1. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy (1 replies)
 2. Sociálny fond v MRP (0 replies)
 3. adaptačné vzdelanie (0 replies)
 4. Konateľ a diety. (2 replies)
 5. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne (3 replies)
 6. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda (0 replies)
 7. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch? (2 replies)
 8. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru (2 replies)
 9. Výpoved z nadbytočnosti (5 replies)
 10. Rozhodujúce obdobie pre materské (2 replies)
 11. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa (4 replies)
 12. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci? (0 replies)
 13. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky (1 replies)
 14. platové zaradenie (0 replies)
 15. Stravné lístky (8 replies)
 16. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený. (1 replies)
 17. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ? (5 replies)
 18. Výnimka z platenie dôchod. poistenia prac. dôchodcov (1 replies)
 19. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (2 replies)
 20. Nárok na podporu po RD (10 replies)
 21. starobný dôchodca a pracovná zmluva (2 replies)
 22. Dohody a lekárske prehliadky (1 replies)
 23. Výpoveď po skončení RD (1 replies)
 24. Dobrovoľné nemocenské poistenie a tehotenstvo. (1 replies)
 25. pravidelný alebo nepravidelný príjem (6 replies)
 26. Výpoveď daná zamestnancom a PN (3 replies)
 27. nepravidelný príjem ZP (0 replies)
 28. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské? (6 replies)
 29. Paragraf pocas dovolenky (4 replies)
 30. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP? (1 replies)
 31. príplatok za soboty a nedele (6 replies)
 32. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru? (2 replies)
 33. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem (3 replies)
 34. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca? (5 replies)
 35. podpisovanie dovolenkoveho listka (12 replies)
 36. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec (4 replies)
 37. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium (8 replies)
 38. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ? (6 replies)
 39. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP? (15 replies)
 40. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 41. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP? (1 replies)
 42. GDPR - ubytovacie zariadenie (4 replies)
 43. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka. (3 replies)
 44. Pracovná doba (2 replies)
 45. Brigadnici a potvrdenie o zrazkach (7 replies)
 46. zmena platu pedagogického zamestnanca (0 replies)
 47. úmrtie zamestnanca (2 replies)
 48. Výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase a skrátenom úväzku (3 replies)
 49. Čo sa počíta z odrobených rokov do tabuľkových platov ? (1 replies)
 50. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca (1 replies)
 51. Odmeňovanie zamestnancov (1 replies)
 52. Dva pracovné pomery (1 replies)
 53. má nárok na odstupné? (2 replies)
 54. Zvyšovanie platu a kolektívna zmluva (2 replies)
 55. Výška materskej po skonceni rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 56. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a vyplatenie odstupneho (2 replies)
 57. Musím stihnúť urobiť úhradu za opravné výkazy do 15? (1 replies)
 58. Príplatok za prácu sobotu, nedeľu sa týka len zamestnancov, ktorí majú zmenu počas víkendu? (3 replies)
 59. Som konateľ v s.r.o., chcem sa zamestnať vo svojej s.r.o. ako zamestnanec (3 replies)
 60. Gastrolístky (1 replies)
 61. HPP + brigáda (2 replies)
 62. odvody SZCO invalidu 2004-2010 (9 replies)
 63. Povinnosť doručiť rodný list? (5 replies)
