá.
 27. Výpoveď v r. 2012 alebo 2013?
 28. Najprv zamestnanec a potom živnostník počas PNky
 29. cudzinec a dohody od 01 01 2013
 30. Práca na dohodu,evidencia na UP od 1.1.2013
 31. urad prace, hned PN, "dlzka pobytu" na urade prace
 32. Reťazový pôrod a nástup na materskú dov. z PN-ky
 33. DOVP- strava
 34. Poslal som späť celú poštovú zásielku a ich reakcia bola, že som si niečo nechal, ako
 35. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - vyplatenie odstupného
 36. Preplatenie dovolenky z roku 2011
 37. Sociálna výpomoc pri úmrtí zamestnanca
 38. Osobný príplatok - postup pri priznaní, či inej jeho úprave
 39. vypoved po skonceni RD - dohodou s vyp.dobou - zo strany zamestnanca - podpora
 40. Nárok na odstupne.
 41. Čo bude rozhodujúcim obdobím pre výpočet DVZ?
 42. Zmena pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 43. ako dat vypoved
 44. Prihlasenie zamestnanca na pracovny pomer
 45. pracovny uvazok
 46. Práca na dohodu a služobná cesta
 47. dohoda a minimálna mzda
 48. Flexikonto
 49. Neprevzatie predžalobnej výzvy zamestnávateľom
 50. Platenie odvodov za pracovníka na dohodu od 1.1.2013.
 51. Dohoda o ukončení pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky, odstupné
 52. Zamyslenie sa - zamestnávanie na dohody po 1.1.2013
 53. Je interný predpis nadradený nad Zákonník práce??
 54. Trvalý pracovný pomer + živnosť - aké odvody a dane?
 55. Stiahnutie výpovede (pred začiatkom plynutia výpovednej doby)
 56. doba určitá
 57. PN v čase plynutia podpory v nezamestnanosti po uplynutí ochrannej doby
 58. výpočet prekážky na vlastné vyšetrenie
 59. Pracovný úraz zamestnanca
 60. Kam so životopismi po výbere nového zamestnanca
 61. dohody po novom a PN-ka
 62. Zdravotne odvody z dividend / podielov na zisku - moznosti optimalizacie
 63. Konatel na skrateny pracovny uvazok
 64. Zamestnavatel nam skratil pracovny tyz. na 4 pracovne dni- co to ovplyvnuje?
 65. Kontrolor z Inspektoratu prace: "Ja som tu akoze ani nebol"
 66. autorská odmena zo zahraničia
 67. Exekučný príkaz
 68. Vypoved zamestnavateľa z PP podľa §63 odst. 1 písm. a)
 69. podpora po materskej
 70. Podpora v nezam z dohody po 1.1.2013
 71. Brigadnicka dohoda od roku 2013
 72. Narok na davku v nezamestnanosti po opatovnom prihlaseni sa na urade prace
 73. Neskorší nástup na materskú
 74. MD a RP
 75. Dlhodobá pn a krátenie dovolenky
 76. Stratená PN-ka
 77. Živnost na Slovensku, TPP v zahraničí
 78. Nová zmluva či dodatok k zmluve
 79. Dohodár od roku 2013
 80. Návšteva u lekára
 81. Ako postupovať, ak zamestnanec odmieta podpísať náplň práce?
 82. Docasne zdravot. a Soc.poistenie v dvoch clenskych krajinach EU,dvaja zamestnavatelia
 83. Mzdové zaradenie - zaradili ma do dobrej tarify/triedy?
 84. Vypoved pocas PN pri zmluve na dobu urcitu na zastup pocas MD a RD
 85. Koniec dobrovolneho nemocenskeho poistenia a praceneschopnost
 86. Prispevky v pripade zamestnania
 87. elektronická komunikácia s DU
 88. skrátenie dovolenky za PN
 89. Zmluva o dielo a vyplývajúce daňové povinnosti
 90. skrátený pracovný čas
 91. Minimálna mzda od 1.1.2013
 92. Je to postačujúci dôvod na okamžité skončenie PP?
 93. Výpoveď počas rodičovskej dovolenky
 94. Výpoveď zamestnanca - čo musí urobiť zamestnávateľ
 95. Práca na dohodu versus príkaznú zmluvu
