PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zaevidovanie na UPSVR po okamzitom skonceni prac.pomeru ZAMESTNANCOM
 2. Pracovná zmluva pre kaderničku
 3. Zrušenie predajne
 4. PN v ochrannej lehote
 5. Hlásenie 2010
 6. SZČO ako zamestnanec v štátnej správe
 7. SZCO - odvody do SP
 8. Nárok na dovolenku
 9. RZZP – vyplatí sa dobrovoľne podať? matka na RD a MD, príjem - preplatenie dovolenky
 10. Peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP
 11. Dá sa PN zmeniť na dovolenku?
 12. PN
 13. Dobrovoľná PN-ka ???!!!
 14. Priemerny hodinovy zarobok - novy zamestnanec
 15. nárok na dovolenku
 16. platba odvodov do SP-zabudnutý špecif. symbol
 17. výpočet PN po zvýšení hrubej mzdy - musí/nemusí uplynuť 90 dni???
 18. neplatené voľno
 19. Nástup na materskú-ako nezamestnaná, a dohoda o práci
 20. Nevyplatená mzda
 21. ODCHODNE - ako vypocitat?
 22. Nárok na riadnu dovolenku
 23. Maximalna materska v roku 2011
 24. danove priznanie
 25. Prihlasovacie povinnosti v roku 2003
 26. Môžem poberať nezamestnaneckú podporu?
 27. Výpoveď zo strany zamestnanca-pracovná zmluva na zástup MD,RD
 28. star. dôchodca a nezd. časť na manžela
 29. Prekážka v práci - predvolanie na UPSVaR
 30. skrátený úväzok
 31. Vypocet vym. zakladu na matersku
 32. Pohoda - ročné zúčtovanie dane z príjmov
 33. výpočet mzdy a DDP
 34. rodičovská dovolenka a dohoda
 35. doplatenie priplatkov za 1/2011
 36. Daňový bonus na dieťa
 37. špecifický symbol do príkazu pri zúčtovaní ZP
 38. tlačivá na mzdy
 39. zrážky zo mzdy
 40. Ročné zúčtovanie dane a predčasný starob. dôchodca
 41. Krátenie dovolenky učiteľka
 42. práca v zahraničí
 43. Podpora a daňové priznanie
 44. Rodičovská dovolenka
 45. poradit
 46. pocet dni dovolenky
 47. Zostať živnostníkom?
 48. Prečo mi vyšiel na tlačive RZZP nedoplatok, keď mám všetko vyrovnané?
 49. RZZP a zivnost len jeden mesiac
 50. MV do Sociálnej poistovne
 51. Odvody do socialnej poistovne
 52. pn a odhlasenie zo zdravotnej poistovne
 53. Nevyplatená mzda
 54. Súrne-zaokrúhlenie VZ
 55. Davka v hmotnej nudzi - doktorandi
 56. RZD a dohodár
 57. materska
 58. Odvody na dôchodok za zamestnanú matku na RP
 59. Daň z príjmu dohodára
 60. Odvody
 61. sociálna poisťovňa-pokuta
 62. subeh podpory v nezamestnanosti aj nemocenskej
 63. Výkazy do SP
 64. MRP mzdy - Tvorba sociálneho fondu
 65. Nezdaniteľná časť na manželku - zahraničie
 66. pripoistenie k materskej????
 67. Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu.
 68. E 106
 69. Ženy policatky:-)
 70. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 71. SP
 72. co je zdanitelny prijem brutto na vyplatnej paske /priloha/ ?
 73. uhrada do SP a ZP
 74. nevypl.mzda a RZZP
 75. Hrube porusenie prac. discipl. - vypoved
 76. Dov pri prekážke na strane zamestnávateľa 60 %
 77. nárok na paragraf
 78. materska/rodicovska dovolenka
 79. Ked 400 EUR v NETTO bude brutto . . .?
 80. Som čiastočne ID a nastupujem do práce, treba to oznámiť soc.p.?
 81. ukončenie pracovného pomeru počas PN
 82. predčasný dôchodca
 83. Vyluceny student narok na davku ...
 84. min mzda
 85. PNka, kolko papierov...
 86. ako dlho trvá materská dovolenka?
