PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nepretržitá prevádzka
 2. nadcasy THP pracovnikov
 3. predĺžená rodičovská dovolenka
 4. Ako zistím denný vymeriavací základ???
 5. pomozte
 6. Pracovný poriadok
 7. Oznámenie o návrate z RD
 8. upratovanie na dohodu
 9. PN po 52. týždňoch
 10. výpoveď zo strany zamestnanca
 11. Strava zamestnancov - obed
 12. Podavanie vykazov cez internet
 13. RZD za rok 2011 po ukončení rodičovskej dovolenky
 14. Ake ukony ma SZCO, ak ide zamestnat FO
 15. Zrušenie odborov
 16. Príspevok na stravovanie pre zamestnancov reštaurácie
 17. Mesačný výkaz pre soc. poisť+ príloha
 18. Dôchodca a dohoda o vykonaní práce
 19. SZČO - odvody hneď od začiatku?
 20. Kratší pracovný čas a Olymp
 21. Daňový bonus a rodinné príspevky z Anglicka
 22. neplatene volno a dohoda
 23. zamestnanec cudzinec
 24. odvody pre konatela
 25. Odvod do Zdravotnej zaplatený omylom z iného účtu
 26. zrušenie školenia
 27. zaradenie, náhrada I, II atestácie
 28. Povinnosti pri nástupe na MD
 29. Práca vo sviatok
 30. PN počas platenia DNP
 31. FLEXIKONTO
 32. nahrada prijmu pri DPN z PN-ky zacatej pred PP
 33. Dohoda o vykonani prace a narok na danovy bonus
 34. príspevok zamestnávateľa
 35. zmena v zákonníku práce
 36. vyplatenie odchodneho a odstupneho súcasne
 37. stravné nad rámec
 38. Pracovné podmienky žien
 39. výpoveď počas rodičovskej dovolenky v prípade ak zamestnávateľ ruší prevádzku
