PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Starobný dochodca ako zamestnanec / konateľ v s.r.o.
 2. Pokracovanie v rodicovskej dovolenke a povinnosti zamestnavatela
 3. výpoveď dohodou.
 4. Stravné pre dohodárov
 5. Odchodne a odstupne
 6. Mínusová výplata
 7. Počet "potvrdení" od lekára - v tehotenstve
 8. môže pracovník na ÚPSVaR mať na sebe s.r.o.
 9. Daňový bonus - nárok na vyplatnie
 10. práca v ČR
 11. finančná pokuta
 12. Vypoved pri bankrote a vyplatenie odstupneho
 13. minimalizovanie odvodov spoločníka s.r.o.
 14. Preplatenie dovolenky pri výpovedi
 15. Hmotná zodpovednosť zamestnanca pri dohode.
 16. ZTP
 17. Odvody do Socialnej poistovne pre ZŤP
 18. Chýbajúci podpis z-ca na výpovedi... podpis iba na dohode
 19. Dohoda o vykonaní práce - narok na PN a odvody?
 20. Úrad práce a brigáda v ČR
 21. Je možné si svojvoľne posunúť nástup na materskú?
 22. Dohoda o vykonaní práce a exekúcia
 23. Vyplatenie konkurenčnej doložky
 24. vyp. lehota
 25. Nárok na stravný lístok počas školenia
 26. Rodičovská dovolenka a brigáda! Treba nahlásiť na nejaký úrad nástup na brigádu? Ďaku
 27. Jednorazova odmena
 28. Daňový bonus
 29. Dohoda - konto pracovného času
 30. Zamestnanecký dôverník - vzor
 31. Zrušené pracovné miesto a návrat z MD
 32. Narok na podporu po ukonceni rodicovskej dovolenky
 33. Dohoda so zamestnávateľom na skončení PP.
 34. dovolenka a znížený úväzok
 35. dovolenka počas materskej
 36. Ukončenie PP
 37. Predvolanie ako svedok
 38. výpoved v skusobnej dobe
 39. PN, doba určitá a materská dovolenka
 40. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (kat. 3 a 4)
 41. Práca popri rodičovskej dovolenke
 42. Ukoncenie pracovneho pomeru na dobu urcitu v 14tt, bude narok na materske?
 43. Výpoveď daná zamestnávateľom
 44. Ošatné pre matrikárky
 45. Hromadné prepúšťanie
 46. Nova praca a dovolenka
 47. PP na dobu urcitu
 48. Ukončenie PP po RD
 49. Platenie socialky po prijati prispevku na podnikanie
 50. DP za rok 2007 - príjem zo zahraničia
 51. VZ pre dochodkové poistenie
 52. zabudnutá registrácia na DU
 53. Zníženie platu
 54. Sociálna poisťovňa od 1.7.2012
 55. Darčekové poukážky
 56. Príkazná zmluva na vypracovanie DP
 57. Dohoda i - ako napisat odmenu?
 58. Zmena trvalého p.p. na dohodu
 59. výpočet pn-ky
 60. Výpoveď z nadbytočnosti - znovu obsadenie pozície
 61. Má nezamestnaný nárok na nejaké dávky ak poberal dávku v nezamestnanosti 6 mesiacov?
 62. Výpoveď daná k 1. 1. 2013
 63. nárok na dovolenku a pn
 64. DF od riaditeľa za vedenie podniku
 65. Evidencia pracovneho casu vodica - ako evidovat a pocitat mzdu?
 66. mzda za prácu vo sviatok
 67. Pracovný pomer
 68. Odvody do ZP - szčo poberateľ starobného dôchodku
 69. Vyberove konanie na statneho zamestnanca a vypis z registra trestov
 70. Pracovný úraz-Dohoda o vykonaní práce
 71. Zaplatiť nezaplatené zdravotné poistenie po zomrelom?
 72. nečinnosť štatnej polície
 73. denný študent + TPP a vplyv na stypendium
 74. Osobný asistent - oznámenie o príjmoch
 75. Je možné prejsť po skončení absolventskej praxe na dobrovoľnícku činnosť?
 76. Krátenie a nárok na dovolenku
 77. Občan SR, trvaly pobyt v ČR - dp povinnost podat na SK aj tak?
 78. zrušenie spoločnosti zlúčením bez likvidácie
 79. Software na mzdy
 80. Doba premlčania pohľadávky, resp. záväzku voči zdravotnej poisťovni
 81. odchod do predcasneho dochodku- kedy odist
 82. PREPUSTENIE ZAMESTNANCA
 83. Spravny platovy vymer?
 84. Zamestnanci a praca mimo SR
 85. Zamestnanci v inom štáte
 86. dochodkove sporenie
 87. zamestnávanie rodinných príslušníkov, je svokra v priamom rade ,akoby matka ?
