1. Má zamestnávateľ právo organizovať školenie v piatok a sobotu? (1 replies)
 2. Porušenie pracovnej disciplíny (20 replies)
 3. zivnostnik zamestnavajuci dohodara (7 replies)
 4. Nastup na MD a nasledne ukoncenie PP na dobu urcitu - treba ist na UP? (9 replies)
 5. Pracovala som v BAZ-ke, ktorá už neexistuje, kde si mám vyhľadať odpracované roky? (13 replies)
 6. Nástup do práce počas rodičovskej dovolenky (29 replies)
 7. členovia združenia (0 replies)
 8. nárok na daňový bonus za 2 deti (3 replies)
 9. Poskytnutie informácie (3 replies)
 10. pracovná zmluva a minimálna mzda (2 replies)
 11. smernice (2 replies)
 12. Koniec predlzenej RD (5 replies)
 13. Daňové priznanie - A - Anglicko (12 replies)
 14. Degradovanie zamestnanca (0 replies)
 15. Kedy zamestnanať zahraničného zamestnanca (0 replies)
 16. Absencia (1 replies)
 17. práca nadčas a fond pracovného času (0 replies)
 18. jednodnove neplatene volno - dlhujem ako zamestnanec nikomu nieco? (9 replies)
 19. Zvýšenie pedagogickému zamestnancovi (0 replies)
 20. Likvidacia firmy a odstupne (16 replies)
 21. Právo vidieť svoju dochádzku? (9 replies)
 22. Dovolenka - krátenie dovolenky (6 replies)
 23. Daňový bonus a zverené dieťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti (3 replies)
 24. Pracovná zmluva (6 replies)
 25. priznanie kreditov pre dohodára (0 replies)
 26. cestovné náhrady do výšky cestovného lístka (0 replies)
 27. Dovolenkový priemer (8 replies)
 28. Motorové vozidlo na pracovné účely - povinnosti zamestnanca (1 replies)
 29. Okamžité skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 30. Vypocet dovolenky pri PN - neviem si rady :( (7 replies)
 31. nepravoplatne skoncenie pracovneho pomeru (30 replies)
 32. Finančný príspevok z úradu práce podľa § 50a zákona č. 5/2004 (12 replies)
 33. Výpočet odchodného pre učiteľa (0 replies)
 34. Koniec a začiatok pracovného pomeru (2 replies)
 35. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou/ dohodou podľa §63 ods. 1 (11 replies)
 36. Po RD dobrovolne poistena a nasledne nezamestnana (24 replies)
 37. Odvody zo sociálneho fondu (3 replies)
 38. uplatnená strata a odvody do sociálnej (2 replies)
 39. daňový bonus (2 replies)
 40. Príplatky za nadčas a prácu v sobotu a nedeľu (0 replies)
 41. Doba archivácie dohôd o vykonaní práce (2 replies)
 42. dohoda o pracovnej činnosti (5 replies)
 43. szčo - práca na dohodu - odvody (3 replies)
 44. Zdravotná starostlivosť o zamestnancov (7 replies)
 45. Neplatné skončenie pracovného pomeru (0 replies)
 46. Evidencia na úrade práce-návrat za zahraničia (1 replies)
 47. Dá sa opäť dohodnúť PP na dobu určitú? (12 replies)
 48. Odvody do SP ako SZČO a práca dohodu (1 replies)
 49. Je materská rozhodujúcim príjmom? (2 replies)
 50. Ako je s prácou na dohodu ak som vedený na UP ? (2 replies)
 51. povinnosti zamestnávateľa a práca na dohodu (6 replies)
 52. Rozviazanie PP a PN (1 replies)
 53. Pracovný úraz a odstupné (0 replies)
 54. Nedodžanie dvojmesačnej lehoty od poslednej výpovede danej z nadbytočnosti (2 replies)
 55. služobná cesta (9 replies)
 56. Dovolenka pedagogických zamestnancov (1 replies)
 57. Skúšobná doba - dodatok (12 replies)
 58. Dohodar z uracu prace (16 replies)
 59. Pracovný úraz - náklady na cestu domov poškodenej zamestnankyne (0 replies)
 60. nepravidelný príjem (0 replies)
 61. vratenie odvodov (31 replies)
 62. prehľad o príjmoch zo zavislej činnosti rok 2012 (11 replies)
 63. priznanie starobného dôchodku pre výplatu odchodného (19 replies)
