PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Pracovný úrad
 2. nemocenske poistenie - výpočet
 3. živnostník - nárok na odstupné?
 4. živnost v dvoch krajinach
 5. vypoved
 6. Podporná doba - DPN
 7. Nezamestnaná a materská dovolenka
 8. Odvody sčítacieho komisára
 9. Dovolenka -jej čerpanie - predchádzala PN
 10. Nepeňažný príjem zamestnanca ?
 11. málo odpracovaných hodín, vyčerpaná dovolenka,
 12. Výberové konanie pre obecné úrady.
 13. MZDY-Oberon
 14. szco a polovicny uvazok
 15. cerpanie nahradneho volna za pracu nadcas
 16. Prihlasovanie do SP a nelegálna práca
 17. Tehotenstvo a pracovný pomer na dobu určitú
 18. SZČO - dobrovoľné platenie odvodov a vplyv na výšku dávok
 19. výpoveď+ ponuka inej práce
 20. Vypoved - chranena dielna
 21. Preplatená dovolenka
 22. VŠZP -nedoplatok? Treba uhradiť?
 23. vypočet MD po ukonceni RD
 24. Vypisovanie PN lekárom so spätným dátumom.
 25. Skúste poradiť
 26. Živnostník a dohoda
 27. Materská a rodičovská dovolenka a nárok na dovolenku
 28. Ked idem na brigadu mam sa niekde hlasit?
 29. Koordinator environmentalnej vychovy - podmienky zaradenia
 30. Vypoved dohodou a PN
 31. dovolenka
 32. dobrovolné odvody
 33. Materská-druhé dieťa
 34. Materska
 35. predcasny dochodok a vypoved
 36. Zmluva!!!
 37. Vypocet materskej
 38. prijať vodiča (čo tak na dohodu?)
 39. Prokurista
 40. Platenie dobrovoľného nemocenského poistenia
 41. Zmena miesta vykonu prace
 42. skúšobná doba/dobr.nemocenské poistenie
 43. navrat do prace po RD a nasledne prepustenie z organizacnych dovodov
 44. Stravné lístky
 45. Odvody do sociálnej poisťovne-dochodca
 46. povinne + dobrovolne poistená SZČO
 47. Dohoda o vykonaní práce
 48. prac.úraz?
 49. Dohoda o výpovedi
 50. Výpoveď od zamestnávateľa, načo si dávať pozor?!
 51. Kurz pri mzde v CZK
 52. pracovný pomer a ZŤP 70 %
 53. Zamestnanie v CR - odvody do SP, ZP, Danovy bonus na dieta a t.d.
 54. Dohoda o VP a výhlásenie na zdanenie príjmov
 55. podľa čoho sa riadiť?
 56. Rozvrhnutie pracovného času
 57. Krátenie dovolenky
 58. SP účtuje penále
 59. dohoda o vykonaní práce a študent
 60. okamžité skončenie pracovného pomeru
 61. Ako získať maximálnu materskú?
 62. Správne zaradenie do platovej triedy
 63. odvody SZCO a zamestnanec - platiť či nie?
 64. Dotaz na 60% mzdy
 65. SÚRNE - RZZP 2010 tačivo S
 66. Polovičný úväzok?
 67. Zápisnica z obecného zastupiteľstva
 68. Ako získať vyššiu dávku v nezamestnanosti
 69. odvody - zamestnanec a zároveň podnikateľ
 70. zmluva ENPALS
 71. ako získať maximalnu davku v nezamestnanosti po RD
 72. ahojte-poprosim o radu,lebo moj byvaly zamestnavatel si mysli, ze vsetko moze
 73. hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 74. práca úradník na UPSVAR
 75. Hlasenie o vyuctovani DzP FO
 76. Platenie odvodov za seba
 77. MIRKA
 78. max.počet odpracovaných hodín
 79. Okamžitá výpoveď po skončení PN
 80. Problém so zamestnávateľom (zrušenie prevádzky § 63)
 81. dve pracovné zmluvy
 82. Kde nahlasit szco?
 83. koľko dovolenky?