 96. Diéty 2012
 97. dohoda o pracovnej činnosti
 98. dovolenka pri jeden a pol uvazku
 99. Konto pracovného času
 100. danovy bonus v OLYMPE
 101. Dlhodobá PN a dovolenka
 102. DDS a nulový príjem.
 103. PN a poistenie menej ako 90 dní
 104. Práca v zahraničí na slovenskú zmluvu
 105. Materska - rozna vyska mzdy
 106. Vypoved po rodicovskej dovolenke pre zmenu majitela
 107. exekučné zrážky zo soc.poisťovne počas PN
 108. Evidovana na Úrade, práca na dohodu a PN
 109. Dohoda o vykonaní práce a platenie odvodov od 2013
 110. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRIHLÁSENIE
 111. PN a exekúcia
 112. Aka bude vyska materskej dovolenky
 113. je tlacivo k ziadosti o davku v nezamestnanosti dobre vyplnene zamestnavatelom?
 114. Robotníci justície
 115. Povinnosť vyplatiť ODSTUPNÉ
 116. Max. vymeriavaci zaklad
 117. 0ČR
 118. Pracovná zmluva - Dodatok
 119. Konateľ ako zamestnanec
 120. nevyplatena mzda
 121. Odmietnutie prevzatia Upozorňujúceho listu za nekvalitu
 122. Absencia a platenie odvodov
 123. MD a cerpanie dovolenky
 124. skusobna doba a dohoda o vykonaní prace - potvrdenia
 125. okanžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca- ako ju napísať?
 126. Presun dovolenky k novemu zamestnavatelovi
 127. Súbeh roboty a výsl.dôchodok
 128. Dokladovanie príspevku na dochádzku bločkami o tankovaní
 129. Aké odvody treba platiť ako som externý študent do 26 rokov?
 130. Oznámenie PN zamestnávateľovi
 131. Priemerný zárobok menší ako minimálna mzda
 132. PN nad 52 týždňov a zdravotné poistenie-zamestnávateľ
 133. Podpora v nezamestnanosti po RD
 134. Ako zrusit/vypovedat dohodu o VP, ked mam v zmluve vypovednu lehotu 3 mesiace?
 135. Daňový bonus
 136. materská
 137. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia - študent dohodár
 138. Nárok na dovolenku po MD/RD a krátenie dovolenky
 139. Zrušenie mesačnej uzávierky v OLYMP
 140. Zahraničná služobná cesta - prepocet vydavkov na EUR
 141. Tehotenstvo, PN, doba určitá
 142. Preradenie zamestnanca do vyššieho platového stupňa
 143. "Zvláštna" výpoveď
 144. Vyska pravdepodobneho vymeriavacieho zakladu pre vypocet materskej
 145. ZŤP + inval.dôchodok a odvody
 146. PN a nahlasenie do Soc. poistovne
 147. Nárok na diety?
 148. Odvody pri s.r.o. 2012
 149. Preplatenie dovolenky
 150. Nevyčerpaná dovolenka z r. 2011
 151. Vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti v následujúcom prípade?
 152. dohodár bol PN a mal príjem
 153. Nepeňažný príjem
 154. Výpoveď daná zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP a nástup zamestnanca na PN
 155. Stravné lístky a ich fakturácia
 156. zrazenie vyčerpanej dovolenky
 157. Výpoveď
 158. Odvody do SP od 1.7.2012 áno či nie?
 159. PN a nový zamestnanec
 160. Nárok na dovolenku.
 161. Výplatná páska
 162. Prekročenie počtu paragrafov
 163. nedoplatok RZZP prijmy zo zavislej cinnosti+prijmy z kap.majetku
 164. stravne listky vzdanie sa naroku
 165. Dávka v nezamestnanosti
 166. dohoda o brigádnickej práci študenta a stredoškolská prax
 167. hlavny pp + zmluva o dielo
 168. Ukončenie pracovnej zmluvy na dobu určitú v tehotenstve
 169. NČZD - prerušenie uplatňovania
 170. vrátenie dane
 171. Ročné zúčtovanie poistného.
 172. Čo s prečerpanou dovolenkou ktorá vznikla chybou mzdárky pri výpočte dovolenky?
