PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Cestovne nahrady-miesto vykonu prace
 2. zamestnanec - dohoda o pracovnej činnosti
 3. podpisanie pracovnej zmluvy
 4. vreckové pre zahraničnej pracovnej ceste
 5. pragraf 50a
 6. podala som zlý výkaz do ZP, čo ďalej?
 7. Pracovná zmluva na dobu určitú a PN
 8. Ako je zaplatený nadčas zamestnanca
 9. Vyplatenie dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 10. DOVOLENKA A VÝPOVEDNÁ LEHOTA
 11. Vyska cistej mzdy, ked som zacal pracovat 14.maja?
 12. Mám nárok na odstupné?
 13. miesto výkonu práce - nemecko
 14. Hráčska zmuva
 15. skončenie pp na dobu určitú
 16. MANKO a životne minimum
 17. ako nahodiť PN-ku elektronicky v dôvere
 18. Odstupné
 19. za čo hmotná zodpovednosť
 20. Sociálna poisťovňa ma v máji 2012 vyzvala na podanie výkazu za máj 2001.
 21. Zastupovanie manažéra - nárok na vyššiu mzdu
 22. Ukončenie PP počas tehotenstva
 23. danový bonus pre danovnika s obmedzenou danovou povinnostou
 24. zahraničná pracovná cesta a preplatenie mzdy
 25. OČR
 26. Materské
 27. Výpočet materskej
 28. Prihlásenie zamestnávateľa na daňový úrad
 29. Náhrada škody
 30. Podpora po okamžitom ukončení PP (hrubé porušenie prac. disciplíny) - §68 1. b)
 31. Vyplatené dividendy a zdravotné poistenie
 32. Odpracované roky
 33. čerpanie sociálneho fondu
 34. Nárok na odstupné a podporu v nezamestnanosti?
 35. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 36. okamžitá výpoveď
 37. Prednáška v zahraničí a odvody
 38. preobsadenie §50a
 39. Príplatok za prácu vo sviatok
 40. Odstupné
 41. SZČO + ZŤP + zdravotná poisťovňa
 42. Odchodné
 43. Osobná prekážka - pohreb
 44. Odovzdanie rozhodnutia o poberaní starobného dôchodku pre mzdovú účtovníčku
 45. odvody Socialna poistovna -dodatocne DP
 46. Načo si dať pozor pri domáckej práci?????
 47. zrusene pracovne miesto
 48. miesto výkonu práce
 49. Zrážky zo mzdy - základy
 50. Oprava zle odvedenej práce cez víkend - bez nároku na mzdu
 51. trvalý PP
 52. exekučné zrážka
 53. výpočet PN
 54. DIC alebo ZIVNOST
 55. Doktorandské štúdium a DoBPŠ
 56. Odvody do sociálnej poisťovne a zrušenie SZČO
 57. Vypovedanie na polícii a prekážka v práci na strane zamestnanca
 58. Prerušenie poistenia
 59. Slozobna cesta - je cakanie na kolegov zapocitane do pracovneho casu?
 60. Vrátenie odvodov z vráteného odstupného?
 61. Hlásenie za rok 2012 o príjmoch zo závislej činnosti
 62. Odstupné a nerozhodný zamestnávateľ.
 63. Mandátna zmluva
 64. platba zdravotnej poistovni - potvrdenie
 65. Odchodné zamestnancovi
 66. dobrovolne odvody konatel s.r.o. z roznych zakladov
 67. Dobrovolne nezamestnana na PN a odvody do ZP
 68. Zrážky zamestnanca
 69. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti.
 70. Odchodné
 71. náhrada za nevyčerpanú dovolenku
 72. Vycerpana dovolenka a vypoved
 73. Nečestný zamestnanec.
 74. povinnosť zamestnanca zaučiť na 100% svoju náhradu
 75. Chcem sa spýtat,kedy je pre mna najvhodnejšie si čerpat dovolenku koli nastupu na MD.
 76. minimálna mzda vodiča
 77. Povinné a dobrovoĺné odvody do SP
 78. výkazy
 79. Čech pracujúci u slovenského zamestnávateľa
 80. Reštaurácia - zmluvy s firmami - gastrolístky
 81. Výpoveď zamestnanca, podpora pri nezamestnaní
 82. na co mam narok pri zahranicnej sluzobnej ceste?
