PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ukončenie pracovného pomeru podľa § 68
 2. práceneschopnosť počas skušobnej doby
 3. Fond pracovného času
 4. brigáda
 5. DPO a zamestnany na plny uvazok
 6. kumulovaná dovolenka počas materskej a rodičovskej dovolenky
 7. Zmena dohody na trvalý pracovný pomer
 8. predĺženie skúšobnej doby
 9. plat pre živnostníka
 10. preplatenie nevyčerpanej dovolenky...
 11. exekúcia
 12. Potvrdenie od lekara
 13. Vypocet mzdy za sept 2011
 14. odvody pocas neplateneho volna
 15. Povinná základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodiča
 16. Má nárok na odstupné
 17. Pracovná doba
 18. Porušenie pr.disciplíny.
 19. minimalna mzda
 20. "Jednoosobová sro" - treba zamestnať manželku?
 21. Pracovný poriadok - kedy nie je potrebný súhlas zástupcov zamestnancov
 22. Ako uctovat PN
 23. Poskytnutie informácii o zamestnancoch tretej strane cez telefon
 24. navštíviť úrad práce
 25. vypovedna lehota
 26. exekucia na byte
 27. Zastupovanie počas MD a RP
 28. Práca na 1/2 úväzok a strava
 29. Práca popri rodičovskej dovolenke
 30. noční strážnici
 31. koniec rodicovskej dovolenky-socialna poistovna
 32. Dohoda-materska(rodicovsky prispevok) v roku 2011
 33. mzdové znevýhodnenie žien po nástupe z materskej dovolenky
 34. Zamestnanie počas rod. dov.?
 35. Vyplatenie odmeny
 36. Neodpracovaný počet hodín z DOVP
 37. neplatena RD do 6rokov veku dietata
 38. Nezamestnany a odvody do Soc.poistovne+pocet odpracovanych rokov
 39. Odmena
 40. predčasné čerp.novej dovolenky
 41. Mám nárok na PN ak som sa zranila pri nehode, ktorú som spôsobila ja?
 42. PN - regres. Dostanem nemocenské?
 43. Zrážky zo mzdy na základe Dohody o ZzoM s Home Creditom
 44. SOFTIP
 45. Ukoncenie pracovneho pomeru
 46. Narok na odstupne
 47. Výpoveď
 48. odstupné
 49. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny ?
 50. rodičovská dovolenka a mesacné výkazy ZP , SP
 51. Skončenie PP a nástup na PN
 52. PP na dobu určitú
 53. Nárok na dovolenku
 54. Pocet dni na osetrenie u lekara pri zamestnani na dobu urcitu
 55. Nástup do práce v deň sviatku
 56. Má žena na RD nárok na OČR ?
 57. obedňajšia prestávka mimo pracoviska
 58. Výpoveď
 59. dôchodok a odvody
 60. zrážky exekučné
 61. Doručenie odpovede na výpoveď
 62. PN-ka zamestnaného dôchodcu
 63. Prehlad
 64. Opatrovateľka
 65. Maximálna materská 2012
 66. Zmluva na dobu určitú
 67. Platové zaradenie pedagogického zamestnanca.
 68. Zodpovedný zástupca - ako sa chrániť
 69. Zdravotné poistenie - neodhlásenie
 70. podpora poradte prosiiiim:)
 71. Dohoda konto pracovného času
 72. Začínajúci živnostník, doteraz na HPP, a odvody?
 73. Zamestnávanie starobných dôchodcov podľa ZP platného od septembra 2011
 74. Výkaz preddavkov zamestnávateľa soc. poist 2011
 75. Krátenie dovolenky
 76. Rozhodujúce obdobie na určenie denného VZ pre nemoc
 77. Doktor ma ženie na PN !
 78. Zbor väzenskej a justičnej stráže - otázka
 79. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 80. prihlasenie Ceskej firmy
