PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Co po Materskej ? PN ? Rodicovsky ? oboje ?
 2. Budú sa rušiť vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky?
 3. Zamestnanec nenastúpil do práce - čo teraz?
 4. Stravné formou finančného príspevku
 5. exekucia
 6. PN a zle vyplnený zamestnávateľ
 7. poprosím o radu čo sa týka výpočtu materskej dovolenky.
 8. Eurofondy na propagaciu obce
 9. Spätné doplatenie daňového bonusu
 10. PRACOVNY PORIADOK
 11. DOVOLENKA
 12. SZCO a vyska materskej
 13. Pracovný úväzok na 4 hodiny - príplatky
 14. Dan za dohodara (dohoda o pracovnej cinnosti), vyska, typ
 15. dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 16. dodatočné rzzp za rok 2007
 17. materská
 18. PP, RD a ďalší PP
 19. Ukončenie PP mzdárka - na čo nezabudnúť?
 20. Nárok na príplatok za uvádzajúceho zamestnanca
 21. Smernica o zodpovednosti zamestnanca za spôsobené škody
 22. novela ZP vs. platna kolektivna zmluva a odstupne
 23. nárok na odchodné
 24. Pracovný poriadok
 25. Materská dovolenka-konatelka s.r.o.-zamestnaná v inej firme
 26. Daňové priznanie za rok 2010. Práca v ČR aj v SR
 27. ked pojdem na urad prace, mam narok na podporu, a v akej vyske?
 28. Absencia a ukončenie pracovného pomeru
 29. riziková práca a mzda
 30. Exekúcie
 31. Materská 2011
 32. nadčasy a náhradné voľno
 33. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 34. pokračovanie rodičovskej dovolenky po nástupe do zamestnania po 3 rokoch
 35. Prepočet náhrady za súkromné jazdy
 36. posun výplatných termínov
 37. Dve dohody
 38. RP, škôlka, materská a dohoda 2011
 39. vzor žiadosti o odpustenie penálov zo SP
 40. Výška materskej počas plynutia rodičovskej
 41. dovolenka pri práci na smeny
 42. odvody do SP: zivnostnik + prijmy z prenajmu
 43. Skoda sposobena zamestnavatelovi.
 44. Výpočet základnej mzdy
 45. Dôverujete zvolenému GP SR
 46. Na akú materskú mám nárok ???
 47. Daňový bonus a príspevok podľa par. 50a
 48. praca na dohodu
 49. bývalý zamestnanec a nepeňažný príjem zo SF
 50. Poistné zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri prac. úraze
 51. Praca nadcas a nahradne volno
 52. Neodpracovaný pracovný fond
 53. Skrátený pracovný úväzok
 54. postup pri výpovedi po skončení rodičovskej dovolenky
 55. praca na dohodu
 56. ELDP za dohodárov
 57. Výpočet materskej a PN
 58. Platenie DNP
 59. Materská dovolenka a príspevok zo SF
 60. Voľno čerpané počas výpovednej doby
 61. zamestnala som študenta. musí byť DoBPŠ alebo DoVP.
 62. Stravné alebo stravné lístky
 63. Mzdové dokumenty - archivácia
 64. 2-zmenná prevádzka
 65. Dohoda o PC a odmena
 66. poker
 67. MATERSKÁ
 68. Výpoveď daná zamestnancom
 69. PN do kedy???
 70. 2 pracovné pomery
 71. Okamžité skončenie PP podľa §69/1 písm.b
 72. Zamestnanie na DoPC a daň z príjmu
 73. Odvody z dohody o vykonaní práce
 74. skončenie PP
 75. Praca v statnej sluzbe-mozu spolu pracovat manzelia?
 76. práca v čechách
 77. dovolenka -učitelia
 78. Práca v úkole a pravdepodobný zárobok .
 79. PN a urad prace
 80. 15-ročná brigádnička
 81. Neospravedlnena nepritomnost v praci
 82. predaj chaty a odvody do poisťovní?
