1. predĺžená rodičovká dovolenka (0 replies)
 2. Materský príspevok a nezamestnanost (7 replies)
 3. Preplatenie dovolenky (0 replies)
 4. SRO neplati odvody za zamestnanca !? (4 replies)
 5. Plynie klasická dovolenka aj počas materskej dovolenky? (9 replies)
 6. Výpoveď (11 replies)
 7. Odovzdanie personálnej agendy nadriadenému zamestnancovi (2 replies)
 8. preplatenie PN+dávka v nezamestnanosti (3 replies)
 9. Možnosť prepustenia zamestnanca (2 replies)
 10. Výpoveď zo zamestnania, odstupné (21 replies)
 11. Súbeh viacerých exekučných príkazov (2 replies)
 12. Pracovná zmluva na dobu určitú mi konči počas PN (1 replies)
 13. Hodinová mzda zamestnanca (6 replies)
 14. preplatenie prace vo sviatok (9 replies)
 15. Vyplatenie marodky zamestnávateľom (13 replies)
 16. PN do 10 dni (9 replies)
 17. Ako dosiahnuť vyššiu materskú ? (15 replies)
 18. Dotaz (3 replies)
 19. ukončenie dohody a následne uzavrenie novej (3 replies)
 20. nárok na dań. bonus (4 replies)
 21. Odvody na daňový úrad za dohodára (6 replies)
 22. Príplatok za sobotu nedeľu (2 replies)
 23. Zamestnanbec nba dobu určitu (1 replies)
 24. Pracovný čas (6 replies)
 25. pracovný úraz (0 replies)
 26. Nárok na daň. bonus aj cez prázdniny? (4 replies)
 27. Externé štúdium (0 replies)
 28. Správca spoločnosti (2 replies)
 29. pracovna zmluva - minimálna mzda (14 replies)
 30. Prečerpaná dovolenka (0 replies)
 31. Materská v zahraničí a počítanie odpracovaných rokov (1 replies)
 32. obnovenie živnosti (2 replies)
 33. Vykonavanie zražky zo mzdy na základe exekučného príkazu (2 replies)
 34. materská 2011 (21 replies)
 35. DOVP a následná absolventská prax (12 replies)
 36. práca na dohodu a PN (6 replies)
 37. odstupne a odvody (1 replies)
 38. dobrovoľné nemocenské poistenie v roku 2012 (1742 replies)
 39. Absencia (2 replies)
 40. skončenie PP v skúšobnej dobe a PN (16 replies)
 41. Rodičovská dovolenka a súbežný nástup na MD (1 replies)
 42. Zmena priezviska a zivnostensky urad (0 replies)
 43. Flexikonto (0 replies)
 44. TPP, živnosť a rodičovská dovolenka (1 replies)
 45. Štátnozamestnanecký pomer invalida a výpoveď (0 replies)
 46. Mesačná alebo časová mzda na TPP ??? (0 replies)
 47. Zákonník práce - od M. Thurzovej (4 replies)
 48. výpočet mzdy vodiča MKD (0 replies)
 49. Dohoda o pracovnej činnosti a práceneschopnosť (3 replies)
 50. Doba určitá - predĺženie zmluvy - výpovedná lehota (1 replies)
 51. zamestnanec PN a preplatenie dovolenky (24 replies)
 52. pracovná zmluva a praca v noci (0 replies)
 53. vypoved-inventura (4 replies)
 54. vypoved-ochranna doba-marodka (81 replies)
 55. Prestávka (0 replies)
 56. Študent vysokej školy a pracovná zmluva (0 replies)
 57. novy zakonnik prace a praca nadcas (7 replies)
 58. ZŤP a psychiatrické ochorenie..? (10 replies)
 59. Preplatenie nadcasovych hodin pocas dlhodobej PN a kratenie dovolenky pocas PN (0 replies)
 60. doba určitá po 01.09.2011 (14 replies)
 61. nezamestnaná, tehotná - platca DNP (32 replies)
 62. Nárok na dávku v nezamestnanosti (10 replies)
 63. Príplatok za nočnú prácu od 1.9.2011 (21 replies)
 64. Príkazná zmluva a práceneschopnosť (0 replies)
