PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mzda po zomrelom zamestnancovi
 2. Nepretržitá prevádzka
 3. nadcasy THP pracovnikov
 4. predĺžená rodičovská dovolenka
 5. Ako zistím denný vymeriavací základ???
 6. pomozte
 7. Pracovný poriadok
 8. Oznámenie o návrate z RD
 9. upratovanie na dohodu
 10. PN po 52. týždňoch
 11. výpoveď zo strany zamestnanca
 12. Strava zamestnancov - obed
 13. Podavanie vykazov cez internet
 14. RZD za rok 2011 po ukončení rodičovskej dovolenky
 15. Ake ukony ma SZCO, ak ide zamestnat FO
 16. Zrušenie odborov
 17. Príspevok na stravovanie pre zamestnancov reštaurácie
 18. Mesačný výkaz pre soc. poisť+ príloha
 19. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce
 20. SZČO - odvody hneď od začiatku?
 21. Kratší pracovný čas a Olymp
 22. Daňový bonus a rodinné príspevky z Anglicka
 23. neplatene volno a dohoda
 24. zamestnanec cudzinec
 25. odvody pre konatela
 26. Odvod do Zdravotnej zaplatený omylom z iného účtu
 27. zrušenie školenia
 28. zaradenie, náhrada I, II atestácie
 29. Povinnosti pri nástupe na MD
 30. Práca vo sviatok
 31. PN počas platenia DNP
 32. FLEXIKONTO
 33. nahrada prijmu pri DPN z PN-ky zacatej pred PP
 34. Dohoda o vykonani prace a narok na danovy bonus
 35. príspevok zamestnávateľa
 36. zmena v zákonníku práce
 37. vyplatenie odchodneho a odstupneho súcasne
 38. stravné nad rámec
 39. Pracovné podmienky žien
 40. výpoveď počas rodičovskej dovolenky v prípade ak zamestnávateľ ruší prevádzku