 83. Staznost na mestskom zastupitelstve
 84. Pracovný pomer na dobu určitu dohodnutý v pracovnej zmluve na zastupovanie počas PNS
 85. Chcem sa spytat, ci mozem prekrocit povooleny pocet odpracovanych hodnin na dohodu?
 86. Zmena platového výmeru počas PN, prípadne počas dovolenky
 87. ODVODY
 88. stravne listky
 89. Daňový bonus
 90. Mesačné výkazy na SP a ZP
 91. práca nadčas a kratší pracovný úväzok
 92. súbežný pracovný pomer
 93. PN kontrola
 94. platnosť vstupnej lekárskej prehliadky
 95. Rozhodujúce obdobie pri výpočte DVZ
 96. zákonník práce od 1.9.
 97. Povinnosti pri ukončení RD a nástupu na PN a potom MD
 98. Okamžita vypoved
 99. môžem zrušiť prihlásenie?
 100. Nový Zákonník práce
 101. Mám nárok na odstupné?
 102. zastupovanie MD a RD
 103. ako zistit poistne v českej republike.
 104. Nárok na pracovné voľno
 105. Zdravím vás. Potreboval by som poradiť ohľadom pracovného fondu.
 106. Dohoda a študent
 107. Zaradenie do platovej triedy - marketing v kult.inštitúcii
 108. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 109. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská 2011
 110. pracovný pomer na kratší pracovný čas
 111. Choroba z povolania
 112. Hasic
 113. skusobna doba
 114. Nepretržitá prevádzka - odmeňovanie
 115. Predčasný starobný dôchodok a DVP
 116. Ak nemam narok na prestavku, mozem pozadovat stravny listok?
 117. Správne zaradenie MOV.
 118. praca a rodicovska dovolenka
 119. Výpoveď, ak zamestnanec nesúhlasí so skrátením prac.času
 120. Študent pracujúci na dohodu a práca popri tom
 121. invalidný dôchodca - úrad práce
 122. Príjem popri MD
 123. Absolventská prax
 124. exekucia
 125. nárok na dovolenku
 126. nezdanitelna cast na danovnika
 127. odkedy priznať dovolenku?
 128. Je potrebné skončenie pracovného pomeru ak je pracovná zmluva s dobou určitou?
 129. Výpoveď zo strany zamestnanca alebo žiadosť o ukončenie pracovnej zmluvy dohodou?
 130. Info o zamestnancovi
 131. vodič - výpomoc
 132. Vypočet materskej - subeh s DNP
 133. Dovolenka
 134. Stravné lístky
 135. program olymp
 136. priznanie invalidného a nezdaniteľná čiastka
 137. stravne listky
 138. spatné priznanie invalidného dochodku
 139. Tichy spolocnik - dane a odvody 2011/2012
 140. prerušenie dovolenky
 141. cesta na školenie
 142. Zamestnávateľ "zabudol" uplatňovať povinný odvod zamestnancovi....
 143. oznamenie daňového úradu, prosím o vysvetlenie
 144. Materská a výhra v súťaži
 145. hrozba spätného vyradenia z evidencie úradu práce
 146. zdravotne ťažko postihnutá a výpoveď
 147. Prehľad o zrazených preddavkoch-zrážková daň
 148. Rozhodujúce obdobie zamestnanca pri PN od roku 2011
 149. prefakturovanie mzdy
 150. Daňový bonus
 151. Zamestnanec odmietol nárok na stravné
 152. nemocenske poistenie pocas druhej materskej
 153. Povinnost byt samoplatitelom ZP pre dohodarov po zmene zakonov.
 154. Autor v pracovnom pomere a odvod do autorskeho fondu
 155. prekročenie jedného roka PN
 156. predlzena rodic.dovolenka a platenie zdravot. poistenia
 157. Platnost dodatocne zmenenych pokynov zamestnanca
 158. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 159. Súbeh 2 dohôd - DoVP a DoBPŠ
 160. Spätný predaj gastrolístkov.
 161. doba určitá na neurčitú
 162. Exekúcia na plate, potrebujem súrne investora, resp. finančnú pomoc...
 163. pracovná zmluva a konateľ s.r.o.
