PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. všeobecná zdravotná poisťovňa
 2. Výpoveď zamestnávateľa z organizačných dôvodov
 3. všeobecná zdravotná poisťovňa
 4. Započítava sa vreckové do priemerného zárobku?
 5. odvody do zp z prenájmu- nezamestnaný
 6. stravné lístky a dph
 7. Ako namietať voči nedoplatku v RZZP?
 8. Má nárok na dovolenku ?
 9. SZČO-PN, pozastavenie živnosti
 10. PN-ka nárok zo SZČO a DNP
 11. náhradné voľno alebo preplatená dovolenka
 12. RZZP
 13. RZZP 2010 - systém POHODA
 14. Stravné
 15. Ročné zúčtovanie zdrav . poist,
 16. Dohoda o vykonani prace - prekroceny limit odpracovanych hodin
 17. autorska zmluva a odvody???
 18. Polrocna pracovna zmluva a vymera dovolenky z nej
 19. Skúšobná doba
 20. dôchodca a nevyplatená mzda
 21. ročné zúčtovanie dane
 22. PN
 23. slobodne povolanie a odvody do SP
 24. RZZP za r. 2010
 25. zrážky zo mzdy - exekúcie
 26. Čistý príjem
 27. Zrážky zo mzdy - exekúcie.
 28. Potvrdenie o príjme
 29. Daňový bonus - nie sme manželia a nemáme spoločné trvalé bydlisko
 30. Dohoda a socialna poistovna
 31. preddavok vs. zrazkova dan
 32. Ako môžem "fakturovať" za služby, keď nie som živnostník?
 33. RZZP za rok 2010 - SZČO, zamestnanec a DOPČ s preddavkovou daňou
 34. Zápisnica obecného zastupiteľstva
 35. Kamerový systém
 36. Poistné na ZP za rok 2010
 37. Hlásenie o vyučt. dane rok 2010
 38. Daňový bonus-pracujúca študentka
 39. Platobný príkaz a úroková sadzba.
 40. Praca z domu, prijem zo zahranicia
 41. Odvody za zamestnanca
 42. SOFTIP
 43. DANE O ODVODY Z PRENAJMU
 44. Pracovné voľno s náhradou mzdy
 45. Cena za potvrdenie priepustky u lekára
 46. Univerzálny alografný závet
 47. príjem na rodičovskej dovolenke
 48. preplatená dovolenka
 49. Odvody zamestnanec a SZCO
 50. Potvrdenie o príjmoch FO - akú výšku NZ uviesť?
 51. Nedoplatok na RZZP - ako sa to prejaví na daniach?
 52. Ako správne počítať mzdu za prácu nadčas?
 53. Navrat do prace z rodicovskej dovolenky
 54. dohoda o pracovnej činnosti
 55. Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2010
 56. dôchodca a odvody od 1.3.2011 a nezd.časť
 57. Ročné hlásenie aj za odpracovaný 1 deň?
 58. príklad - nepravidelný príjem
 59. Z materskej d. na podporu a potom spät na rodicovsku d.
 60. Hlásenie o vyúčtovaní dane z pr.
 61. Nepreplácanie priepustiek
 62. Dávka v nezamestnanosti a zárobková činnosť
 63. Paragraf 141 - otázka
 64. Zdravotné poistenie , existuje v nom niečo také ako doba premlčania ?
 65. Porovnanie fyzického stavu zamestnancov
 66. rodičovský príspevok - materská dovolenka
 67. Zamestnanec zamestnaný v ČR, práca vykonávaná na SR - podpísanie vyhlásenia
 68. mesačná mzda a doplatok
 69. Daň z DoBPŠ
 70. Má nárok na stravné lístky SZČO pracujúca doma?
 71. Pohovor !!!!!!
 72. Doba určitá a PN
 73. prilezitostny prijem - ake vyplyvaju povinnosti pre platcu?
 74. občan Chorvátskej republiky
 75. RZ zdravotna poistovna
 76. vypoved s 2 mesacnou vypoved dobou zo str. zamestnanca
 77. Ročné zúčtovanie u pracujúceho študenta
 78. zrusenie pracovneho miesta
 79. Pravdepodobný zárobok
 80. Materské prerušenie poistenia
 81. Pracovný úraz Dohodára v deň uzatvorenia Dohody o vykonaní práce
 82. ročné zúčtovanie
 83. Môže zamestnanec zrušiť dovolenku a nahradiť ju paragrafom?
 84. výpočet PN
 85. SOFTIP
 86. nezdanitelna cast na manzelku
 87. Potvrdenie k príspevku na kompenzáciu soc.dôsledkov ŤZP
 88. Nezdanená odmena za vyplnenie dotazníka Median
 89. Čo robiť, keď som nenahlásila zmenu bydliska počas RD?
