PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. konatel firmy a odvody
 2. materska dovolenka
 3. ukončenie PN
 4. Vznik nároku na daňový bonus
 5. Potvrdenie že nič nedlhujem poistovniam a daňovákom.
 6. ODSTUPNE a výpočet odvodov
 7. zmena výplatného termínu
 8. Okamžité ukončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia mzdy.
 9. Zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka
 10. odvody do ZP z príjmu z predaja domu
 11. Ako je to s jednorázovou príkaznou zmluvou a odvodmi do SP??
 12. praca na dohodu a evidovanie na up.
 13. Náhrada za ušlý zisk pri ukončení TPP
 14. moze zamestnavatel manipulovat s vyskou nahrady mzdy za dovolenku?
 15. vypocet PN v Pohode
 16. pozastavenie živnosti a odvod do poisťovní
 17. Nástup do práce počas rodičovskej dovolenky a následné ukončenie prac.pomeru
 18. ako zamestnať nového učiteľa na úväzok budúceho riaditeľa
 19. krátenie dovolenky
 20. Pracujúci dôchodca
 21. Zamestnanie neplnoletej osoby na krúžkovú činnosť na ZŠ
 22. praca na dohodu-budem si platit odvody sama?ake mozem ocakavat ohodnotenie-mzdu?
 23. Výpoveď pre nadbytočnosť, dlhodobá PN a odstupné
 24. Preplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 25. Nárok na materské v ochrannej lehote
 26. Prepočet cestovných náhrad
 27. Dlhodobá PN a skončenie PP a preplatenie dovolenky
 28. neospravedlnena absencia v zapoctovom liste
 29. Súhlas o poukazovaní mzdy na osobný účet zamestnanca
 30. zamestnanec z SR - pobyt v nemocnici zahraničí
 31. Ako co najjednoduchsie jednorazovo vyplatit cloveka?
 32. Brigáda študenta nečakane neštudent
 33. Semináre s Jozefom Mihálom k novelám zákonov (odvody, daň z príjmov, Zákonník)
 34. osobne udaje -životopis
 35. Výpoveď § 63 odst. 1 písm.b
 36. zdravotné poistenie
 37. stravné lístky
 38. Skončenie PP v skúsšobnej dobe a PN
 39. Zamestnávatel S.R.O. v konkurze
 40. Návrat z RD a zložky mzdy
 41. Študent - daňový bonus, prídavky
 42. Po skončení školy evidovaná ako nezamestnaná na ÚP, presiahla 139,90 eur
 43. zrušenie pracovného miesta
 44. Odvody pre dohodarov
 45. Poskytnutie stravy
 46. nárok na odstupné
 47. Zdravotné poistenie študent
 48. Náhrada za školenie
 49. pracovná náplň
 50. Zastupovanie a odmena
 51. licitátor a prac pomer
 52. odvody pre dohodárov od 01.01.2013
 53. Môžu dohodárovi odčítať obedovú prestávku?
 54. vypocet materskej - prosim o kontrolu
 55. Zanechanie štúdia, práca, úrady, poisťovne
 56. Autorska zmluva
 57. Potvrdenie o zamestnani
 58. Zamlčanie poberania dôchodku zamestnávateľovi
 59. dovolenka
 60. prestriedanie na rodicovskej dovolenke
 61. Odvody do sociálnej poisťovne - študent
 62. Má zamestnávateľ právo organizovať školenie v piatok a sobotu?
 63. Porušenie pracovnej disciplíny
 64. zivnostnik zamestnavajuci dohodara
 65. Nastup na MD a nasledne ukoncenie PP na dobu urcitu - treba ist na UP?
 66. Pracovala som v BAZ-ke, ktorá už neexistuje, kde si mám vyhľadať odpracované roky?
 67. Nástup do práce počas rodičovskej dovolenky
 68. členovia združenia
 69. nárok na daňový bonus za 2 deti
 70. Poskytnutie informácie
 71. pracovná zmluva a minimálna mzda
 72. smernice
 73. Koniec predlzenej RD
 74. Daňové priznanie - A - Anglicko
 75. Degradovanie zamestnanca
 76. Kedy zamestnanať zahraničného zamestnanca
 77. Absencia
 78. práca nadčas a fond pracovného času
 79. jednodnove neplatene volno - dlhujem ako zamestnanec nikomu nieco?