 64. DB - ukončená stredná škola maturitou v 5/2018 a od 6/2018 živnosť (4 replies)
 65. Práca strážnika - vrátnika v nočných zmenách (0 replies)
 66. SZCO/PN a zmena v poistovni (3 replies)
 67. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (0 replies)
 68. Farby po záruke (2 replies)
 69. Dostanem podporu v nezamestnanosti keď mám inv. dôchodok? (11 replies)
 70. Ohodnotenie zamestnancov (2 replies)
 71. Výpočet denného VZ (3 replies)
 72. Práca nadčas cez víkend (v noci). (2 replies)
 73. MRP mzdy - dochadzka zamestnanca (0 replies)
 74. Materské bez nároku (2 replies)
 75. výpočet výšky odstupného (9 replies)
 76. Ako vypočítam priemerný zárobok dohodára? (1 replies)
 77. Výpoveď pre nadbytočnosť z dôvodu organizačných zmien po PN. (4 replies)
 78. Platenie štátnych sviatkov a príplatkov za Štátny sviatok (6 replies)
 79. Dohoda o prac. činnosti - prihlasujem občana do ZP aj SP? (10 replies)
 80. Nárok na Pn (8 replies)
 81. Vyhlásenie - NČZD (0 replies)
 82. Preplatenie dovolenky po materskej dovolenke (2 replies)
 83. Prechod z PN na materskú dovolenku (4 replies)
 84. Môže správca bytového domu žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov aj údaj POVOLANIE? (10 replies)
 85. pracovný pomer (2 replies)
 86. oprava neuplatnenia nezdanitelnej časti dane v predošlom mesiaci?? (3 replies)
 87. Mám nárok na materskú dovolenku pri zmene zmluvy z TPP na dohodu ? (9 replies)
 88. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi prestávku, ak bol v práci napr. 6 hodín a 10 minút (má 8 hodinový pracovný čas, ale v daný deň mal napr. lekára...)? (1 replies)
 89. Ako vyrátať tarifný plat? (15 replies)
 90. registračný list pri prechode z MD na RD (3 replies)
 91. Poistenie vo Švajčiarsku a zároveň aj na Slovensku (0 replies)
 92. Dohodar ako bagrista na DH112 - musi mat specialny kurz na kopac? (2 replies)
 93. Stravovanie zamestnancov (2 replies)
 94. Zamestnávanie zamestnanca na dohodu vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (8 replies)
 95. Pracovná cesta (1 replies)
 96. Práca vo sviatok (4 replies)
 97. Príplatky za víkend (3 replies)
 98. maju zamestnanci narok na mzdove zvyhodnenie (3 replies)
 99. Príplatok za víkend od mája 2018 (8 replies)
 100. Syn nezmaturoval,dokedy mám nárok na prídavky? (1 replies)
 101. Príplatok za prácu vo sviatok (3 replies)
 102. Nižšia suma mzdového zvýhodnenia (3 replies)
 103. dohoda - nepravidelný príjem vyplatený v mesiaci skončenia dohody (2 replies)
 104. prečerpaná dovolenka (1 replies)
 105. Aký počet hodín uviesť pri náhrade za PN-ku dohodárovi s pravidelným príjmom? (2 replies)
 106. Suhlas a oboznamenie zamestnancov so spracovanim os.udajov (1 replies)
 107. Čerpanie sociálneho fondu-príspevok na dopravu. (3 replies)
 108. Správne rátam náhradu mzdy za § zamestnanca? (4 replies)
 109. Preplatena dovolenka a odvody do soc.poisťovne (12 replies)
 110. NČZD - zrušenie (2 replies)
 111. Dedicske konanie (1 replies)
 112. Dochádzka zamestnanca (9 replies)
 113. Môže študent u jedného zamestnávateľa pracovať v rovnakom období na dohodu o brigádnickej práci študenta a aj na dohodu o vykonaní práce (rôzne pracovné úlohy)? (10 replies)
 114. Správne chápem rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady PN dohodára s pravidelným príjmom? (6 replies)
 115. Je v poriadku ak na jún dám zamestnancom krátený počet gastrolístkov, keď ich hodnota nie je rovnaká? (4 replies)
 116. Výpoved po materskej a zamestnanie zamestnankyne v novej firme (20 replies)
 117. Príspevok na bývanie pre zamestnanca (10 replies)
 118. Príplatky na nadčas u rizkových zamestnancov (5 replies)
 119. Mzda pri práci na turnusy (4 replies)
 120. rozhodujuce obdobie pre vypocet vysky materskej dovolenky (2 replies)
 121. navýšenie dní odchodu do dôchodku (7 replies)
 122. Mzda za sobotu (15 replies)