 65. Pracovna zmluva a vymera dovonlenky, vypovednej lehoty (1 replies)
 66. Stravné poukážky - vydávanie (7 replies)
 67. splnomocnenie pre sociálnu poisťovňu na zasielanie výkazov (14 replies)
 68. ddp (2 replies)
 69. 13-ty plat a vianočné prémie (1 replies)
 70. Vypoved a odchod do dochodku - co sa viac oplati? (2 replies)
 71. dohoda (19 replies)
 72. Prepustenie ZŤP zamestnanca (8 replies)
 73. viac pracovných pomerov (2 replies)
 74. Rozviazanie prac.pomeru vypovedou (30 replies)
 75. PN, pripoistenie ku materskej dovolenke (1 replies)
 76. Ponechať alebo zrušiť III.pilier? (6 replies)
 77. odvody a ZťP (0 replies)
 78. Náhrada príjmu (3 replies)
 79. Ukončenie činnosti zamestnávateľa (1 replies)
 80. externý a interný zamestnanec (11 replies)
 81. Problémy s bývalým zamestnávateľom (0 replies)
 82. Práceneschopnosť a invalidný dôchodok (6 replies)
 83. 25 dni dovolenky - ano-nie (2 replies)
 84. odmena práceschopnému (1 replies)
 85. skoncenie prac.pomeru - dohodou na RD? (32 replies)
 86. Príspevok v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky (0 replies)
 87. krátenie dovolenky po RD (0 replies)
 88. Návrat do práce po RD (2 replies)
 89. Zamestnanec, odmena v hotovosti, daň z príjmu... (8 replies)
 90. Výpoveď zo strany zamestnanca (5 replies)
 91. Zdravotné poistenie študenta VŠ v Čechách (2 replies)
 92. Doklady pri skončení PP (4 replies)
 93. Kto mi poradí, ako preplácať čas, ktorý je zamestnanec na preventívnej prehliadke (3 replies)
 94. Pevná mesačná mzda a nadčasy (0 replies)
 95. exekucia (6 replies)
 96. Znížené odvody do ZP (0 replies)
 97. Pracovný poriadok zamestnancov obce (5 replies)
 98. štrajk učiteľov a neplatené voľno? (0 replies)
 99. 26 rokov - študent - neštudent ? (1 replies)
 100. Mzda po navrate z RD. (11 replies)
 101. pracovná zmluva trénera na ZŠ (0 replies)
 102. Nárok na dovolenku v mesiaci, keď sa končí MD a začína RD (7 replies)
 103. HPP+živnosť+nástup na MD (0 replies)
 104. doba určitá +jej predlženie (5 replies)
 105. Par 63 ods. 2 písm. b vysvetlenie (0 replies)
 106. Súbeh dvoch PZ u jedného zamestnávateľa a nárok na dovolenku (2 replies)
 107. Výpoveď počas PN (5 replies)
 108. Odmietnutie výkonu práce (7 replies)
 109. Zacinajuci zivnostnik (3 replies)
 110. Rozvrhntie pracovného dňa (1 replies)
 111. Výpoveď (31 replies)
 112. Materská a zmluva na dobu určitú (9 replies)
 113. Žiadosť o vrátenie preplatku (1 replies)
 114. dve zamestnania (platim v oboch komplet vsetky poplatky? ) NP,ZP... (8 replies)
 115. zrážky zo mzdy - konkurz (4 replies)
 116. odstupné a odvody (2 replies)
 117. Ukončenie zmluvy počas rodičovskej dovolenky (11 replies)
 118. §103 zákonníka práce - účinnosť, §98 -nočná práca (5 replies)
 119. Praca na dohodu popri dovolenke (3 replies)
 120. Zmluva o dielo - SZČO (1 replies)
 121. Zmluva o dielo - SZČO (5 replies)
 122. doktorand a DoPČ (2 replies)
 123. Zamestnanie mladistvého, ktorý má 15 rokov (11 replies)
 124. PN a pracovny pomer na kratsi pracovny cas (1 replies)
 125. Posúdenie štandardnej dlžky štúdia (4 replies)
 126. Poplatok za školenie stiahnuté zo mzdy (2 replies)
 127. Opätovná dávka v nezamestnanosti (3 replies)