 88. Cestovne nahrady za cerpanie nahradneho volna pocas pracovnej cesty
 89. Zahraničná pracovná cesta a hospitalizácia v zahraničí z dôvodu choroby
 90. Zaradenie nepedag. zamestnanca.
 91. nezamestnana-materska ako maxmalna?
 92. Rôzne typy skončenia PP a PN
 93. obnovenie zníženej pracovnej schopnosti
 94. neoprávnená exikúcia soc. poisťovne
 95. neplatenie koncesionárskych poplatkov
 96. Podpora a strata novej práce
 97. Výplatný termín / splatnosť mzdy verzus skutočné vyplatenie mzdy
 98. dohoda o vykonaní práce a úpsvar
 99. brigadnicka praca studentov
 100. Hromadne oznamenie- rok 2007
 101. Polovičný pracovný úväzok
 102. Problem s vyplatenim odstupneho a dovolenky
 103. skončenie PP počas PN
 104. Návrat po materskej dovolenke
 105. Pitny rezim pre zamestnancov v lete
 106. Aký je rozdiel medzi exekučným príkazom a Výzvou na vykonávanie zrážok zo mzdy?
 107. poistovna
 108. Vysokoškolský študent vs. odvody
 109. Aké vzdelanie potrebujem na pomocného nočného vychovávateľa na stredoškolskom
 110. výpomoc rodinných príslušníkov
 111. Študent a daň z príjmu
 112. Vymáhanie premlčaného zdravotného poistenia od dedičov
 113. Odvody jediného konateľa bez platu v spoločnosti bez zisku
 114. Budem mat narok na materske?
 115. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 116. povinnosti pri PN zamestnanca
 117. PZ vs. KZ
 118. Čepranie dovolenky
 119. Fzyické testy k Policii
 120. na koľko dní dovolenky mám nárok
 121. §60 Zákonníka práce
 122. Cestovne nahrady-miesto vykonu prace
 123. zamestnanec - dohoda o pracovnej činnosti
 124. podpisanie pracovnej zmluvy
 125. vreckové pre zahraničnej pracovnej ceste
 126. pragraf 50a
 127. podala som zlý výkaz do ZP, čo ďalej?
 128. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 129. Ako je zaplatený nadčas zamestnanca
