PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda o vykonaní práce
 2. Výpočet dovolenky počas RD
 3. pracovná zmluva na dobu určitú
 4. Narok pri narodeni dietata
 5. Preplatenie dovolenky po RD a skončenie pracovného pomeru
 6. Zdravotná poisťovńa študent rok 2012 !
 7. Výplata mzdy
 8. Vyplatenie mzdy zamestnancom v hotovosti
 9. Dohoda o vykonaní práce
 10. Zamestnanie starobného dôchodcu
 11. Preprepustený zamestnanec -okamžite a jeho PN doručná o 14 dní
 12. Dohoda a dochodca
 13. Poskytnutá strava
 14. Zrážky zo mzdy
 15. odmena po uplynutí doby určitej
 16. MD a pracovný pomer na dobu určitú
 17. Zmena v platení odvodov od 1.1.2012?
 18. rzd 2011
 19. odchodné
 20. nadčas a pružný pracovný čas
 21. preddavkova daň
 22. Výpočet zrážky pri výkone rozhodnutia
 23. Materská dovolenka a riadna dovolenka
 24. odchod do predcasneho dochodku z neplatenej pn
 25. Prekážka na strane zamestnávateľa.
 26. Zákon o sociálnom poistení a Občiansky súdny poriadok.
 27. pracovná zmluva a paušálna mzda ?
 28. Ukončenie PP
 29. Ročné zúčtovanie za rok 2011
 30. Opravný výkaz do SP ??
 31. Podiely zo zisku za rok 2010
 32. Práca na dohodu popri materskej dovolenke
 33. fond prac. času v reštauračnej prevádzke
 34. Dva typy Dohôd - ku ktorej podpísat vyhlásenie na zdanenie
 35. Celomesačná PN a nezdaniteľná čiastka
 36. Dohoda - viac zamestnavatelov - vratenie daní
 37. Stravne listky po datume platnost
 38. Výpoveď dohodou neuznaná
 39. Čerpanie dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky
 40. Ciastocny invalidny dochodca
 41. dohodár a služobná cesta
 42. Výpočet dovolenky
 43. nárok na stravné lístky
 44. Dohoda o pracovnej činnosti alebo o výkone prác...?
 45. Absolvent. prax
 46. dohody od roku 2012
 47. DNPO
 48. Práca starobného dôchodcu na živnosť
 49. rocne zuctovanie dane
 50. Platit socialku alebo nie ?
 51. Dovolenka pri pracovnom uraze
 52. Denný vymeriavací základ pri PN
 53. odvody pri preplateni dovolenky zene pri rodicovskej dovolenke
 54. Daňové priznanie za rok 2011
 55. Dohoda o skončení PP a odstupné
 56. Podpisovanie dokladov počas PN
 57. v akej vyske mam narok na preplatenie dovolenky
 58. Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 59. Práca pre vlastnú sro "zadarmo"...?
 60. ukončené PhD - učiteľ SŠ
 61. príspevok na starostlivost o dieťa
 62. DNPO a zmeny od roku 2012
 63. Nepeňažný príjem u žien na rodičovskej dovolenke
 64. kreditový príplatok od 1.1.2012
 65. Stupne náročnosti a nadčasy
 66. RZZP za 2011
 67. štvrťročný prehľad má byť už mesačný?
 68. Vypoved podla §63 ods.1 pism. b) ZP
 69. Zrušenie a založenie SZČO
 70. Odhlasovanie dohodárov k 31.12.?
 71. Dohoda o zvyseni kvalifikacie zamestnanca §155
 72. materska dovolenka a narok na dovolenku
 73. Pracovná cesta a stravné
 74. Nulové výkazy do SP za pracovníčku na materskej dovolenke.
 75. vypocet materskej u PhD studentov
 76. Skratena pracovna doba a odstupne?
 77. ochranné odevy
 78. Dohoda či dodatok...
 79. skúšobná doba.