 128. kratenie dovolenky v pripade dlhodobej PN (7 replies)
 129. Neoprávnená zrážka zo mzdy. (12 replies)
 130. Dochodky (1 replies)
 131. Výpočet dovolenky (4 replies)
 132. Dohoda o prac.činnosti-prekročenie hodín (7 replies)
 133. dvojité zdravotné poistenie (3 replies)
 134. Skoncenie PP a nevyplatena mzda... Teda vyplatene iba 8,21 (13 replies)
 135. Pomôžte mi vyriešiť situáciu po RD,zamestnávateľ, nezamestnanosť (0 replies)
 136. Výpoveď (8 replies)
 137. Ako ísť do dôchodku ??? (2 replies)
 138. Diety v ČR živnostník (0 replies)
 139. Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ... (2 replies)
 140. Čerpanie SF rozpočt.organizácia a odvody (0 replies)
 141. oprava mzdy (4 replies)
 142. Vymeriavaci zaklad nevycerpanej dovolenky? (7 replies)
 143. Nárok na daňový bonus (8 replies)
 144. čiastočný invalidný dôchodca a brigáda (3 replies)
 145. Odstúpenie od zmluvy o dielo/zhotoviteľ (3 replies)
 146. Firma nechce aby zamestnanec chodil do práce počas výpovednej doby (28 replies)
 147. dobrovolne nemocenske poistenie (52 replies)
 148. Pracovník na dohodu o vykonaní práce (59 replies)
 149. žena na materskej dovolenke (2 replies)
 150. Dohoda o pracovnej cinnosti v CR (0 replies)
 151. Rodičovská dovolenka a zánik firmy (0 replies)
 152. Dochodok po 30r. UCITELKA (2 replies)
 153. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - nesprávne (6 replies)
 154. Rodinné prídavky (5 replies)
 155. ktorá zdravotná poisťovňa? (4 replies)
 156. Vypoved dana zamestnancom zo zdravotnych dovodov (4 replies)
 157. určenie osobného príplatku (0 replies)
 158. zrážky zo mzdy (3 replies)
 159. Prevod práv a (1 replies)
 160. Dohody o vyk.práce a činnosti (5 replies)
 161. Aké tlačivo (8 replies)
 162. zdaňovanie vreckového v zahraničí (2 replies)
 163. Dedičské konanie. (0 replies)
 164. Návod na vyplnenie tlačiva - vyhlásenie na zdanenie príjmov FO (13 replies)
 165. potvrdenie o návšteve školy (28 replies)
 166. Narok na 25 dni dovolenky od 01.09.2011 (11 replies)
 167. Dohodar - ukoncenie dohody a vypocet mzdy (19 replies)
 168. Nezamestnaný a príkazná zmluva (0 replies)
 169. Ako je to s odvodmi ked som registrovaný na up? (7 replies)
 170. Daňový bonus, ukončenie SŠ (3 replies)
 171. narok na 25 dni dovolenky (24 replies)
 172. ako prejst z verejnej do statnej spravy? (3 replies)
 173. Cestovne listky (5 replies)
 174. 1/2 úvazok a sluzobná cesta (3 replies)
 175. Výpoveď zo zamestnania - dovolenka (1 replies)
 176. Výkon práce (0 replies)
 177. Pracovná zmluva - doba neurčitá - zamestnávateľ chce zmenu v zmluve (11 replies)
 178. odvody pri prečerpaní dovolenky (2 replies)
 179. príplatok pri nepretržitej prevádzke za prácu vo sviatok (17 replies)
 180. Socialny fond - prispevok na ubytovanie (5 replies)
 181. Chcem poprosiť poraďákov o radu ohľadom preplácania sviatku. (3 replies)
 182. Polrocny bonus pre zamestnankynu na MD (1 replies)
 183. pracovná pozícia (0 replies)
 184. Pomoc pri vyplnení registračného listu FO a zam. (19 replies)
 185. Vyhlásenie z uplatneniu nezdaniteľnej časti (2 replies)
 186. úrad práce a "PN" (20 replies)
 187. Platová trieda (0 replies)