 41. Porušenie pracovnej discipliny.
 42. Prehľad o odvedených preddavkoch na daň...
 43. Ukončenie DoVP zo strany zamestnanca
 44. odstupné
 45. Rodičovský príspevok a práca u nového zamestnávateľa
 46. Praca v USA a odvody v SR
 47. TPP a kratší pracovný pomer a zamestnanec PN
 48. Ukončenie RP 14. nemoc od 3.
 49. Vypoved zamestnavatelovi, dovolenka, sikanovanie....
 50. konto pracovného času
 51. Výpočet ušlého zisku
 52. predĺžená rodičovká dovolenka
 53. Materský príspevok a nezamestnanost
 54. Preplatenie dovolenky
 55. SRO neplati odvody za zamestnanca !?
 56. Plynie klasická dovolenka aj počas materskej dovolenky?
 57. Výpoveď
 58. Odovzdanie personálnej agendy nadriadenému zamestnancovi
 59. preplatenie PN+dávka v nezamestnanosti
 60. Možnosť prepustenia zamestnanca
 61. Výpoveď zo zamestnania, odstupné
 62. Súbeh viacerých exekučných príkazov
 63. Pracovná zmluva na dobu určitú mi konči počas PN
 64. Hodinová mzda zamestnanca
 65. preplatenie prace vo sviatok
 66. Vyplatenie marodky zamestnávateľom
 67. PN do 10 dni
 68. Ako dosiahnuť vyššiu materskú ?
 69. Dotaz
 70. ukončenie dohody a následne uzavrenie novej
 71. nárok na dań. bonus
 72. Odvody na daňový úrad za dohodára
 73. Príplatok za sobotu nedeľu
 74. Zamestnanbec nba dobu určitu
 75. Pracovný čas
 76. pracovný úraz
 77. Nárok na daň. bonus aj cez prázdniny?
 78. Externé štúdium
 79. Správca spoločnosti
 80. pracovna zmluva - minimálna mzda
 81. Prečerpaná dovolenka
 82. Materská v zahraničí a počítanie odpracovaných rokov
 83. obnovenie živnosti
 84. Vykonavanie zražky zo mzdy na základe exekučného príkazu
 85. materská 2011
 86. DOVP a následná absolventská prax
 87. práca na dohodu a PN
 88. odstupne a odvody
 89. dobrovoľné nemocenské poistenie v roku 2012
 90. Absencia
 91. skončenie PP v skúšobnej dobe a PN
 92. Rodičovská dovolenka a súbežný nástup na MD
 93. Zmena priezviska a zivnostensky urad
 94. Flexikonto
 95. TPP, živnosť a rodičovská dovolenka
 96. Štátnozamestnanecký pomer invalida a výpoveď
 97. Mesačná alebo časová mzda na TPP ???
 98. Zákonník práce - od M. Thurzovej
 99. výpočet mzdy vodiča MKD
 100. Dohoda o pracovnej činnosti a práceneschopnosť
 101. Doba určitá - predĺženie zmluvy - výpovedná lehota
 102. zamestnanec PN a preplatenie dovolenky
 103. pracovná zmluva a praca v noci
 104. vypoved-inventura
 105. vypoved-ochranna doba-marodka
 106. Prestávka
 107. Študent vysokej školy a pracovná zmluva
 108. novy zakonnik prace a praca nadcas
 109. ZŤP a psychiatrické ochorenie..?
 110. Preplatenie nadcasovych hodin pocas dlhodobej PN a kratenie dovolenky pocas PN
 111. doba určitá po 01.09.2011
 112. nezamestnaná, tehotná - platca DNP
 113. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 114. Príplatok za nočnú prácu od 1.9.2011
 115. Príkazná zmluva a práceneschopnosť
 116. Pracovna zmluva a vymera dovonlenky, vypovednej lehoty
 117. Stravné poukážky - vydávanie
 118. splnomocnenie pre sociálnu poisťovňu na zasielanie výkazov
 119. ddp
 120. 13-ty plat a vianočné prémie
 121. Vypoved a odchod do dochodku - co sa viac oplati?
 122. dohoda
 123. Prepustenie ZŤP zamestnanca
 124. viac pracovných pomerov
 125. Rozviazanie prac.pomeru vypovedou
 126. PN, pripoistenie ku materskej dovolenke
 127. Ponechať alebo zrušiť III.pilier?
 128. odvody a ZťP
 129. Náhrada príjmu
 130. Ukončenie činnosti zamestnávateľa
 131. externý a interný zamestnanec
 132. Problémy s bývalým zamestnávateľom
 133. Práceneschopnosť a invalidný dôchodok
 134. 25 dni dovolenky - ano-nie
 135. odmena práceschopnému
 136. skoncenie prac.pomeru - dohodou na RD?
 137. Príspevok v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky
 138. krátenie dovolenky po RD
 139. Návrat do práce po RD
 140. Zamestnanec, odmena v hotovosti, daň z príjmu...
 141. Výpoveď zo strany zamestnanca
 142. Zdravotné poistenie študenta VŠ v Čechách
 143. Doklady pri skončení PP
 144. Kto mi poradí, ako preplácať čas, ktorý je zamestnanec na preventívnej prehliadke
 145. Pevná mesačná mzda a nadčasy
 146. exekucia
 147. Znížené odvody do ZP
 148. Pracovný poriadok zamestnancov obce
 149. štrajk učiteľov a neplatené voľno?
 150. 26 rokov - študent - neštudent ?
 151. Mzda po navrate z RD.
 152. pracovná zmluva trénera na ZŠ
 153. Nárok na dovolenku v mesiaci, keď sa končí MD a začína RD
 154. HPP+živnosť+nástup na MD
 155. doba určitá +jej predlženie
 156. Par 63 ods. 2 písm. b vysvetlenie
 157. Súbeh dvoch PZ u jedného zamestnávateľa a nárok na dovolenku
 158. Výpoveď počas PN
 159. Odmietnutie výkonu práce
 160. Zacinajuci zivnostnik
 161. Rozvrhntie pracovného dňa
 162. Výpoveď
 163. Materská a zmluva na dobu určitú
 164. Žiadosť o vrátenie preplatku
 165. dve zamestnania (platim v oboch komplet vsetky poplatky? ) NP,ZP...