 80. Aký bude denný VZ pre výpočet podpory v nezamestnanosti?
 81. DNP do ročného zúčtovania za r.2011
 82. SRO aj živnosť
 83. vypocet PN prvych 10 dni
 84. DzZČ za 12/2011 - číslo účtu
 85. Nárok na materskú dovolenku - výpočet
 86. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov
 87. Dohoda o vykonaní práce a preddavok na daň
 88. Preddavková daň u zamestnaného dôchodcu
 89. Povinnosti zamestnávateľa za dohodára ktorý má aj TPP
 90. zamestnanec s obmedzením na výkon prác
 91. NČZD
 92. Poberanie podpory v nezamestnanosti a práca
 93. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 94. Dodatok k PZ kvoli navýšeniu minimálne mzdy
 95. je možné mať 3 brigády?
 96. zamestnanec a žiadosť o predčasný SD
 97. PN
 98. Krátenie dovolenky
 99. Dohodári a registrácia v sociálnej poisťovni
 100. Dobrovolne nezamestnany v roku 2012
 101. Neplatenie odvodov a nenahlasenie do socialky a zdravotky.
 102. výpočet mzdy
 103. Stravné v potravinách
 104. exkluzivita u zamestnavatela
 105. prenesenie starej dovolenky
 106. Výpoveď § 63 ods.2 písm.a) ZP a práceneschopnosť
 107. Dovolenka pri nástupe v priebehu mesiaca
 108. Cestovné náhrady + stravné pre dohodárov
 109. Potvrdenie o príjme na pôžičku
 110. maródka
 111. Živnostníčka, Poberanie rodičovského príspevku, zamestnanie
 112. Odvody a mzda zamestnanca v SRO a odvody zamestnávateľa
 113. rodičovská a štátny plat?
 114. Výpoveď dohodou.
 115. Nárok na dovoleku
 116. Nárok na odstupné
 117. Nárok na dovolenku
 118. dohoda vyplatená v 12/2011 a daň
 119. odstupné v 2011 a dovolenka
 120. odstupné pri výpovedi podľa §63 ods.1 pismeno b
 121. Z materskej do práce, poberanie materského a rodičovského príspevku.
 122. Deputát
 123. Oplatí sa po ukončení živnosti dobrovoľne poistiť v soc. poisťovni?
 124. DNP a adopcia
 125. Zamestnanecký benefit nie pre všetkých
 126. mzda a zisk za 2011 (spoločnik, konatel, zamestnanec v jednom)
 127. odhláška z poisťovní
 128. Nárok na dovolenku za r. 2011
 129. Odvody z preplatenej dovolenky
 130. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet dávky v nezamestnanosti
 131. odvody pri kratšom pracovnom čase??
 132. DNP a materská
 133. DNP po novom
 134. dohodárka na materskej dovolenke
 135. Krátenie dovolenky z dôvodu PN
 136. Z rodicovskej na matersku
 137. Koncoročné posedenie
 138. dohoda o brigádnickej práci študentov
 139. Nevyčerpaná dovolenka a jej preplatenie po novom?
 140. Paragraf od lekára
 141. Olymp - nevycerpane dovolenky (technicky problem)
 142. Mesačný výkaz
 143. práca v noci
 144. ODSTUPNE
 145. Nezdanitelna polozka na manzelku a jej prijmy
 146. PN alebo evidencia na ÚP
 147. rodicovsky prispevok
 148. register dlznikov
 149. Zivnostnik-denné štúdium-odvody do ZP-diera v zákone?
 150. podpora v nezamestanosti pre navratilca
 151. Nerovnomerne rozložený prasovný čas a sviatok
 152. spolocna hmotna zodpovednost 21.12.2011
 153. Dôchodca a dohoda v roku 2012
 154. pracovný pomer
 155. diety zamestnancov v organizačnej zložke
 156. Doručovanie písomností zamestnancovi
 157. Výpoveď,dohoda o vyplatení odstupného, PN
 158. výpočet materskej
 159. Nočná práca
 160. Ako na materskú ?
 161. Odvolanie zamestanca z dovolenky a preplatenie nákladov
 162. Príplatok za prácu v noci
 163. obnovenie zivnosti pocas PN
 164. Strateny zapoctovy list
 165. učtovanie miezd k datumu??
