PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odvody konatela - 1/4 uvazok
 2. Vyplata mzdy do pokladne
 3. nárok na dôchodok - chýbajúce zápočtové listy.
 4. prdlženie platenia nemocenského z dôvodu neotehotnenia
 5. odvody do zdravotnej poisťovni z vyplateného zisku za rok 2001
 6. Starobný dôchodca, zamestnanie, exekúcie
 7. Študent-dohoda o pracovnej činnosti
 8. elektronické výplatné pásky a ich prevzatie
 9. dávky v nezamestnanosti
 10. predaj bytu a odvody do zdravotnej poistovne
 11. PN zápočtový list
 12. Výpočet nároku na dovolenku...
 13. 3/4 uvazok versus TPP
 14. trvanie pracovného pomeru po skončení zmluvy na dobu určitú
 15. Služobné auto vs. súkromné jazdy
 16. pracovná cesta zamestnanca
 17. Práca študenta VŠ študujúceho v zahraničí ČR na DoBPŠ
 18. Práca popri zamestnaní - účtovanie zo str. zam-ľa
 19. Zle odvedené poistné do SP nasledná oprava
 20. súbeh PP a predčasného dôchodku
 21. výpočet pracovnej cesty v zahraničí
 22. Tehotná a zamestnanie na TPP? - aké odvody?
 23. Pracovný pomer na dobu určitú
 24. Kontroly registračných listov socálnou poisťovňou NEPREHLIADNITE !
 25. Nahrada mzdy za dovolenku po MD a RD (vypoved)
 26. Nahrada mzdy za dovolenku po MD a RD (vypoved)
 27. štátny zamestnanec a mandátna zmluva
 28. dĺžka poistenia v nezamestnanosti
 29. Domácka práca
 30. Predvolanie ako svedok
 31. Výplata odmien.
 32. Zmenila sa definícia nezaopatreného dieťaťa?
 33. Úrad práce, výživné
 34. Vypoved zo zamestnania, narok na podporu v nezamestnanosti
 35. Potrebujem dohodára do zahraničia
 36. Nový prac. pomer počas rod. dovolenky u druhého nového zamestnávateľa
 37. výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu §63 ods. 1 písm. b)
 38. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre zamestanca, ktorý je na PN
 39. tak načo je minimalna mzda ak neplati?
 40. Vrátený príspevok z DDS-3. pilier
 41. Skončenie pracovného pomeru podľa ZP §68 ods.1 pís. b)
 42. zivnostnicka na rizikovom tehotenstve
 43. Vypocet dovolenky - RD, 1/2 PP, plny PP, MD
 44. Vojaci a nezamestnanecke
 45. Zákon o zdravotnom poistení - nedoplatky vzniknuté z dôvodu novelizácie zákona
 46. Ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy
 47. Ako pokračovať s DNP?
 48. zrážky zo mzdy
 49. Vyplatenie odmeny pracovníkovi
 50. Daňový bonus
 51. mzda pri dvojsmenne prevádzke
 52. Dôchodca a zdravotná poisťovňa
 53. Ako vyuzit konciace DNP co najlepsie?
 54. dobrovolné nemocenské a nanovo prihlasenie
 55. poberanie materskej z rakúska pri zamestnaní jedného z manželov
 56. čerpanie dovolenky počas výletu zamestnancov
 57. Prepočet dovolenky...
 58. Odvody do Socialnej poistovne zo živnosti popri zamestnaní
 59. dohoda o vykonaní práce a NúP
 60. ako vypocitam DVZ z platu?
