1. Dohody od 01.01.2013 (1 replies)
 2. Dovolenka (12 replies)
 3. Dohodári v r.2013 (1 replies)
 4. narok na dovolenku (34 replies)
 5. PN (3 replies)
 6. Krátenie dovolenky z dôvodu PN u zamestnanca pracujúceho na zmeny (0 replies)
 7. Netto hodinová sadzba v dohode o vykonaní práce? (3 replies)
 8. Čo musí obsahovať dohoda po novelizácii od 1.1.2013? (1 replies)
 9. Garančné poistenie - plnenie (24 replies)
 10. dĺžka materskej dovolenky (2 replies)
 11. Koľko kreditov odrátať po 2. atestácii (0 replies)
 12. exekúcia z dohody (7 replies)
 13. Aký § mám použiť? (12 replies)
 14. Nočná práca - od 5:45 (17 replies)
 15. Dohoda o pracovnej činnosti (2 replies)
 16. nárok na diéty (3 replies)
 17. Zaokruhľovanie denného VZ - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (1 replies)
 18. Dobrý deň ! chcem sa spýtať či mi bude platiť ochranna doba ked mi konči zmluva na dobu určitu 31.12.2012 možem sa dať vypísať do tých siedmich dní mám narok na PN?? (4 replies)
 19. Výpoveď daná zamestnávateľom §63 ods. 1 a) ALEBO b) (1 replies)
 20. Zamestnanie občana ČR na Slovensku, ktorý je poberateľom starobného dôchodku. (0 replies)
 21. výpoveď zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 22. nová pracovná zmluva - nesúhlas - vyhrážanie (11 replies)
 23. limit príjmu pre výpočet odvodov pri dohodách od 1.1.2013 (0 replies)
 24. Výpočet materskej SZČO + HPP (10 replies)
 25. Praca na dohodu - vyradenie z evidencie na UP (46 replies)
 26. PN pri úraze /autonehoda/ (6 replies)
 27. aké tlačivo o príjme pri očr (7 replies)
 28. Dohoda a samoplatca (1 replies)
 29. doba určitá (2 replies)
 30. Je potrebné platiť odvody z príkaznej zmluvy? (7 replies)
 31. nadčas (7 replies)
 32. potrebujem poradiť (0 replies)
 33. Zrusenie zivnosti (2 replies)
 34. Ako sa vyhnúť odvodom počas prevádzkovania živnosti - dá sa to? (9 replies)
 35. davka v nezamestnanoti v konkurze (malom) (0 replies)
 36. Nárok na dávku v nezamestnanosti po roku dobrovoľnej nezamestnanosti (7 replies)
 37. Vrátenie už zdaneného príspevku zo SF v plnej výške (6 replies)
 38. Dohoda o pracovnej cinnosti (26 replies)
 39. Zdravotny odvod z dividend -oneskorene. (3 replies)
 40. "Upratanie " starej dovolenky (4 replies)
 41. ziadost o preradenie na inu pracu (4 replies)
 42. Hmotná zodpovednosť (1 replies)
 43. neplatenie odvodov do sociálne poisťovne (1 replies)
 44. Súbeh prekážok v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanca ??? (0 replies)
 45. Pracovná zmluva u evidovaného na úrade práce. (15 replies)
 46. POD VIANOČNÝ STROMČEK by ma na PORADE potešilo - každý pridajte svoje návrhy :)) (69 replies)
 47. práca nadčas (5 replies)
 48. Adaptačný program (0 replies)
 49. DOVOLENKA pri kratšom prac. úväzku (1 replies)
 50. výpoveď ako pokračovať s odhásením zo Zp a Soc. p (4 replies)
 51. Dodatok k dodatku k pracovnej zmluve (1 replies)
 52. II. pillier (0 replies)
 53. Práca na polovičný úväzok - odvody (4 replies)
 54. Musi zamestnanec podpisat vyhlasenie o uplatneni nezdanitelnej casti? (5 replies)
 55. Kedy preplatiť nevyčerpanú dovolenku z 2011: vo výplate za 12/2012 alebo 01/2013? Čo to upravuje? (21 replies)
 56. Dohodár od 01.01.2013 (1 replies)
 57. Koniec PP dohodou počas čerpania rodičovskej dov. - SP, ZP, DÚ (3 replies)
 58. Zmena pracovnej zmluvy (3 replies)
 59. Okamzite skoncenie PP zo strany zamestnanca a absencia (19 replies)
 60. Stravné lístky vz. obedy v jednej organizácií (8 replies)
 61. Registracia nového DIČ na eDane (1 replies)
 62. vypoved a odstupne (6 replies)
 63. preplatenie dovolenky z roku 2011 pri skonceni prac. pomeru (8 replies)
