PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Rozhodca - dohoda vs. príkazná zmluva
 2. Sezónne práce...čo ďalej...?
 3. Odvody v mesiaci s PN
 4. krátenie dovolenky
 5. Ako postupovať pri prekročení počtu "P"-čiek v danom roku?
 6. Vyplatené Odchodné po skončení pracovného pomeru
 7. Nárok na dovolenku?
 8. Dobrý deň všetkým,prosím Vás, mám takúto nejasnosť.
 9. Skrateny prac. uvazok
 10. dobrý deň
 11. podpora v nezamestnanosti
 12. Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe
 13. mesačný výkaz poistného a príspevkov
 14. podpora v nezamestnanosti
 15. Ako do PZ ???
 16. nespravne rocne zuctovanie zdravotneho poistenia od zamestnavatela
 17. Zaverecna lekarska prehliadka pre prijatie do policajneho zboru
 18. prídavky na dieťa
 19. Nárok na rodičovský príspevok.
 20. Ak mám zmluvu na polovičný úväzok aké platí odvody zamestnávateľ Sociálnej poisťovni?
 21. Darovanie 2% z daní
 22. Návrat do práce po rodičovskej dovolenke vs odstupné
 23. nároky zamestnanca
 24. Prehĺbovanie kvalifikácie
 25. Výpovedná doba zamestnanca
 26. Vodič na dohodu
 27. vymeriavaci základ
 28. Hlavný kontrolór obce
 29. PN vs. sviatok
 30. Odchod na materskú dovolenku
 31. Platené sviatky počas práce v zahraničí
 32. som zamestnaný na dohodu, neregistrovaný na UPSVaR,mám nárok na platenú PN?
 33. Odchod zamestnanca bez výpovede
 34. Odstupné a odvody do SP a ZP
 35. výpočet úrokov pri exekúcii
 36. Praca mimo PP
 37. nadcasy + priplatky
 38. minimalna mzda a nemocenske davky
 39. Odvody do SP
 40. voľno pri zvyšovaní kvalifikácie
 41. OČR a nový prac.pomer
 42. Novy zakon o odvodoch
 43. Daňový bonus na dieťa študujúce v ČR
 44. vystavena fa
 45. okamžité skončenie PP
 46. AKo na vrátenie preplatku z DNP, ked bol priznaný invalidný dôchodok?
 47. Výpočet odstupného zamestnanca vo verejnej službe
 48. Stravné lístky
 49. vplyv maturity na vysku triedy a platu - urgent
 50. Archív tlačív
 51. Dohoda o vykonani prace s obcanom CR
 52. Dovolenka pri PN
 53. Prázdniny a vzdelávanie učiteľov.
 54. Výpoveď a dovolenka
 55. Ochrana osobných údajov
 56. MZDY-SOFTIP
 57. Dohoda o pracovnej činnosti
 58. dôchodca na dohodu a podpísané vyhlásenie
 59. Príplatky
 60. II pilier - oneskorenec
 61. prvych 10 dni PN
 62. Zamestnanec je na PN už rok - aké má zamestnávateľ možnosti ukončenia PP?
 63. Finančný príspevok na stravu
 64. organizačná štruktúra a prijatie nového zamestnanca
 65. Práca na polovičný úväzok a nadčas
 66. Dátum odhlásenia zamestnanca zo zdrav.poisťovne
 67. Konateľ = spoločník
 68. zamestnanecká prémia
 69. zmena pracovného času
 70. Z HPP na PPP
 71. odvody - verejná diskusia
 72. občianske združenie
 73. ročné zúčtovanie dane v programe MRP Brezno
 74. Dohoda o pracovnej činnosti
 75. Ročné zúčtovanie dane
 76. 15 rokov funkčná živnosť
 77. práca v zahraničí - nie na živnosť
 78. Hlavný kontrolór obce
 79. zamestnanec-živnostník
 80. Sociálne & zdravotné odvody + daňové priznanie
 81. Mladistvý zamestnanec
 82. exekucia dvoch tretin
 83. Odvody dohodára
 84. odvody
 85. Mandátna zmluva
 86. mzdová účtovníčka informuje (bonzuje)
