PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Prvý zamestnanec
 2. VZ mensi ako 317
 3. Je rodinný príslušník mamina sestra?
 4. odborná prax a povinnosť zamestnávateľa
 5. Koľko budem mať dovolenky?
 6. prerušenie poberania podpory nezamestnanosti
 7. úvazok 4 hod.denne a minimálna hod.mzdy + odvody
 8. mzda po materskej dovolenke
 9. Výplatná páska
 10. odmeňovanie zamestnancov závodnej kuchyne
 11. narok na matersku a vyska
 12. Zdravotné poistenie zamestnanca a SZČO
 13. ked mam zamestanca od 01/2011 na dobu urcitu do 31.12.2011 v pripade rusenia
 14. ukoncenie RD+ukoncenie PP dohodou+podpora v nezamestnanosti
 15. Prijatie platby za poskytnute sluzby neuvedene v zivnosti
 16. Kompetencie ministerstiev?
 17. Zamestnanec a PN
 18. materská a rodičovská dovolenka
 19. kontrola z Inspektoratu Bezpecnosti prace - cierna praca ?
 20. rozhodujúce obdobie výpočtu odstupného
 21. skončenie PP z dôvodu neospravedlnenej absencie
 22. žiadosť o materské
 23. Sčítací komisári a vyplácanie
 24. Nárok na dovolenku a prechod k inému zamestnávateľovi
 25. je to v poriadku?
 26. Doba urcita pocas zastupovania MD
 27. Preddavok na daň
 28. stravne - seky zamestnancovi kolko je vyska na 1 den
 29. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti, ak som dala výpoveď sama (podľa § 67) ?
 30. Materská dovolenka?pomoc, rada, info
 31. vyplatna paska a nadcasy
 32. Može starosta používať vlastné osobné auto na služobné cesty?
 33. vypoved a odchod do invalidneho dochodku
 34. Porušenie zákona obecným zastupiteľstvom
 35. sluzobne auto
 36. dovolenka popri materskej
 37. Nárok na dovolenku
 38. Nezaopatrený rodinný príslušník - dávka v nezamestnanosti
 39. Hodinová mzda zamestnanca
 40. Pracovná náplň vedúcej prevádzky penziónu
 41. dodatok k pracovnej zmluve.
 42. Zamestnanci v organizácii rušenej bez prechodu povinností
 43. Pravdepodobný zárobok a úkolová mzda
 44. RD a povinnosti voči ZP
 45. Rodičovský príspevok a príspevok na podnikanie od UPSVaR
 46. NÁHRADA PRÍJMU PRI DPN - POISTENIE MENEJ AKO 90 DNÍ A PREPLATENÁ DOVOLENKA
 47. dobrý deň
 48. PN
 49. Veľkonočná nedeľa
 50. nárok na dovolenku
 51. Skratka pp. alebo p.p. v zápisnici.
 52. Odhlášky v zdravotnej poisťovni
 53. RZD za rok 2010 - potvrdenie z Anglicka
 54. Mzda po dovolenke vyšla menej ako minimálna mzda - je to ok?
 55. splatnost poistneho do SP
 56. Skončenie pracovného pomeru
 57. TPP
 58. Ochranná lehota
 59. VSZP.Premlcacia doba.
 60. Preplatenie dovolenky po ukonceni PP
 61. Upomienka od VšZP na doplnenie údajov
 62. Rodinné prídavky v Rakúsku
 63. potvrdenie o zamestnaní
 64. Platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti počas RD
 65. Nový pracovník - výpočet priemeru náhrady za sviatok
 66. Kontrola PeENky zo socialky???
 67. Konateľ a pravidelná odmena za výkon funkcie
 68. § 141 ZP- ods.2 bod c) sprevádzanie rod.príslušníka
 69. materska
 70. Vrátenie preplatku SP
 71. PN 52 týždňov
 72. Dobrovoľné nemocenské poistenie a PN
 73. Stravné pri PC
 74. Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list
 75. Uhrada nedoplatku VSZP
 76. výpočet podpory v nezamestnanosti
 77. zaplatit cas straveny na ceste?