 64. Dovolenka (3 replies)
 65. zápočet akoby od NIKOHO (13 replies)
 66. Cena za uctovanie mzdy na 1 osobu/mesiac. TPP a dohodar (0 replies)
 67. Mesačné prehľady od 1.1.2013 (12 replies)
 68. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (2012) (20 replies)
 69. odstupné - PZ na dobu určitú (1 replies)
 70. dividendy 2013 (1 replies)
 71. predlzenie PP - zastupovanie pocas MD, RD (2 replies)
 72. Registrácia ka dani z príjmu (1 replies)
 73. Nástup na MD po PN.... (45 replies)
 74. nárok na dovolenku - MD a PN (3 replies)
 75. Co robit po okamzitom skonceni pracovneho pomeru (34 replies)
 76. Ukoncenie Pn ky (6 replies)
 77. Zdravotná poisťovňa ide po dôchodcoch (2 replies)
 78. Ukoncenie pracovneho pomeru v r. 2013 (4 replies)
 79. Nezamestnaný (27 replies)
 80. dohody (3 replies)
 81. Vyplatenie štvrťročnej a ročnej odmeny zamestnankyni počas MD a sociálna poisťovňa. (1 replies)
 82. Skoncenie pracovného pomeru dohodou počas materskej a odstupné (14 replies)
 83. dovolenka po RD (4 replies)
 84. nepravidelný príjem (3 replies)
 85. nová definícia závislej činnosti (0 replies)
 86. Opätovný návrat na rodičovskú dovolenku (3 replies)
 87. Dlhodobá PN a priznanie invalidného dôchodku (0 replies)
 88. Ukončenie pracovného pomeru v dočasnej štátnej službe počas rizikového tehotenstva (8 replies)
 89. Môžem fungovať na zmluvu o dielo bez ŽL? (1 replies)
 90. Prežijú rok 2013? (347 replies)
 91. Seminár s Jozefom Mihálom - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a všetky leg. zmeny k 1.1.2013 (11 replies)
 92. Odvody do sociálnej p., a daňový bonus za vyživovanú manželku (3 replies)
 93. Nadčasy v skušobnej dobe (1 replies)
 94. materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 95. Koľko rokov musí zamestnanec odpracovať aby mu vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti? (6 replies)
 96. Mzdové nároky pri kratšom pracovnom úväzku (0 replies)
 97. Dobrovoľne nezamestnaný - povinnosť odhlásiť sa? (4 replies)
 98. Dohoda o brigádnickej práci študentov (1 replies)
 99. Podiel na zisku za rok 2012 a odovdy ZP (3 replies)
 100. Krátenie dovolenky - PN (2 replies)
 101. Štátna služba v noci - má zamestnanec nárok na príplatok 25%? (15 replies)
 102. Ukončenie pracovného pomeru a čerpanie dovolenky v poslednom mesiaci (2 replies)
 103. povinnosť vrátiť odstupné?? (2 replies)
 104. navrat z RD - narok na dovolenku (8 replies)
 105. nárok na dovolenku od 1.12.2012 (4 replies)
 106. Zrušenie pracovného miesta a neponúknutie inej práce (0 replies)
 107. Mzdový list po 1.1.2013 (2 replies)
 108. dohodu o zvysenie kvalifikacie zdanit, ci nie? (6 replies)
 109. Zamestnanie v 2013, čo k tomu potrebujem a povinnosti, ktoré pri tom vznikajú. (0 replies)
 110. Dôchodok a odstupné (4 replies)
 111. Musí zamestnávateľ požadovať od nových zamestnancov výpis z registra trestov? (16 replies)
 112. SZČO na PN a ZP (6 replies)
 113. Preplatenie dovolenky počas rodičovskej dovolenky (9 replies)
 114. Náhrada mzdy vo výške 60 % (7 replies)
 115. Odstupné a preplatenie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku (0 replies)
 116. ZMENA PRACOVNEJ DOBY (1 replies)
 117. Rozdiel v prémii a odmene zamestnanca - odvody a daň (2 replies)
 118. Daju sa vyplacat stravne listky spatne? (37 replies)
 119. Z ktorého príjmu sa vypočíta vymeriavací základ pre stanovenie výšky materského? (0 replies)
 120. PN - kontrola zo soc.poistovne (1 replies)
 121. evidenčný list (0 replies)
 122. DDS III.pilier a odvody (1 replies)
 123. ako obdarovat zamestnanca (0 replies)
 124. Vianočný večierok ako nepeňažný príjem zamestnanca (4 replies)