 64. Skončenie PP - v skúšobnej dobe (2 replies)
 65. dovolenka a PN (4 replies)
 66. odvody do socialky - slobodne povolanie (umelec) po 1.7.2012 (0 replies)
 67. Pokračovanie v zamestnaní po skončení platnosti zmluvy na dobu určitú (1 replies)
 68. Ako prihlásiť nové FI do Sociálnej poisťovni? (0 replies)
 69. szčo a zamestnanci a odvody v ČR (8 replies)
 70. Da sa prejst z prispevku na starostlivost o dieta spat na rodicovsky prispevok? (0 replies)
 71. Voľno bez náhrady mzdy a odvody (6 replies)
 72. starobný dôchodca a práca na dohodu (5 replies)
 73. zodpovednosť za zverené prostriedky (3 replies)
 74. odvody SZCO od 1.7.2012 (55 replies)
 75. Civilná ochrana (0 replies)
 76. Materska z PN vs.z UPSVR ? (0 replies)
 77. Je potrebné vyhotoviť dodatok pri zmene napr. bydliska? (2 replies)
 78. rodičovský príspevok (0 replies)
 79. Prekážky na strane zamestnávateľa počas výpovednej doby (14 replies)
 80. Narok na dovolenku cez pracovnu agenturu (5 replies)
 81. evidencia dochádzky (0 replies)
 82. Kolko dní pred nástupom na materskú dovolenku musím byť zamestnaná? (21 replies)
 83. Vypoved §72 ZP (3 replies)
 84. pracovny uraz lehota na zaslanie kopie zapisnice (1 replies)
 85. vyslanie dohodára do zahraničia (0 replies)
 86. Kam zaradiť zamestnanca. (0 replies)
 87. dovolenka medzi RD a druhou MD (2 replies)
 88. materska po skonceni PP (4 replies)
 89. Poplatok za prebiehajúce štúdium - ako zaúčtovať? (3 replies)
 90. Čerpanie sociálneho fondu (22 replies)
 91. Koľko exekúcii môžem zamestnancovi max. zrážať? (1 replies)
 92. Kolko dní pred nástupom na materskú musím byť zamestnaná? (2 replies)
 93. Nárok na materskú - súrne (43 replies)
 94. celozávodná dovolenka pri novoprijatom zamestnancovi (5 replies)
 95. 2 trvale pracovne pomery sucasne : 1 na SVK, druhy v zahranici.. je to mozne? (9 replies)
 96. Práca na dohodu. (13 replies)
 97. Čiastočný úväzok v štátnej správe - v súdnictve (1 replies)
 98. mám narok na odstupne? ak podám výpoveď ja- dohodou ? (11 replies)
 99. Platba zdravotneho poistenia na SK pri praci v CR (2 replies)
 100. zrušenie štátnozamestaneckého miesta (0 replies)
 101. Zápočet praxe u pedagogického zamestnanca (0 replies)
 102. Pozastavený predčasný dôchodok a nezdaniteľná časť od 1.1.2012 (2 replies)
 103. Kedy ukoncit PN-ku??? (2 replies)
 104. brigadnicka praca (0 replies)
 105. Spôsobilá na výkon práce iba za dodržania podmienky - práca v sede (14 replies)
 106. na kolko dni dovolenky mam narok po nastupe z RD? (1 replies)
 107. Pracovná cesta a posudzovanie práce nadčas u zamestnanca s pružným pr.časom (1 replies)
 108. Nárok na nezamestnanecké po prerušení predlženej platenej dovolenky zo zdr.dovodov (20 replies)
 109. Dohoda pre starobného dôchodcu (5 replies)
 110. Strata prístroja (0 replies)
 111. Vzdelanie učiteľky materskej školy (6 replies)
 112. tlacivo potvrdenie na davku v nezamestnanosti (7 replies)
 113. Nepriznali mi PN (25 replies)
 114. mám nárok na podporu v nezamestnanosti po RD? (51 replies)
 115. Platenie za záväzok (1 replies)
 116. Premlcanie prava Soc. poist. predpisat penale pre neskorozaplatene poistne. (0 replies)
 117. Výpoved´ chcem dosiahnuť s absenciou (9 replies)
 118. Prepočet dovolenky - zmena úväzku z 11,25 na 7,5 hod (14 replies)
 119. Mínusová výplata,absencia a odvody. (11 replies)
 120. PN počas rodičovskej dovolenky (4 replies)
 121. neplatená PN po 52.týždňoch a skončenie PP (1 replies)
 122. Práca na pr.zmluvu/skrátený čas/ + dohoda (12 replies)
