1. Prémie po skončení HPP (13 replies)
 2. Koľko dní dovolenky môže určiť zamestnávateľ? (5 replies)
 3. Dávka v nezamestnanosti (1 replies)
 4. Odstupné za rok 2009 vyplatené v roku 2011 (8 replies)
 5. odmeny zamestnancom obecných úradov (1 replies)
 6. odstupné + odchodné (11 replies)
 7. Preplatená dovolenka pri ukončení prac. pomeru (4 replies)
 8. dobrovolne poistena v SK,porod v UK-narok na materske na SK (0 replies)
 9. zaradenie špeciálneho pedagóga do PT (1 replies)
 10. plná invalidita a práca v rizikovom prostredí (2 replies)
 11. skúšobná doba, PN a rizikové tehotenstvo (9 replies)
 12. Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (4 replies)
 13. Prihlásenie dohodára do Sociálnej poisťovne (9 replies)
 14. Výpovedná doba (1 replies)
 15. nárok na dovolenku (1 replies)
 16. predlžená rodičovská dovolenka a práca na dohodu...z roku 2011 (14 replies)
 17. Študentka VŠ a prekročenie nezdaniteľného minima (10 replies)
 18. príkazná zmluva ako záv činnosť (0 replies)
 19. Zrušenie pracovnej pozície po oznámení tehotenstva zamestnávatelovi (0 replies)
 20. odvody pri PN pri súbehu zamestnie + živnosť (14 replies)
 21. Konateľ s.r.o a zároveň zamestnaný na HPP (7 replies)
 22. Rodičovská dovolenka a následne rizikové tehotenstvo (2 replies)
 23. vyplatenie odstupného (2 replies)
 24. vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane tlačivo na rok 2011 (1 replies)
 25. Ukončenie PP a potrebne doklady (12 replies)
 26. Vyplatenie vyššej sumy zamestnancovi-oprava (7 replies)
 27. Tichý spoločník a sociálne / zdravotné poistenie (0 replies)
 28. Odvody: konatel a zaroven zamestnanec v inej spolocnosti (1 replies)
 29. neuhradene preddavky na zdravotne poistenie (13 replies)
 30. Prečerpaná dovolenka (25 replies)
 31. Rekapitulacia miezd (2 replies)
 32. Odhlásenie zo SP z dôvodu Absencie (5 replies)
 33. zrážky zo mzdy (3 replies)
 34. Dohoda o zmene pracovnej zmluve (1 replies)
 35. prečerpaná dovolenka a výkazy 2011 (1 replies)
 36. pozastavenie živnosti a mzdy (0 replies)
 37. dovolenka a práceneschopnosť (6 replies)
 38. PN - denný vymeriavací základ (2 replies)
 39. Dohoda o brigádnickej praci študenta (10 replies)
 40. Poprosila by som mdzárky o radu (20 replies)
 41. Poslanec obecného zastupiteľstva (5 replies)
 42. Skončenie PP na dobu určitú a nový PP (8 replies)
 43. priznanie kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku (11 replies)
 44. stravné lístky (6 replies)
 45. podpora (0 replies)
 46. Vznik nároku na dávku v nezamestnanosti (0 replies)
 47. Rozdielny VZ (2 replies)
 48. Výpoveď ............................. (5 replies)
 49. DNP a RD (0 replies)
 50. dohodár - prihlásenie do ZP (2 replies)
 51. Prispevok od upsvar a odvody do SP (0 replies)
 52. vzp (0 replies)
 53. sobota a sviatok (5 replies)
 54. Súbeh vyplácania PN a čiastočného invalidného dôchodku (15 replies)
 55. Trnavská univerzita právo (0 replies)
 56. Práca nadčas v sobotu (1 replies)
 57. Materská dovolenka, rodičovská dovolenka vs. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 58. poistné (1 replies)
 59. Kurič v ZŠ - príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí (1 replies)