 83. ošetrovanie člena domácnosti
 84. strata/poskodenie firemneho mobilneho telefonu
 85. DNP a PN
 86. OČR či PN?
 87. Sociálny fond - vstupenky na predstavenie ako dať zamestnancovi správne do výplaty
 88. Nárok vyplatenia nemocenskej dávky
 89. Čo s druhou materskou keď som na RP
 90. Ako vymazať mzdy z POHODY
 91. pokuta
 92. Opätovné predĺženie PP
 93. dovolenka
 94. praca nad čas
 95. Alkohol,vypoved a zmluvna pokuta v pracovnej zmluve
 96. vypoved + dovolenka
 97. Prijate do PZ - ocny test
 98. Zamestnanec - ZŤP - znížená sadzba
 99. Nárok na dávku v nezamestnanosti po RD
 100. Pracovna zmluva kratky a dlhy tyzden
 101. Ak som na UP a manželka na predlženym rodičovskom prispevku do 6 rokov
 102. SZČO a PN
 103. Nárok na odstupné po 12 rokoch starostovania
 104. Nárok na dovolenku po RD, MD
 105. Odmena pri živ.jubileu-soc.fond
 106. Zmena názvu firmy
 107. Dávka zo SP a práca na dohodu
 108. ČID na chránenom pracovisku a ukončenie PP
 109. Otázky z pracovného práva
 110. Odstupné
 111. Stravne resp. diety
 112. neplatené voľno a konatel
 113. dohoda o pracovnej činnosti a odstupné
 114. nevyplatenie nemocenského
 115. Zdravotné poisťovne - elektronické doručovanie
 116. skoncenie PP
 117. Exekučné zrážky zo mzdy
 118. Vypoved dana zamestnancom
 119. Odchodné-povinnosti
 120. zápočet rokov a úrad práce
 121. daňový bonus a rodičia dôchodcovia
 122. Dohoda o prac.činnosti 20 hod týždenne?
 123. vypoved
 124. Zamestnávateľ nechce dať odstupné
 125. Príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 126. DOVP a EXEKÚCIA
 127. Ukončenie VŠ (máj 2012)
 128. OČR verzus paragraf
 129. Učiteľky MŠ
 130. Odvody po opätovnom začatí podnikania
 131. zdravotné poistenie a doba zamestnania
 132. Vymeriavacie základy, rozhodujúce obdobie
 133. Výpočeť dovolenky
 134. výpočet HM z čistej mzdy
 135. Guláš párty pre zamestnancov
 136. cudzinec a praca na slovensku
 137. dohodar a preplatenie vybavovania zdrav.preukazu
 138. vedúci zamestnanci
 139. ukončenie pn výpoveď
 140. dovolenka na koľko dní nárok
 141. Kolko dni mam narok na dovolenku?
 142. Pracovný pomer na zastupovanie počas MD a RD
 143. dohoda, rodičovský príspevok a socialne dávky
 144. Dopočítanie mzdy-nižšie dovolenkové priemery
 145. Mám nárok na nemocenské aj ked som nezamestnaný?
 146. zák.553/2003-zaradenie do 10.plat.tr.
 147. Nárok na dovolenku
 148. Nárok na dovolenku počas PN
 149. Kvalifikácia
 150. DOVP - dátum uzatvorenia
 151. Rodičovská dovolenka po dovŕšení 3. roku dieťaťa a odvody
 152. narok na materske - pre mna prilis narocne
 153. ako je chraneny ztp proti prepusteniu
 154. práca v ČR
 155. dobrovoľné poistenie
 156. Vypoved zo strany zamestnavatela
 157. Preplatenie dovolenky.
 158. Vrátenie odmeny - mínusová výplata?
 159. Živnosť a podpora
 160. osobná asistencia a zdravotné odovody?