 164. začiatok PN a nerovnomerne rozvrhnutý PČ
 165. Ukončené bc. štúdium - som študent alebo nie ?
 166. Zmena platiteľa poistného
 167. Vyplatenie zamestnancovi zo sociálneho fondu
 168. Opakovaný pracovný pomer
 169. Zmluva o prevode nehnuteľnosti.
 170. Veľká novela dôležitých zákonov
 171. nárok na voľno (svadba)
 172. Rodicovska+podpora v nezamestnanosti + SZCO
 173. Zamestnanie na DoVPC a zdravotný odvod.
 174. Zivnost na Slovensku - je mozne odvadzat socialku napr. v Cesku?
 175. výpoveď zamestnancovi
 176. výpoveď zamestnancovi
 177. smrť zamestnanca a ukončenie PP
 178. Odvody-invalidný dôchodca
 179. Materska pri druhom dietati / max. materska
 180. Predčastné ukončenie MD.
 181. Pohoda -mzdy
 182. Pracovná zmluva
 183. DOVP
 184. Výpoveď
 185. Čo platiť a kolko?
 186. daňový bonus a dieťa na špeciálnej ZŠ
 187. Dedicske konanie - vypocet mzdy
 188. penále zo SP
 189. Pracovny cas
 190. Úlohova mzda
 191. Zabudnute gastrolistky
 192. Ukončenie RD , dátum skončenia prac. pomeru.
 193. Zaratavanie vysokej skoly v zahranici do naroku na dovolenku
 194. platnosť občianskeho preukazu zamestnanca
 195. studenti
 196. Dva pracovne pomery
 197. Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke, od 1.8. nastupujem do práce.
 198. Dovolenka a alikvôtne prerátaná mzda?
 199. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 200. Mzdové nároky - pracovníčka obce, vedúca školskej jedálne
 201. Konateľ - dobrovoľne nezamestnaný
 202. Vszp
 203. Zrušenie DDS AXA
 204. zrušenie dohody o vykonaní práce
 205. Nárok na stravné lístky - tehotná zamestnankyňa
 206. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 207. sluzobna cesta vlastnym vozom - spolusediaci a nhrada
 208. Zamestnavatel odmieta vypoved na dohodu
 209. Nárok na daňový bonus
 210. Odchodné
 211. Dohoda o vykonani prace
 212. Hmotná zodpovednosť a útek z benzínky bez zaplatenia
 213. Vedený na UP a práca na dohodu
 214. Exekúcia - poradie zrážok
 215. dohodár - práca vo verejnom záujme
 216. po materskej do prace
 217. dobrovolne pripoistenie v nezamestnanosti - zamestnanec
 218. konateľ a doktoranské štúdium
 219. Ako zamestnať študenta?
 220. Práca na dohodu - odvody
 221. Vyhlásenie
 222. Náhrada príjmu - zamestnancom menej ako 90 dní
 223. Hodinová mzda
 224. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti a narok na davku v nezamestnanosti
 225. DNP pocas rodicovskej dovolenky
 226. dnp a rodičovská dovolenka
 227. tehotenstvo a skúšobná doba
 228. " Prezývky "
 229. Poprosim RADU
 230. Odvody - preplatena dovolenka, neplatene volno
 231. Zmeny v odvodoch od 01.07.2011 pre povinne SZČO
 232. Je to OK: vnutorna kontrola a verejne obstaravanie-podriadenost jednej osobe?
 233. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská
 234. učiteľská dovolenka - výpočet
 235. Prečerpaná dovolenka
 236. DoVP / DoPČ a obcan CR?
 237. fond prac. času
 238. štipendium
 239. Výška VZ na SP a ZP
 240. Výber dôchodku y práce v Taliansku
 241. zdravotná poistovna a neplatene volno a materska
 242. starosta obce-pracovna doba
 243. Potvrdenie o výške mzdy.
 244. Ukončenie PP zo zdrav. dôvodov – kroky
 245. Kompenzácie za sťažený výkon prác -Je vôbec toto možné?!
 246. súdny spor
 247. Kurz personalistiky a miezd
 248. chyba vo výplate
 249. Materská-živnostníčka
 250. Dobrý deň, poprosím o radu, do koľkých dní som povinná sa odhlásiť, resp. prihlásiť