PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. služobná cesta
 2. Dovolenka pedagogických zamestnancov
 3. Skúšobná doba - dodatok
 4. Dohodar z uracu prace
 5. Pracovný úraz - náklady na cestu domov poškodenej zamestnankyne
 6. nepravidelný príjem
 7. vratenie odvodov
 8. prehľad o príjmoch zo zavislej činnosti rok 2012
 9. priznanie starobného dôchodku pre výplatu odchodného
 10. Skončenie PP - v skúšobnej dobe
 11. dovolenka a PN
 12. odvody do socialky - slobodne povolanie (umelec) po 1.7.2012
 13. Pokračovanie v zamestnaní po skončení platnosti zmluvy na dobu určitú
 14. Ako prihlásiť nové FI do Sociálnej poisťovni?
 15. szčo a zamestnanci a odvody v ČR
 16. Da sa prejst z prispevku na starostlivost o dieta spat na rodicovsky prispevok?
 17. Voľno bez náhrady mzdy a odvody
 18. starobný dôchodca a práca na dohodu
 19. zodpovednosť za zverené prostriedky
 20. odvody SZCO od 1.7.2012
 21. Civilná ochrana
 22. Materska z PN vs.z UPSVR ?
 23. Je potrebné vyhotoviť dodatok pri zmene napr. bydliska?
 24. rodičovský príspevok
 25. Prekážky na strane zamestnávateľa počas výpovednej doby
 26. Narok na dovolenku cez pracovnu agenturu
 27. evidencia dochádzky
 28. Kolko dní pred nástupom na materskú dovolenku musím byť zamestnaná?
 29. Vypoved §72 ZP
 30. pracovny uraz lehota na zaslanie kopie zapisnice
 31. vyslanie dohodára do zahraničia
 32. Kam zaradiť zamestnanca.
 33. dovolenka medzi RD a druhou MD
 34. materska po skonceni PP
 35. Poplatok za prebiehajúce štúdium - ako zaúčtovať?
 36. Čerpanie sociálneho fondu
 37. Koľko exekúcii môžem zamestnancovi max. zrážať?
 38. Kolko dní pred nástupom na materskú musím byť zamestnaná?
 39. Nárok na materskú - súrne
 40. celozávodná dovolenka pri novoprijatom zamestnancovi
 41. 2 trvale pracovne pomery sucasne : 1 na SVK, druhy v zahranici.. je to mozne?
 42. Práca na dohodu.
 43. Čiastočný úväzok v štátnej správe - v súdnictve
 44. mám narok na odstupne? ak podám výpoveď ja- dohodou ?
 45. Platba zdravotneho poistenia na SK pri praci v CR
 46. zrušenie štátnozamestaneckého miesta
 47. Zápočet praxe u pedagogického zamestnanca
 48. Pozastavený predčasný dôchodok a nezdaniteľná časť od 1.1.2012
 49. Kedy ukoncit PN-ku???
 50. brigadnicka praca
 51. Spôsobilá na výkon práce iba za dodržania podmienky - práca v sede
 52. na kolko dni dovolenky mam narok po nastupe z RD?
 53. Pracovná cesta a posudzovanie práce nadčas u zamestnanca s pružným pr.časom
 54. Nárok na nezamestnanecké po prerušení predlženej platenej dovolenky zo zdr.dovodov
 55. Dohoda pre starobného dôchodcu
 56. Strata prístroja
 57. Vzdelanie učiteľky materskej školy
 58. tlacivo potvrdenie na davku v nezamestnanosti
 59. Nepriznali mi PN
 60. mám nárok na podporu v nezamestnanosti po RD?
 61. Platenie za záväzok
 62. Premlcanie prava Soc. poist. predpisat penale pre neskorozaplatene poistne.
 63. Výpoved´ chcem dosiahnuť s absenciou
 64. Prepočet dovolenky - zmena úväzku z 11,25 na 7,5 hod
 65. Mínusová výplata,absencia a odvody.
 66. PN počas rodičovskej dovolenky
 67. neplatená PN po 52.týždňoch a skončenie PP
 68. Práca na pr.zmluvu/skrátený čas/ + dohoda
 69. dobrovolne nemocenské poistenie počas prac.pomeru
 70. dohoda o pracovnej cinnosti
 71. Presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia - naďalej uplatňovaný DB - riešenie?
 72. Preplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru a jej krátenie z dôvodu PN?
 73. Peňažný príjem zamestnanca - stravné
 74. Študent na polovičny pracovny uväzok
 75. Nástup po rodičovskom do práce alebo na UP
 76. Zmluva na dobu určitú a nárok na dovolenku.
 77. Zajtra mi končí materská- firma je zrušená čo teraz??JE TO KOMPLIKOVANé
 78. Pracovný úraz-služobný zákrok
 79. Dovolenka po rodičovslej dovolenke
 80. Datum vyplaty a tlacivo na socialnu poistovnu
 81. Okamžité skončenie PP
 82. vymeriavací základ pre odvod do sociálnej poisťovne
 83. Ústne potvrdenie dovolenky
 84. priestupok proti majetku je problem ku prijatiu do pz ?