 161. starobný dôchodca, konateľ, spoločník - dohoda
 162. PN po skončení pracovného pomeru.
 163. Preplatenie dovolenky ak nie je možnosť čerpania
 164. Skoncila mi materska a zabudla som sa ihned prihlasit na dochodkove v soc. poistovni.
 165. Môžu tehotnú prepustiť alebo zreorganizovať?
 166. Príjem počas štúdia na škole MV PZ SR
 167. Náhrada mzdy za sviatok - účasť na odborárskom školení
 168. Nárok na vdovský dôchodok.
 169. Aka bude materska dva mesiace po ukonceni rodicovskej dovolenky?
 170. Mám nárok na odstupné??????????????????
 171. výpočet pn u zamestnávateľa
 172. Je to v poriadku s PP na dobu určitú a počas zastupovania?
 173. PREMLCACIA DOBA - VSZP
 174. Zrážky zo mzdy - ako zrážať výživné a inú pohľadávku?
 175. SZČO +Dôchodca a odvody do ZP 2012
 176. prehlady z miezd
 177. Odmena pre konatela/spolocnika/zamestnanca
 178. Spĺňa znaky nepretržitej prevádzky?
 179. ČERPANIE Z DNP
 180. potvrdenie
 181. pracovna zmluva počas zastupovania
 182. Čerpanie sociálneho fondu - preprava
 183. Adopcia a pracovné voľno
 184. Materská a SZČO
 185. TPP a SZČO
 186. Zamestnanec v ČR, miesto výkonu SR
 187. PN-výška nemocenského
 188. môžem získať nejakú dávku v nezamestnanosti?
 189. dôchodca na dohodu bez výkonu
 190. prosiim ako postupovat????
 191. dôchodok živnostník
 192. vysluhovy dochodok
 193. Poradte ohľadom podpornej doby
 194. nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej
 195. Poskytovanie obedov zamestnancom
 196. Odstupné
 197. Započítanie praxe pri práci vo verejnom záujme
 198. Mám, či nemám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 199. Platenie odvodov ZP -SZČO+zamestnanec
 200. Dovolenka???
 201. Pracovný úraz
 202. Zdravotné poistenie - štúdium + práca na dohodu v ČR
 203. Doba návratu na pracovnú pozíciu
 204. Nástup na Materskú dovolenku
 205. Skončenie prac. pomeru a PN-ka
 206. Živnosť a dôchodkové poistenie?
 207. Súšobná doba
 208. Dovolenka či priepustka?
 209. Ako sa dajú zistiť voľné pracovné pozície na prijatie do PZ za okres/kraj?
 210. Vrátenie na rodičovskú dovolenku.
 211. prešvihla som ochrannu lehotu môžem byť ešte aj tak na PN
 212. Praca na dohodu u manžela
 213. Ukončený PP
 214. ZPS
 215. PN a odpracovaný čas
 216. pracovný pomer
 217. Nárok na dovolenku
 218. Kto nie je samoplatitel ZP?
 219. odovzdávanie mzdovej agendy
 220. Španiel a NČZD
 221. PN a odvody
 222. Stáž...prax...
 223. potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
 224. čerpanie PN v ochrannej lehote
 225. ako si vymahat navratenie preplatku v poistovni Union?
 226. kurz mzdového účtovníctva
 227. Zdravotná poisťovňa
 228. Položky dovolenkového priemeru
 229. Dodatočne zvýšenie mzdy po zaradení do vyššieho platového stupňa
 230. Odvody zo zisku
 231. Ochranná doba pri PN
 232. prémie
 233. Práca na dohodu po skončení PP
 234. Dohoda o pracovnej činnosti
 235. Stravné lístky pre zamestnanca
 236. tehotenstvo a praca
 237. Cestovné náhrady 2x za deň
 238. Zdravotne poistne po predcasnom ukonceni studia
 239. Nerovnomerný pracovný čas v DeD
 240. Zmena zamestnania
 241. PN a dôchodok
 242. Môžu
 243. nevyplatenie mzdy v prípade nenastupenia do prace
 244. invalidný dochodok - mám nárok?
 245. Odvody do soc. poisťovne....
 246. Výpoveď z dôvodu zrušenia časti prevádzky
 247. zneuzitie osobnych dokladov v zahranici
 248. Dobrovolne nezamestnana,narok na matersku?
 249. konzultacia: kompetencie socialneho pracovnika
 250. zamestnavatel a urad prace