 61. koniec RD a výpoveď
 62. Umelecká činnosť znamená nutne vytvorenie DIČ???
 63. Prerušenie PN a začatie PN využitím platby DNP
 64. Semináre s Jozefom Mihálom k novému Zákonníku práce
 65. Prezentácia spoločnosti na ÚPSVaR
 66. prehľad vymeriavacich základov
 67. Funkčný plat začinajúceho pedag. zamestnanca
 68. Práca podľa autorského zákona popri zamestnaní - odvody a paušálne výdavky
 69. Ukončenie PP vo vypovednej dobe
 70. stará verzus nová FI
 71. Ukoncenie RD aj PP
 72. nárok na daňový bonus
 73. dohoda o vykonani prace
 74. Fond pracovnej doby
 75. skončenie VŠ a úrad práce
 76. Chyba v zaučtovaní - odvody
 77. 75% pracovný úväzok a prekážky v práci
 78. Nevyčerpaná dovolenka
 79. Dohodár dôchodca - ukoncenie dohody z disciplinarnych dovodov
 80. Potvrdenie o návšteve školy
 81. 8 hod. odstávka vody a nutnosť ísť do práce
 82. Nárok na materskú dovolenku po rodičovskej dovolenke
 83. Nepravidelný pracovný čas
 84. Soc.poisťovňa - hon na oneskorených platičov poistného?
 85. Odmena za funkciu riaditeľa
 86. Vymeriavaci zaklad vyssi ako strop? Vykaz nedoplatkov VSZP
 87. prac zmluva na dobu určitú
 88. PN-ka na 1 resp. 2 dni
 89. Prestavky v praci
 90. Priznanie starobného dôchodku
 91. Vplyv zmeny trvalého pobytu dieťaťa na prídavky poprípade daňový bonus
 92. práca po pri materkej 2012 ?
 93. Dobrovolne nemocenske poistenie studentky na MD znovu tehotna
 94. Predčasný starobný dôchodok a práca na dohodu/TPP
 95. Invalid a výpoveď
 96. študentské dohody a odvody, bonusy pre rodičov...
 97. Odvody allianz + trvale zamestnanie
 98. dokedy doručiť priepustku
 99. Mame narok na matersku a s coho sa bude vypočitávať?
 100. doplatok na invalidné
 101. Zamestnanci školy- odmeňovanie
 102. výpoveď a následne nová pracovná zmluva
 103. Ročné zúčtovanie ZZ - zamestnanec
 104. Dohoda
 105. stravovanie vo vlastnej reštaurácii
 106. dovolenka
 107. starobný dôchodok
 108. Výpočet zostatku dovolenky po nástupe do TPP po MD.
 109. Vstupna lekarska prehliadka a § 72 ZP
 110. Výpoveď zamestnancovi pre zrušenie miesta
 111. Potvrdenie o návšteve školy
 112. sprostredkovanie služby
 113. RZZP - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a nevyplatená mzda
 114. Vyplatna paska (problem)
 115. max. vyska podpory v nezamestnanosti a vypoved zo strany zamestnanca
 116. PNN
 117. Pozývame na seminár KASKÁDY (november 2012)
 118. neodhlásený dohodár na sociálnej poisťovni
 119. práca vo sviatok v nepretžitej prevádzke
 120. študent a dohody
 121. DoPC a mzdove podmienky
 122. ukoncenie PP a nasledna PN
 123. reťazový pôrod, DNP a trvajúci PP
 124. príplatok za prácu v sťažených podmienkach - MRP
 125. cestovanie za prácou
 126. Home office vo firme, ako ho zaviesť vo firme
 127. Nedoplatok na zdravotnom poistení
 128. odvody z dividend
 129. Vypis z registra trestov - moze ho zamestnavatel pytat?
 130. študent a nezdaniteľná čiastka na dohodu
 131. stravné lístky poskytované spätne
 132. výpočet základnej mesačnej mzdy
 133. Neospravedlnená absencia v práci
 134. Hroziaca vypoveď od zamestnávateľa poukončený MD?.....ake práva ma zamestnanec ?
 135. Komu odovdzat PN - ku ?
 136. Ako je to s preplacanim vystrojnych bodov u vojakov?
 137. Odvody pre študentov VŠ od 1.1.2013
 138. Výsluhový príspevok vojakov počas PN, nezamestnanecké
 139. Nárok na príspevok v nezamestnanosti
 140. dohoda o výkone práce pre šoféra
 141. Vyhlásenie k dani z príjmov pre zamestnanca z ČR pracujúceho na SR
 142. Hlásenie zmien ZP
 143. Môžem byť zodpovednou osobou ? (dohľad nad ochranou osobných údajov)
 144. dočasná služobná zmluva
 145. Postup policie pri legitimacii
 146. zmena smennosti
 147. odvody studenta nestudenta
 148. Máme nárok na materskú ?
 149. Subeh dvoch zamestani, kde v jednom cerpam rodicovsky prispevok
 150. DNP a čerpanie PN, OČR
 151. dávka v nezamestnanosti
 152. RZZP za 2011 - zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov (aké odvody, daň z príjmu)
 153. Subeh dvoch zamestani, kde v jednom cerpam matersku dovolenku
 154. znizenie platu v tehotenstve
 155. externý študent VŠ - evidencia u zdravotnej poisťovne a práca na dohodu
 156. nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej dovolenke
 157. Garant vo firme so zdravotníckymi potrebami
 158. Je nutná nová zmluva pri prechode pod nového zamestnávateľa?
 159. uoknčenie vyplacania daňového bonusu
 160. Polovičný úväzok
 161. pocet dni dovolenky pocas materskej dovolenky
 162. Zmena vysokej školy - nesledujem štandard. dĺžku štúdia_daňový bonus
 163. Prečerpaná dovolenka
 164. Potvrdenie o návšteve školy
 165. Zaradenie do PT v MŠ.
 166. materská vs rodičovská?
