PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vrátené poistné kvôli spätnému priznaniu dôchodku
 2. úloha na DOVP
 3. Zaplatenie poistenia cudzinca CR
 4. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a nárok na nemocenské
 5. Zamestnávanie neplnoletého cudzinca - španiel
 6. Može byť výmena na pracovisku ked zamestnanec nechce tu vymenu?
 7. Jediný vlastník s.r.o. - zamestnanec
 8. Najvyssia podpora v nezamestnanosti
 9. voľné pracovné miesto - nahlásenie na úrad práce
 10. Zahraničná pracovná cesta s dovolenkou
 11. Odborná prax študenta strednej školy
 12. Kto má povinnosť vypracovat dokumentaciu GDPR?
 13. Odmietam zamestnať fajčiara a človeka, ktorý má exekúcia
 14. Priemerny zárobok - peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek
 15. ukončenie PP dohodou zo zdravotných dôvodov a odstupné
 16. Potrvdenie o zaplatení dane
 17. Prestávka na obed odpracovaná za týždeň v jeden deň.
 18. Minimalna mzda v 12 smennej prevadzke
 19. Ukončenie pracovného pomeru
 20. mzdovy program
 21. Nedoplatok RZD na rodicovskej
 22. Potvrdenie o zaplatení dane-podpis
 23. Neprávom vyplatený daňový bonus
 24. Od akeho veku moze brigadnik pracovat na kase s hotovostou ?
 25. Vypocet materskej pri skratenom pracovnom pomere
 26. Prečo sa líši náhrada mzdy za dovolenku?
 27. Nový príplatok za sobotu, nedelu sa započíta do priemerného zárobku?
 28. Predĺženie skúšobnej doby
 29. mimoriadna odmena
 30. MRP Mzdy a personalistika - tlačenie výkazu pre VšZP
 31. Koľko hodín je povinný uznať zamestnávateľ za celodenného lekára ?
 32. Materská - konateľka odmena za výkon funkcie
 33. náležitosti dohody mimo pracovného pomeru
 34. Otec na materskej a výpoveď
 35. ročné zúčtovanie dôchodcu
 36. Daňový bonus
 37. Mzdové ohodnotenie
 38. derogačná klauzula
 39. Môže otec poberať materské, ak je zároveň konateľ a spoločník vo vlastnej firme?
 40. Odstúpenie od pracovnej zmluvy
 41. Kedy sa nerátajú roky materskej a rodičovskej dovolenky do odpracovaných rokov (započítanej praxe)?
 42. Stravne lístky (Dovolenka 1/2 dna resp. lekar)
 43. Čo robiť ak nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane zamestnancovi?
 44. Príplatky od 01.05.2018
 45. môžem preplatiť pri vstupnej prehliadke EKG?
 46. Zmena pracovného čas
 47. Musím akceptovať potvrdenie od lekára a dať stravné lístky zamestnankyni.
 48. Zaráta sa mi práca počas štúdia do odpracovaných rokov?
 49. Financny prispevok na stravovanie od zamestnavatela-aka je min.vyska
 50. Priplatok za nepretrzitu prevadzku od 14.00 do 18.00
 51. Umrtie poberatela DB
 52. Jednorazové posunutie termínu miezd
 53. Ďalšia PN po ukončení podpornej doby
 54. Ake mam "prava" pri navrate do zamestnania po rodicovskej dovolenke?
 55. Soka Bau a slovenská dovolenka
 56. dohoda + rodičovský (oznam.povinnosti)
 57. Prednostná exekucia
 58. Odvody z odstupneho
 59. Predcasny starobny dochodok a praca v chranenej dielni
 60. Celodenne osetrenie
 61. VK na riaditeľa školy
 62. Musia mať všetci zamestnanci rovnaký plat?
 63. Práca v UK a SK - poistenie
 64. Exekúcia výživné
 65. Stravné lístky - je už schválená nová výška cestovných náhrad?
 66. Dôchodca - dohodár
 67. Co vsetko predlozit socialnej poistovni pri predlozeni formulara U1,ktorym ziadame o podporu v nezamestnanosti?
 68. nesprávne prihlásený dohodár do SP
 69. Preplatok na daňovom bonuse
 70. Výška finančného príspevku na stravu
 71. Zamestnanec - neplatené voľno zákonné
 72. Ako postupovať pri zmene PP na kratší úväzok na normálny PP
 73. Práca od 5.40 hodiny ráno, musí byť nočný príplatok?
 74. Aký typ pracovného pomeru je najvýhodnejší pre poberateľa opatrovateľského príspevku?
 75. Preddavok na mzdu a odvody+daň
 76. Doba určitá - dvakrát bola predĺžená, môžem teraz dať zmluvu na zástup MD?
 77. 4 hodinový pracovný úväzok
 78. Zamestnanec a 6 hodinový pracovný úväzok
 79. Dochodca k 1.1. a RZD
 80. skončenie pracovného pomeru počas dlhodobej PN
 81. Nárok otca na platené voľno pri narodení dieťaťa
 82. RD verzus staré zamestnanie, nové zamestnanie
 83. doprava zamestnancov na miesto výkonu práce
 84. Aký doklad odovzdať k ročnému zúčtovaniu dane?
 85. Ročné hlásenie na DÚ - termín.
 86. Ako riešim v mzde predvolanie na súd?
 87. druhý pracovný pomer pred nástupom na materskú
 88. Tehotenstvo, zanik zamestnavatela. Narok na podporu v nezamestnanosti a materske?
 89. Exekúcia - počet vyživovaných osôb
 90. musím napísať žiadosť o odstupné?
