1. Prednostná exekúcia (0 replies)
 2. Vyplatené odstupné z garančného fondu (2 replies)
 3. Osoba ŤZP, odvody a nahlásenie zmeny do ZP (11 replies)
 4. zvýšenie min.mzdy a dodatok (1 replies)
 5. vlastný príjem manželky (18 replies)
 6. danovy bonus a vratenie dane (24 replies)
 7. Dávka v nezamestnanosti a prechod na rodičovský príspevok (7 replies)
 8. odpočinok medzi zmenami (4 replies)
 9. podiel na zisku zamestnancom (11 replies)
 10. Výpočet zrážky zo mzdy pre 2012 (1 replies)
 11. Pôžička zo sociálneho fondu (6 replies)
 12. vypoved zamestnanca počas pn (33 replies)
 13. vypoved zamestnanca počas pn (2 replies)
 14. Stravné lístky - obmedzenie použitia (6 replies)
 15. RZD po skončení pracovného pomeru (1 replies)
 16. Stravné lístky za plnú cenu (1 replies)
 17. Predčasný starobný dôchodok (10 replies)
 18. Kúpeľná liečba zamestnaného invalidného dôchodcu. (10 replies)
 19. Vypocet PN - vymeriavaceho zakladu pri dvoch zamestnavateloch (1 replies)
 20. Výplata na inom účte (3 replies)
 21. Ročné zučtovanie 2011 a dobrovoľné nemoc. poistenie (2 replies)
 22. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku (1 replies)
 23. Práca u exekútora - administratíva (0 replies)
 24. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody, daň a iné náležitosti (12 replies)
 25. Presné určenie odmeny v dohode o vykonaní práce (4 replies)
 26. Pracovný pomer u nás aj v Nemecku (0 replies)
 27. Patrí zamestnancovi dovolenka pri skončení Pracovného pomeru dohodou (10 replies)
 28. výpočet rezervy na nevyčerpanú dovoleku (21 replies)
 29. Prispevky z UP a zamestnanecka premia-nie je narok (40 replies)
 30. Časť odchodného vyplatená po ukončení PP-odvody, daň, nepravidelný príjem? (0 replies)
 31. pracovná zmluva na dobu určitú (14 replies)
 32. Daňový bonus, rozvod a exekúcia na výživné (0 replies)
 33. Tlačivo _ Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl.činnosti... (19 replies)
 34. aký narok je pri narodení dietata (1 replies)
 35. Dodatok k pracovnej zmluve - pri zvýšení mzdy (0 replies)
 36. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas (27 replies)
 37. NČZD a rozdielny trvalý pobyt manželov. (4 replies)
 38. Povinnosť podať daňové priznanie FO (2 replies)
 39. Štátne sociálne dávky. (2 replies)
 40. Rodičovský príspevok a PNka (4 replies)
 41. Nárok na podporu v nezamestnanost (3 replies)
 42. Ukončenie prac. pomeru (2 replies)
 43. rocne zuct. za rok 2011 a §50i UPSVaR (1 replies)
 44. zamest. premia za rok 2011 (1 replies)
 45. dohodari a danove priznanie za rok 2011 (12 replies)
 46. Vysielanie na pracovnú cestu (2 replies)
 47. Danove priznanie za rok 2011 (8 replies)
 48. Spolupráca SZČO a rodinného príslušníka (1 replies)
 49. Cestovný príkaz ? (2 replies)
 50. Občan SR pracujúci na HPP pre spoločnosť z ČR (0 replies)
 51. aké potvrdenie (4 replies)
 52. Dodatocne danove priznanie 2009 a odvody (2 replies)
 53. cerpanie SF (0 replies)
 54. vypoved - paragrafy - ake? (9 replies)
 55. štvrťročný prehľad (0 replies)
 56. odhlásenie zamestnanca z Dôvery - elektronicky (6 replies)
 57. Ročné zúčtovanie dane 2011 (124 replies)
 58. Zdravotný pracovník zaradenie (0 replies)
 59. PN u SZČO (7 replies)
 60. zmena úväzku a dovolenka (0 replies)
 61. OČR na dieťa (2 replies)
 62. papier na peniaze - soc.poist. (2 replies)
 63. Práca nadčas (9 replies)
 64. Potvrdenie o príjme - RZD (20 replies)