 81. Prepočet úväzku.
 82. Nárok na dovolenku
 83. cest. náhrady
 84. Domáca práca a prekážky v práci
 85. Exekúcia
 86. Ako to vyzera zo zakonom o DNP?
 87. Odvody a zdanenie honrarov
 88. Slovák v ČR a odvody na Slovensko
 89. rodičovský príspevok a nezdaniteľná čiastka
 90. Vyplácanie príspevku soc.fondu dôchodcom členom poľ.sružstva.
 91. príkazná zmluva bez prihlášky
 92. Oplatí sa mi zvyšovat dobrovoľné nemocenské poistenie?
 93. Personálny leasing
 94. ZH KREDIT - predžalobná upomienka
 95. Marodka a zas marodka
 96. Okamžité skončenie PP a PN
 97. Prijem FO z prenajmu automobilu PO
 98. Zmluva o dielo so študentom - odvody a dane
 99. tehotenstvo a zmluva do 1.12.2011
 100. Skončenie pracovného pomeru počas RD
 101. Zvýšenie mzdy kvoli materskej- rozdiel odvodov
 102. koniec rodicovskej-co robit?
 103. výpoveď daná zamestnancom
 104. Rámcová zmluva o dielo so SZČO
 105. Nadčasy
 106. druhý HPP pri rodičovskej dovolenke.
 107. Odvolanie z funkcie
 108. vrátenie peňazí zo zdravotnej poisťovne pri úľave z dôvodu že som zťp
 109. Obedné prestávky
 110. TPP,Dohoda, živnosť
 111. PN a koniec PP v skúšobnej dobe
 112. platy starostov....
 113. Dovolenka po skončení PN
 114. Poberanie dávky v nezamestnanosti
 115. Chcem sa zamestnať, živnosť si ponechať.
 116. pracovný čas predavača
 117. Materská 2012
 118. PN po materskej
 119. Prenájom zamestnancov
 120. Čo všetko treba vybaviť po ukončení VŠ
 121. Výpočet mzdy zamestnanca na HPP s kratším prac. časom
 122. zamestnanie študenta
 123. Náhradné voľno a riadna dovolenka
 124. účtovanie mzdy cez banku s EK
 125. vypoved zamestnanca po 1.9.11
 126. Platenie odvodov
 127. Vzor výzvy na úhradu nevyplatenej mzdy
 128. DOVOLENKA
 129. Príplatok k prídavku na dieťa
 130. Výpoveď počas PN
 131. vypocet podpory v nezamestnanosti
 132. Dovolenka nad rámec ZP
 133. náhradné plnenie
 134. dobrovolne nemocenske poistenie (DNP)
 135. vedenie mzdovej agendy - šanon
 136. Minimálna mzda od 1.1.2012
 137. Priemerný zárobok-dohodár
 138. Pracovná zmluva a dohoda počas RD
 139. Minimálna mzda 2012 -vyšlo v zbierke zákonov č. 343/2011 Z.z.
 140. Neplatená PN
 141. Úplné znenie Zákonníka práce č.341/2011 zverejnené v Zbierke zákonov 20.10.2011