 90. Aká má byť pracovná zmluva počas zastupovanie MD? A aké mám práva a možnosti?
 91. materská a sociálny fond
 92. Ceny zo sociálneho fondu - dane a odvody
 93. Prehľad a dohodári
 94. Celodenné ošetrenie
 95. Dovolenkový priemer
 96. Poistenec štátu a odvody do soc. a zdrav. poistovne
 97. kratenie vycerpanej dovolenky
 98. RZZP a PN szčo
 99. Dovolenka, skusobna doba
 100. Nočný strážnik bez OS?
 101. výpočet mzdy-koeficientom...???
 102. hospodárka
 103. Pomoc s výpoveďou
 104. Prihlasovanie do SP
 105. mesacna min. mzda
 106. Nástup po rodičovskom príspevku
 107. PNka
 108. Hlásenie o vyúčtovaní dane - časť V.
 109. szčo od 03.12.2010 bez príjmov a RZZP 2010
 110. dotácia z UPSVAR a príjem pre výpočet odvodov do SP
 111. ročné zúčtovanie
 112. Ročné vyúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010
 113. Termín na prihlásenie dohodára
 114. mzda zarobená 2009 - vyplatená 2010
 115. poskytnutie služby živnostníkom do zahraničia
 116. dobrovolne nemocenske poistenie
 117. Škoda spôsobená zamestnávateťovi
 118. RZZP
 119. RZZP poštou
 120. Výpočet materskej dávky - ako je sa ráta, keď v som PN, ale stále si platím DNP??
 121. vznik dovodu na poskytntie nemocenskej davky
 122. podpora v nezamestnanosti pre absolventov skol(do 25 r)
 123. Nárok na zamestnaneckú prémiu
 124. podmienky nároku na vyplácanie materskej a jej výška
 125. Študent a dane+odvody
 126. Ukoncenie prac. pomeru, vyplata..
 127. Prihláška do sociálnej poisťovne pre SZČO
 128. ZP a splatkovy kalendar
 129. Vyplnenie tlačiva A
 130. Hlasenie
 131. RZZP - rodič.dovolenka,odstupne,urad prace,dohoda o vyk.práce
 132. vypoveď
 133. Ročné zúčtovanie dane
 134. dohoda o VP - tlaciva na DU
 135. daňový bonus
 136. Doktorand a platenie odvodov
 137. Dá sa právne ošetriť aby dohodári neprestupovali pod iné agenúry v tej istej firme?
 138. Výzva z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 139. Športovanie počas pracovnej doby
 140. Narok na podporu v nezamestnanosti
 141. Ako podať výpoveď...
 142. aký typ tlačiva RZZP
 143. Dopočítanie do minimálnej mzdy
 144. Dobrý deň,chcela by som sa spýtať na koľko dní mám nárok na dovolenku
 145. RZZP za rok 2010 a HM do 2000 eur
 146. Vypoved a odstupne od 01.04.2011
 147. Odvody SZCO popri studiu na VS
 148. Ročné zúčtovanie dane
 149. porusenie platovych podmienok uz v uzavretej pracovnej zmluve zo strany zamestnavatel
 150. Danove priznanie
 151. Maximálna materská
 152. výpočet odstupného keď som na MD
 153. výpočet odstupného keď som na MD
 154. RZZP a PN
 155. Kde podať danové priznanie SR, či ČR?
 156. Prídavok na dieťa a výživné pri prerušení štúdia, evidencia ÚPSVAR?
 157. Ako správne uvádzať akademické tituly?
 158. smrť zamestnanca
 159. skrátený úväzok
 160. Nariadeny nadcas aj po 22:00 hodine
 161. Prílohy k DP
 162. zamestnanec alebo konateľ štatutar
 163. Neoprávnene vyplatená mzda
 164. RZZP
 165. krátenie dovolenky z titulu PN
 166. Tovar po zaruke...platí to zamestnanec???
 167. Koniec pracovneho pomeru k 28.2.2011 zaciatok PN od 1.3.2011. Podpora v nezamest.?
 168. RZZP cudzinca
 169. vypoved pocas PN
 170. ročné zúčtovania
 171. oprava mzdy v softipe
 172. Kradez na pracovisku
 173. rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 174. Nástup na materskú a práca na dohodu 2011
 175. predlzenie RD do 6r.+ skolka+PP?