 65. odchodné (30 replies)
 66. ovplyvni vysku materskeho PN pocas materskej? (17 replies)
 67. Príplatok uvádzajúceho ped. zamestnanca (0 replies)
 68. Stanovenie hodnoty pôžitku zamestnanca (2 replies)
 69. Príspevok na stravovanie (1 replies)
 70. Interná smernica pre personalistiku a mzdy (1 replies)
 71. Nárok na pn z DNP aj po 01.02.2012 - pokiaľ trvá pn (9 replies)
 72. Maximálna mzda pri dohode o vykonaní práce (11 replies)
 73. Výpočet materskej (3 replies)
 74. dobrovoľné nemocenské poistenie (2 replies)
 75. zlý VS pri platbe DÚ (2 replies)
 76. materská - správny úsudok?? (6 replies)
 77. Pomoc k DNP surne!!! (8 replies)
 78. nárok na nemocenské dávky (7 replies)
 79. okamzite skoncenie pp (8 replies)
 80. Co uviest pri hranici 3 nasobok zivotneho minimac za rok 2011? (0 replies)
 81. Zmena pracovnej zmluvy na kratši pracovný čas -dohoda o zmene vzor (24 replies)
 82. vypoved formou dohody podla paragrafu 60 (40 replies)
 83. Absencia zamestnanca (4 replies)
 84. Práca na dohodu súčasne s evidenciou na úrade práce (53 replies)
 85. Daňový bonus (31 replies)
 86. dobrovolné poistenie (12 replies)
 87. Pracovná doba (upravený krátky-dlhý týždeň) (2 replies)
 88. ZTP a pracovna doba (1 replies)
 89. Ochranná doba (2 replies)
 90. predčasný starobný dôchodca (1 replies)
 91. odvody do zdravotnej (7 replies)
 92. pn a nárok na dovolenku (2 replies)
 93. Priepustky_nárok (28 replies)
 94. pracovna zmluva - dodatok - doba neurcita limitovana? (8 replies)
 95. Koniec Materskej dovolenky (4 replies)
 96. Akceptujete staré tlačiva k RZD? (3 replies)
 97. Podiely na zisku - za r. 2011 (2 replies)
 98. materská (6 replies)
 99. cestovné náhrady (9 replies)
 100. cestovné náhrady a výpoveď (1 replies)
 101. Ukočenie pracovného pomeru a nariadená dovolenka. (1 replies)
 102. PROFESIJNE POISTENIE (0 replies)
 103. Mesačný prehľad na daňový úrad (0 replies)
 104. Stravný lístok - nárok (9 replies)
 105. materská, rodičovské príspevky ... je možnosť nároku? (4 replies)
 106. poistné - invalidný dôchodca (1 replies)
 107. nahrada za DPN vo vyske 80 % - platenie poistneho? (5 replies)
 108. Rocne zuctovanie dane (2 replies)
 109. Zamestnanecka premia (9 replies)
 110. preddavková daň zo závislej činnosti (4 replies)
 111. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2010 (10 replies)
 112. zaradenie zamestnanca do platovej triedy vo verejnom záujme (0 replies)
 113. PN- počas, alebo po skušobnej doby (8 replies)
 114. Ročné zúčtovanie dane (15 replies)
 115. doba určitá nad 3 roky - neplatené voľno (2 replies)
 116. Zamestnanec va zahrničí (0 replies)
 117. Podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 118. RZD 2011 riadok 18 (1 replies)
 119. doplatok mzdy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (4 replies)
 120. Dodatočné ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne za rok 2007 (0 replies)
 121. Dohodári (8 replies)
 122. ročné zúčtovanie dane pre bývalého zamestnanca (1 replies)
 123. dobrovoľné nemocenské poistenie (7 replies)
 124. DoBPŠ a PN (2 replies)
 125. Vymahanie zdravotnych odvodov za rok 2011 po 3 mesiacoch exekutorom??? (3 replies)
 126. Aku budem mat matersku? (22 replies)
 127. Studium na VS-poberanie sirotskeho dochodku a praca na plny uvazok (8 replies)
 128. MATERSKÁ 2012 po RP (2 replies)
 129. Ako postupovať pri zmulve o brigáde? (4 replies)