 166. EXEKUCIE - SLOBODNY PRISTUP K INFORMACIAM
 167. Vyplatenie dovolenky
 168. Preplatenie dovolenky
 169. Neprítomnost v práci, doprovod rod. príslušníka
 170. rodinné prídavky
 171. príspevok z úradu práce
 172. dovolenka počas vedľajšieho PP
 173. predvolanie na súd - ušlá mzda
 174. Stravné pre rok 2012
 175. Poradí mi niekto?
 176. Podpora v nezamestnanosti pri s.r.o. a u SZČO
 177. Koľko stojí firmu zamestnanec za jeden rok?
 178. Dobrovoľne nezamestnaná po výpovedi kvôli uznaniu materskej
 179. Nárok na odpočinok (prespanie) pri náročnej pracovnej ceste
 180. Spätné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 181. Dobrovoľné poistné živnostník
 182. Neplatene volno zo strany zamestnavatela
 183. Výpoveď zamestnanca
 184. zamestnanec mal PN
 185. Materske 2012 - dva pracovne pomery
 186. pôžička zamestnancovi
 187. Materská
 188. Tlačivá pre ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 a nové na 2012
 189. ukoncenie PN
 190. Odmeňovanie členov komisií MsZ
 191. skončenie prac. pomeru a pn
 192. Zrážka zo mzdy za letenku
 193. pracujúci dôchodca - výpoveď, odstupné
 194. Pam system
 195. zdravotné poistenie
 196. Školenie v osobnom volne.
 197. odvodovo-daňová reforma
 198. Nedoplatok na zdravotnom poistení
 199. podpora v nezamestnanosti
 200. Treba vstupnu prehladku pri kratsom prac. case?
 201. Výpočet dovolenky.
 202. Ukončenie nároku na dávku v nezamestnanosti
 203. Odstupne a garancne poistenie
 204. Výnimka zo vzdelania.
 205. Zárobok dôchodcu v roku 2011
 206. 2 alebo 3 mesacne odstupne
 207. zamestnanie ZŤP
 208. PN a skončenie pracovného pomeru
 209. Materska a dohoda o skonceni PP
 210. Účtovanie preplácania poistného z UPSVaR
 211. Chyba v špecifickom symbole pri platení poistného
 212. Ako ďalej??? Neplatenie zdravotnej a iné perličky
 213. Vypocet priemerneho zarobku pre pracovnopravne ucely v novom pracovno pravnom vztahu
 214. Zmena obsahu prac.zmluvy
 215. Zmluva pre studenta
 216. Práca a mterská dovolenka
 217. práca popri rodičovskom príspevku
 218. PN a uznanie invalidného dôchodku na 55%
 219. Materská 2012
 220. Kratenie stravneho za ranajky v roku 2011
 221. Čiastočne invalidny dochodca
 222. Odmeňovanie pedagogických zamestnancov od 1.1.2012
 223. Daňový bonus
 224. Dohoda
 225. Prepadnutie nevyčerpanej dovolenky
 226. Nárok na Dovolenku v skúšobnej lehote
 227. kratší pracovný čas
 228. Mzda
 229. Zákonník práce s komentárom
 230. Zamestnanecká prémia 2011 vs predaj zdedených pozemkov
 231. Materská, dnp, nezamestnanosť
 232. Vyska materskej z DNP
 233. Vypoved dohodou - nasledne pokus o zosobnenie straty firmy
 234. Automobil v podnikani aj na sukromne ucely a odvody do SP a ZP v roku 2011
 235. ZASTUPOVANIE KOLEGYNI - MZDA
 236. MZDA
 237. kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka
 238. Mzda dohodár
 239. Odvody SP pri pracovnej zmluve na skrátený pracovný čas
 240. Sociálny fond a bývalý zamestnanec.
 241. Nezamestnaná a materská 2012?
 242. Ukoncenie cinnosti o.z. a odstupne zamestnancov
 243. Krátenie dovolenky rok 2011
 244. Čo po skončení dohody
 245. DNP
 246. SZČO, PN a výpočet odvodov pre nasledujúci rok
 247. konateľ + spoločník a materská/rodičovská dovolenka
 248. Ako je to s ukončením pracovného pomeru a práceneschopnosťou?
 249. Odmena zamestnancovi pri životnom jubileu 50. a 60. rokov
 250. szčo a pnka