 60. DDS príspevky a dane (0 replies)
 61. Ukoncenie DoVP (11 replies)
 62. Cestovné náhrady (10 replies)
 63. Strach zo sudu (0 replies)
 64. DoVP (2 replies)
 65. skoncenie prac. pomeru - nevyplatenie pohyblivej zlozky (0 replies)
 66. materske - nova legistlativa a rodičovsky prispevok (11 replies)
 67. finančná čiastka a pn pri neodpracovaní ani jedného dňa v mesiaci (5 replies)
 68. Subeh pracovnych pomerov uz jedneho zamestnavatela (3 replies)
 69. Preplatenie stravných lístkov pri skončení pracovného pomeru (30 replies)
 70. začiatok materskej 2011 a čo v roku 2012...? (5 replies)
 71. školenie počas PN (2 replies)
 72. Zníženie odvodov (11 replies)
 73. DNP platené z podnikateĺského účtu (2 replies)
 74. Mzdy v Money S3 (0 replies)
 75. Materska 2012 - termin pôrodu jun/jul 2012 - z coho mi bude pocitana??? (0 replies)
 76. zápočtový list a položka poberá dôchodok (6 replies)
 77. Študijné voľno popri zamestnaní v ZŠ (2 replies)
 78. Odvody z s.r.o (2 replies)
 79. dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom case (0 replies)
 80. materská (6 replies)
 81. Denný úrok z omeškania (0 replies)
 82. dochádzka invalidných dôchodcov (6 replies)
 83. Materska dovolenka alebo rodicovsky prispevok (4 replies)
 84. vyplatený zisk v s..ro. spoločníkom (10 replies)
 85. Chránená dielňa-s.r.o. (0 replies)
 86. premlcacia doba -socialna poistovna (3 replies)
 87. praca 17 novembra 2011 (2 replies)
 88. pracovný pomer na dobu určitú (4 replies)
 89. Podporné obdobie (3 replies)
 90. ZŤP uznaný ÚP ale nie SP (6 replies)
 91. dohoda o zrušení pracovného pomeru (2 replies)
 92. Prispevok na dopravu do prace (10 replies)
 93. miesto mzdy odvody? (1 replies)
 94. Výpoveď počas PN (4 replies)
 95. zmluva o diele +absolvenstká prax (9 replies)
 96. dovolenka (3 replies)
 97. Odstupné a doba určitá (7 replies)
 98. zamestanec na rodicovskej dovolenke zaklada s.r.o. (1 replies)
 99. podpora (1 replies)
 100. Výpoveď z práce kvôli absencii (5 replies)
 101. Porusenie mzdoveho predpisu (0 replies)
 102. trvalá práca v noci (2 replies)
 103. krátenie dovolenky počas dlhodobej PN (5 replies)
 104. Prevedenie daňového bonusu (2 replies)
 105. Účtovanie dotácie z ÚPSVaR (5 replies)
 106. Ukončenie pr. pomeru (1 replies)
 107. Nárok na dovolenku pri 60% PP (1 replies)
 108. marodka u buduceho dochodcu (3 replies)
 109. Štátny zamestnanec na MD a práca popri MD (1 replies)
 110. Jednostranna vypoved zo strany zamestnanca (7 replies)
 111. odvody (2 replies)
 112. Odchodné (4 replies)
 113. Čerpanie dovolenky (9 replies)
 114. Ukončenie PP dohodou počas PN a vybavovanie admin. náležitostí so zamestnávateľom (0 replies)
 115. Nadčasy a OČR (8 replies)
 116. dvaja zamestnavatelia a nahrada prijmu pocas PN (1 replies)
 117. Vymeriavací základ (1 replies)
 118. Navrat do zamestnania po rodicovskej dovolenke viac ako 3 roky, prísp. na starosl. (1 replies)
 119. krátenie dovolenky (5 replies)
 120. Odstupné??? (3 replies)
 121. Skončenie MD- Rod.dovolenky... a aj skončenie PP (0 replies)
 122. Príklad na výpočet priemerného zárobku (1 replies)
 123. Vratenie odvodov ZTP zamestnancovi- ako na to?? (29 replies)