 142. Mimosúdne vyrovnanie - na akej sume sa dohodnúť?
 143. PN a prechod na invallidný dôchodok
 144. OČR
 145. Dočasné preradenie
 146. správnosť výpočtu mzdy
 147. Dohodár - správny dátum nahlásenia na SP?
 148. Výpoveď daná zamestnancom a počet mesiacov poberania dávky v nezamestnanosti
 149. absolventská prax a DVP
 150. Pracovný odev
 151. Nevyplatená mzda po odchode na dohodu!
 152. výpoveď zamestnancovi
 153. Je možné zmeniť spätne spôsob výpočtu mzdy?
 154. nesuhlas s dohodou o skonceni PP
 155. Učiteľka v MŠ - nárok na dovolenku
 156. Zákon o zdravotnom poistení
 157. dobrovoľné nemocenské poistenie pri plánovaní bábätka
 158. Praca na polovicny uvazok
 159. Vedenie mzdovej agendy
 160. vykazovanie počet dní na výkazoch pre socp a zdravotnú poisťovňu
 161. Invalidná dôchodkyna a živnostníčka zároveň
 162. výsluhový dôchodok zmenený na invalidný
 163. danovy bonus na dieta
 164. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 165. nárok na podporu 2011
 166. Zistovanie zdravotneho stavu zamestnanca
 167. Nahrada mzdy pri okamžitom skončení
 168. Vypoved pred odchodom na predcasny dochodok
 169. Skusobna doba a jej ukoncenie
 170. Určenie VZ pre OCR + možné dobrovolne pripoistenie
 171. 3. Pilier a odvody
 172. učiteľ a stravné lístky
 173. prechod zamestnanca z dohody na tpp
 174. ZP - rodičoská dovolenka
 175. zamestnanie starobného dôchodcu na pracovnú zmluvu
 176. nárok na dovolenku pri rodičovskej
 177. denný vymeriavací základ
 178. Výpoveď v dobe určitej v pn
 179. zamestnanie cudzinca - povinnosti
 180. Cestovné náhrady - interná smernica
 181. Započítavanie pedagogickej praxe za MD nepedagogickému zamestnancovi.
 182. Odchod y prace na vlastnu past
 183. Materská dovolenka a výpočet nároku na riadnu dovolenku
 184. Nárok na vyššiu materskú 2012
 185. Materská 2012
 186. materská dovolenia a predtým PN
 187. Zapocet rokov
 188. nariadený nadčas vo sviatok
 189. Zaměstnávání cizinců a důchodců
 190. súbeh pracovného pomeru a SZČO - odvody
 191. priemerný počet pracovných hodín v roku
 192. Nárok na ošetrenie u lekára
 193. neuhradená mzda- výpoveď
 194. prispevok podla § 50i a odchod do dochodku
 195. Nárok na dovolenku
 196. Nárok na dovolenku.
 197. Nevyplatenie diéty zo zahraničnej cesty
 198. mzda za vedenie motorového vozidla
 199. Praca vo sviatok vz. chybajuce hodiny.
 200. Štvrťročný prehľad preddavkov na daň
 201. Pracovna zmluva na dobu urcitu - zrazky zo mzdy
 202. PN
 203. Príkazná zmluva
 204. Materska
 205. Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania v organizáciách
 206. ročné zúčtovanie dane a podpis
 207. Zápočtový list - počet dní
 208. Divna vypoved
 209. Práca na dohodu prac.zmluvu.
 210. Personálny koordinátor
 211. Započítavanie praxe pedagogických zamestnancov.
 212. odchod do dochodku - vypocet koeficientu
 213. Znovuprihlásenie do SP - SZČO
 214. Prosím poradiť
 215. správne zaradenie do platovej triedy
 216. Zamestnanie invalidného dôchodcu s priznanou invaliditou nad 70 %
 217. Pracovná cesta Dánsko
 218. Od kedy platiť zvíšené nemocenské?
 219. priemerný zárobok poda § 134-135 ZP
 220. Žiadosť na zrušenie registrácie z NBS?
 221. Materská (rodičovská) dovolenka a živnosť
 222. Práca počas SO, NE
 223. Hmotna zodpovednost
 224. Exekučný príkaz-zražka zo mzdy
 225. Podpora v nezamestnanosti vs. Dobrovolne nemocenske poistenie
 226. Trvalý PP na kratší pracovný čas
 227. POtvrdenia od lekára
 228. Suma životného minima .
 229. absencia zamestnanca
 230. Prednášky ministra J. Mihála k novele ZP
 231. Dohoda o vykonaní práce a hmotná zodpovednosť
 232. dan
 233. stravovanie zamestnancov v reštaurácii
 234. dochodca
 235. nerovnomerný prac. čas - mzda vo sviatok
 236. pracovná zdravotná služba
 237. prerusenie dovolenky
 238. Priplatky za pracu v rizikovom prostredi
 239. chyba v zadani MD
 240. vypočet exekucie zo mzdy
 241. mzda nižšia ako minimálna
 242. preplatenie dovolenky
 243. Výpočet priemernej mzdy na náhradu za dovolenku
 244. Tehotenstvo a zamestnanie
 245. Vyplatenie zisku
 246. Po dohode o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti ?
 247. aké odvody sa platia z odstupného?
 248. nezamestnany a (ne)ohlasenie na urade prace a dalsich... co z toho plynie?
 249. Počet odpracovaných dní v mesiaci,denná vs.štvorsmenka.
 250. Sociálna poisťovňa - EZU