 87. Na kolko dni dovolenky mam narok za dve MD
 88. Praca
 89. Materska a doba urcita
 90. Predčasný starobný dôchodok
 91. Obednajsia prestavka
 92. prijem za pouzivanie vozidla na sukromne ucely
 93. Zrušenie odvodov z prenájmu
 94. Verejné obstarávanie - automobil
 95. Ročné zúčtovanie dane
 96. ZŤP
 97. skončenie PP počas PN pre zánik FO
 98. skončenie predčasného starobného dochodku
 99. DVZ u noveho zamestnanca
 100. dohodar a jeho odmena
 101. VÝPOČET ODVODOV ZA ZAMESTNÁVATEĽA A ZAMESTNANCA
 102. kontrola priepustiek zo strany zamestnávateľa
 103. krízový štáb
 104. Na kolko dni dovolenky mam narok za dve MD
 105. Je preplatenie nevyč.dovolenky nepravidelný príjem???
 106. Poprosím Vás o radu....
 107. Odvody z odchodného,výstup 31.1.11, odchodné vyplatené v 3/11
 108. Študijné voľno pred štátnou skúškou
 109. exekúcia
 110. Štvrťročný prehľad 2011
 111. Výpoveď v skúšobnej dobe 2011
 112. archivovanie vykaz do ZP
 113. Nástup po materskej dovolenke.
 114. Potvrdenie o príjme na posudenie príspevku v hmotnej núdzi
 115. konateľ-stanovisko SP
 116. dobry den, potrebovala by som poradit ohladom splacania manka.
