1. Odvody do zdravotnej poisťovne pri skrátenom úväzku (3 replies)
 2. Ako bude vyplatená maródka zamestnanca, ktorý je aj živnostník a neplatí si odvody? (9 replies)
 3. Preplatenie zostatku dovolenky počas PN a skončení PP (4 replies)
 4. Polovičný pracovný úväzok od januára 2013 (8 replies)
 5. Dve dohody o pracovnej činnosti (9 replies)
 6. Union - ozaj mam nedoplatok? (21 replies)
 7. Zástupcovia zamestnancov (8 replies)
 8. Skončenie pracovného pomeru a odstupné (17 replies)
 9. Exekúcia - vyživovaná osoba (0 replies)
 10. zákaz výpovede ak sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3 roky (2 replies)
 11. Dovolenka (1 replies)
 12. aké odvody platí dohodár, žiak SŠ, starší ako 18 r., s odmenou pod 66 € (3 replies)
 13. odvody pocas cerpania dovolenky (2 replies)
 14. Materska 2013 - max VMZ 3930 EUR od 1.1.2013 (9 replies)
 15. odchod na materskú (1 replies)
 16. materská dovolenka (3 replies)
 17. Zodpovednosť za škodu pri práci (5 replies)
 18. Lekárska prehliadka v PZ. (0 replies)
 19. Lekárska prehliadka v PZ. (0 replies)
 20. ZAMESTNANCI NA úRADE PRACE (2 replies)
 21. Nedoplatok za rok 2013 socialke - SZCO (10 replies)
 22. posiela SP odvody do II.piliera v nespravnej vyske ? (3 replies)
 23. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2013 (5 replies)
 24. Rozna vyska materskej? (0 replies)
 25. Študent živnostník/konateľ s.r.o. bez odmeny a odvody do ZP (12 replies)
 26. Vypocet odstupneho (6 replies)
 27. Absolventská prax a dovolenka?! (6 replies)
 28. Použil som vlast.voz. na služ.cestu bez nároku na náhradu PHM a hrozí mi za to postih (6 replies)
 29. Ako sa odovolať voči rozhudnutiu Soc.poisťovne??? (9 replies)
 30. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a následné nariadenie čerpania dovolenky (4 replies)
 31. DOVP- smrť zamestnanca (2 replies)
 32. Zákonník práce a pragraf 95 (7 replies)
 33. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 34. Zamestnanec odmieta prevziať stravné lístky!!!!! (14 replies)
 35. výška odvodov z odmeny (0 replies)
 36. Rok 2013 a VZ z nemocenského poistenia. (1 replies)
 37. výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky (7 replies)
 38. Neplatené voľno na dobu neurčitú (0 replies)
 39. odvody do SP za rok 2010 (0 replies)
 40. Seminár k aktuálnym zmenám v odvodoch s Jozefom Mihálom (10 replies)
 41. vypoved zo zdravotnych dovodov (6 replies)
 42. Odvody z dohody od 1.1.2013 (4 replies)
 43. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013 (1046 replies)
 44. ELDP - kal. dní vylučiteľných dôb (1 replies)
 45. Odvody z prémií vyplácaných zo zisku za r.2011 (3 replies)
 46. cestovne nahrady a soc.+zdrav.poistenie (5 replies)
 47. Ukončenie SZČO a nástup do štátnej správy (0 replies)
 48. DoVP a opatrovanie (1 replies)
 49. Ukoncenie PP s dovodu rusenia prevadzky. Su body vo vypovedi spravne? (5 replies)
 50. Kto za mňa platí odvody do zdravotnej poisťovne? (1 replies)
 51. Exekučné zrážky- doloženie dokladov (5 replies)
 52. Čerpanie dovolenky po rodičovskej. (2 replies)
 53. povinnoť podania daňového priznania r. 2012, mamina pracujúca na dohodu, mimo TPP? (1 replies)
 54. Vypoved zamestnancovi po udeleni absencie (15 replies)
 55. povinnosti pri ukončení zdrav,poistenia (0 replies)
 56. Novela Zákonníka práce č. 361/2012 účinná od 1.1.2013 (1 replies)
 57. Vrátenie poistného pri spatnom priznani starobneho dochodku (3 replies)
 58. príspevok zo soc. fondu na vitamínové preparáty (3 replies)
 59. ochranja lehota po vypovedi cez agenturu (1 replies)