 124. Dohoda o pracovnej činnosti (9 replies)
 125. skončenie prac. pomeru z dôvodu zániku zamestnávateľa (5 replies)
 126. Nezamestnaný pracujúci na dohodu o VP (8 replies)
 127. žiadosť o ošetrované (6 replies)
 128. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta (1 replies)
 129. Vyhovuje nám mesačné podávanie Prehľadov? (4 replies)
 130. zrážka zo mzdy (3 replies)
 131. doba trvania dohody (9 replies)
 132. Daňový bonus (3 replies)
 133. Stravné lístky a 12 hodinový pracovný čas (7 replies)
 134. krátenie dovolenky počas PN (2 replies)
 135. ZASA RAZ EXEKÚCIE (4 replies)
 136. ukončenie pracovného pomeru podľa § 68 (10 replies)
 137. práceneschopnosť počas skušobnej doby (3 replies)
 138. Fond pracovného času (3 replies)
 139. brigáda (2 replies)
 140. DPO a zamestnany na plny uvazok (11 replies)
 141. kumulovaná dovolenka počas materskej a rodičovskej dovolenky (4 replies)
 142. Zmena dohody na trvalý pracovný pomer (4 replies)
 143. predĺženie skúšobnej doby (14 replies)
 144. plat pre živnostníka (0 replies)
 145. preplatenie nevyčerpanej dovolenky... (1 replies)
 146. exekúcia (0 replies)
 147. Potvrdenie od lekara (9 replies)
 148. Vypocet mzdy za sept 2011 (11 replies)
 149. odvody pocas neplateneho volna (2 replies)
 150. Povinná základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodiča (2 replies)
 151. Má nárok na odstupné (3 replies)
 152. Pracovná doba (6 replies)
 153. Porušenie pr.disciplíny. (2 replies)
 154. minimalna mzda (0 replies)
 155. "Jednoosobová sro" - treba zamestnať manželku? (32 replies)
 156. Pracovný poriadok - kedy nie je potrebný súhlas zástupcov zamestnancov (0 replies)
 157. Ako uctovat PN (5 replies)
 158. Poskytnutie informácii o zamestnancoch tretej strane cez telefon (3 replies)
 159. navštíviť úrad práce (7 replies)
 160. vypovedna lehota (4 replies)
 161. exekucia na byte (19 replies)
 162. Zastupovanie počas MD a RP (2 replies)
 163. Práca na 1/2 úväzok a strava (7 replies)
 164. Práca popri rodičovskej dovolenke (2 replies)
 165. noční strážnici (1 replies)
 166. koniec rodicovskej dovolenky-socialna poistovna (0 replies)
 167. Dohoda-materska(rodicovsky prispevok) v roku 2011 (10 replies)
 168. mzdové znevýhodnenie žien po nástupe z materskej dovolenky (0 replies)
 169. Zamestnanie počas rod. dov.? (7 replies)
 170. Vyplatenie odmeny (4 replies)
 171. Neodpracovaný počet hodín z DOVP (2 replies)
 172. neplatena RD do 6rokov veku dietata (0 replies)
 173. Nezamestnany a odvody do Soc.poistovne+pocet odpracovanych rokov (55 replies)
 174. Odmena (5 replies)
 175. predčasné čerp.novej dovolenky (1 replies)
 176. Mám nárok na PN ak som sa zranila pri nehode, ktorú som spôsobila ja? (9 replies)
 177. PN - regres. Dostanem nemocenské? (2 replies)
 178. Zrážky zo mzdy na základe Dohody o ZzoM s Home Creditom (1 replies)
 179. SOFTIP (0 replies)
 180. Ukoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 181. Narok na odstupne (17 replies)
 182. Výpoveď (2 replies)
 183. odstupné (3 replies)
 184. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny ? (18 replies)
 185. rodičovská dovolenka a mesacné výkazy ZP , SP (1 replies)
 186. Skončenie PP a nástup na PN (0 replies)