 166. zrážky zo mzdy - konkurz
 167. odstupné a odvody
 168. Ukončenie zmluvy počas rodičovskej dovolenky
 169. §103 zákonníka práce - účinnosť, §98 -nočná práca
 170. Praca na dohodu popri dovolenke
 171. Zmluva o dielo - SZČO
 172. Zmluva o dielo - SZČO
 173. doktorand a DoPČ
 174. Zamestnanie mladistvého, ktorý má 15 rokov
 175. PN a pracovny pomer na kratsi pracovny cas
 176. Posúdenie štandardnej dlžky štúdia
 177. Poplatok za školenie stiahnuté zo mzdy
 178. Opätovná dávka v nezamestnanosti
 179. kratenie dovolenky v pripade dlhodobej PN
 180. Neoprávnená zrážka zo mzdy.
 181. Dochodky
 182. Výpočet dovolenky
 183. Dohoda o prac.činnosti-prekročenie hodín
 184. dvojité zdravotné poistenie
 185. Skoncenie PP a nevyplatena mzda... Teda vyplatene iba 8,21
 186. Pomôžte mi vyriešiť situáciu po RD,zamestnávateľ, nezamestnanosť
 187. Výpoveď
 188. Ako ísť do dôchodku ???
 189. Diety v ČR živnostník
 190. Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ...
 191. Čerpanie SF rozpočt.organizácia a odvody
 192. oprava mzdy
 193. Vymeriavaci zaklad nevycerpanej dovolenky?
 194. Nárok na daňový bonus
 195. čiastočný invalidný dôchodca a brigáda
 196. Odstúpenie od zmluvy o dielo/zhotoviteľ
 197. Firma nechce aby zamestnanec chodil do práce počas výpovednej doby
 198. dobrovolne nemocenske poistenie
 199. Pracovník na dohodu o vykonaní práce
 200. žena na materskej dovolenke
 201. Dohoda o pracovnej cinnosti v CR
 202. Rodičovská dovolenka a zánik firmy
 203. Dochodok po 30r. UCITELKA
 204. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - nesprávne
 205. Rodinné prídavky
 206. ktorá zdravotná poisťovňa?
 207. Vypoved dana zamestnancom zo zdravotnych dovodov
 208. určenie osobného príplatku
 209. zrážky zo mzdy
 210. Prevod práv a
 211. Dohody o vyk.práce a činnosti
 212. Aké tlačivo
 213. zdaňovanie vreckového v zahraničí
 214. Dedičské konanie.
 215. Návod na vyplnenie tlačiva - vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 216. potvrdenie o návšteve školy
 217. Narok na 25 dni dovolenky od 01.09.2011
 218. Dohodar - ukoncenie dohody a vypocet mzdy
 219. Nezamestnaný a príkazná zmluva
 220. Ako je to s odvodmi ked som registrovaný na up?
 221. Daňový bonus, ukončenie SŠ
 222. narok na 25 dni dovolenky
 223. ako prejst z verejnej do statnej spravy?
 224. Cestovne listky
 225. 1/2 úvazok a sluzobná cesta
 226. Výpoveď zo zamestnania - dovolenka
 227. Výkon práce
 228. Pracovná zmluva - doba neurčitá - zamestnávateľ chce zmenu v zmluve
 229. odvody pri prečerpaní dovolenky
 230. príplatok pri nepretržitej prevádzke za prácu vo sviatok
 231. Socialny fond - prispevok na ubytovanie
 232. Chcem poprosiť poraďákov o radu ohľadom preplácania sviatku.
 233. Polrocny bonus pre zamestnankynu na MD
 234. pracovná pozícia
 235. Pomoc pri vyplnení registračného listu FO a zam.
 236. Vyhlásenie z uplatneniu nezdaniteľnej časti
 237. úrad práce a "PN"
 238. Platová trieda
 239. Kratenie stravneho pri zahranicnej sluzobnej ceste
 240. dva pracovne pomery...
 241. vypoved zamestnavatelovi
 242. pracovné zaradenie zamestnanca a k nemu prislúchajúca mzda
 243. Sociálka-taká technická otázka
 244. Vypoved dohodou a nasledna PN
 245. ako vypracovať štatistiku????
 246. Výpočet čistej mzdy s dovolenkou
 247. Akú dohodu mám spraviť?
 248. exekučný príkaz zážkami zo mzdy
 249. ukončenie PN
 250. Podpora v nezamestnanosti