 91. Výkaz poistného a príspevok - súvisia s ním ďalšie povinnosti zamestnávateľa?
 92. Odborná prax študenta vo firme
 93. Môže si otec uplatniť daňový bonus na dieťa ak nie sú zosobášený?
 94. Príplatok za sobotu a nedeľu
 95. Nástup otca na rodičovskú dovolenku.
 96. Ako je to s preplatenim cestovnych nakladov v zahranici pri chorobe?
 97. Ako sa bude počítať mzda za nadčas odpracovaná pred 1.5.2018 v mzde po novom?
 98. NCZD na manzelku
 99. Zrážky pre nebankovky
 100. Ročné zúčtovanie dane otca na materskej
 101. Daňové priznanie typ B, výška odvodov
 102. Dohoda - posúdenie pravidelnosti príjmu
 103. Dobry den chcem sa spytat ohladom PN cez sviatok.
 104. Agentúra
 105. Dohoda o vykonaní práce s účtovníčkou z Čiech
 106. Výpočet čistej mzdy - postup
 107. ciastkovy zaklad dane je 3.984 aka bude z tejto sumy dan_?
 108. Brigáda študenta a ukončenie povinnej škol.dochádzky...
 109. Poradie zrážok pri vicerych exekúciach.
 110. Mám nárok na nejaký príspevok z úradu práce?
 111. Má nárok zamestnanec na platené voľno keď ide k doktorovi s cudzím človekom t.j. nie s rodinným príslušníkom?
 112. Od akého veku môže študent pracovať formou dohody o brigádnickej práci študentov?
 113. skusobna doba, pn a ukoncenie pracovneho pomeru
 114. Tlačivá na vyhlásenie o poukázaní 2 %
 115. Moze sa zamestnanec podpisom vzdat stravnych listkov?
 116. Je muz v ochrannej lehote po oznameni, ze o mesiac nastupuje na matersku dovolenku?
 117. Stravné lístky - navyse, ako to zuctovat?
 118. Konateľ spoločnosti a priemerný evidenčný počet zamestnancov
 119. Nárok na dovolenku
 120. Pracovný čas od 10 do 30 hodín týždenne
 121. Odpočitateľná položka na manžela
 122. Je nárok na uplatnenie DB v RZD keď mama robila 6 mesiacov/príjem 5 581,89€/ a 6 bola na ÚP .
 123. Denný vymeriavaci zaklad pri PN
 124. Prijatie zamestnanca na zástup
 125. Skončenie a obnovenie TPP
 126. BOZP a lekárska prehliadka pred nástupom do práce
 127. Krátenie dovolenky
 128. Skončenie podpory v nezamestnanosti a PN
 129. Zamestnavateľ vyžaduje dochádzku a opis činnosti od ineho zamestnávateľa
 130. Ročné zúčtovanie dane a daňový bonus
 131. Môže vidieť výplatnú pásku nadriadený zamestnanca?
 132. Kto posiela OČR do SP
 133. Rožširujúce štúdium
 134. účasť na súde-náhrada za ušlú mzdu
 135. Potvrdenie o zaplatení dane
 136. Ake je rozhodujuce obdobie pri retazovom porode?
 137. Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa, ktorý má prerušenú živnosť
 138. nárok na odpočítateľnú položku
 139. Dovolenka a skrátený úväzok
 140. Nástup na MD a práca pre toho istého zamestnávateľa
 141. Môže si manžel uplatniť v RZD nedzaniteľnú položku na manželku počas RD, keď ona si na seba uplatnila v RZD nezd. položku?