 60. Jedná sa o opätovne uzatvorený PP alebo nie? (3 replies)
 61. Vypocet OCR (1 replies)
 62. výpočet dovolenky po návrate z rodičovskej (16 replies)
 63. Opäť skúšobná doba ale PP dohodnutý na dobu neurčitú (1 replies)
 64. Výpočet nároku na D - reťazenie MD, RD (2 replies)
 65. Rozhodujúce obdobie (6 replies)
 66. Trvalý pracovný pomer plus doha o vykonaní práce od 1.1.2013 (9 replies)
 67. Odvolanie na Ministerstvo financií (1 replies)
 68. sirotsky dochodok/TPP/externe studium na SS (3 replies)
 69. Pracovný poriadok (2 replies)
 70. materska - vymeriavaci zaklad (3 replies)
 71. Podpis novej pracovnej zmluvy počas materskej dovolenky (0 replies)
 72. brigádnici od agentúry v r. 2013 (0 replies)
 73. koeficient minimálnej mzdy (4 replies)
 74. Priepustka k lekárovi - uznanie času (3 replies)
 75. Práca na DOVP u zamestnávateľa u ktorého som v pracovnom pomere (0 replies)
 76. Ukončenie rodičovskej dovolenky a návrat na RD (2 replies)
 77. Študent VŠ a Autorská zmluva (1 replies)
 78. Pracovný pomer od 01.01.2013 (2 replies)
 79. Potvrdenie zo súdu (6 replies)
 80. PN po ukončení DNP (36 replies)
 81. Ukončenie dohody o vykonaní práce (4 replies)
 82. !!! URGENTNÉ - krádež - môžem okamžite ukončiť PP !!! (42 replies)
 83. odstupne a exekucny (3 replies)
 84. Ekonomky pomoc - Chránena dielňa (6 replies)
 85. Stravné lístky (6 replies)
 86. § 83 Zákonníka práce (3 replies)
 87. Zaradenie do plat.triedy (2 replies)
 88. Neoficiálna mzda (18 replies)
 89. pracovný pomer počas dlhodobej PN (1 replies)
 90. Nevpustenie na pracovisko zamestnavatelom. (27 replies)
 91. Hrubý zárobok - nárok na starobný dôchodok (0 replies)
 92. pri neplatnosti okamžitej výpovede je potrebné ju späť vziať písomne ? (1 replies)
 93. vypoved naj.zmluvy z dovodu (4 replies)
 94. termín, lehota, doba (1 replies)
 95. Pracovné zmluvy, dohody (6 replies)
 96. živnostník - výslohový dôchodca (1 replies)
 97. dodatky k pracovnej zmluve (9 replies)
 98. zmluva o dielo a odvody (16 replies)
 99. PZ - hodinová mzda bez určenia počtu hodín!!! (0 replies)
 100. Nový zákonník práce od 01.01.2013 jedná sa o ukončenie HPP z organizačných dôvodov (0 replies)
 101. SZČO a závislá činnosť zároveň (17 replies)
 102. Minimálna mzda pri prac. čase 25 h. / týždeň (10 replies)
 103. zdr.odvody z vyplateneho podielu na zisku (0 replies)
 104. priemerný mesačný príjem (1 replies)
 105. Sociálne poistenie a študenti od 01. 01. 2013 (8 replies)
 106. doplatenie mzdy (0 replies)
 107. Materské z ochrannej lehoty (2 replies)
 108. Dobrovoľné nemocenské poistenie 2012, ochranná lehota, podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 109. Výpovedná lehota v dobe určitej. (19 replies)
 110. Odvody - pracujem a mám aj živnosť (9 replies)
 111. vypoved najomnej zmluvy (21 replies)
 112. Brutalne odvody do socialnej poistovni po preruseni zivnosti, po jeden a pol roku. (11 replies)
 113. Kompetencie ministrstiev (3 replies)
 114. Daňový bonus na dieťa - administratíva (4 replies)
 115. SZčO namiesto povinných platil dobrovolne (7 replies)
 116. prípravné atestačné vzdelávanie (0 replies)
 117. AKo skončiť pracovný pomer (2 replies)
 118. evidencia dochádzky počas SC (1 replies)
 119. Dochodca a dohoda o vykonani prace (2 replies)
 120. Konatel odvody po novom (7 replies)
 121. Dohodári od 01.01.2013 (1 replies)
 122. Dohod o vykonani prace + dodatky na ukoly (2 replies)
 123. Výpoveď pre porušenie prac. disc. - odstupné, výpovedná doba (1 replies)