 117. Postih aj pri dokazaní neviny ???
 118. vypocet dovolenky
 119. Potvrdenie o ČP a RZD
 120. Nárok na dovolenku
 121. Potvrdenie o zamestnaní.
 122. Zákonník práce - okamžité skončenie pracovného pomeru
 123. náhrada mzdy
 124. Nárok na podporu
 125. Odstupné
 126. narok na dovolenku 1/12 z dovolenky
 127. Vyššia daň zo mzdy - čo je za tým?
 128. Ukončenie pracovného pomeru dohodou a PN
 129. Vznikol mi pocas MD narok na dovolenku?
 130. Nárok na dovolenku nepravidelné zmeny
 131. škoda spôsobená zamestnávateľovi
 132. kontrola zamestnávateľom počas PN
 133. PN a urad prace
 134. skončenie pracovného pomeru počas PN zo strany zamestnanca
 135. Obedy, doklady, účtovanie
 136. Práva rodičov detí do 6 rokov
 137. Nárok na dovolenku nepravidelné zmeny
 138. daňový bonus v roku 2010
 139. Zamestnanec zároveň SZČO a zároveň aj dohodár
 140. Zakonik prace
 141. Mzdová politika
 142. videoškolenie - zákonník práce
 143. Ako vypočítať zrážku zo mzdy, ak zamestnancovi vyšiel pri ročnom zúčtovaní preplatok?
 144. vymeriavací základ - časť mesiaca OČR
 145. MATERSKÁ 2011
 146. Ako v tomto prípade doručiť výpoveď?
 147. danove priznanie
 148. Príplatok za prácu v noci.
 149. PN, výpoveď a doba určitá
 150. materska
 151. materska dovolenka
 152. zamestnávanie na dohodu
 153. dovolenka
 154. co vsetko ma vybavit po RD byvaly zivnostnik
 155. kratenie dovolenky
 156. Nastup na matersku a podpora v nezamestnanosti
 157. Formulár E101 - potrebujeme ho?
 158. Náhrady PN pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003
 159. nový pracovný pomer a dovolenka
 160. PN
 161. zamestnaný na 3 dni v týždni
 162. Zmluva o dielo pre cudzinca
 163. dlhodobá DPN
 164. Ochranná lehota
 165. Materska
 166. § 75 ZP - skončenie PP
 167. Dohoda o vykonani prace so SZCO
 168. Môže byť konateľ s. r. o. dobrovoľne nezamestnaný?
 169. Obnovenie zivnosti, prerusenej v roku 2010
 170. Krízový management
 171. dobrovoľné nemocenské pripoistenie od 1.1.2011
 172. verejná správa - platy nadriadených podľa školy podriadených
 173. dobrovoľné nemocenské poistenie - zmeny
 174. Nárok na dovolenku počas materskej
 175. Sú aktivačné práce povinné????
 176. Hromadné prepúsťanie
 177. ročné zúčtovanie dane 2010 a koniec zamestnávatela
 178. pracovná cesta
 179. Čerpanie dovolenky medzi materskou a rodičovskou dovolenkou
 180. Práca na dohodu denný limit odpracovaných hodín
 181. Skusobna doba a PN
 182. Diety alebo nie?
 183. Je zamestnávateľ v práve, ak mi nezaplatil 10 dní PN?
 184. Suma v pracovnej zmluve
 185. Zamestnanie počas MD
 186. student dava vypoved, nejasnost vypovednej lehoty
 187. Ukončenie živnosti , PN, DNP
 188. Má zamestnanec nárok na stravné ?
 189. Vyuctovanie zahr.pracovnej cesty
 190. výpoveď v skúšobnej dobe daná zamestnávateľom
 191. základný plat a provízna časť , upresnenie v zákone.
 192. Kreditový príplatok učiteľa
 193. ako vysporiadať
 194. Výpoveď daná zamestnankyni počas RD ale bez vedomia zamestnankyne, bez doručenia!!!
 195. Podpora v nezamestnanosti 2011
 196. 90 dňová lehota nemocenského poistenia
 197. Ročné zúčtovanie ZP
 198. Dobrý deň, mám jednu otázku: mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 199. Smenová prevádzka
 200. Zdravotné poistenie, živnosť a pobyt v zahraničí.
 201. Okamžité skončenie pracovného pomeru.....
 202. Výška podpory po RD
 203. zivnostnicka ide na matersku
 204. Druhá MD a výpoveď
 205. nám nárok na nemocenské dávky?
 206. RZZP zamestnanca s min. mzdou
 207. Dohoda o pracovnej činnosti
 208. doba urcita- vypoved od zamestnavatela
 209. Nárok na aktivačný príspevok
 210. polovicny dochodok a rocne zuctovanie zdrav poistenia
 211. Ake odvody z DoVP do ZP pre dobrovolne nezamestnanych? Neviem si poradit s RZZP.
 212. Dochodkyna a nemocenske
 213. tlacivo na RZZP
 214. Ročné zúčtovanie zdravotneho poistenia - tlačivo
 215. RLFO zmena
 216. Hlásenie za rok 2010
 217. Ročné zúčtovanie dane a preplatok
 218. výpoved
 219. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľa v detskom domove
 220. štúdijné voľno
 221. RZZP - samoplatiteľ + zamestnanec
 222. Zamestnanec + SZČO v strate - Výpočet dane
 223. Vypĺňam oddiel II. RZZP?
 224. Zamestnanec+SZČO príjem zo živnosti väčší ako 3834,96
 225. PN a zrušenie spoločnosti
 226. Vymeriavaci základ ZP
 227. RZZP: zamestnanec - evidovaný na ÚP - dobroboľne nezamestnaný - SZČO
 228. Dohody a agentúry
 229. RZZP súbeh zamestnanie a SZČO
 230. Komplexný prípad
 231. Hlásenie, pár pochybností
 232. Okamžité skončenie pracovného pomeru z dovodu nevyplacania celej mzdy
 233. RZZP - aké tlačivo
 234. nárok na dovolenku-rata sa aj poberanie rodičovského príspevku?
 235. Nárok na doberanie dávky v nezamestnanosti
 236. Živnosť + odvody + invalidný dôchodok
 237. Vypoved pre porusenie pracovnej discipliny
 238. Hladam potvrdenie do soc.p. potvrdenie o prijme (nastup na matesku dovolenku) dakujem
 239. Čo hradí zamestnanec
 240. RZZP typ S
 241. Výplata / PN - ako to vlastne je???Ako ?????
 242. Urad prace - nahlasenie
 243. príspevok odborom - výpočet
 244. Zamestnanec + SZČO v strate - RZZP
 245. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 246. RZZP a príjmy umelca
 247. zrážky zo mzdy - exekúcia
 248. rzzp - zamestnanec+SZCO
 249. prosíííííím poradte....:(
 250. RZD