 130. Pracovna zmluva prosim o radu (7 replies)
 131. Dividendy za rok 2011 (0 replies)
 132. Kratenie dovolenky z dovodu PN (3 replies)
 133. Práca na dohodu a rodičovský príspevok (4 replies)
 134. Materská 2012 aj z DNP (2 replies)
 135. nezdaniteľná časť (10 replies)
 136. zmena vymeriavacieho základu z DNP (2 replies)
 137. Porušenie pracovnej disciplíny (0 replies)
 138. Daňový bonus (14 replies)
 139. co najvyssia podpora v nezamestnanosti po RD (0 replies)
 140. Do koľkých dní treba nahlásiť návštevu lekára ???? (1 replies)
 141. Koľko dovolenky? (2 replies)
 142. Stravne listky a premie...PROSIM O RADU (0 replies)
 143. výška materskej z DNP (25 replies)
 144. Ročné zúčtovanie dane 2011 a životná poistka (2 replies)
 145. Aká je minim. hodinová mzda? (1 replies)
 146. SZČO a PN (12 replies)
 147. Koľko môže zarobiť dohodár, aby nebol vyradený z evidenice od 1.1.2012 (24 replies)
 148. Bonus_ZŤP (1 replies)
 149. Nezdaniteľná čiastka za 2011 - od akej sumy je nula? (1 replies)
 150. Daňový bonus (9 replies)
 151. pracovná zmluva na dobu určitú (2 replies)
 152. Odpracovaná doba a odstupné (6 replies)
 153. Správne vypočítané odstupné ??? (17 replies)
 154. PZ SR a platove triedy (5 replies)
 155. nemocenske poistenie dobrvolne po novom.... (5 replies)
 156. TPP v Rakusku, VPP na slovensku (0 replies)
 157. Ako správne vyplniť ELDP? (2 replies)
 158. Pomoc pri vyplnení potvrdenia o príjmoch FO (6 replies)
 159. Ake odvody platim z odstupneho ktore mi je vyplatene pocas rodicovskej dovolenky. (14 replies)
 160. Ako zamestnat na pol roka? (0 replies)
 161. študent - podnikateľ a odvody (5 replies)
 162. preradenie zamestnanca (0 replies)
 163. dobrovolne poistenie (10 replies)
 164. rocne zuctovanie ZP, rocne zuctovnanie preddavkov na dan, danove priznanie??? (0 replies)
 165. Odmena konatel ... (0 replies)
 166. Ako si uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku? (15 replies)
 167. Vypocet vymeriavacieho zakladu ak zamestnanec pracoval len par dni (0 replies)
 168. Držiteľ preukazu ZTP (1 replies)
 169. DVOJICKY - neplatené voľno (0 replies)
 170. Aká je minimálna hodnota stravného lístka? (0 replies)
 171. Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka? (0 replies)
 172. Čo keď podnikateľ spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie? (1 replies)
 173. Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ? (12 replies)
 174. Môže si živnostník/SZČO dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže p (8 replies)
 175. Ako sa preukazujú výdavky na stravovanie u živnostníkov? (0 replies)
 176. Aká je lehota vrátenia stravovacích poukážok zo starého roka? (0 replies)
 177. Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok pre zamestnávateľa? (5 replies)
 178. Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník? (0 replies)
 179. Podiely na zisku za rok 2010 (2 replies)
 180. Úprava priemerného zárobku zamestnanca (4 replies)
 181. Vyplnenie žiadosti (0 replies)
 182. Vyplnenie žiadosti (3 replies)
 183. Alkohol na pracovisku (3 replies)
 184. Priplatky za pracu v sobotu nedelu a vo sviatok (0 replies)
 185. Mzda a exekúcia (11 replies)
 186. Upozornenie na menej závažné porušenie prac discipliny (12 replies)
 187. dovolenka z roku 2010 a aktuálny rok 2012 (12 replies)
 188. skončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty (2 replies)