 123. Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov (10 replies)
 124. povinnosť zamestnávateľa vyplatiť poslednú mzdu po výpovedi (1 replies)
 125. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky od 1.5.2018 (6 replies)
 126. nezdaniteľná časť (2 replies)
 127. materská a jej výpočet (3 replies)
 128. Potvrdenie o príjme_vyživované osoby (0 replies)
 129. Aký kurz použiť pri výpočte obstarávacej ceny vozidla, ktoré bolo obstarané v českých korunách? (1 replies)
 130. Kedy treba posielať do SP Evidenčný list dôchodkového poistenia? (2 replies)
 131. Kto doručí sociálnej poisťovni "pokračovanie PNky? Zamestnanec alebo zamestnávateľ? (5 replies)
 132. manazerska pozicia a nove priplatky (1 replies)
 133. Prekážka na strane zamestnávateľa, dochádzka na miesto výkonu práce - home office (4 replies)
 134. pružný pracovný čas ak nemám zamestnaneckú radu? (1 replies)
 135. ukončenie PZ tehotna a nezamestnana (2 replies)
 136. Ako má postupovať zamestnávateľ pri PN-ke dohodára o PČ. (2 replies)
 137. Ako zmením heslo v mzdách od MRP? (2 replies)
 138. Zamestnávanie cudzincov (2 replies)
 139. Príplatku sobota a nedeľa (1 replies)
 140. Brigáda v 15 (4 replies)
 141. Sobota-pracovný deň príplatok (1 replies)
 142. Ako interpretovať odsek v zmluve na vydaj knihy? (3 replies)
 143. Príplatky od 1.5.2018 (2 replies)
 144. Pracovný čas-práca nadčas (2 replies)
 145. Má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky? (2 replies)
 146. Odvody invalidného dôchodcu v TPP od 15.4., ako postupovať? (4 replies)
 147. Dohodár_cestovné náhrady (4 replies)
 148. Stravné lístky - dorovnanie do 3,60 (8 replies)
 149. Doplatenie mzdy zamestnancovi (0 replies)
 150. Môžem zvoliť rôzny spôsob výpočtu nočného príplatku platného od 1.5. pri rôznych pozíciách? (0 replies)
 151. Dovolenka a narok na stravny listok (2 replies)
 152. danovy bonus a II.stupen (4 replies)
 153. Výkon v neaktívnej pohotovosti. (2 replies)
 154. Príplatok za sobotu po novom (1 replies)
 155. Vyplácanie stravného (2 replies)
 156. Náležitosti PZ (4 replies)
 157. Nárok otca na materské (2 replies)
 158. Výpočet dovolenky za dobu na MD + RD, pomoc s výpočtom. (4 replies)
 159. Zvyšovanie kvalifikácie (2 replies)
 160. DoBPŠ_hodiny (6 replies)
 161. Pn po skončení prac.pomeru (4 replies)
 162. Vyžiadanie potvrdenia od starobného dôchodcu a študenta (1 replies)
 163. Praca a odvody v dvoch statoch EU . UK a Slovensko. (3 replies)
 164. Rôzny výplatný termín (2 replies)
 165. vstupné prehliadky u lekára (0 replies)
 166. Uchádzač o zamestnanie a dohoda (5 replies)
 167. Nariadenie prace nadcas (1 replies)
 168. Nárok na mzdové zvýhodnenie na nočnej zmenu v nedeľu od 22.00 hod (1 replies)
 169. čistý príjem (4 replies)
 170. Čo robiť po ukončení PP dohodou počas maródky? (23 replies)
 171. Diéty (5 replies)
 172. Môžem navýšiť príplatky za víkend? (7 replies)
 173. sobota, nedela aký je výpočet (7 replies)
 174. Môžem ísť opäť na ocr (5 replies)
 175. otazka ohladom mzdy (1 replies)
 176. Príplatky - soboty, nedele , nočné (0 replies)
 177. Neuhradene SF (1 replies)
 178. mrp a príplatky za sobotu a nedelu (5 replies)
 179. Pracovná zmluva -pracovný čas (6 replies)
 180. Podanie daňového priznania bez potvrdenia o príjme (9 replies)
 181. GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca (4 replies)
 182. Dlhodobá pn - výpoveď počas pn - dôchodok? (22 replies)
 183. Zástupca zamestnávateľa nás núti podať hromadnú výpoved z dôvodu nevyplatenia mzdy. (6 replies)
 184. Na koľko dní študijného voľna má zamestnanec nárok? (6 replies)
 185. GDPR pre malé podniky (0 replies)
 186. Kontrola zo SP a predkladanie vyrocnych sprav - rozdelenie ziskov ano ci nie? (1 replies)
 187. Neaktívna pohotovosť v sobotu a vo sviatok (7 replies)