 142. odborná prax študenta
 143. ČZD pre výpočet odvodov do SP
 144. Materská vo výpovednej lehote?
 145. Má zmysel dobrovoľné dôchodkové poistenie kvôli rokom?
 146. Narok na dovolenku
 147. Nárok na dovolenku
 148. Povinnost zamestnavatela vratit dan pri likvidacii
 149. Patri mi danovy bonus aj za mesiace PN v roku 2017?
 150. Zrážky zo mzdy
 151. DP SZČO jeden mesiac príjem z ČR
 152. exekucne zrazky
 153. Kontrola RZD - nesprávna výška
 154. NČZD na manželku
 155. Snimka dna
 156. Nahradne volno za pracu cez vikend v zahranici
 157. Počet pracovných dní pri výpočte mesačnej mzdy
 158. Podpora v nezamestnanosti po skončení materskej dovolenky
 159. Je možné dostať počas RD odstupné?
 160. Stravné zamestnancov v JÚ
 161. Hruba mzda na zmluve, alebo hodinova mzda ?
 162. RZD + potvrdenie o príjme ČR
 163. Hlásenie ocr
 164. Otec na materskej a zároveň v práci
 165. Diety vodič MKD
 166. exekúcia
 167. Výška podpory v nezamestnanosti po reťazovej rodičovskej dovolenke
 168. Dokumentácia GDPR
 169. Za koľko mesiacov v ročnom zúčtovaní dane má zamestnankyňa nárok na daňový bonus?
 170. RZD - ktora suma je preplatok?
 171. Materská dovolenka
 172. NČZD na manželku - počíta sa do jej príjmu aj náhradné výživné?
 173. Mzdová agenda
 174. Náhrada za sviatok - krátky/ dlhý týždeň
 175. zamestnanie Rumuna v Rumunsku
 176. RZD_vysporiadanie
 177. a čo robíte s neprebratými výplatnými páskami?
 178. vypoved v dobe neurcitej aky dovod musia mat
 179. Vyplnenie ELDP pri absenciách
 180. Dlhodobá PN po 52. týždni
 181. RZD_NČZD na manželku a počet mesiacov
 182. Delimitácia jedného zamestnanca bez zlúčenia firiem
 183. Opravy odvodov poistného a preddavkov pri schválení starobného dôchodku
 184. Moze u zamestnavatela na jednom stredisku pracovat viac zamestnancov s roznym zmenovym kalendarom?
 185. nezdaniteľná časť základu dane
 186. Potvrdenie o zaplatení dane a RZD
 187. Záloha obnova mzdy a personalistika MRP
 188. nedoplatok 5 centov v RZD a potvrdenie na poukazanie 2% dane.
 189. Obsah osobného spisu zamestnanca
 190. NČZD - DDS
 191. Z akeho rozhodujuceho obdobia sa mi bude pocitat vyska materskej dovolenky?
 192. Mám nárok požiadať DU o preplatok dane z odstupného aj keď mi nebolo vyplatené v celej výške?
 193. Ako nastavím v programe Pohoda rôzne druhy odmien?
 194. Práca na dohodu
 195. Potvrdenie o zaplatení dane
 196. môže starosta poberať odmenu za výkon funkcie ako člen výboru urbárov
 197. K DP potrebujem doložiť doklad od DDS?
 198. NČZD na manželku
 199. DP - príjem len na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 200. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov
 201. Rozdelenie zrážky zo mzdy pri vyplatení odstupného.
 202. Výplatná páska a viac odpracovaných dní
 203. mám narok na stravný lístok pri náhradnom volne?
 204. Dohoda neplnoleteho a narok na stravne listky
 205. Skončenie PP dohodou
 206. DP FO typ B - dôchodca - živnostník
 207. zamestnany zivnostnik
 208. Môžem podpísať predĺženie zmluvy k 30.08., ked som na MD?
 209. Nedoručenie PN zamestnávateľovi
 210. MRP a zamestnanec celý mesiac PN,
 211. Zamestnankaňa nie je prihlásená v ZP ako poistenec
 212. Dohoda o pracovnej činnosti
 213. Výška príplatkov vzhľadom k ust.týžd.prac času
 214. Zmena pracovnej zmluvy
 215. co ak zamestavatel neplatil cely rok dan za zamestanca ?
 216. Ktoré publikácie o mzdách a personalistike odporúčate?
 217. Pracovná cesta - zástup
 218. Môže učiteľ pracovať počas materskej dovolenky u toho istého zamestnávateľa?
 219. Služobná cesta
 220. pracovná zmluva
 221. Rodičovská dovolenka v MRP a mesačný výkaz do ZP
 222. Priepustka - doprovod starého otca
 223. Príspevky na DDS - ako zistím či môžem ponížiť základ dane?
 224. Daňový bonus na 4 deti - jeden otec, rôzne matky...
 225. daňové priznanie
 226. Koľko trvá výpovedná lehota?
 227. Otec na materskej dovolenke - kedy podat ziadost?
 228. Praca na dohodu a nočný príplatok
 229. RZD za rok 2017
 230. Príplatok za prácu v noci - služobná cesta
 231. Započítanie praxe SZČO - jazykový lektor
 232. NČZD na manželku
 233. Maximálny ročný pracovný fond
 234. Nočná práca vs. ÚPS
 235. Ako si vypočítať PN pri viacerých zamestnávateľov
 236. dohoda o pracovnej cinnosti a premie?
 237. Nesprávne prihlásenie zamestnanca do SP
 238. Nárok na daňový bonus
 239. Pracovná zmluva na dobu určitú - zástup počas MD/RD
 240. Má konateľ nárok na dovolenku?
 241. Zima v praci
 242. Vypocet materskej dovolenky po rodicovskej dovolenke
 243. Dve DoBPŠ v jednom mesiaci.
 244. Rodný list ako povinná súčasť DP typ A
 245. RZD + poberateľ starobného dôchodku v priebehu roka
 246. Zamestnanec na PN bez nemocenského poistenia
 247. Nárok na finančné dávky popri materskej dovolenke
 248. ročné zdravotné zúčtovanie a rzd
 249. Sviatky v programe Pohoda
 250. Aka ma byt moja mzda po novom?