 173. Koľko môže zarobiť starobný dôchodca jednorazovo
 174. Vrátenie dane
 175. rozviazanie pracovbého pomeru v skúšobnej dobe
 176. Pracovna neschopnost
 177. RZZP za rok 2011 a koeficent na upravu vymeriavajúce základu
 178. DoBPS - zahranicny student
 179. Nastup do prace cez RD
 180. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 181. Cestovné náhrady
 182. vysluhovy dochodca
 183. Zamestnanec s nízkou mzdou a jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 184. Sviatok
 185. Kompetencie obecného zastupiteľstva
 186. Moze si exekutor robit co chce ???
 187. odstupne a exekucia
 188. odstupné a exekucia
 189. Musím mať Stavebné povolenie k mobilnému domčeku na kolesách??
 190. Mzda v pracovnej zmluve
 191. Agentúra doč. zamestnávania - výplata mzdy
 192. Započítateľná prax
 193. Nevyčerpaná dovolenka versus absencia
 194. Výpočet nadčasov.
 195. ako previesť zmenu v prihláške RL
 196. VYŽIVOVANÁ OSOBA áno/nie?
 197. Kontrola liecebneho rezimu
 198. Vzdanie sa nároku na stravné
 199. Odstúpenie od pracovnej zmluvy
 200. Máme zamestnancov na 4 zmennú prevádzku pracujúcich na 11,5 hod
 201. dohoda o pracovnej činnosti
 202. podanie trestného oznámenia na neprispôsobivého nájomníka.
 203. DIETY ZPC - kratenie alebo preplatenie raňajok
 204. Zmluvna viazanost zamestnanca voci zamestnavatelovi
 205. Cestovná náhrada a stravné
 206. zdravotny odvod z dividendy zo zahranicnej spolocnosti ?
 207. nárok na dovolenku po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke ?
 208. Nedoplatok RZZP - nadobudnutie právoplatnosti
 209. Pracovné oblečenie pri dohode
 210. Celý mesiac PN
 211. Daňový bonus po dovŕšení 25. rokov
 212. paušálna náhrada
 213. nočná práca
 214. RZZP a ukončenie živnosti.
 215. RZ dorucene z Dovery
 216. Českí dohodári
 217. Výpočet materskej
 218. Interné smernice
 219. Dva pracovné pomery a maximálny VZ pre sociálne poistenie
 220. Dôvod na zmenu pracovnej pozície
 221. vypočítanie výšky invalidného odvodu
 222. druha platova trieda a mzda
 223. Dovolenka za odpracované dni
 224. Dohoda o vykonaní práce vs. evidovaný na úrade práce
 225. Skončenie PP po 52 týždňoch PN... aký výkaz do SP ?
 226. vyplatna páska - sviatky
 227. pokuta za neskore prihlasenie zamestnanca do soc.poistovne
 228. pn v ochrannej dobe
 229. PP na dobu určitú, PN a nástup na MD
 230. Zamestnanie na TPP, čerpanie rodičovskej dovolenky a skrátený úväzok u iného zamest.
 231. Akú zmluvu??
 232. Vdovský dôchodok
 233. Pracovná cesta v rámci jednej spoločnosti
 234. Firma s 1 zamestnankynou na rodicovskej dovolenke - ako podat mesacny prehlad?
 235. Málotriedka
 236. Má zamestnávateľ povinnosť oznámiť daňovému úradu zmenu priezviska zamestnanca?
 237. nárok na daňový bonus
 238. Je podpísaný výplatný lístok potvrdením o vyplatení mzdy
 239. Platenie odvodov pri 2 pracach
 240. Odmena býv.zamestnancovi teraz poistenému v zahraničí.
 241. Reťazový pôrod, návrat na MD zo zamestnania, výška materského/rodičovského príspevku.
 242. Odvody z odmien
 243. nevyčerpaná dovolenka a MD
 244. súbeh odstupného a výpovednej doby v štátnej službe
 245. Môže sa policajt účastniť protestov ?
 246. dohoda o pracovnej činnosti a materská dovolenka
 247. Výpočet materskej
 248. príjem na materskej dovolenke 2013
 249. samoživiteľka
 250. Výmera dovolenky pri skrátenom úväzku