 188. Uvádzať do potrvrdenie o príjme pre UpsVAR aj ČM z RZ? (0 replies)
 189. Vodič nákladného vozidla - úkolová mzda (2 replies)
 190. Praca na dohodu od podania ziadosti o predcasny dochodok a dorucenia/platnosi PD (14 replies)
 191. Sociálny pedagóg v zariadení sociálnych služieb a jeho platové zaradenie. (0 replies)
 192. Príplatky od 1.5.2018 v praxi. (7 replies)
 193. Na koľko dní dovolenky má nárok žena, ktorá ide na materskú dovolenku? (8 replies)
 194. Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi počas PN (4 replies)
 195. Exekucia pre mesto (4 replies)
 196. Priemerný hodinový zárobok (3 replies)
 197. Pracovná neschopnosť a neodovzdaný doklad o PN (7 replies)
 198. nárok na dovolenku (2 replies)
 199. Mail, kde sa žiada súhlas s ďalším zasielaním. (4 replies)
 200. Aké sú dôsledky skráteného úväzku na výšku dôchodku? (6 replies)
 201. Preplatenie zostatku dovolenky počas materskej (6 replies)
 202. Pracovný fond (3 replies)
 203. Preplácanie sviatkov (1 replies)
 204. zástupy počas PN (6 replies)
 205. Ochrana osobných údajov (9 replies)
 206. Ako správne odhlásiť dohodára, ak sme odstúpili od dohody? (2 replies)
 207. Doručenie vypovede (2 replies)
 208. GDPR- cena bezpečnostného projektu (0 replies)
 209. Daňový bonus-vydatá študentka (1 replies)
 210. Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca (9 replies)
 211. pomerná časť dovolenky (6 replies)
 212. kontrola zamestnanca počas PN povereným zamestnancom zamestnávatela (1 replies)
 213. Pn po ukončení PP a jej prerušenie a následne pokračovanie (1 replies)
 214. Dôchodkové odvody do sociálnej poistovne a 2.piliera pre zamestnanca počas PN (7 replies)
 215. GDPR - ochrana údajov odberateľa (5 replies)
 216. Ukončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke (0 replies)
 217. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN (9 replies)
 218. vypocet podpory (1 replies)
 219. Príplatky od 1.5.18 - nepretržitá prevádzka (3 replies)
 220. Neplatené voľno 3,5 hodiny z 8 pracovných hodín_odhlásiť zo SP a ZP? (2 replies)
 221. Exekúcie zamestnanca (1 replies)
 222. Kto môže zastupovať odborného zástupcu v lekárni počas materskej dovolenky? (0 replies)
 223. Od akého dátumu platí povinnosť zamestnávateľa prispievať do 3 piliera zamestnancom na rizikovom pracovisku? (0 replies)
 224. fond pracovného času (4 replies)
 225. EXEKÚCIE postup ako splácať (4 replies)
 226. Ako odoslať Prehľad zo závislej činnosti a Hlásenie po smrti SZČO? (1 replies)
 227. Ochrana osobných údajov (5 replies)
 228. Môže sudca (po skončení právneho vzťahu) poberať dávku v nezamestnanosti? (3 replies)
 229. Môže zamestnanec pracovať len na nočnej zmene, ak áno, aké dlhé obdobie? (1 replies)
 230. PP na dobu určitu (2 replies)
 231. Poberanie dávky materské a PP (0 replies)
 232. Zamestnávanie občana z Maďarska (2 replies)
 233. Žiaci na praxi a stravné (0 replies)
 234. Priplatok za nocnu pracu cez vikend (1 replies)
 235. mam suhlasit s dodatkom? (10 replies)
 236. RD a krátenie dovolenky (6 replies)
 237. Re: Ukoncenie PP a zvysna dovolenka (1 replies)
 238. exekučné zrážky u dohodára (2 replies)
 239. Čo sa nezapočítava do fondu pracovného času? (15 replies)
 240. Zvýšenie stravného (16 replies)
 241. Ako uhrádzať mzdu zamestnankyne z dôvodu prekázky na strane zamestnávateľa? (1 replies)
 242. Ukoncenie PP a zvysna dovolenka (18 replies)
 243. zmena štatutára - nahlásenie (2 replies)
 244. Nárok na diéty počas choroby. (13 replies)
 245. 13. a 14. plat (7 replies)
 246. vstupná lekárska prehliadka (0 replies)
 247. Nepreplatená dovolenka a nárok na dovolenku 2018 (2 replies)
 248. Nárok dovolenky pred materskou (18 replies)
 249. pn a zamestnavatel (8 replies)
 250. Je možné aby sa občan prihlásil eletronicky do sociálnej poisťovne? (12 replies)