 130. Vyplatenie dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 131. DOVOLENKA A VÝPOVEDNÁ LEHOTA
 132. Vyska cistej mzdy, ked som zacal pracovat 14.maja?
 133. Mám nárok na odstupné?
 134. miesto výkonu práce - nemecko
 135. Hráčska zmuva
 136. skončenie pp na dobu určitú
 137. MANKO a životne minimum
 138. ako nahodiť PN-ku elektronicky v dôvere
 139. Odstupné
 140. za čo hmotná zodpovednosť
 141. Sociálna poisťovňa ma v máji 2012 vyzvala na podanie výkazu za máj 2001.
 142. Zastupovanie manažéra - nárok na vyššiu mzdu
 143. Ukončenie PP počas tehotenstva
 144. danový bonus pre danovnika s obmedzenou danovou povinnostou
 145. zahraničná pracovná cesta a preplatenie mzdy
 146. OČR
 147. Materské
 148. Výpočet materskej
 149. Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad
 150. Náhrada škody
 151. Podpora po okamžitom ukončení PP (hrubé porušenie prac. disciplíny) - §68 1. b)
 152. Vyplatené dividendy a zdravotné poistenie
 153. Odpracované roky
 154. čerpanie sociálneho fondu
 155. Nárok na odstupné a podporu v nezamestnanosti?
 156. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 157. okamžitá výpoveď
 158. Prednáška v zahraničí a odvody
 159. preobsadenie §50a
 160. Príplatok za prácu vo sviatok
 161. Odstupné
 162. SZČO + ZŤP + zdravotná poisťovňa
 163. Odchodné
 164. Osobná prekážka - pohreb
 165. Odovzdanie rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku pre mzdovú účtovníčku
 166. odvody Socialna poistovna -dodatocne DP
 167. Načo si dať pozor pri domáckej práci?????
 168. zrusene pracovne miesto
 169. miesto výkonu práce
 170. Zrážky zo mzdy - základy
 171. Oprava zle odvedenej práce cez víkend - bez nároku na mzdu
 172. trvalý PP
 173. exekučné zrážka
 174. výpočet PN
 175. DIC alebo ZIVNOST
 176. Doktorandské štúdium a DoBPŠ
 177. Odvody do sociálnej poisťovne a zrušenie SZČO
 178. Vypovedanie na polícii a prekážka v práci na strane zamestnanca
 179. Prerušenie poistenia
 180. Slozobna cesta - je cakanie na kolegov zapocitane do pracovneho casu?
 181. Vrátenie odvodov z vráteného odstupného?
 182. Hlásenie za rok 2012 o príjmoch zo závislej činnosti
 183. Odstupné a nerozhodný zamestnávateľ.
 184. Mandátna zmluva
 185. platba zdravotnej poistovni - potvrdenie
 186. Odchodné zamestnancovi
 187. dobrovolne odvody konatel s.r.o. z roznych zakladov
 188. Dobrovolne nezamestnana na PN a odvody do ZP
 189. Zrážky zamestnanca
 190. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti.
 191. Odchodné
 192. náhrada za nevyčerpanú dovolenku
 193. Vycerpana dovolenka a vypoved
 194. Nečestný zamestnanec.
 195. povinnosť zamestnanca zaučiť na 100% svoju náhradu
 196. Chcem sa spýtat,kedy je pre mna najvhodnejšie si čerpat dovolenku koli nastupu na MD.
 197. minimálna mzda vodiča
 198. Povinné a dobrovoĺné odvody do SP
 199. výkazy
 200. Čech pracujúci u slovenského zamestnávateľa
 201. Reštaurácia - zmluvy s firmami - gastrolístky
 202. Výpoveď zamestnanca, podpora pri nezamestnaní
 203. na co mam narok pri zahranicnej sluzobnej ceste?
 204. ošetrovanie člena domácnosti
 205. strata/poskodenie firemneho mobilneho telefonu
 206. DNP a PN
 207. OČR či PN?
 208. Sociálny fond - vstupenky na predstavenie ako dať zamestnancovi správne do výplaty
 209. Nárok vyplatenia nemocenskej dávky
 210. Čo s druhou materskou keď som na RP
 211. Ako vymazať mzdy z POHODY
 212. pokuta
 213. Opätovné predĺženie PP
 214. dovolenka
 215. praca nad čas
 216. Alkohol,vypoved a zmluvna pokuta v pracovnej zmluve
 217. vypoved + dovolenka
 218. Prijate do PZ - ocny test
 219. Zamestnanec - ZŤP - znížená sadzba
 220. Nárok na dávku v nezamestnanosti po RD
 221. Pracovna zmluva kratky a dlhy tyzden
 222. Ak som na UP a manželka na predlženym rodičovskom prispevku do 6 rokov
 223. SZČO a PN
 224. Nárok na odstupné po 12 rokoch starostovania
 225. Nárok na dovolenku po RD, MD
 226. Odmena pri živ.jubileu-soc.fond
 227. Zmena názvu firmy
 228. Dávka zo SP a práca na dohodu
 229. ČID na chránenom pracovisku a ukončenie PP
 230. Otázky z pracovného práva
 231. Odstupné
 232. Stravne resp. diety
 233. neplatené voľno a konatel
 234. dohoda o pracovnej činnosti a odstupné
 235. nevyplatenie nemocenského
 236. Zdravotné poisťovne - elektronické doručovanie
 237. skoncenie PP
 238. Exekučné zrážky zo mzdy
 239. Vypoved dana zamestnancom
 240. Odchodné-povinnosti
 241. zápočet rokov a úrad práce
 242. daňový bonus a rodičia dôchodcovia
 243. Dohoda o prac.činnosti 20 hod týždenne?
 244. vypoved
 245. Zamestnávateľ nechce dať odstupné
 246. Príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 247. DOVP a EXEKÚCIA
 248. Ukončenie VŠ (máj 2012)
 249. OČR verzus paragraf
 250. Učiteľky MŠ