 40. Porušenie pracovnej discipliny.
 41. Prehľad o odvedených preddavkoch na daň...
 42. Ukončenie DoVP zo strany zamestnanca
 43. odstupné
 44. Rodičovský príspevok a práca u nového zamestnávateľa
 45. Praca v USA a odvody v SR
 46. TPP a kratší pracovný pomer a zamestnanec PN
 47. Ukončenie RP 14. nemoc od 3.
 48. Vypoved zamestnavatelovi, dovolenka, sikanovanie....
 49. konto pracovného času
 50. Výpočet ušlého zisku
 51. predĺžená rodičovká dovolenka
 52. Materský príspevok a nezamestnanost
 53. Preplatenie dovolenky
 54. SRO neplati odvody za zamestnanca !?
 55. Plynie klasická dovolenka aj počas materskej dovolenky?
 56. Výpoveď
 57. Odovzdanie personálnej agendy nadriadenému zamestnancovi
 58. preplatenie PN+dávka v nezamestnanosti
 59. Možnosť prepustenia zamestnanca
 60. Výpoveď zo zamestnania, odstupné
 61. Súbeh viacerých exekučných príkazov
 62. Pracovná zmluva na dobu určitú mi konči počas PN
 63. Hodinová mzda zamestnanca
 64. preplatenie prace vo sviatok
 65. Vyplatenie marodky zamestnávateľom
 66. PN do 10 dni
 67. Ako dosiahnuť vyššiu materskú ?
 68. Dotaz
 69. ukončenie dohody a následne uzavrenie novej
 70. nárok na dań. bonus
 71. Odvody na daňový úrad za dohodára
 72. Príplatok za sobotu nedeľu
 73. Zamestnanbec nba dobu určitu
 74. Pracovný čas
 75. pracovný úraz
 76. Nárok na daň. bonus aj cez prázdniny?
 77. Externé štúdium
 78. Správca spoločnosti
 79. pracovna zmluva - minimálna mzda
 80. Prečerpaná dovolenka
 81. Materská v zahraničí a počítanie odpracovaných rokov
 82. obnovenie živnosti
 83. Vykonavanie zražky zo mzdy na základe exekučného príkazu
 84. materská 2011
 85. DOVP a následná absolventská prax
 86. práca na dohodu a PN
 87. odstupne a odvody
 88. dobrovoľné nemocenské poistenie v roku 2012
 89. Absencia
 90. skončenie PP v skúšobnej dobe a PN
 91. Rodičovská dovolenka a súbežný nástup na MD
 92. Zmena priezviska a zivnostensky urad
 93. Flexikonto
 94. TPP, živnosť a rodičovská dovolenka
 95. Štátnozamestnanecký pomer invalida a výpoveď
 96. Mesačná alebo časová mzda na TPP ???
 97. Zákonník práce - od M. Thurzovej
 98. výpočet mzdy vodiča MKD
 99. Dohoda o pracovnej činnosti a práceneschopnosť
 100. Doba určitá - predĺženie zmluvy - výpovedná lehota
 101. zamestnanec PN a preplatenie dovolenky
 102. pracovná zmluva a praca v noci
 103. vypoved-inventura
 104. vypoved-ochranna doba-marodka
 105. Prestávka
 106. Študent vysokej školy a pracovná zmluva
 107. novy zakonnik prace a praca nadcas
 108. ZŤP a psychiatrické ochorenie..?
 109. Preplatenie nadcasovych hodin pocas dlhodobej PN a kratenie dovolenky pocas PN
 110. doba určitá po 01.09.2011
 111. nezamestnaná, tehotná - platca DNP
 112. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 113. Príplatok za nočnú prácu od 1.9.2011
 114. Príkazná zmluva a práceneschopnosť
 115. Pracovna zmluva a vymera dovonlenky, vypovednej lehoty
 116. Stravné poukážky - vydávanie
 117. splnomocnenie pre sociálnu poisťovňu na zasielanie výkazov
 118. ddp
 119. 13-ty plat a vianočné prémie
 120. Vypoved a odchod do dochodku - co sa viac oplati?
 121. dohoda
 122. Prepustenie ZŤP zamestnanca
 123. viac pracovných pomerov
 124. Rozviazanie prac.pomeru vypovedou
 125. PN, pripoistenie ku materskej dovolenke
 126. Ponechať alebo zrušiť III.pilier?
 127. odvody a ZťP
 128. Náhrada príjmu
 129. Ukončenie činnosti zamestnávateľa
 130. externý a interný zamestnanec
 131. Problémy s bývalým zamestnávateľom
 132. Práceneschopnosť a invalidný dôchodok
 133. 25 dni dovolenky - ano-nie
 134. odmena práceschopnému
 135. skoncenie prac.pomeru - dohodou na RD?
 136. Príspevok v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky
 137. krátenie dovolenky po RD
 138. Návrat do práce po RD
 139. Zamestnanec, odmena v hotovosti, daň z príjmu...
 140. Výpoveď zo strany zamestnanca
 141. Zdravotné poistenie študenta VŠ v Čechách
 142. Doklady pri skončení PP
 143. Kto mi poradí, ako preplácať čas, ktorý je zamestnanec na preventívnej prehliadke
 144. Pevná mesačná mzda a nadčasy
 145. exekucia
 146. Znížené odvody do ZP
 147. Pracovný poriadok zamestnancov obce
 148. štrajk učiteľov a neplatené voľno?
 149. 26 rokov - študent - neštudent ?
 150. Mzda po navrate z RD.
 151. pracovná zmluva trénera na ZŠ
 152. Nárok na dovolenku v mesiaci, keď sa končí MD a začína RD
 153. HPP+živnosť+nástup na MD
 154. doba určitá +jej predlženie
 155. Par 63 ods. 2 písm. b vysvetlenie
 156. Súbeh dvoch PZ u jedného zamestnávateľa a nárok na dovolenku
 157. Výpoveď počas PN
 158. Odmietnutie výkonu práce
 159. Zacinajuci zivnostnik
 160. Rozvrhntie pracovného dňa
 161. Výpoveď
 162. Materská a zmluva na dobu určitú
 163. Žiadosť o vrátenie preplatku
 164. dve zamestnania (platim v oboch komplet vsetky poplatky? ) NP,ZP...
