PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Materské z DNP, zo zamestnania pri poberaní RP
 2. mám nárok na materskú?
 3. prevzatie výpovede
 4. Podpora v nezamestnanosti po rodičovskom príspevku.
 5. Olymp, neosprav. absencia a odvody
 6. kontrola liečebného režimu
 7. Nejasnosti v zákonoch a mzde od agentúry dočasného pridelenia
 8. Študent externa forma a dohoda o brigadnickej praci študenta
 9. Skončenie pracovného pomeru - dokumenty pre zamestnanca
 10. Urcenie vysky materskeho prispevku
 11. Agentury - konci koniec docasneho pridelenia cely pomer?
 12. Dohoda o vykonaní práce
 13. Potvrdenie o zaplatení dane na uplatnenie 2%
 14. novy zakonnik vypovedna doba
 15. Vyplatená odmena po skončení pracovného pomeru
 16. danove priznanie a RD + neplatene volno
 17. úväzok HKO
 18. Exekucia-invalidny dochodok+dohoda
 19. Spolocnik v s.r.o. - strata zakazky = stav bez prijmu.
 20. Ukončenie pracovného pomeru
 21. Dohoda o vykonaní práce a PN
 22. vysoká ročná odmena a dopad na poistné a dane?
 23. Doktorandske štipendium - denny doktorand
 24. Prerušenie pracovného pomeru
 25. PN
 26. príplatky k platu starostu
 27. Skončenie pracovného pomeru čo je najlepšie
 28. Odpočet na manželku, bonus na deti
 29. Vypomáhanie na pracovisku bez odmeny
 30. Výpoveď
 31. Potvrdenie o odpracovaných rokoch na určitom pracovnom mieste
 32. Invalidný dôchodok, žiadosť o preradenie na inú prácu, odchodné
 33. Daňový bonus-doklady
 34. dohoda o vykonaní činnosti/dohoda o vykonaní práce + cestovné náhrady, daň
 35. Dobrovoľne nezamestnaná osoba
 36. Adresa pocas PN
 37. Rodičovský príspevok, živnosť, zdravotné poistenie
 38. Doba určitá a kolektívna zmluva
 39. Nezdaniteľné minimum - dôchodca - vysoký príjem
 40. ZŤP a odvody
 41. Hlásenie za rok 2011
 42. dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 43. Daňový bonus-25 rokov
 44. Chybne ukončená PN
 45. Dlhodobé neplatené voľno zo strany zamestnanca a krátenie dovolenky
 46. PZ, DOVP a PN
 47. Úprava nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času
 48. neuznaná očr
 49. Prosim o info odvody v rakusku
 50. Nevyplatenie mzdy po súdnom konaní
 51. Zamestnanecká prémia
 52. Výpočet druhej materskej
 53. Nárok na materskú v ochrannej lehote
 54. vychovávateľka v detskom domove
 55. prijem v SR aj CR a nezdanitelne polozky
 56. Spotreba PHM
 57. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 58. koniec rodičovskej a SP
 59. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce
 60. Pomoze policia?
 61. Práca na zmluvu o vytvorení diela a prácu na dohodu - platenie odvodov
 62. ročné zúčtovanie preddavkov na dan z príjmu 2011-som nezamestnaná
 63. končiaca doba určitá, už podpísaná nová zmluva a nové zamestnanie
 64. mesačný prehľad a ročné zúčtovanie dane
 65. Danové priznanie a rzd, ach !!!
 66. superhruba mzda v cr a vyplnanie slovenskeho dp - pomoc
 67. prekážky v práci a výpoveď dohodou
 68. Pracovny pomer na dobu urcitu ukonceny skôr
 69. prenájom a odvody do ZP
 70. Vychadzky počas dlhodobej PN
 71. Príjem z ČR- agentúra dočasného zamestnania - daňové priznanie
 72. Oprávnený daňový výdavok-platby na DNP za konatela
 73. Štvrtinový úvazok a zdravotné poistenie
 74. Dohoda o vykonaní práce vs. Dohoda o pracovnej činnosti
 75. Tvorba sociálneho fondu
 76. Dodatok k zmluve
 77. Nadštandartná dĺžka štúdia na VŠ a daňový bonus
 78. zamestnanecká prémia PN
 79. Zrážka zo mzdy - neviem za čo
 80. Dohoda zamestnavatela s personalnou agenturou
 81. DOVP
 82. Dobrovoľné nemocenské poistenie a PN
 83. Odvody do zdravotnej poisťovne
 84. Zamestnanecká prémia
 85. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 86. Štatistický výkaz Práca 2-04
 87. Daňové priznanie - dávka v nezamestnanosti
 88. Praca na dohodu
 89. Môže zamestnávateľ vykonať RZ dane z príjmu zamestnancovi, ktorý má i príjem
 90. štátny zamestnanec - výpovedná doba a odstupné
 91. pracovný čas upratovačky
 92. odchod do dochodku
 93. Dohoda?prosiiiiiiiiiiimn o raadu
 94. odvody sociálna poisťovňa
 95. Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 96. PN a zasielanie dokumentov do SP