 176. materska
 177. Všeobecný vymeriavací základ
 178. DP typ A a vysoký základ dane
 179. socialny fond
 180. DVZ zamestnanca
 181. SZČO-dobrovoľné nemocenské poistenie
 182. RzDP - preplatok
 183. zodpovednosť zamestnanca za škodu
 184. Dobrovolne nemocenske poistenie
 185. daňový bonus u dôchodcu
 186. Sčítanie obyvateľstva
 187. Kaderníctvo - pracovná zmluva
 188. Moze mi niekto poradit, ci moze mat student viac dohod o BPŠ?
 189. Ukončenie prac. pomeru počas PN
 190. Dotácia úradu práce na zamestnanca
 191. odvod SZČO zaplatený v 1/2011 za 12/2010
 192. Dôchodca,ukonč.PP 11/2010 - odchodné v1/2011 - prihlášky, odvody???
 193. ročné zúčtovanie alebo DP
 194. SZČO - súhlas dotknutej osoby
 195. Prerušená živnosť - ročné zúčtovanie do zdravotnej poistovne
 196. szčo a odvody
 197. Nahrada za sviatok.
 198. Prihláška
 199. Stravné lístky
 200. DOCHÁDZKA
 201. Ročnú zúčtovanie zdr.poistenia.
 202. Daňové priznanie-príjem z ČR
 203. Nárok na čistiace prostriedky zamestnancov
 204. Ako platia zdravotné odvody SZČO študenti?
 205. doklad o výške príjmu - RZZP príloha
 206. vrátenie daň.bonusu
 207. materska dovolenka pri druhom dietati podla noveho zakona
 208. HLásenie o vyúčtovaní dane r.2010
 209. Personálna agenda
 210. Materská
 211. Daňové priznanie+prenájom a nárok na zam.prémiu
 212. Daňové priznanie a zamestnanecká prémie
 213. rozvedená živnostníčka a daňový bonus
 214. absolventská prax
 215. Žiadosť o ošetrovné
 216. Živnostník a dohoda
 217. Prijatie zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 218. Náhrada za dovolenku
 219. výpočet priemernej hodinovej mzdy
 220. Chránená dielňa
 221. nástup po rodičovskej dovolenke, ale odmietajú ma prijať
 222. Dohoda od 1.1.2011
 223. zamestananec v EU a SR súbežne
 224. Treba platit odvody do ZP, ak je osoba dlhodobo v zahranici?
 225. Skúška počas soboty
 226. Urad Prace, dohoda a zamestnanecka premia
 227. Ako sa počíta pomerná časť odpočítateľnej položky na manžela/-ku k RZD?
 228. Zdravotné odvody pri ZŤP ?
 229. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce zo strany zamestnanca?
 230. Neaktívna prac.pohotovosť mimo pracoviska - odvody
 231. vyplatenie dotacie zamestnancovi
 232. Výpočet hrubej mzdy z čistej
 233. odvody do zdravotnej poistovne
 234. Kamerový systém
 235. Nezdaniteľná čiastka od 1.1.2011
 236. Co so socialnou poistovnou?
 237. Zamestnancká prémia a dohoda
 238. Nevyplatenie mzdy a odstupného
 239. daňové priznanie FO
 240. SOFTIP
 241. Nárok na dávku v nezamestnanosti pri otvorenej živnosti.
 242. Práca štátneho zamestnanca
 243. potrebujem poradit
 244. RZZP 2010
 245. Rodičovský príspevok a dohoda resp. HPP
 246. nárok na novú a čerpanie starej dovolenky
 247. Priznany predcasny starobny dochodok - ukony s tym suvisiace
 248. kedy zvysit nemocenske poistenie na vyssiu matersku?
 249. nedoplatok v dovere z r. 96 -97
 250. Zaevidovanie na UPSVR po okamzitom skonceni prac.pomeru ZAMESTNANCOM