 78. Výsluhový dôchodok a odvody?
 79. Môžem ukončiť pracovný pomer?
 80. odvody
 81. PN a nepredlzenie zmluvy
 82. Priepustka k lekárovi - uznanie času
 83. odpocitatelna polozka
 84. osobný spis zamestnanca
 85. výpoveď po priznaní ID
 86. Skrátený pracovný čas
 87. Stravné lístky
 88. Dobrý deň,
 89. Opatovna podpora v nezamestnanosti.
 90. Ako zalozit firmu, ktora vysiela namornikov do zahranicia?
 91. Brigáda na tri dni
 92. nahrada za zvysenie kvalifikacie......
 93. PRACA NA 3 ZMENY A VOLNO PO ZMENACH PROSIM PORADTE
 94. Protimonopolná plitika SR- protimonopolný úrad?
 95. Zamestnanec na PN-ke a nárok na dovolenku
 96. Materská 2011
 97. Aka materska - na RD ako DNP
 98. pracovné voľné na vybavenie rodného listu dieťaťa
 99. vopred oznamena prekazka na strane zamestnavatela
 100. chcela by som vedieť či mi vzniká nárok na dovolenku, počas čerpania materskej dovole
 101. Denný vymeriavací základ - náhrada príjmu
 102. priepustka - doprovod dieťaťa
 103. ako vypočítať exekúciu
 104. výpoveď
 105. lv + lvd = 52 hodín?
 106. odstupné
 107. plnenie povinneho prídelu zamestnávania občanov so ZŤP
 108. Ako si zmeniť výšku paltby DPO
 109. 180 dní v zahraničí
 110. Materská a možný príjem počas nej
 111. Náhrada príjmu pri DPN výpočet
 112. Daňový bonus na dieťa
 113. Mam narok na vypovednu lehotu resp. odstupne?
 114. "Nevýhodné" miesto výkonu práce
 115. Materská 2011
 116. dohoda a exekúcia
 117. nárok na dovolenku
 118. Surne potrebujem radu ohladom prava zamestnanca
 119. Daňový bonus
 120. Môže zastupovať zastupovaný?
 121. PN - ukončená alebo neukončená
 122. vypoved dohodou
 123. Socialna poistovna - prihlasenie
 124. mám nárok na iné dávky okrem materskej?
 125. Dohoda so študentom z ČR pre rok 2011
 126. nárok na dovolenku a MD
 127. individuálne odmeny
 128. Čerpanie dovolenky
 129. Spochybnenie žalovaného nároku ??!
 130. Zákon o ochrane osobných údajov
 131. Odhlásenie zamestnanca zo SP a ZP
 132. Konateľ a evidencia na úrade práce
 133. Zamestnanec odpracuje 2 hodiny a potom ho lekár vypíše na PN v ten istý deň?
 134. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas rodicovskej dovolenky - odvody a prispevky
 135. pracovna zmluva vs statny sviatok
 136. Prijem zo zavislej cinnosti + prenajom + zivnost
 137. Krátenie dovolenky pri PN
 138. práca v noci
 139. ročné zúčtovanie dane a preplatok
 140. Rodinne pridavky
 141. absencia, prerušenie a odvody do poisťovní
 142. Kamerový systém - súhlas zamestnanca
 143. dlhodobá zahraničná cesta
 144. ukončenie prac. pomeru na PN ???
 145. Nemoc
 146. dohoda o ukonceni prac. pomeru po RD
 147. odvody z dohôd
 148. Prehlad - mínusová hodnota
 149. ročný prehľad a zamestnanecká premia
 150. stravné lístky
 151. Predčasná dôchodkyňa
 152. zdan.plnenie na fa
 153. konatel s.r.o treba sa prihlásiť do soc.poisťovne
 154. Pracovná zmluva
 155. Otázka ohľadom mzdy
 156. Akú materskú budem dostávať?
 157. Nový Zákonník práce - ZLÝ VTIP ??
 158. Dohoda o brig. práci študentov
 159. výpoveď platná alebo neplatná
 160. Nárok na preplatenie dovolenky počas materskej
 161. Predčasný starobný dôchodok a práca
 162. Aké povinnosti má osoba, ktorá je jeden deň dobrovolne nezamestnaná?
 163. Zodpovednosť za pracovnú náplň zamestnanca a zaradenie do platovej triedy
 164. Materska dovolenka
 165. odvod dane zo závislej činnosti
 166. Výpočet priemeru za 1.Q 2011 po čerpanej dovolenke a náhrade mzdy
 167. Sociálna poisťovňa-nahlásenie zmeny (návrat z RD do zamestnania)
 168. Ochranná doba zo zamestnania po skončení RD
 169. potrebujem radu!
