1. zahraničná pracovná cesta a jej prerušenie (1 replies)
 2. Ako je to v prípade zmeny zdravotnej poisťovne počas rodičovskej dovolenky zamestnankyni? (4 replies)
 3. dorovnanie do HM za 12/2018 (1 replies)
 4. Odmeňovanie zamestnancov podľa zákona 553 od 1.1.2019 a platové stupne (0 replies)
 5. Práca z domu a porušenie liečebného režimu (10 replies)
 6. Preplatenie dovolenky (10 replies)
 7. Odhláška a následná prihláška dohodára dôchodcu do SP - s oznamom: doručený/upozornenie (3 replies)
 8. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku (1 replies)
 9. Nezdaniteľný príjem dôchodcu dohodára a zrážky preddavkov na daň (10 replies)
 10. Príplatok za prácu cez víkendy (1 replies)
 11. Priplatky pocas vikendov (3 replies)
 12. Dohodár a dve sadzby na hodinu (8 replies)
 13. Dohodár s nulovou odmenou (4 replies)
 14. Nárok na materské (8 replies)
 15. ahojte, robí niekto v programe Urbis a DCOM ??? (0 replies)
 16. Aký pracovný čas uviesť v pracovnej zmluve (3 replies)
 17. Práca nadčas (9 replies)
 18. Nadčasové hodiny (1 replies)
 19. Je možné v JÚ dať do nákladov roku 2018 mzdy vyplatené za 12/2018 ? (2 replies)
 20. materská z dohody - pravidelný príjem (0 replies)
 21. Sociálny fond a odvod poistného (4 replies)
 22. Kolko odpracovanych rokov sa mi zarata na vypocet dochodku? (7 replies)
 23. Mám povinnosť poslať ZP čestné vyhlásenie? (4 replies)
 24. Nemocenska davka (2 replies)
 25. Zamestnanec vs sportovy ambasador (4 replies)
 26. Konateľ - sociálny fond. (2 replies)
 27. Zuctovanie dane za zamestnanca za rok 2018 (4 replies)
 28. Dohodárka a výška materskej (2 replies)
 29. Ako uplatniť daňový bonus ročne? (10 replies)
 30. Predlženie pracov.pomeru (2 replies)
 31. Davka v nezamestnanosti po RD (6 replies)
 32. Je rozdiel vo vypocte PN pri pobyte v nemocnici? (5 replies)
 33. moze zamestnavatel odmietnut vypoved zamestnanca (23 replies)
 34. Nizky zostatok mzdy pri odratani exekucie (7 replies)
 35. VSZP - Omylom stlačené pridať ďalšiu elektronickú službu (1 replies)
 36. Spadajú odmeny do výpočtu materskej? (8 replies)
 37. Odhlaška a následne prihláška do SP dohodár. (1 replies)
 38. Materská po dlhodobej PN (7 replies)
 39. Nástup na materskú dovolenku z rod. dovolenky (0 replies)
 40. prevod práv a povinností - pracovný pomer (1 replies)
 41. Uz su platne zmeny zdrav.poistenia? (3 replies)
 42. Príspevok na štúdium (6 replies)
 43. Ako skoncit PP ked zamestnanec nesmie na pracovisko (40 replies)
 44. Cestovanie, pracovná cesta počas sviatku (8 replies)
 45. Hodnotenie štátneho zamestnanca (2 replies)
 46. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty cez viacero krajín (7 replies)
 47. Rodičovská dovolenka pri adopcii (7 replies)
 48. zamestnanie + SZČO = rovnaký výkon práce (3 replies)
 49. platová trieda (0 replies)
 50. Ako je platená práca vo sviatok zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou? (10 replies)
 51. Nástup na MD a práca na dohodu? (3 replies)
 52. Zaradenie príslušníka mestskej polície do vyššej triedy (0 replies)
 53. Môže mať štatutár ktorého jediný príjem je odmena za výkon funkcie odpočitateľnú položku na zdravotné poistenie? (2 replies)
 54. Zaskok pocas md a rd pracovny pomer (5 replies)
 55. Predlženie PZ na dobu určitú (1 replies)
 56. Vyplata nemocenskej davky pri skratenom prac. pomere. (1 replies)
 57. Prac pomer trva od 1.3 doteraz a na PN som isla 5.5. (5 replies)
 58. Narok na matersku pri TPP na 10 hodin tyzdenne (5 replies)
 59. Zaradenie príslušníka mestskej polície do vyššej platovej triedy (0 replies)
 60. Vrátený preplatok zo ZP (1 replies)
 61. Otec na materskej, odvody nový pracovný pomer (1 replies)
 62. Doplnok ku pracovnej zmluve Vzor (5 replies)
 63. poukažky zo socialneho fondu vo výpovedi (3 replies)
 64. Existuje povinnosť poistiť zamestnanca-vodiča dodávky pri pracovných cestách? (2 replies)
 65. Doba neurčitá/určitá (1 replies)
 66. Ako postupovať ak mi prišla nižšia mzda ako mám v zmluve? (1 replies)
 67. Zrážky nad rámec zákona (1 replies)
 68. Priemerný hodinový zárobok (0 replies)
 69. PN pri pracovnom úraze (2 replies)
 70. Odmena prednášajúcemu (11 replies)
 71. Predĺženie doby určitej (2 replies)
 72. Novela zákona č.553/2003 Z. z (3 replies)
 73. Výpočet nadčasov (3 replies)
 74. Dovolenka Zamestnávateľ chce prikázat vybranie dovolenky aj cez nočnú (1 replies)
 75. Platí sa poistné aj zo živnosti aj ako samoplatiteľ? (1 replies)
 76. Je možné vyplatiť 14. plat bez 13-teho? (2 replies)
 77. mimoriadna odmena pre zamestnanca (3 replies)
 78. Dodatočná odvodová úľava SP (0 replies)
 79. Nástup na MD a DPČ? (0 replies)
 80. Náhrada príjmu vzniká nárok. (7 replies)
 81. Rodičovský príspevok a pracovný pomer (1 replies)
 82. narok na pn (3 replies)
 83. Nárok na dovolenku (5 replies)
 84. Úplné znenie zákona aj so zapracovanými zmenami. (2 replies)
 85. riaditeľské voľno (2 replies)
 86. Vypocet materskej (4 replies)