 125. Zahraničná služobná cesta a stravné lístky (5 replies)
 126. nadčasy po 1.1.2013 (0 replies)
 127. Nárok na svoje pracovné miesto po dlhodobej PN (0 replies)
 128. Zamestnanie ZTP obcana (2 replies)
 129. Podľa vás mám nárok na materskú? (1 replies)
 130. Zamestnanci a zmena v zamestnávateľovi (5 replies)
 131. oprava mzdy (6 replies)
 132. Zaokruhlovanie v mzdach... (1 replies)
 133. živnosť a práca popri (0 replies)
 134. Pracovný pomer na dobu určitú po novom (9 replies)
 135. Dobrý deň... (6 replies)
 136. Zmena mena u dohodára - sobášom (1 replies)
 137. Dávka v nezamestnanosti, životné minimum (6 replies)
 138. Podpora vytvárania pracovných miest - vyska prispevku (1 replies)
 139. nemocenská dávka (0 replies)
 140. Odvody z honorárov za články do novín (3 replies)
 141. Skončenie PP aj SZČO a zdravotné poistné (7 replies)
 142. Odvody do zdravotnej poisťovne pri skrátenom úväzku (3 replies)
 143. Ako bude vyplatená maródka zamestnanca, ktorý je aj živnostník a neplatí si odvody? (9 replies)
 144. Preplatenie zostatku dovolenky počas PN a skončení PP (4 replies)
 145. Polovičný pracovný úväzok od januára 2013 (8 replies)
 146. Dve dohody o pracovnej činnosti (9 replies)
 147. Union - ozaj mam nedoplatok? (21 replies)
 148. Zástupcovia zamestnancov (8 replies)
 149. Skončenie pracovného pomeru a odstupné (17 replies)
 150. Exekúcia - vyživovaná osoba (0 replies)
 151. zákaz výpovede ak sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3 roky (2 replies)
 152. Dovolenka (1 replies)
 153. aké odvody platí dohodár, žiak SŠ, starší ako 18 r., s odmenou pod 66 € (3 replies)
 154. odvody pocas cerpania dovolenky (2 replies)
 155. Materska 2013 - max VMZ 3930 EUR od 1.1.2013 (9 replies)
 156. odchod na materskú (1 replies)
 157. materská dovolenka (3 replies)
 158. Zodpovednosť za škodu pri práci (5 replies)
 159. Lekárska prehliadka v PZ. (0 replies)
 160. Lekárska prehliadka v PZ. (0 replies)
 161. ZAMESTNANCI NA úRADE PRACE (2 replies)
 162. Nedoplatok za rok 2013 socialke - SZCO (10 replies)
 163. posiela SP odvody do II.piliera v nespravnej vyske ? (3 replies)
 164. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2013 (5 replies)
 165. Rozna vyska materskej? (0 replies)
 166. Študent živnostník/konateľ s.r.o. bez odmeny a odvody do ZP (12 replies)
 167. Vypocet odstupneho (6 replies)
 168. Absolventská prax a dovolenka?! (6 replies)
 169. Použil som vlast.voz. na služ.cestu bez nároku na náhradu PHM a hrozí mi za to postih (6 replies)
 170. Ako sa odovolať voči rozhudnutiu Soc.poisťovne??? (9 replies)
 171. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a následné nariadenie čerpania dovolenky (4 replies)
 172. DOVP- smrť zamestnanca (2 replies)
 173. Zákonník práce a pragraf 95 (7 replies)
 174. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 175. Zamestnanec odmieta prevziať stravné lístky!!!!! (14 replies)
 176. výška odvodov z odmeny (0 replies)
 177. Rok 2013 a VZ z nemocenského poistenia. (1 replies)
 178. výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky (7 replies)
 179. Neplatené voľno na dobu neurčitú (0 replies)
 180. odvody do SP za rok 2010 (0 replies)
 181. Seminár k aktuálnym zmenám v odvodoch s Jozefom Mihálom (10 replies)
 182. vypoved zo zdravotnych dovodov (6 replies)
 183. Odvody z dohody od 1.1.2013 (4 replies)
 184. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013 (1046 replies)
 185. ELDP - kal. dní vylučiteľných dôb (1 replies)
 186. Odvody z prémií vyplácaných zo zisku za r.2011 (3 replies)
 187. cestovne nahrady a soc.+zdrav.poistenie (5 replies)