 170. Neplatná výpoveď a vrátenie odstupného
 171. Ošetrenie u lekára
 172. dovolenka
 173. vplyv PN na odstupné a výpočet podpory v nezamestnanosti
 174. Maximálna materská
 175. PRERADENIE NA NIŽŠIU PRACOVNÚ POZÍCIU VO FIRME
 176. Odmena konateľa + SF
 177. Praca cudzinca na dohodu o vykonani prace - miesto vykonu prace MADRID
 178. tehotná nezamestnaná - dá sa s tým ešte niečo urobiť...?
 179. Rodičovská dovolenka - skončenie - nástup do PP - výpoveď 2011
 180. Novela zákona 581/2004 Z.z.
 181. rodicovsky prispevok z Rakuska
 182. výpočet mzdy cudzinca za účelom zdaňovania na Slovensku
 183. UKONČENIE PV - softip
 184. Návrat na pôvodné miesto po skončení RD
 185. Dohoda o skončení prac.pomeru
 186. Neplatná výpoveď a okamžité skončenie PP
 187. Konateľ firmy a zároveň zamestnanec na polovičný úvazok
 188. jednorazová práca pre českú firmu
 189. exekucia zrazkou zo mzdy
 190. prerušenie sociálneho poistenia
 191. Novela Zákonníka práce
 192. Prosím poradí mi niekto na otázku :
 193. krátenie 7 dní na ošetrenie
 194. dôchodca: DoVP alebo príkazná zmluva????
 195. Odhlásenie ako pláca dane zo závislej činnosti
 196. Odvody do ZP ako študent a SZČO zároveň v roku 2003,2004
 197. Zmena vypovede z prac. pomeru
 198. Nástup do práce
 199. zahraničná zdravotná poisťovňa a odvody
 200. Má manžel nárok na odstupné??
 201. Pracovný uraz a Dávky načo mám nárok
 202. DSP
 203. Výpočet nemocenskej dávky
 204. MD RD a SZČO
 205. Skončenie dohody o vykonaní práce
 206. Sviatok zahrnuty v mzde
 207. existuje premlcacia doba aj na neodpovedanu ziadost o odpusteni penalov?
 208. Dovolenka
 209. Napomenutie a vypoved
 210. dohoda o pracovnej cinnosti
 211. zamestnanec, SZČO a PN
 212. Osamelá žena a MD, DB
 213. Výpoveď počas RD.
 214. PP so skúšobnou dobou
 215. Nadčasy
 216. Zivnost v Cesku, prijmy a pobyt na Slovensku
 217. Reforma verejnej správy od roku 2005 po súčasnosť?
 218. Keď je zamestnanec vo sviatok chorý z čoho sa vypočíta náhrada miezd?
 219. Jednoosobova sro - dane a odvody
 220. Dohoda
 221. Mam narok na podporu v nezamestnanosti pri vypovedi dohodou k dnu ukoncenia RD?
 222. Nemocenské
 223. Komentár k údajom z ministerstiev
 224. Pracovné voľno a stravné lístky
 225. Nedoplatok z RZD
 226. Absolventska prax
 227. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 228. Zamestnanecká prémia za rok 2010
 229. VšZP - elektronické služby - mesačný výkaz
 230. Termín odoslania zápočtového listu
 231. SZCO a odvody v r. 2011
 232. Externý študent, odvody a povinnosti
 233. Opravny Q prehlad a nasledne aj dodatocne hlasenie?
 234. prvy zamestnanec vo firme
 235. Zmluva o spolupraci
 236. Nárok na dovolenku?
 237. tehotná - zníženie platu
 238. MD/RD
 239. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odvody
 240. Socialna poistovna - exekucia?
 241. Predlzuje sa vypoved pocas PN?
 242. Práca..Všeličo, čo ma napadne..Kde je pravda???
 243. Aký by mal byť príspevok na pracovné oblečenie a pracovnú obuv?
 244. absolventská prax
 245. výkazy - formát
 246. Ako oplyvní zmena pracovného pomeru na kratší pracovný čas dohodnutú mesačnú mzdu?
 247. ročné zúčtovanie dane za rok 2010
 248. SZČO dôchodca
 249. Ročné zúčtovanie dane
 250. 2. pilier