 85. Lekárka ide do dôchodku - sestrička ostáva v ambulancii u novej doktorky.
 86. Kto robí v Olympe mzdy a má príspevok z ˇUP - refundácia §50a?
 87. Skúšobná doba
 88. diety za sluzobnu cestu do zahranicia 3 az 4 mes. v kuse
 89. Cestovné náhrady
 90. Vyplatenie odstupného
 91. Vyhlásenie na zdanenie príjmov - časť IV a V
 92. Invalidný dôchodca
 93. Preberanie mzdy a s tým súvisiace veci
 94. Neskoro predložený paragraf od lekára
 95. Zamestnanec neevidovaný v zdravotnej poisťovni
 96. dovolenka
 97. Podpísanie zmluvy počas PN-ky
 98. nárok na stravné
 99. Príspevok na podnikanie verzus práca na trvalý pracovný pomer v zahraničí
 100. ako sa vypočíta preplácanie práce vo sviatok?
 101. minimálna mzda a kratší pracovný pomer
 102. Daňový bonus - vydatá dcéra
 103. SZČO - otázka ohľadom odvodov do sociálnej poisťovne
 104. Odvody - Sociálna poisťoňa
 105. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ – nový návrh od 1.11.2012
 106. Výpoveď daná z-covi so zdrav.postihnutím
 107. zivnostnik a očr
 108. Oznámenie o návrate do zamestnania po predlženej rodičovskej dovolenke
 109. Konateľ (spoločník) v predajni za pultom??
 110. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 111. skrátený pracovný pomer a dovolenka
 112. výpoved dohodou a PN
 113. SZČO a dochôdca
 114. II. pilier a povinnost zaměstnavatele
 115. SZČO zamestnáva
 116. PREDLZENY RODICOVSKY PRISPEVOK
 117. Dotaz na kvalifikačné predpoklady a potvrdenie správnosti platovej triedy.
 118. Sociálny fond a jeho čerpanie v prípade ukončenia s.r.o.
 119. výpočet materskej
 120. nárok na stravný lístok
 121. predlženie PP na dobu určitú
 122. Pracovná zmluva na dobu určitú
 123. Garančné poistenie
 124. zaniknuté DNPO a materské
 125. Narok na dovolenku pocas MD a RD
 126. Dohoda o zrážkach zo mzdy za obedy
 127. Zodpovedný zástupca a mandátna zmluva
 128. Zamestnankyňa po 3 rokoch (...!) oznámila mzdárke, že má preukaz ZŤP
 129. ísť na úrad alebo sa zamestnať
 130. Starobný dochodca ako zamestnanec / konateľ v s.r.o.
 131. Pokracovanie v rodicovskej dovolenke a povinnosti zamestnavatela
 132. výpoveď dohodou.
 133. Stravné pre dohodárov
 134. Odchodne a odstupne
 135. Mínusová výplata
 136. Počet "potvrdení" od lekára - v tehotenstve
 137. môže pracovník na ÚPSVaR mať na sebe s.r.o.
 138. Daňový bonus - nárok na vyplatnie
 139. práca v ČR
 140. finančná pokuta
 141. Vypoved pri bankrote a vyplatenie odstupneho
 142. minimalizovanie odvodov spoločníka s.r.o.