 188. Ukončenie SZČO a nástup do štátnej správy (0 replies)
 189. DoVP a opatrovanie (1 replies)
 190. Ukoncenie PP s dovodu rusenia prevadzky. Su body vo vypovedi spravne? (5 replies)
 191. Kto za mňa platí odvody do zdravotnej poisťovne? (1 replies)
 192. Exekučné zrážky- doloženie dokladov (5 replies)
 193. Čerpanie dovolenky po rodičovskej. (2 replies)
 194. povinnoť podania daňového priznania r. 2012, mamina pracujúca na dohodu, mimo TPP? (1 replies)
 195. Vypoved zamestnancovi po udeleni absencie (15 replies)
 196. povinnosti pri ukončení zdrav,poistenia (0 replies)
 197. Novela Zákonníka práce č. 361/2012 účinná od 1.1.2013 (1 replies)
 198. Vrátenie poistného pri spatnom priznani starobneho dochodku (3 replies)
 199. príspevok zo soc. fondu na vitamínové preparáty (3 replies)
 200. ochranja lehota po vypovedi cez agenturu (1 replies)
 201. Jedná sa o opätovne uzatvorený PP alebo nie? (3 replies)
 202. Vypocet OCR (1 replies)
 203. výpočet dovolenky po návrate z rodičovskej (16 replies)
 204. Opäť skúšobná doba ale PP dohodnutý na dobu neurčitú (1 replies)
 205. Výpočet nároku na D - reťazenie MD, RD (2 replies)
 206. Rozhodujúce obdobie (6 replies)
 207. Trvalý pracovný pomer plus doha o vykonaní práce od 1.1.2013 (9 replies)
 208. Odvolanie na Ministerstvo financií (1 replies)
 209. sirotsky dochodok/TPP/externe studium na SS (3 replies)
 210. Pracovný poriadok (2 replies)
 211. materska - vymeriavaci zaklad (3 replies)
 212. Podpis novej pracovnej zmluvy počas materskej dovolenky (0 replies)
 213. brigádnici od agentúry v r. 2013 (0 replies)
 214. koeficient minimálnej mzdy (4 replies)
 215. Priepustka k lekárovi - uznanie času (3 replies)
 216. Práca na DOVP u zamestnávateľa u ktorého som v pracovnom pomere (0 replies)
 217. Ukončenie rodičovskej dovolenky a návrat na RD (2 replies)
 218. Študent VŠ a Autorská zmluva (1 replies)
 219. Pracovný pomer od 01.01.2013 (2 replies)
 220. Potvrdenie zo súdu (6 replies)
 221. PN po ukončení DNP (36 replies)
 222. Ukončenie dohody o vykonaní práce (4 replies)
 223. !!! URGENTNÉ - krádež - môžem okamžite ukončiť PP !!! (42 replies)
 224. odstupne a exekucny (3 replies)
 225. Ekonomky pomoc - Chránena dielňa (6 replies)
 226. Stravné lístky (6 replies)
 227. § 83 Zákonníka práce (3 replies)
 228. Zaradenie do plat.triedy (2 replies)
 229. Neoficiálna mzda (18 replies)
 230. pracovný pomer počas dlhodobej PN (1 replies)
 231. Nevpustenie na pracovisko zamestnavatelom. (27 replies)
 232. Hrubý zárobok - nárok na starobný dôchodok (0 replies)
 233. pri neplatnosti okamžitej výpovede je potrebné ju späť vziať písomne ? (1 replies)
 234. vypoved naj.zmluvy z dovodu (4 replies)
 235. termín, lehota, doba (1 replies)
 236. Pracovné zmluvy, dohody (6 replies)
 237. živnostník - výslohový dôchodca (1 replies)
 238. dodatky k pracovnej zmluve (9 replies)
 239. zmluva o dielo a odvody (16 replies)
 240. PZ - hodinová mzda bez určenia počtu hodín!!! (0 replies)
 241. Nový zákonník práce od 01.01.2013 jedná sa o ukončenie HPP z organizačných dôvodov (0 replies)
 242. SZČO a závislá činnosť zároveň (17 replies)
 243. Minimálna mzda pri prac. čase 25 h. / týždeň (10 replies)
 244. zdr.odvody z vyplateneho podielu na zisku (0 replies)
 245. priemerný mesačný príjem (1 replies)
 246. Sociálne poistenie a študenti od 01. 01. 2013 (8 replies)
 247. doplatenie mzdy (0 replies)
 248. Materské z ochrannej lehoty (2 replies)
 249. Dobrovoľné nemocenské poistenie 2012, ochranná lehota, podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 250. Výpovedná lehota v dobe určitej. (19 replies)