 165. zrážky zo mzdy - konkurz
 166. odstupné a odvody
 167. Ukončenie zmluvy počas rodičovskej dovolenky
 168. §103 zákonníka práce - účinnosť, §98 -nočná práca
 169. Praca na dohodu popri dovolenke
 170. Zmluva o dielo - SZČO
 171. Zmluva o dielo - SZČO
 172. doktorand a DoPČ
 173. Zamestnanie mladistvého, ktorý má 15 rokov
 174. PN a pracovny pomer na kratsi pracovny cas
 175. Posúdenie štandardnej dlžky štúdia
 176. Poplatok za školenie stiahnuté zo mzdy
 177. Opätovná dávka v nezamestnanosti
 178. kratenie dovolenky v pripade dlhodobej PN
 179. Neoprávnená zrážka zo mzdy.
 180. Dochodky
 181. Výpočet dovolenky
 182. Dohoda o prac.činnosti-prekročenie hodín
 183. dvojité zdravotné poistenie
 184. Skoncenie PP a nevyplatena mzda... Teda vyplatene iba 8,21
 185. Pomôžte mi vyriešiť situáciu po RD,zamestnávateľ, nezamestnanosť
 186. Výpoveď
 187. Ako ísť do dôchodku ???
 188. Diety v ČR živnostník
 189. Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ...
 190. Čerpanie SF rozpočt.organizácia a odvody
 191. oprava mzdy
 192. Vymeriavaci zaklad nevycerpanej dovolenky?
 193. Nárok na daňový bonus
 194. čiastočný invalidný dôchodca a brigáda
 195. Odstúpenie od zmluvy o dielo/zhotoviteľ
 196. Firma nechce aby zamestnanec chodil do práce počas výpovednej doby
 197. dobrovolne nemocenske poistenie
 198. Pracovník na dohodu o vykonaní práce
 199. žena na materskej dovolenke
 200. Dohoda o pracovnej cinnosti v CR
 201. Rodičovská dovolenka a zánik firmy
 202. Dochodok po 30r. UCITELKA
 203. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - nesprávne
 204. Rodinné prídavky
 205. ktorá zdravotná poisťovňa?
 206. Vypoved dana zamestnancom zo zdravotnych dovodov
 207. určenie osobného príplatku
 208. zrážky zo mzdy
 209. Prevod práv a
 210. Dohody o vyk.práce a činnosti
 211. Aké tlačivo
 212. zdaňovanie vreckového v zahraničí
 213. Dedičské konanie.
 214. Návod na vyplnenie tlačiva - vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 215. potvrdenie o návšteve školy
 216. Narok na 25 dni dovolenky od 01.09.2011
 217. Dohodar - ukoncenie dohody a vypocet mzdy
 218. Nezamestnaný a príkazná zmluva
 219. Ako je to s odvodmi ked som registrovaný na up?
 220. Daňový bonus, ukončenie SŠ
 221. narok na 25 dni dovolenky
 222. ako prejst z verejnej do statnej spravy?
 223. Cestovne listky
 224. 1/2 úvazok a sluzobná cesta
 225. Výpoveď zo zamestnania - dovolenka
 226. Výkon práce
 227. Pracovná zmluva - doba neurčitá - zamestnávateľ chce zmenu v zmluve
 228. odvody pri prečerpaní dovolenky
 229. príplatok pri nepretržitej prevádzke za prácu vo sviatok
 230. Socialny fond - prispevok na ubytovanie
 231. Chcem poprosiť poraďákov o radu ohľadom preplácania sviatku.
 232. Polrocny bonus pre zamestnankynu na MD
 233. pracovná pozícia
 234. Pomoc pri vyplnení registračného listu FO a zam.
 235. Vyhlásenie z uplatneniu nezdaniteľnej časti
 236. úrad práce a "PN"
 237. Platová trieda
 238. Kratenie stravneho pri zahranicnej sluzobnej ceste
 239. dva pracovne pomery...
 240. vypoved zamestnavatelovi
 241. pracovné zaradenie zamestnanca a k nemu prislúchajúca mzda
 242. Sociálka-taká technická otázka
 243. Vypoved dohodou a nasledna PN
 244. ako vypracovať štatistiku????
 245. Výpočet čistej mzdy s dovolenkou
 246. Akú dohodu mám spraviť?
 247. exekučný príkaz zážkami zo mzdy
 248. ukončenie PN
 249. Podpora v nezamestnanosti
 250. Nezakonne prepustenie zo zamestnania