 123. dobrovolne nemocenské poistenie počas prac.pomeru (1 replies)
 124. dohoda o pracovnej cinnosti (3 replies)
 125. Presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia - naďalej uplatňovaný DB - riešenie? (6 replies)
 126. Preplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru a jej krátenie z dôvodu PN? (6 replies)
 127. Peňažný príjem zamestnanca - stravné (5 replies)
 128. Študent na polovičny pracovny uväzok (3 replies)
 129. Nástup po rodičovskom do práce alebo na UP (74 replies)
 130. Zmluva na dobu určitú a nárok na dovolenku. (3 replies)
 131. Zajtra mi končí materská- firma je zrušená čo teraz??JE TO KOMPLIKOVANé (15 replies)
 132. Pracovný úraz-služobný zákrok (10 replies)
 133. Dovolenka po rodičovslej dovolenke (4 replies)
 134. Datum vyplaty a tlacivo na socialnu poistovnu (2 replies)
 135. Okamžité skončenie PP (1 replies)
 136. vymeriavací základ pre odvod do sociálnej poisťovne (2 replies)
 137. Ústne potvrdenie dovolenky (3 replies)
 138. priestupok proti majetku je problem ku prijatiu do pz ? (14 replies)
 139. Lekárka ide do dôchodku - sestrička ostáva v ambulancii u novej doktorky. (25 replies)
 140. Kto robí v Olympe mzdy a má príspevok z ˇUP - refundácia §50a? (4 replies)
 141. Skúšobná doba (4 replies)
 142. diety za sluzobnu cestu do zahranicia 3 az 4 mes. v kuse (5 replies)
 143. Cestovné náhrady (1 replies)
 144. Vyplatenie odstupného (1 replies)
 145. Vyhlásenie na zdanenie príjmov - časť IV a V (4 replies)
 146. Invalidný dôchodca (3 replies)
 147. Preberanie mzdy a s tým súvisiace veci (2 replies)
 148. Neskoro predložený paragraf od lekára (16 replies)
 149. Zamestnanec neevidovaný v zdravotnej poisťovni (8 replies)
 150. dovolenka (6 replies)
 151. Podpísanie zmluvy počas PN-ky (1 replies)
 152. nárok na stravné (5 replies)
 153. Príspevok na podnikanie verzus práca na trvalý pracovný pomer v zahraničí (8 replies)
 154. ako sa vypočíta preplácanie práce vo sviatok? (10 replies)
 155. minimálna mzda a kratší pracovný pomer (8 replies)
 156. Daňový bonus - vydatá dcéra (3 replies)
 157. SZČO - otázka ohľadom odvodov do sociálnej poisťovne (9 replies)
 158. Odvody - Sociálna poisťoňa (1 replies)
 159. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ – nový návrh od 1.11.2012 (38 replies)
 160. Výpoveď daná z-covi so zdrav.postihnutím (1 replies)
 161. zivnostnik a očr (14 replies)
 162. Oznámenie o návrate do zamestnania po predlženej rodičovskej dovolenke (2 replies)
 163. Konateľ (spoločník) v predajni za pultom?? (8 replies)
 164. Výpoveď po rodičovskej dovolenke (37 replies)
 165. skrátený pracovný pomer a dovolenka (10 replies)
 166. výpoved dohodou a PN (3 replies)
 167. SZČO a dochôdca (1 replies)
 168. II. pilier a povinnost zaměstnavatele (3 replies)
 169. SZČO zamestnáva (1 replies)
 170. PREDLZENY RODICOVSKY PRISPEVOK (13 replies)
 171. Dotaz na kvalifikačné predpoklady a potvrdenie správnosti platovej triedy. (3 replies)
 172. Sociálny fond a jeho čerpanie v prípade ukončenia s.r.o. (8 replies)
 173. výpočet materskej (5 replies)
 174. nárok na stravný lístok (1 replies)
 175. predlženie PP na dobu určitú (6 replies)
 176. Pracovná zmluva na dobu určitú (30 replies)
 177. Garančné poistenie (0 replies)
 178. zaniknuté DNPO a materské (4 replies)
 179. Narok na dovolenku pocas MD a RD (13 replies)
 180. Dohoda o zrážkach zo mzdy za obedy (6 replies)
 181. Zodpovedný zástupca a mandátna zmluva (5 replies)
 182. Zamestnankyňa po 3 rokoch (...!) oznámila mzdárke, že má preukaz ZŤP (57 replies)