 80. Zvýšenie pedagogickému zamestnancovi
 81. Likvidacia firmy a odstupne
 82. Právo vidieť svoju dochádzku?
 83. Dovolenka - krátenie dovolenky
 84. Daňový bonus a zverené dieťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti
 85. Pracovná zmluva
 86. priznanie kreditov pre dohodára
 87. cestovné náhrady do výšky cestovného lístka
 88. Dovolenkový priemer
 89. Motorové vozidlo na pracovné účely - povinnosti zamestnanca
 90. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 91. Vypocet dovolenky pri PN - neviem si rady :(
 92. nepravoplatne skoncenie pracovneho pomeru
 93. Finančný príspevok z úradu práce podľa § 50a zákona č. 5/2004
 94. Výpočet odchodného pre učiteľa
 95. Koniec a začiatok pracovného pomeru
 96. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou/ dohodou podľa §63 ods. 1
 97. Po RD dobrovolne poistena a nasledne nezamestnana
 98. Odvody zo sociálneho fondu
 99. uplatnená strata a odvody do sociálnej
 100. daňový bonus
 101. Príplatky za nadčas a prácu v sobotu a nedeľu
 102. Doba archivácie dohôd o vykonaní práce
 103. dohoda o pracovnej činnosti
 104. szčo - práca na dohodu - odvody
 105. Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
 106. Neplatné skončenie pracovného pomeru
 107. Evidencia na úrade práce-návrat za zahraničia
 108. Dá sa opäť dohodnúť PP na dobu určitú?
 109. Odvody do SP ako SZČO a práca dohodu
 110. Je materská rozhodujúcim príjmom?
 111. Ako je s prácou na dohodu ak som vedený na UP ?
 112. povinnosti zamestnávateľa a práca na dohodu
 113. Rozviazanie PP a PN
 114. Pracovný úraz a odstupné
 115. Nedodžanie dvojmesačnej lehoty od poslednej výpovede danej z nadbytočnosti
 116. služobná cesta
 117. Dovolenka pedagogických zamestnancov
 118. Skúšobná doba - dodatok
 119. Dohodar z uracu prace
 120. Pracovný úraz - náklady na cestu domov poškodenej zamestnankyne
 121. nepravidelný príjem
 122. vratenie odvodov
 123. prehľad o príjmoch zo zavislej činnosti rok 2012
 124. priznanie starobného dôchodku pre výplatu odchodného
 125. Skončenie PP - v skúšobnej dobe
 126. dovolenka a PN
 127. odvody do socialky - slobodne povolanie (umelec) po 1.7.2012
 128. Pokračovanie v zamestnaní po skončení platnosti zmluvy na dobu určitú
 129. Ako prihlásiť nové FI do Sociálnej poisťovni?
 130. szčo a zamestnanci a odvody v ČR
 131. Da sa prejst z prispevku na starostlivost o dieta spat na rodicovsky prispevok?
 132. Voľno bez náhrady mzdy a odvody
 133. starobný dôchodca a práca na dohodu
 134. zodpovednosť za zverené prostriedky
 135. odvody SZCO od 1.7.2012
 136. Civilná ochrana
 137. Materska z PN vs.z UPSVR ?
 138. Je potrebné vyhotoviť dodatok pri zmene napr. bydliska?
 139. rodičovský príspevok
 140. Prekážky na strane zamestnávateľa počas výpovednej doby
 141. Narok na dovolenku cez pracovnu agenturu
 142. evidencia dochádzky
 143. Kolko dní pred nástupom na materskú dovolenku musím byť zamestnaná?
 144. Vypoved §72 ZP
 145. pracovny uraz lehota na zaslanie kopie zapisnice
 146. vyslanie dohodára do zahraničia
 147. Kam zaradiť zamestnanca.
 148. dovolenka medzi RD a druhou MD
 149. materska po skonceni PP
 150. Poplatok za prebiehajúce štúdium - ako zaúčtovať?
 151. Čerpanie sociálneho fondu
 152. Koľko exekúcii môžem zamestnancovi max. zrážať?
 153. Kolko dní pred nástupom na materskú musím byť zamestnaná?
 154. Nárok na materskú - súrne
 155. celozávodná dovolenka pri novoprijatom zamestnancovi
 156. 2 trvale pracovne pomery sucasne : 1 na SVK, druhy v zahranici.. je to mozne?
 157. Práca na dohodu.
 158. Čiastočný úväzok v štátnej správe - v súdnictve
 159. mám narok na odstupne? ak podám výpoveď ja- dohodou ?
 160. Platba zdravotneho poistenia na SK pri praci v CR
 161. zrušenie štátnozamestaneckého miesta
 162. Zápočet praxe u pedagogického zamestnanca
 163. Pozastavený predčasný dôchodok a nezdaniteľná časť od 1.1.2012
 164. Kedy ukoncit PN-ku???
 165. brigadnicka praca
 166. Spôsobilá na výkon práce iba za dodržania podmienky - práca v sede
 167. na kolko dni dovolenky mam narok po nastupe z RD?