 124. Poukazy z príspevku zo sociálneho fondu (1 replies)
 125. Podpora vytvárania pracovných miest (0 replies)
 126. Nerozdelený zisk v a.s. (2 replies)
 127. Dohoda o zrážkach zo mzdy pri DPČ (4 replies)
 128. Platový postup - I.atestácia (0 replies)
 129. Priznaný rodičovský príspevok po 3 roku veku dieťaťa (3 replies)
 130. Neplatene volno - odvody zo strany zamestnaca ? (3 replies)
 131. Nepovinne kreované oragny obce (1 replies)
 132. Autorska zmluva - kto co preco zaco naco (0 replies)
 133. maximálna výška príjmu pre neplatenie sociálnych odvodov (23 replies)
 134. Opätovné predĺženie PP po 01. 01. 2013 (5 replies)
 135. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy (2 replies)
 136. Výpočet dovolenky (2 replies)
 137. Skrátenie prac. úväzku (2 replies)
 138. Vypoved zo strany zamestnavatela-ako na to podla zakona (0 replies)
 139. cestovne naklady SZCO (1 replies)
 140. ako riešiť problém krivého obvinenia zo strany nadriadeného (3 replies)
 141. Socialne odvody SZCO - student (1 replies)
 142. Môže vyčíslenie odpisov znížiť motivačnú zložku mzdy? (0 replies)
 143. reťazové pôrody a určenie dovolenky (1 replies)
 144. Odtupné a odvody (1 replies)
 145. príspevok na zamestnávanie občanov do 29 rokov (1 replies)
 146. OČR (17 replies)
 147. Odvody do ZP z vyplatených úrokov z pôžičky (6 replies)
 148. Dobrý deň... (0 replies)
 149. Skúšobná doba (4 replies)
 150. navrat na MD (2 replies)
 151. prepočítanie úväzku (0 replies)
 152. práca na živnosť v roku 2013 (18 replies)
 153. PN Začínajúceho živnostníka (10 replies)
 154. Podpora v nezamestnanosti a dohoda o vykonaní práce (11 replies)
 155. PN a odpracovaný 1.deň (0 replies)
 156. Dohoda o pracovnej činnosti a odmena (5 replies)
 157. dobrovolne_pripoistenie_dochodku (8 replies)
 158. podpora zamestnavania mladych (3 replies)
 159. nadčasy (16 replies)
 160. Odchod do dochodku (20 replies)
 161. dávka v nezamestnanosti (0 replies)
 162. práca na dohodu (30 replies)
 163. Prerušenie živnosti a platenie ZP (0 replies)
 164. Zdravotne odvody student - SZCO (1 replies)
 165. Lehota na vydanie zápočtového listu (1 replies)
 166. platenie odvodov ZP počas DNP živnostníka (12 replies)
 167. Dohodár vs. zamestnanec vs. živnostník (3 replies)
 168. Dobrovoľné priplácanie som v 8 mesačnej lehote mám nárok na vyššiu marodku a meterskú (10 replies)
 169. Práca v zahraničí (4 replies)
 170. Zivnost pozastavena 12/2008 a obnovenie v 1/2013 - odvody do SP (1 replies)
 171. Tvorba RF (7 replies)
 172. MD a nástup do pracovného pomeru (0 replies)
 173. Nárok na RP po nástupe do zamestnania po MD ? (4 replies)
 174. zamestnanie v zahraničí (0 replies)
 175. Odstupné od 1.1.2013 (13 replies)
 176. Výpočet predpokladaného príjmu na materskú / firma v konkurze (2 replies)
 177. odstupné a odchodné (0 replies)
 178. podpora v nezamestnosti...kolko? (7 replies)
 179. začínajúca pamistka v základnej škole (15 replies)
 180. zníženie platu (3 replies)
 181. Mám nárok na dovolenku po skončení RD? (1 replies)
 182. OČR, manželka na "materskej" a ZC (4 replies)
 183. mzda v pracovnej zmluve (6 replies)
 184. Prepočet dovolenky... (2 replies)
 185. PN versus vypoved - potrebujem poradit (5 replies)
 186. Započítavajú sa hodiny strávené na školení do fondu pracovného času (2 replies)
 187. Úprava (skrátenie) pracovného času (§ 164) počas tehotenstva (0 replies)
 188. Zdravotne poistenie platene v SR aj v Rakusku? (10 replies)
 189. Nárok na alikvotnú časť dovolenky (9 replies)