 189. navrat z rodicovskej trochu inak (11 replies)
 190. Vyplatené dividendy za rok 2010 (1 replies)
 191. práva zamestnanca (1 replies)
 192. zdravotné poistenie (1 replies)
 193. Paušálna náhrada na pohonné hmoty - zdanenie (3 replies)
 194. Ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 - termíny, veličiny (19 replies)
 195. Chyba ci nie? Ak mam pausalnu mzdu? (16 replies)
 196. ukoncenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe (18 replies)
 197. Zlúčenie dvoch oddelení vo verejnej správe (0 replies)
 198. Predčasný dôchodok (0 replies)
 199. Hurbé porušenie pracovnej disciplíny (0 replies)
 200. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 201. výpoveď daná zamestnávateľom po nástupe z materskej dovolenky (17 replies)
 202. Určenie platu pre učitela s kratším pracovným úväzkom zaokrúhľovanie. (5 replies)
 203. Doba určitá pri zastupovaní počas MD a RD dlhšia ako 3 roky (0 replies)
 204. Ako vypočítam dan zo mzdy pre zamestnancov (8 replies)
 205. Ukončenie pracovné pomeru dohodou a následne PN (29 replies)
 206. výpočet PN zo starého na nový rok (6 replies)
 207. Môžem pracovať a súčasne poberať rodičovský príspevok? (4 replies)
 208. Zdanenie oopp (0 replies)
 209. ročné zúčtovanie alebo daňové priznaie (0 replies)
 210. Davka v nezamestnanosti - detaily (10 replies)
 211. uchádzač o zamestnanie a dodatočne vyplatená odmena (0 replies)
 212. Odvody spoločníka z podielu na zisku s.r.o. za rok 2003 (4 replies)
 213. Priepustka vs dovolenka (0 replies)
 214. Szčo a výška materskej. (11 replies)
 215. koniec VŠ (7 replies)
 216. Smrť živnostníka a zamestnanci (9 replies)
 217. Mám nárok na nemocenskú? (1 replies)
 218. Výpočet nároku na dovolenku (2 replies)
 219. Nezamestnany a Dnpo (0 replies)
 220. odchodné a odvody (3 replies)
 221. Platenie do socialnej poistovne (10 replies)
 222. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 223. Zamestnávateľ mi chce nariadiť dovolenku - môže? (7 replies)
 224. (Ne)Správne vypočítané odvody do Sociálnej Poistovne (17 replies)
 225. Krátenie dovolenky - dlhodobá pracovná neschopnosť (0 replies)
 226. PN a dlhodobo doborvolen nezamestnaný (3 replies)
 227. danovy bonus na dieta (40 replies)
 228. Zamestnávanie českého občana (5 replies)
 229. dohoda vs. študenti (3 replies)
 230. Vyučtovanie pre dohodárov (9 replies)
 231. konatel/spolocnik v jednej osobe a urad prace (42 replies)
 232. materská 2012 (319 replies)
 233. Zápočtový list (13 replies)
 234. konci mi RD zamestnavatela nahanam 2 tyzdne (5 replies)
 235. Ako u vás prebieha podpisovanie Vyhlásení a preberanie podkladov k RZD? (5 replies)
 236. Tlačivo k 2% z dane (1 replies)
 237. Tehotná a pracovný čas (4 replies)
 238. Mám nárok na daňový bonus za rok 2011? (66 replies)
 239. Nárok na nezd. časť daňovníka (1 replies)
 240. Odvody do SP (1 replies)
 241. Zaškolený zamestnanec - problém s výpoveďou? (1 replies)
 242. Zamestnavatel vratil PN neakceptuje ju (10 replies)
 243. Dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 244. Výpočet dovolenky počas RD (8 replies)
 245. pracovná zmluva na dobu určitú (21 replies)
 246. Narok pri narodeni dietata (3 replies)
 247. Preplatenie dovolenky po RD a skončenie pracovného pomeru (3 replies)
 248. Zdravotná poisťovńa študent rok 2012 ! (2 replies)
 249. Výplata mzdy (19 replies)
 250. Vyplatenie mzdy zamestnancom v hotovosti (2 replies)