 183. ísť na úrad alebo sa zamestnať (5 replies)
 184. Starobný dochodca ako zamestnanec / konateľ v s.r.o. (0 replies)
 185. Pokracovanie v rodicovskej dovolenke a povinnosti zamestnavatela (2 replies)
 186. výpoveď dohodou. (9 replies)
 187. Stravné pre dohodárov (2 replies)
 188. Odchodne a odstupne (0 replies)
 189. Mínusová výplata (17 replies)
 190. Počet "potvrdení" od lekára - v tehotenstve (2 replies)
 191. môže pracovník na ÚPSVaR mať na sebe s.r.o. (3 replies)
 192. Daňový bonus - nárok na vyplatnie (0 replies)
 193. práca v ČR (0 replies)
 194. finančná pokuta (3 replies)
 195. Vypoved pri bankrote a vyplatenie odstupneho (0 replies)
 196. minimalizovanie odvodov spoločníka s.r.o. (39 replies)
 197. Preplatenie dovolenky pri výpovedi (2 replies)
 198. Hmotná zodpovednosť zamestnanca pri dohode. (2 replies)
 199. ZTP (2 replies)
 200. Odvody do Socialnej poistovne pre ZŤP (5 replies)
 201. Chýbajúci podpis z-ca na výpovedi... podpis iba na dohode (5 replies)
 202. Dohoda o vykonaní práce - narok na PN a odvody? (10 replies)
 203. Úrad práce a brigáda v ČR (0 replies)
 204. Je možné si svojvoľne posunúť nástup na materskú? (37 replies)
 205. Dohoda o vykonaní práce a exekúcia (1 replies)
 206. Vyplatenie konkurenčnej doložky (3 replies)
 207. vyp. lehota (1 replies)
 208. Nárok na stravný lístok počas školenia (18 replies)
 209. Rodičovská dovolenka a brigáda! Treba nahlásiť na nejaký úrad nástup na brigádu? Ďaku (3 replies)
 210. Jednorazova odmena (10 replies)
 211. Daňový bonus (1 replies)
 212. Dohoda - konto pracovného času (0 replies)
 213. Zamestnanecký dôverník - vzor (0 replies)
 214. Zrušené pracovné miesto a návrat z MD (4 replies)
 215. Narok na podporu po ukonceni rodicovskej dovolenky (6 replies)
 216. Dohoda so zamestnávateľom na skončení PP. (3 replies)
 217. dovolenka a znížený úväzok (3 replies)
 218. dovolenka počas materskej (7 replies)
 219. Ukončenie PP (4 replies)
 220. Predvolanie ako svedok (0 replies)
 221. výpoved v skusobnej dobe (8 replies)
 222. PN, doba určitá a materská dovolenka (0 replies)
 223. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (kat. 3 a 4) (1 replies)
 224. Práca popri rodičovskej dovolenke (0 replies)
 225. Ukoncenie pracovneho pomeru na dobu urcitu v 14tt, bude narok na materske? (3 replies)
 226. Výpoveď daná zamestnávateľom (7 replies)
 227. Ošatné pre matrikárky (1 replies)
 228. Hromadné prepúšťanie (11 replies)
 229. Nova praca a dovolenka (4 replies)
 230. PP na dobu urcitu (8 replies)
 231. Ukončenie PP po RD (6 replies)
 232. Platenie socialky po prijati prispevku na podnikanie (3 replies)
 233. DP za rok 2007 - príjem zo zahraničia (1 replies)
 234. VZ pre dochodkové poistenie (0 replies)
 235. zabudnutá registrácia na DU (6 replies)
 236. Zníženie platu (0 replies)
 237. Sociálna poisťovňa od 1.7.2012 (1 replies)
 238. Darčekové poukážky (1 replies)
 239. Príkazná zmluva na vypracovanie DP (0 replies)
 240. Dohoda i - ako napisat odmenu? (14 replies)
 241. Zmena trvalého p.p. na dohodu (13 replies)
 242. výpočet pn-ky (0 replies)
 243. Výpoveď z nadbytočnosti - znovu obsadenie pozície (1 replies)
 244. Má nezamestnaný nárok na nejaké dávky ak poberal dávku v nezamestnanosti 6 mesiacov? (12 replies)
 245. Výpoveď daná k 1. 1. 2013 (7 replies)
 246. nárok na dovolenku a pn (2 replies)
 247. DF od riaditeľa za vedenie podniku (8 replies)
 248. Evidencia pracovneho casu vodica - ako evidovat a pocitat mzdu? (0 replies)
 249. mzda za prácu vo sviatok (10 replies)
 250. Pracovný pomer (3 replies)