 190. vyucovanie hodin nepretrzitej prevadzky (0 replies)
 191. Prechodka PN z mesiaca na mesiac (26 replies)
 192. Rodné číslo uvedene v hromadnom emaili (13 replies)
 193. Vyplatenie likvidačného zostatku a zdravotné poistenie (0 replies)
 194. Dohoda o vykonani prace (7 replies)
 195. rodič. príspevok a podpora v nezamestnanosti (0 replies)
 196. Zaevidovaná na úrade práce a tehotná. (8 replies)
 197. Podpora v nezamestnanosti a praca na dohodu (2 replies)
 198. PN a narok na dovolenku (2 replies)
 199. exekucia (2 replies)
 200. Navrat do prace po dlhodobej PN (3 replies)
 201. DOVP - cestovné náhrady (1 replies)
 202. manažer pre 2 krajiny zmluva (1 replies)
 203. Výpoveď počas rodičovskej dovolenky - firma v konkurze (20 replies)
 204. MD a prechod na zivnost (0 replies)
 205. EZU - absencia (0 replies)
 206. Nárok na materskú dovolenku 2013 (0 replies)
 207. Výpočet náhrady príjmu (3 replies)
 208. ako zistiť či je auto už prihlásené v evidencii a má už ŠPZ (3 replies)
 209. dovolenka v sobotu a nedelu (1 replies)
 210. Súbeh príjmov u 2 rôznych zamestnávateľov a odvody (0 replies)
 211. náhrada mzdy pri vlastnej svadbe (3 replies)
 212. Výpoveď zo zamestnania a PN (15 replies)
 213. MATERSKÁ 2013 (234 replies)
 214. vyriešte pre mňa najvýhodnejšie - výpoveď (9 replies)
 215. nejasná náplň práce (4 replies)
 216. Absolvent a doba určitá. (2 replies)
 217. Výpoveď v r. 2012 alebo 2013? (12 replies)
 218. Najprv zamestnanec a potom živnostník počas PNky (4 replies)
 219. cudzinec a dohody od 01 01 2013 (2 replies)
 220. Práca na dohodu,evidencia na UP od 1.1.2013 (6 replies)
 221. urad prace, hned PN, "dlzka pobytu" na urade prace (2 replies)
 222. Reťazový pôrod a nástup na materskú dov. z PN-ky (1 replies)
 223. DOVP- strava (1 replies)
 224. Poslal som späť celú poštovú zásielku a ich reakcia bola, že som si niečo nechal, ako (0 replies)
 225. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - vyplatenie odstupného (4 replies)
 226. Preplatenie dovolenky z roku 2011 (1 replies)
 227. Sociálna výpomoc pri úmrtí zamestnanca (7 replies)
 228. Osobný príplatok - postup pri priznaní, či inej jeho úprave (4 replies)
 229. vypoved po skonceni RD - dohodou s vyp.dobou - zo strany zamestnanca - podpora (0 replies)
 230. Nárok na odstupne. (0 replies)
 231. Čo bude rozhodujúcim obdobím pre výpočet DVZ? (18 replies)
 232. Zmena pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú (7 replies)
 233. ako dat vypoved (4 replies)
 234. Prihlasenie zamestnanca na pracovny pomer (2 replies)
 235. pracovny uvazok (3 replies)
 236. Práca na dohodu a služobná cesta (4 replies)
 237. dohoda a minimálna mzda (16 replies)
 238. Flexikonto (0 replies)
 239. Neprevzatie predžalobnej výzvy zamestnávateľom (2 replies)
 240. Platenie odvodov za pracovníka na dohodu od 1.1.2013. (2 replies)
 241. Dohoda o ukončení pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky, odstupné (1 replies)
 242. Zamyslenie sa - zamestnávanie na dohody po 1.1.2013 (83 replies)
 243. Je interný predpis nadradený nad Zákonník práce?? (14 replies)
 244. Trvalý pracovný pomer + živnosť - aké odvody a dane? (1 replies)
 245. Stiahnutie výpovede (pred začiatkom plynutia výpovednej doby) (7 replies)
 246. doba určitá (9 replies)
 247. PN v čase plynutia podpory v nezamestnanosti po uplynutí ochrannej doby (9 replies)
 248. výpočet prekážky na vlastné vyšetrenie (5 replies)
 249. Pracovný úraz zamestnanca (4 replies)
 250. Kam so životopismi po výbere nového zamestnanca (0 replies)