 97. stála prevádzkareň v ČR a zamestnanci vykonanávajúci prácu v prevádzkarni
 98. SZCO - vypocet vymeriavacieho zakladu do ZP a SP
 99. Cerpanie neschvalenej dovolenky
 100. Dobrý deň,som na pn zamestanec a chcem sa spýtať či sa dá na pn podať vypoved ????
 101. Mzda pre zamestnanaca - dôchodcu.
 102. Dohodári, prehľad
 103. Nárok na RD počas materskej dovolenky-prosím pomôžte
 104. Vypocet materskej v pripade, ze som bola cele tehotenstvo doma na PN
 105. exekúčná zrážka
 106. dovolenka
 107. Zárobok počas PN
 108. Živnostník a hasič naraz...
 109. skoncenie pracovneho pomeru §69 ods. b?
 110. Dohoda o vykonaní práce
 111. Ročné zúčtovanie
 112. zamestnávania občana z ČR na pracovnú zmluvu
 113. Moze mat 1 osoba za 1 rok u 1 FO- zivnostnika viac Dohôd o VP?
 114. Ročné zúčtovanie dane a opravné daň. priznanie
 115. Uznesenie súdu a odvody
 116. RE:2otazku
 117. Dovolenka počas MD a RD
 118. Zabudnuty vypocet ZP
 119. konateľ spoločnosti a starobný dôchodok
 120. Pracovná náplň
 121. 2 materské po sebe a vypoved
 122. narok na sirotsky dochodok
 123. Ako sa robi zuctovanie ZP za rok 2011 - SZCO ?
 124. ako získať čo najvyššiu podporu v nezamestnanosti po RD
 125. Subeh zamestnani na SK a v zahranici a cestovne nahrady
 126. Relevantnosť údajov ŠÚ a ÚPSVaR ohľadom nezamestnanosti
 127. Výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie
 128. Doktorand a dohoda o pracovnej cinnosti
 129. MUSí PODAť DANOVE TYPU B KED NEVYKAZUJE NIC ZA ROK 2011?
 130. DDS a základ dane
 131. Zahraničný podnikateľ a Zdrav.poisťovňa
 132. Potvrdenie o dočas.pracovnej neschopnosti
 133. RE:chcem sa spýtat ci mam platnu pracovnu zmuvu?
 134. Jednorazovy prijem z reklamy a RZD
 135. Výlatný termín
 136. Plat za prácu nadčas v škole.
 137. hrubá mzda
 138. Druha materska po skonceni rodicovskej dovolenky
 139. Zachovanie mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach zamestnavatela
 140. Potrebujem súhlas zamestnávateľa?
 141. Môžu ma držať proti mojej vôli???
 142. Preplatenie na návštevu rodiny
 143. kompenzácia mzdy tehotnej zamestnankyne
 144. praca v cudzine a urad prace
 145. Nedodanie potvrdenia o prijmoch pre dohodara
 146. Predĺženie zmluvy na dobu určitú koľko krát ?
 147. nezdaniteľná časť ZD na manžela
 148. dovolenka
 149. cerpanie dovolenky medzi MD/RD vs retazovy porod
 150. zmena pracovnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 151. E101 a nahlásenie zmeny do soc. poisťovne.