 87. Ako získať maximálnu podporu po ukončení RD? (17 replies)
 88. Materská dovolenka u zamestnanca - otca dieťaťa, ako postupujem voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni? (0 replies)
 89. Tyzdenny pracovny cas (4 replies)
 90. potrebujem zápočtový list z Českej republiky z roku 1987 do roku1991 (4 replies)
 91. PZ a dodatok k PZ (2 replies)
 92. Ako dlho platí žiadosť o preradenie na inú prácu keď dáva zamestnanec zamestnávateľovi? (3 replies)
 93. Preradenie na inú prácu - zamestnanec => zamestnávateľovi (2 replies)
 94. Môže bývalý zamestnávateľ podať ako referenciu informáciu o tom, že som na materskej dovolenke? (25 replies)
 95. opatovne uzavretie pracovneho pomeru (2 replies)
 96. Národné projekty ÚPSVaR - zamestnanávanie ambulantnou formou a formou terénnej práce (0 replies)
 97. Príplatok za sobotu - platia sa aj minúty? (5 replies)
 98. Mam narok na platene volno na sprievod manzelky k lekarovi ak je na rodicovskej? (1 replies)
 99. Strata cest.lístkov a vyúčtovanie cest.príkazov (3 replies)
 100. 13 plat oslobodenie do 500 € (3 replies)
 101. projekt ESF - dohoda či HPP? (0 replies)
 102. Občasná práca z domu_pracovná zmluva (1 replies)
 103. kde nájdem znenie nového §152a Zákonníka práce, platného od 1.1.2019? (7 replies)
 104. Pn v ochrannej dobe (2 replies)
 105. Vyplatia mi fixnú mzdu keď ukočnim pracovný pomer v polke mesiaca v skúšobnej dobe? (6 replies)
 106. PP z doby určitej dodatkom na dobu neurčitú -platí 3 mesačná skúšobná doba (4 replies)
 107. Prihláška do ZP - občan ZŤP (2 replies)
 108. Dohoda o brig.práci študenta (3 replies)
 109. Môžu sa hodiny z nadčasov prenášať do nového roka? (1 replies)
 110. Odoslanie odhlasky pri neukoncenej dohode o vykonani prace (2 replies)
 111. skrátený úväzok - nárok na dovolenku, priemerka (5 replies)
 112. Zmena pracovnej poziicie (3 replies)
 113. Narok na odmenu pri jubileu (1 replies)
 114. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka (3 replies)
 115. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h (1 replies)
 116. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD (10 replies)
 117. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna (1 replies)
 118. Nočná práca (6 replies)
 119. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny (1 replies)
 120. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD? (13 replies)
 121. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde. (9 replies)
 122. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu? (2 replies)
 123. Skúšobná doba a vypoved (1 replies)
 124. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN? (5 replies)
 125. výpoveď počas PN (14 replies)
 126. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky (9 replies)
 127. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém? (2 replies)
 128. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (2 replies)
 129. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky (6 replies)
 130. Maximálny vymeriavací základ pri PN (2 replies)
 131. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo? (0 replies)
 132. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu? (7 replies)
 133. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku (3 replies)
 134. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu (2 replies)
 135. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň (4 replies)
 136. Navsteva lekara-nahrada mzdy (2 replies)
 137. Otec na materskej (4 replies)
 138. Výpoveď - otec - materská dovolenka (1 replies)
 139. Koncoročné odmeny (8 replies)
 140. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody (3 replies)
 141. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny. (3 replies)
 142. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach? (1 replies)
 143. Krátenie dovolenky MD, RD (5 replies)
 144. Zmena pracovného úväzku a mzda (3 replies)
 145. Skončenie PP v skúšobnej dobe. (2 replies)
 146. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca (0 replies)
 147. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania (1 replies)
 148. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa (1 replies)
 149. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna (0 replies)
 150. Brigáda (1 replies)
 151. Výpoveď zo strany zamestnanca (17 replies)
 152. BOZP a elektrotechnické vzdelanie (6 replies)
 153. Platba za opatrovanie dieťaťa (4 replies)
 154. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou. (2 replies)
 155. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 156. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn (4 replies)
 157. Pracovná zmluva pre cudzinca (1 replies)
 158. Zdravotné poistenie (3 replies)
 159. Zamestnanec z Ukrajiny (3 replies)
 160. Preplatenie dovolenky pri skončení PP (4 replies)
 161. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom. (2 replies)
 162. Účtovanie štátneho sviatku (1 replies)
 163. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD (1 replies)