 84. Daňový bonus po ukončení štúdia Bc.
 85. prechod práv a povinností
 86. Mzdové náklady
 87. maximalna materska
 88. výpoveď dohody o vykonaní práce
 89. Ako ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnanca počas PN?
 90. Brugádnická práca študenta
 91. Zdravotné odvody z nájmu 2011
 92. Pomoc pri výpočte predčastného dôchodku
 93. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 94. Zlepšenie verejnej správy?
 95. ochrana osobnych udajov
 96. Zodpovednosť
 97. spätné vyplatenie príplatku za zmennosť
 98. Odmena pri dohode o pracovnej činnosti.
 99. Rodičovský príspevok-zárobok
 100. RO pre výpočet materskej
 101. odvody do SP od 1.7.2011 szčo
 102. pokuta za precerpanu dovolenku
 103. odvolanie z funkcie riaditeľa základnej školy počas PN
 104. Protimonopolný úrad
 105. správny postup výpovede
 106. Spoločník v sro
 107. Ministerstvo zahraničných vecí
 108. prosim vas surne o radu
 109. prosim vas surne o radu
 110. Plánovanie dovoleniek
 111. adaptačné - prerušené MD
 112. adaptačné a dohodár
 113. Evidovaný nezamestnaný a jeho povinnosti
 114. RD a praca popri nej
 115. predčasné ukončenie VŠ štúdia
 116. Výpoveď - náhradná práca
 117. Je možné zapísať do Katastra byt ktorý neexistuje?
 118. ako poslať MV do VšZP - súrne
 119. Neskoro uzatvorená Dohoda o vykonaní práce
 120. Opätovné predlženie pracovného pomeru
 121. podklady pre kontrolu platieb poistného na VZP
 122. Materská - výpočet výšky
 123. skončenie PP na dobu určitú
 124. miesto výkonu práce
 125. Ako vypočítať výšku odvodvov dobrovoľného poist. v nezamestn.
 126. materská dovolenka a poslanecká odmena
 127. ELDP - PN bez nároku na nemocenské
 128. vypoved,cerpanie dovolenky
 129. honoráre autorom príspevkov - odvody
 130. fond pracovného času
 131. VYHLÁSENIE NA ZDANENIE PRÍJMOV FO
 132. príjem a práca počas rodičovskej dovolenky
 133. späť do práce a rodičovská dovolenka
 134. Predĺženie pracovného pomeru.
 135. návrat do práce v priebehu rodičovskej dovolenky
 136. Určenie poradia vymáhaných zrážok
 137. Študujúci zamestnanec a odvod dane z príjmu
 138. narok na dovolenku pocas PN materskej po novom
 139. nútené neplatené voľno
 140. Sociálna poisťovňa - narodenie dieťaťa a normálna zamestnankyňa
 141. Tehotenstvo a oznamovacia povinnosť ZĽ-ovi
 142. Výpoveď – MD – RD – Ukončenie PP
 143. Narok na socialnu davku
 144. Maródka počas rodičovského príspevku?
 145. Sluzobna cesta - rozdiely - diskriminacia?
 146. Nezdanitelna ciastka a niekolko prac na dohodu
 147. Skončenie PP zo strany zamestnanca
 148. Zmena odvodov na základe DP
 149. krátenie dovolenky
 150. krátenie dovolenky z dôvodu PN
 151. Výpočet PN po rodičovskej dovolenke
 152. Vypoved
 153. odvody v roku 2003
 154. Komerčné poistenie - zdaniteľný príjem ?
 155. ODVODY DO ZP
 156. Daň z príjmu
 157. neziskovka a zmluva o dielo
 158. penále z omeškania SP
 159. Doplácanie poisťovniam, plat sčítacieho komisára.
 160. PN zavinená inou osobou
 161. Dobrovolne nezamestnana osoba
 162. Priemerka pre dovolenku čerpanú po nástupe z rodičovskej dovolenky
 163. Preplatok poistneho pri SUBEHU po kontrole ZP voci RZZP - oznamovat zamestnavatelovi?
 164. dôchodca živnostník
 165. dobrý deň, chcela by som sa informovať o OČR,
 166. Výpoveď!!!!
 167. výpoveď!!!!