 188. Kratenie stravneho pri zahranicnej sluzobnej ceste (2 replies)
 189. dva pracovne pomery... (35 replies)
 190. vypoved zamestnavatelovi (29 replies)
 191. pracovné zaradenie zamestnanca a k nemu prislúchajúca mzda (3 replies)
 192. Sociálka-taká technická otázka (10 replies)
 193. Vypoved dohodou a nasledna PN (25 replies)
 194. ako vypracovať štatistiku???? (2 replies)
 195. Výpočet čistej mzdy s dovolenkou (5 replies)
 196. Akú dohodu mám spraviť? (4 replies)
 197. exekučný príkaz zážkami zo mzdy (0 replies)
 198. ukončenie PN (10 replies)
 199. Podpora v nezamestnanosti (0 replies)
 200. Nezakonne prepustenie zo zamestnania (12 replies)
 201. Zrušenie pracovného miesta (18 replies)
 202. nedodržanie dohodnutých podmienok zo strany zamestnávateľa (0 replies)
 203. Zákon o ochrane osobných údajov (0 replies)
 204. Preplácanie cestovného žiakom ZŠ (16 replies)
 205. Dôchodkové poistenie, RD a návrat do zamestnania. (6 replies)
 206. Vypoved v skusobnej dobe pocas PN so spatnou platnostou (13 replies)
 207. diety v dansku (3 replies)
 208. Rizikové tehotenstvo (0 replies)
 209. konatel a urad prace (7 replies)
 210. Zápočet praxe pedagogického zamestnanca (1 replies)
 211. stravovanie zamestnancov na druhom mieste výkonu práce (1 replies)
 212. Školenie v zahraničí ako pracovná cesta? (2 replies)
 213. Neplatené voľno (1 replies)
 214. Zamestnávateľ-kde sa prihlásiť (12 replies)
 215. Môžem mať dieťa v škôlke na celý deň ak ja som v evidencii úradu práce? (18 replies)
 216. Adaptačne vzdelávanie - doba určitá (0 replies)
 217. Interný doktorand a odvody do zdravornej poisťovne (0 replies)
 218. Čo je podľa Vás "celková cena práce"? (13 replies)
 219. pracovný pomer na dobu určitú (4 replies)
 220. Vypoved tehotnej zamestnankyni (10 replies)
 221. Cudzinka na DoPČ a DVP (0 replies)
 222. Zmluva na dobu urcitu (6 replies)
 223. ODBORNÉ VZDELÁVANIE a ODMEŇOVANIE (0 replies)
 224. DoVP a následne DoPČ (7 replies)
 225. postup po výpovedi - evidovanie na úp a následný úraz (21 replies)
 226. mam narok na 20 dni dovolenky ? (13 replies)
 227. Dlhodobá PN alebo predčasný dôchodok? (1 replies)
 228. Stravné (7 replies)
 229. Kniha dochádzky (1 replies)
 230. vrátenie príspevku zamestnávateľa do DDS-3 pilier? (0 replies)
 231. registrácia (7 replies)
 232. výpoveď zo strany zamestnávateľa (4 replies)
 233. Nástup na PN v odpracovaný deň (2 replies)
 234. može si dať majiteľ s.r.o. a zároveň aj jej zamestnanec výpoveď (2 replies)
 235. Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie pokuty (41 replies)
 236. denný vymeriavací zaklad (6 replies)
 237. PN po skončení prac. pomeru-OL (2 replies)
 238. Skončenie pracovného pomeru a materská dovolenka (6 replies)
 239. Odvody SZČO + zamestnanec (8 replies)
 240. Odstupne (4 replies)
 241. stravné lístky (5 replies)
 242. Zalohova faktura (2 replies)
 243. práca v sobotu (0 replies)
 244. Neplatené voľno-či čiastočný úväzok? (13 replies)
 245. Zvysenie mzdy zamestnanca (3 replies)
 246. odpracované roky na účely dovolenky (2 replies)
 247. výpoveď (8 replies)
 248. Dobrý deň. Kto by mi vedel poradiť? (1 replies)
 249. e podateľäa VSZP (2 replies)
 250. Živostník a manželka (11 replies)