 164. opatrovateľka z Rakúska (7 replies)
 165. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ? (4 replies)
 166. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia (4 replies)
 167. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky??? (2 replies)
 168. Zníženie úväzku (1 replies)
 169. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska? (6 replies)
 170. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny? (4 replies)
 171. Kedy mám nárok na odstupné (2 replies)
 172. Refakturácia mzdových nákladov. (0 replies)
 173. DPČ - exitujé finančný strop? (4 replies)
 174. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy (1 replies)
 175. Výpoveď §63 ods.1 písm.b) (1 replies)
 176. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu (0 replies)
 177. Znížená sadzba poistného (3 replies)
 178. 2 pracovné zmeny v 1 deň (1 replies)
 179. Odchodné (13 replies)
 180. Preplatok rz zamestnanec (3 replies)
 181. Otec na materskej_krátenie dovolenky (13 replies)
 182. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase (35 replies)
 183. Money S3 - zadanie choroby (1 replies)
 184. vyplatenie odchodného po ukončení TPP (2 replies)
 185. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11. (2 replies)
 186. Doba určitá a dátum zmeny PP (4 replies)
 187. nepracovný úraz a PN (3 replies)
 188. Zamestnávanie cudzincov (2 replies)
 189. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany (3 replies)
 190. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu (2 replies)
 191. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke (19 replies)
 192. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste. (7 replies)
 193. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ? (7 replies)
 194. Minimálna mzda a pracovná zmluva (2 replies)
 195. ukončenie PP dohodou (4 replies)
 196. Neplatené voľno a PN súčasne (1 replies)
 197. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019? (2 replies)
 198. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba (1 replies)
 199. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa (1 replies)
 200. Dovolenka počas MD a RD krátenie (9 replies)
 201. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD? (2 replies)
 202. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas? (1 replies)
 203. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky (0 replies)
 204. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce? (0 replies)
 205. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení (0 replies)
 206. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok (3 replies)
 207. poberanie daňového bonusu (7 replies)
 208. paragraf z čiech (2 replies)
 209. Práca vo sviatok (1 replies)
 210. Daňový bonus (6 replies)
 211. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ? (1 replies)
 212. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú, výpočet (5 replies)
 213. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru. (1 replies)
 214. pohreb - narok na volno? (4 replies)
 215. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku (5 replies)
 216. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem (13 replies)
 217. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času (2 replies)
 218. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus? (1 replies)
 219. Školenie zamestnanca (8 replies)
 220. výkaz SP a nepravidelný príjem (1 replies)
 221. Podpora v nezamestnanosti (21 replies)
 222. Pracovný pomer - doba určitá (2 replies)
 223. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne (5 replies)
 224. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca (4 replies)
 225. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka? (6 replies)
 226. Materská (4 replies)
 227. Odchodné a priemerný hodinový zárobok (4 replies)
 228. Dochádzka (1 replies)
 229. Sviatok a praca (7 replies)
 230. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov (1 replies)
 231. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov? (4 replies)
 232. Materska dovolenka-narok (2 replies)
 233. Potrebné vzdelanie ekonómky (5 replies)
 234. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ? (5 replies)
 235. Práca vo sviatok (2 replies)
 236. mzda 31.10. a 1.11. (6 replies)
 237. Preplatenie dovolenky (7 replies)
 238. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN? (14 replies)
 239. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky (3 replies)
 240. Odchodné (6 replies)
 241. Zmeny v daňovom vyhlásení (1 replies)
 242. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD? (1 replies)
 243. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ? (2 replies)
 244. Daňové vyhlásenie (1 replies)
 245. Exekúcia a RZZP (0 replies)
 246. Potvrdenie pre dohodára (0 replies)
 247. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke? (0 replies)
 248. Rozviazanie pracovného pomeru (3 replies)
 249. Opakované predĺženie dohody (12 replies)
 250. Dane v nemecku (1 replies)