 168. zdravotný odvod z príspevku na DDS
 169. RZZP 2010 - nedoplatok a preplatok
 170. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 171. rodičovská dovolenka
 172. Tovary a služby?
 173. Zárobok počas PN
 174. SZČO je spoločníkom a konateľom v inej sro firme, kde pracuje na dohodu,
 175. Ukončenie PPV
 176. Matersky prispevok a davka v nezamestnanosti
 177. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 178. životné minimum
 179. SZČO limit príjmu pre SP
 180. Zaradenie do platovej triedy
 181. Evidencia dochádzky
 182. Môžem byť PN počas hospitalizácie v nemocnici a následnej rehabilitácií?
 183. Mzdové listy
 184. Štátnicová otázka - zamestnanosť pri ťažbe a spracovaní palív
 185. Postup pri nevyplatení mzdy a diét
 186. zabudnutá prihláška dohodára
 187. registrácia Všzp a internet expplorer 9
 188. Rozdiely v počete zamestnancov
 189. Je to možné????
 190. SOCIALNA POISŤOVŇA - potrebne dokumenty k "POTVRDENIE ŽIADATEĽA NA ÚCELY...
 191. poberanie materskej a rodicovskeho prispevku
 192. Dávky v nezamestnanosti počas štúdia
 193. modernizácia verejnej správy
 194. Zápisník bezpečnosti práce
 195. povinné garančné poistenie - prihláška zamestnávateľa
 196. výpočet odstupného
 197. Žiadosť na Obecný úrad - berie na vedomie?
 198. Cerpanie dovolenky pocas druhej materskej dovolenky po prvej rodicovskej dovolenke
 199. vypocet mzdy
 200. Akou formou rozviazať PP s inv. dôchodkyňou nad 70%
 201. Materská pri druhom dieťati
 202. oprava ročného zúčtovania dane
 203. Nepracovný úraz
 204. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 205. opätovné požiadanie o dávku v nezamestnanosti
 206. Mam narok na podporu po ukonceni RD?
 207. podpora v nezamestnanosti a pracovná zmlluva na 20 hodín týzdene
 208. Dávky v nezamestnanosti
 209. Podpora
 210. nárok na dovolenku
 211. Zmena diagnózy na PN
 212. ukoncenie rodicovskej dovolenky, nastup do prace, nastup na matersku
 213. zrušenie odmien konateľa
 214. Rozviazanie PP dohodou- na vlastnú žiadosť zamestnanca
 215. Čo môže obsahovať mzdový dekrét_
 216. Zmena - ZP elektronické výkazy od 31.5.2011
 217. Predĺženie pracovnej zmluvy od 1.7.
 218. Pobyt v zahranici a materska v 2012
 219. Patrí daňový bonus?
 220. Prerusenie skoly
 221. Odpoved na žiadost o vyplatenie mzdy!
 222. DP FO typ A
 223. pracovna cesta a ubytovanie
 224. Daňový bonus a rozvedení rodičia.
 225. Pracovný pomer na dobu určitú
 226. Zamestnanec-szčo (doteraz slobodné povolanie) a materská dovolenka
 227. o prevode práv a povinností medzi zamestnávateľmi
 228. Sociálne davky
 229. Príspevok zamestnávateľa na DDP
 230. ukoncenie PN, UP a platenie DNP
 231. Ošetrovné áno/nie ? ? ?
 232. Práca na "Dohodu"?
 233. Refundácia odvodov zamestnanca.
 234. výpoveď - súrne
 235. Exekucia - hruba mzda
 236. ODMENA - akou formou???
 237. Mam platit zdravotku a socialku?
 238. vypocet mzdy
 239. Dobrovolne nemocenske poistenie
 240. Može dostat pracovnik výpoved ked bol na očr
 241. dohoda o brigádnickej práci študenta
 242. dohoda o brigádnickej práci študenta
 243. Dávka v nezamestnanosti?
 244. Zdravotné poistenie nad 26, študenti
 245. socálná poisťovňa
 246. szco a invalidny dochodok a prispevky na kompenzaciu
 247. Platba poistného -kam ju zaradiť v Ju
 248. ztp a odvody
 249. platenie odvodov na RD?
 250. Výpočet poistného do SP za rok 2010