 167. pracovny pomer na kratsi pracovny cas u dvoch zamestnavateloch
 168. stravné od 1.9.2012
 169. RZZP - ako sa človek dostane k preplatku?
 170. Vypoved v case RD a odstupne
 171. Mám nárok na materskú dovolenku?
 172. Výnimka z podmienok v kolektívnej zmluve
 173. Podpora v nezamestnanosti
 174. potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa
 175. Odstupné,koniec RD
 176. celé zle - príkazná zmluva dôchodcu
 177. Okamžité skončenie PP
 178. Dohodár a PN
 179. Prerušenie štúdia a tehotenstvo
 180. Dobrý deň, chcem Vás požiadať o nasledovné:
 181. Odvody zamestnávateľa a práca na dohodu počas materskej
 182. Vyplatenie odmeny zamestnancovi, ktorý už v spoločnosti nepracuje
 183. Nastup na MD neskor
 184. Oprava mesačného prehľadu
 185. tlačivo pre 2 pilier -výstup
 186. Praca nadcas ktora presiaha do statneho sviatku
 187. Koniec MD
 188. Dohoda o brigádnickej práci študenta.
 189. starobný dôchodok
 190. dovolenka
 191. vypoved po neplatenom volne, odstupne a vypovedna lehota
 192. dochodca a zamestnanie
 193. výpočet dôchodku
 194. Odvody na dohodu a poistenie v EU
 195. Kontrola cesťáka
 196. Pracovna zmluva
 197. Opätovná materská-mám nárok
 198. cestovne nahrady v cudzej mene
 199. sviatok v deň kedy nepracuje zamestnanec
 200. Vyúčtovanie náhrad
 201. zastupovanie na MD a súčastne pracovný pomer na dobu určitú
 202. Zamestnanie rodinneho prislusnika
 203. Rodičovská dovolenka+polomŕtva firma+výpoveď
 204. Výpočet odchodného a odstupného
 205. Mesačný VZ ak by pracovala....
 206. Odvody pri odstupnom.
 207. Zamestanec-skončenie pn a uznanie invalidity 70%
 208. pocita sa mesacna odmena do priemerov
 209. SURNE - SZCO - odhlasenie z platenia odvodov
 210. Mám nárok?
 211. odvody do socialnej poistovne po ukonceni zivnosti
 212. Stravné od 20.8.2012
 213. Moze ma zamestnavatel nutit dodrzat vypovednu lehotu?
 214. Z plného úväzku na polovičný.
 215. Neplatene volno - akoby som zacinala v praci odznova?
 216. Narok na dovolenku po MD a skrateny uvazok
 217. Cestovné náhrady štatutárneho orgánu
 218. Vypoved zo strany zamestnanca.
 219. Krátenie dovolenky pri skončení PP.
 220. Aku mat strednu školu
 221. Exekucia a Navratka dane
 222. Krátenie dovolenky počas RD
 223. Stupeň náročnosti práce a výplatná páska
 224. predlzena rodicovska + zivnost ..zdravotne poistenie
 225. RZZP dôchodca
 226. ZAHRANIČNÝ ZAMESTNANEC - ODVODY
 227. Výsledok RZ ZP 2011.
 228. Ak z - nec nechce predĺžiť dobu určitú .......
 229. Sumy stravneho od 1.9.2012
 230. Ako vyplácať honoráre novinárom
 231. MD , výpoveď a podpora v nezamestanosti
 232. Nedoplatok RZZP za rok 2011 a MRP
 233. RZZP a prijem z predaja bytu
 234. Predvolanie na súd_prac.voľno s náhradou mzdy
 235. Vypoved po ukonceni prace neschopnosti
 236. úmrtie pracovníka v zahraničí
 237. Zrušené rozhodnutie SP a odchodné
 238. Polovičný pracovný pomer
 239. Práca nadčas a čerpanie náhradného voľna v inom mesiaci
 240. konatel firmy a odvody
 241. materska dovolenka
 242. ukončenie PN
 243. Vznik nároku na daňový bonus
 244. Potvrdenie že nič nedlhujem poistovniam a daňovákom.
 245. ODSTUPNE a výpočet odvodov
 246. zmena výplatného termínu
 247. Okamžité ukončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy.
 248. Zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka
 249. odvody do ZP z príjmu z predaja domu
 250. Ako je to s jednorázovou príkaznou zmluvou a odvodmi do SP??