 143. Preplatenie dovolenky pri výpovedi
 144. Hmotná zodpovednosť zamestnanca pri dohode.
 145. ZTP
 146. Odvody do Socialnej poistovne pre ZŤP
 147. Chýbajúci podpis z-ca na výpovedi... podpis iba na dohode
 148. Dohoda o vykonaní práce - narok na PN a odvody?
 149. Úrad práce a brigáda v ČR
 150. Je možné si svojvoľne posunúť nástup na materskú?
 151. Dohoda o vykonaní práce a exekúcia
 152. Vyplatenie konkurenčnej doložky
 153. vyp. lehota
 154. Nárok na stravný lístok počas školenia
 155. Rodičovská dovolenka a brigáda! Treba nahlásiť na nejaký úrad nástup na brigádu? Ďaku
 156. Jednorazova odmena
 157. Daňový bonus
 158. Dohoda - konto pracovného času
 159. Zamestnanecký dôverník - vzor
 160. Zrušené pracovné miesto a návrat z MD
 161. Narok na podporu po ukonceni rodicovskej dovolenky
 162. Dohoda so zamestnávateľom na skončení PP.
 163. dovolenka a znížený úväzok
 164. dovolenka počas materskej
 165. Ukončenie PP
 166. Predvolanie ako svedok
 167. výpoved v skusobnej dobe
 168. PN, doba určitá a materská dovolenka
 169. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (kat. 3 a 4)
 170. Práca popri rodičovskej dovolenke
 171. Ukoncenie pracovneho pomeru na dobu urcitu v 14tt, bude narok na materske?
 172. Výpoveď daná zamestnávateľom
 173. Ošatné pre matrikárky
 174. Hromadné prepúšťanie
 175. Nova praca a dovolenka
 176. PP na dobu urcitu
 177. Ukončenie PP po RD
 178. Platenie socialky po prijati prispevku na podnikanie
 179. DP za rok 2007 - príjem zo zahraničia
 180. VZ pre dochodkové poistenie
 181. zabudnutá registrácia na DU
 182. Zníženie platu
 183. Sociálna poisťovňa od 1.7.2012
 184. Darčekové poukážky
 185. Príkazná zmluva na vypracovanie DP
 186. Dohoda i - ako napisat odmenu?
 187. Zmena trvalého p.p. na dohodu
 188. výpočet pn-ky
 189. Výpoveď z nadbytočnosti - znovu obsadenie pozície
 190. Má nezamestnaný nárok na nejaké dávky ak poberal dávku v nezamestnanosti 6 mesiacov?
 191. Výpoveď daná k 1. 1. 2013
 192. nárok na dovolenku a pn
 193. DF od riaditeľa za vedenie podniku
 194. Evidencia pracovneho casu vodica - ako evidovat a pocitat mzdu?
 195. mzda za prácu vo sviatok
 196. Pracovný pomer
 197. Odvody do ZP - szčo poberateľ starobného dôchodku
 198. Vyberove konanie na statneho zamestnanca a vypis z registra trestov
 199. Pracovný úraz-Dohoda o vykonaní práce
 200. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 201. nečinnosť štatnej polície
 202. denný študent + TPP a vplyv na stypendium
 203. Osobný asistent - oznámenie o príjmoch
 204. Je možné prejsť po skončení absolventskej praxe na dobrovoľnícku činnosť?
 205. Krátenie a nárok na dovolenku
 206. Občan SR, trvaly pobyt v ČR - dp povinnost podat na SK aj tak?
 207. zrušenie spoločnosti zlúčením bez likvidácie
 208. Software na mzdy
 209. Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni
 210. odchod do predcasneho dochodku- kedy odist
 211. PREPUSTENIE ZAMESTNANCA
 212. Spravny platovy vymer?
 213. Zamestnanci a praca mimo SR
 214. Zamestnanci v inom štáte
 215. dochodkove sporenie
 216. zamestnávanie rodinných príslušníkov, je svokra v priamom rade ,akoby matka ?
 217. Cestovne nahrady za cerpanie nahradneho volna pocas pracovnej cesty
 218. Zahraničná pracovná cesta a hospitalizácia v zahraničí z dôvodu choroby
 219. Zaradenie nepedag. zamestnanca.
 220. nezamestnana-materska ako maxmalna?
 221. Rôzne typy skončenia PP a PN
 222. obnovenie zníženej pracovnej schopnosti
 223. neoprávnená exikúcia soc. poisťovne
 224. neplatenie koncesionárskych poplatkov
 225. Podpora a strata novej práce
 226. Výplatný termín / splatnosť mzdy verzus skutočné vyplatenie mzdy
 227. dohoda o vykonaní práce a úpsvar
 228. brigadnicka praca studentov
 229. Hromadne oznamenie- rok 2007
 230. Polovičný pracovný úväzok
 231. Problem s vyplatenim odstupneho a dovolenky
 232. skončenie PP počas PN
 233. Návrat po materskej dovolenke
 234. Pitny rezim pre zamestnancov v lete
 235. Aký je rozdiel medzi exekučným príkazom a Výzvou na vykonávanie zrážok zo mzdy?
 236. poistovna
 237. Vysokoškolský študent vs. odvody
 238. Aké vzdelanie potrebujem na pomocného nočného vychovávateľa na stredoškolskom
 239. výpomoc rodinných príslušníkov
 240. Študent a daň z príjmu
 241. Vymáhanie premlčaného zdravotného poistenia od dedičov
 242. Odvody jediného konateľa bez platu v spoločnosti bez zisku
 243. Budem mat narok na materske?
 244. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 245. povinnosti pri PN zamestnanca
 246. PZ vs. KZ
 247. Čepranie dovolenky
 248. Fzyické testy k Policii
 249. na koľko dní dovolenky mám nárok
 250. §60 Zákonníka práce