 152. Neopravnene stiahnuta dan
 153. Daňový bonus v Prehľade
 154. preplatena dovolenka
 155. podiely zo zisku vyplatané v 2011 za roky 2005-2010
 156. Prosim o info poistenie v rakusku
 157. návrh ukončenia PP
 158. Pracujúci dôchodca
 159. ukončenie Pn zároveň ukonečenie PP
 160. Oznam o odstávke elektronických služieb
 161. Prehľad o príjmoch zo zavíslej činnosti
 162. príjem z dohôd do daňového priznania za rok 2011
 163. Rodičovská dovolenka - aké su možnosti privyrobiť si?
 164. kompenzacia mzdy tehotnej zamestnankyne
 165. Zamestnanecká prémia - nárok za mesiace počas PN????
 166. PN po 52.týždňoch a ZP a SP
 167. skončenie PP
 168. vznik choroby z povolania počas výpovednej doby
 169. Doktorandské štúdium a trvalý pracovný pomer
 170. Škoda spôsobená zamestnancom
 171. Povinnosti voci SP a ZP pri preruseni RD a nastupe do prace
 172. Dohoda o vykonaní práce - paragraf 226,a zárobok vyšší ako 139,80 € pre úrad práce
 173. Aká je možnosť výpovede z prípravnej štátnej služby
 174. Zdaňovanie príjmu za rok 2011 -dôchodca
 175. Exkúcia zamestnanca - ročné zúčtovanie dane
 176. Daňové priznanie SZČO - zamestnanec a nulový príjem zo živnosti
 177. aký špecifický symbol uviesť pri platbe do SP za zamestnanca...
 178. porusenie prac.disciplíny, výpoveď, odstupné
 179. Skončenie PP zo strany zamestnávateľa
 180. Dobrovolne nemocenske poistenie
 181. Aký výkaz poslať do SP a ZP pri PN-ke
 182. Zmluva o poskytovaní odborných služieb
 183. Základ dane
 184. Nezdaniteľná časť základu dane
 185. dohoda o pracovnej činnosti - prac. čas a odmena
 186. elektronické zasielanie na DÚ
 187. Ramcová zmluva
 188. Čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 189. Daňové priznanie príjem Nemecko
 190. invalidný dôchodca odvody
 191. pocitanie a vykazovanie odpracovanych hodin pri DoPC
 192. Okamžitá výpoveď vo výpovednej lehote
 193. dovolenka a skončenie pracovného pomeru
 194. skončenie pracovného pomeru
 195. karnéé
 196. Zníženie pracovného úväzku čiastočnému invalidovi
 197. Odpracované roky - prax
 198. Mínusové hodiny
 199. Sociálny fond a sviatok platený priemerom
 200. mzda zaslaná na zle číslo a sankcie?
 201. ZŤP zamestnanec v skúšobnej dobe - ukončenie PP
 202. krátenie dovolenky
 203. Skoncenie prac. pomeru, ochranna lehota, dlhodoba marodka...
 204. Odvody počas PN
 205. PN počas RD
 206. Odvody za zamestnanca u mandátnej zmluvy?
 207. Práca v Čechách na dohodu popri HPP na Slovensku.
 208. Nárok na dovolenku a PN
 209. Poistenec štátu a drobné príjmy zo živnosti
 210. Mzda za obdobie dovolenky
 211. RZZP - zaúčtované 2x vo výplate
 212. Prehľad o DzZČ - mesačný, v roku 2012
 213. podpora v nezamstnanosti
 214. praca a zivnost
 215. Dohodári - mzda raz za pol roka
 216. výpoveď
 217. Odvody do ZP clen dozornej rady a PP
 218. Zmluva so živnostníkom
 219. Som živnostník aj zamestnanec, ako je to s odvodmi?
 220. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2011
 221. výhodná zmluva pre študenta
 222. odvody pri dohode
 223. Platove triedy a stupne pre kucharky
 224. Vyplatenie prémie z nadzisku za rok 2011.
 225. Odvody starobného dôchodcu
 226. Neviete prosím ako postupovať keď chceme vyňať kultúrnu pamiatku??
 227. Prosím o radu formular E101
 228. pravidelný alebo nepravidelný príjem
 229. Zrážky zo mzdy
 230. výpočet DVZ na úrazové....
 231. Dovolenka, skončený PP a znovu uzatvorený PP
 232. aké doklady treba k registrácii fi na DÚ - zasielanie elektronicky
 233. Z čoho sa počíta vym.zák.do SP
 234. nahradne volno - radiologický laborant
 235. Voľby 2012
 236. Nástup na materskú dovolenku - firma v konkurze
 237. Nezdaniteľná časť za odpracovaných 8 mesiacov
 238. Kontrola zamestnanca počas PN
 239. Nedodanie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 240. Doklady pri skončení PP
 241. Daňové priznanie alebo RZD
 242. Dodatok k prac. zmluve
 243. Decembrová mzda vyplatená vo fobruári
 244. 2 pracovne pomery a OČR
 245. študent nad 26 rokov
 246. danove priznanie
 247. z coho vyplaca firmu odstupne? zo socialneho fondu alebo ako ine mzdy?
 248. premenovanie s.r.o. - text dodatku k pracovnej zmluve
 249. porušenie prac. disciplíny
 250. Volba zamestnaneckej rady