 168. Pracovná cesta a posudzovanie práce nadčas u zamestnanca s pružným pr.časom
 169. Nárok na nezamestnanecké po prerušení predlženej platenej dovolenky zo zdr.dovodov
 170. Dohoda pre starobného dôchodcu
 171. Strata prístroja
 172. Vzdelanie učiteľky materskej školy
 173. tlacivo potvrdenie na davku v nezamestnanosti
 174. Nepriznali mi PN
 175. mám nárok na podporu v nezamestnanosti po RD?
 176. Platenie za záväzok
 177. Premlcanie prava Soc. poist. predpisat penale pre neskorozaplatene poistne.
 178. Výpoved´ chcem dosiahnuť s absenciou
 179. Prepočet dovolenky - zmena úväzku z 11,25 na 7,5 hod
 180. Mínusová výplata,absencia a odvody.
 181. PN počas rodičovskej dovolenky
 182. neplatená PN po 52.týždňoch a skončenie PP
 183. Práca na pr.zmluvu/skrátený čas/ + dohoda
 184. dobrovolne nemocenské poistenie počas prac.pomeru
 185. dohoda o pracovnej cinnosti
 186. Presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia - naďalej uplatňovaný DB - riešenie?
 187. Preplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru a jej krátenie z dôvodu PN?
 188. Peňažný príjem zamestnanca - stravné
 189. Študent na polovičny pracovny uväzok
 190. Nástup po rodičovskom do práce alebo na UP
 191. Zmluva na dobu určitú a nárok na dovolenku.
 192. Zajtra mi končí materská- firma je zrušená čo teraz??JE TO KOMPLIKOVANé
 193. Pracovný úraz-služobný zákrok
 194. Dovolenka po rodičovslej dovolenke
 195. Datum vyplaty a tlacivo na socialnu poistovnu
 196. Okamžité skončenie PP
 197. vymeriavací základ pre odvod do sociálnej poisťovne
 198. Ústne potvrdenie dovolenky
 199. priestupok proti majetku je problem ku prijatiu do pz ?
 200. Lekárka ide do dôchodku - sestrička ostáva v ambulancii u novej doktorky.
 201. Kto robí v Olympe mzdy a má príspevok z ˇUP - refundácia §50a?
 202. Skúšobná doba
 203. diety za sluzobnu cestu do zahranicia 3 az 4 mes. v kuse
 204. Cestovné náhrady
 205. Vyplatenie odstupného
 206. Vyhlásenie na zdanenie príjmov - časť IV a V
 207. Invalidný dôchodca
 208. Preberanie mzdy a s tým súvisiace veci
 209. Neskoro predložený paragraf od lekára
 210. Zamestnanec neevidovaný v zdravotnej poisťovni
 211. dovolenka
 212. Podpísanie zmluvy počas PN-ky
 213. nárok na stravné
 214. Príspevok na podnikanie verzus práca na trvalý pracovný pomer v zahraničí
 215. ako sa vypočíta preplácanie práce vo sviatok?
 216. minimálna mzda a kratší pracovný pomer
 217. Daňový bonus - vydatá dcéra
 218. SZČO - otázka ohľadom odvodov do sociálnej poisťovne
 219. Odvody - Sociálna poisťoňa
 220. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ – nový návrh od 1.11.2012
 221. Výpoveď daná z-covi so zdrav.postihnutím
 222. zivnostnik a očr
 223. Oznámenie o návrate do zamestnania po predlženej rodičovskej dovolenke
 224. Konateľ (spoločník) v predajni za pultom??
 225. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 226. skrátený pracovný pomer a dovolenka
 227. výpoved dohodou a PN
 228. SZČO a dochôdca
 229. II. pilier a povinnost zaměstnavatele
 230. SZČO zamestnáva
 231. PREDLZENY RODICOVSKY PRISPEVOK
 232. Dotaz na kvalifikačné predpoklady a potvrdenie správnosti platovej triedy.
 233. Sociálny fond a jeho čerpanie v prípade ukončenia s.r.o.
 234. výpočet materskej
 235. nárok na stravný lístok
 236. predlženie PP na dobu určitú
 237. Pracovná zmluva na dobu určitú
 238. Garančné poistenie
 239. zaniknuté DNPO a materské
 240. Narok na dovolenku pocas MD a RD
 241. Dohoda o zrážkach zo mzdy za obedy
 242. Zodpovedný zástupca a mandátna zmluva
 243. Zamestnankyňa po 3 rokoch (...!) oznámila mzdárke, že má preukaz ZŤP
 244. ísť na úrad alebo sa zamestnať
 245. Starobný dochodca ako zamestnanec / konateľ v s.r.o.
 246. Pokracovanie v rodicovskej dovolenke a povinnosti zamestnavatela
 247. výpoveď dohodou.
 248. Stravné pre dohodárov
 249. Odchodne a odstupne
 250. Mínusová výplata