 187. PP na dobu určitú (3 replies)
 188. Nárok na dovolenku (45 replies)
 189. Pocet dni na osetrenie u lekara pri zamestnani na dobu urcitu (13 replies)
 190. Nástup do práce v deň sviatku (2 replies)
 191. Má žena na RD nárok na OČR ? (5 replies)
 192. obedňajšia prestávka mimo pracoviska (11 replies)
 193. Výpoveď (3 replies)
 194. dôchodok a odvody (0 replies)
 195. zrážky exekučné (4 replies)
 196. Doručenie odpovede na výpoveď (23 replies)
 197. PN-ka zamestnaného dôchodcu (5 replies)
 198. Prehlad (8 replies)
 199. Opatrovateľka (1 replies)
 200. Maximálna materská 2012 (4 replies)
 201. Zmluva na dobu určitú (3 replies)
 202. Platové zaradenie pedagogického zamestnanca. (3 replies)
 203. Zodpovedný zástupca - ako sa chrániť (2 replies)
 204. Zdravotné poistenie - neodhlásenie (3 replies)
 205. podpora poradte prosiiiim:) (4 replies)
 206. Dohoda konto pracovného času (7 replies)
 207. Začínajúci živnostník, doteraz na HPP, a odvody? (26 replies)
 208. Zamestnávanie starobných dôchodcov podľa ZP platného od septembra 2011 (3 replies)
 209. Výkaz preddavkov zamestnávateľa soc. poist 2011 (0 replies)
 210. Krátenie dovolenky (5 replies)
 211. Rozhodujúce obdobie na určenie denného VZ pre nemoc (4 replies)
 212. Doktor ma ženie na PN ! (4 replies)
 213. Zbor väzenskej a justičnej stráže - otázka (8 replies)
 214. Skončenie pracovného pomeru dohodou (15 replies)
 215. prihlasenie Ceskej firmy (3 replies)
 216. Prepočet úväzku. (1 replies)
 217. Nárok na dovolenku (7 replies)
 218. cest. náhrady (1 replies)
 219. Domáca práca a prekážky v práci (3 replies)
 220. Exekúcia (7 replies)
 221. Ako to vyzera zo zakonom o DNP? (24 replies)
 222. Odvody a zdanenie honrarov (0 replies)
 223. Slovák v ČR a odvody na Slovensko (0 replies)
 224. rodičovský príspevok a nezdaniteľná čiastka (1 replies)
 225. Vyplácanie príspevku soc.fondu dôchodcom členom poľ.sružstva. (0 replies)
 226. príkazná zmluva bez prihlášky (6 replies)
 227. Oplatí sa mi zvyšovat dobrovoľné nemocenské poistenie? (40 replies)
 228. Personálny leasing (2 replies)
 229. ZH KREDIT - predžalobná upomienka (25 replies)
 230. Marodka a zas marodka (6 replies)
 231. Okamžité skončenie PP a PN (4 replies)
 232. Prijem FO z prenajmu automobilu PO (3 replies)
 233. Zmluva o dielo so študentom - odvody a dane (27 replies)
 234. tehotenstvo a zmluva do 1.12.2011 (4 replies)
 235. Skončenie pracovného pomeru počas RD (8 replies)
 236. Zvýšenie mzdy kvoli materskej- rozdiel odvodov (2 replies)
 237. koniec rodicovskej-co robit? (0 replies)
 238. výpoveď daná zamestnancom (12 replies)
 239. Rámcová zmluva o dielo so SZČO (0 replies)
 240. Nadčasy (3 replies)
 241. druhý HPP pri rodičovskej dovolenke. (2 replies)
 242. Odvolanie z funkcie (0 replies)
 243. vrátenie peňazí zo zdravotnej poisťovne pri úľave z dôvodu že som zťp (5 replies)
 244. Obedné prestávky (12 replies)
 245. TPP,Dohoda, živnosť (6 replies)
 246. PN a koniec PP v skúšobnej dobe (19 replies)
 247. platy starostov.... (2 replies)
 248. Dovolenka po skončení PN (8 replies)
 249. Poberanie dávky v nezamestnanosti (4 replies)
 250. Chcem sa zamestnať, živnosť si ponechať. (3 replies)