 87. hrubá a čistá mzda
 88. rozdelenie nedoplatku z RZDP a RZZP 2010
 89. povinnosť odvodov za ťzp
 90. Ako môžu byť preklopené nedoplatky z UP do socialnej poisťovne?
 91. Vypoved v skusobnej dobe zo strany zamestnanca
 92. Zmluva o dielo bez DIC
 93. Príjem z Čiech a DP
 94. DP r. 2010 typA a RZZP
 95. Hodinová mzda?
 96. Potvrdenie o príjme za rok 2010 - nedoručené- vrátené poštou
 97. Hrubá mzda a vymeriavací základ
 98. Zamestnanec, ID 80 % a ročné zúčtovanie dane
 99. Smernica pre odmeňovanie
 100. prihl. a odhl. zamestnanca po novom
 101. Odvody a základ dane
 102. Zdravotná sestra a zníženie základu dane o špecial. štúdium
 103. Vzorec na vypočet materskej???
 104. Predĺženie rod.dovolenky+práca
 105. Podmienka 26 týždňov pre DNP?
 106. Prechod dovolenky z roku 2010 na rok 2011
 107. zamest.prémia a dohoda o vyk.práce r.2010
 108. Co znamena skratka RNaV
 109. Príkazná zmluva a študentove zdravotné odvody
 110. vypočet mzdy 2011
 111. Otázka k medzinárodnému zdaňovaniu
 112. dovolenka počas MD
 113. RD a následná MD
 114. ročné zúčtovanie ZP
 115. Miesto vykonu prace - cele uzemie SR
 116. zdaňovanie príjmov zo SF (príspevok na stravovanie)
 117. Sadza dôchodkového poistenia za osobu poberajúcu rodičovský príspevok
 118. aké mám odvody z polovičného úväzku.
 119. OČR po novom
 120. Ako je to z pracou na dohodu a s provizia zo sprostredkovania
 121. Mame problem s danovym za rok 2010
 122. bliziaci sa konkurz,co robit...
 123. Starobny dochodca - vypoved a odchodne
 124. predĺženie rod.dovolenky+práca
 125. Aka môže byť sankcia od zdravotnej poistovne pre neskoru odhlasku firmy
 126. výška podpory
 127. Zníženie základu dane a zamest.prémia
 128. zamestn.premia - čiastočný invalid
 129. Materská 2011 a dohoda o vykonaní práce
 130. Pracujúci dôchodca a RZZP
 131. Vyhlásenie na zdanenie prijímov
 132. dovolenka počas MD
 133. RD a následná MD
 134. uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú
 135. Daňový bonus
 136. Zmena pracovnej náplne bez súhlasu zamestnanca
 137. Dohoda o pracovnej činnosti
 138. žiadosť o zosobnenie nákladov
 139. zápočtový list
 140. Stravné - zamestnanci
 141. Výpočet DP FO typ A ak poberá čiast.inv.dôch.
 142. Výpočet DP FO typ A ak poberá čiast.inv.dôch.
 143. Príkazná zmluva a ročné zúčtovanie dane.
 144. Predčasný dôchodca od 1.3.2011 a NČ ZD
 145. Zamestnankyňa na MD a odmena zo SF
 146. odpočitateľná položka na manželku zamestnanca
 147. Daňové priznanie a spätne priznaný dôchodok
 148. JU alfa - ako zapísať od PD odvody za zamestnanca?
 149. odchodné § 76
 150. PN-ka
 151. dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 152. PN ako SZČO aj z DNP ako z odvodmi?
 153. daňový bonus
 154. RZZP invalidný dôchodca - aké tlačivo?
 155. Zrušenie s.r.o. a čo so základným imaním firmy?
 156. pracovná zmluva
 157. kedy nastupit do zamestnania
 158. fond sociálneho rozvoja
 159. Poprosila by som vás o pomoc pri zaradení zamestnankyne do platového stupňa.
 160. doplnenie RD a následnej MD
 161. starobný dôchodca od 1.3.2011 - príjem
 162. prihlasenie zamestnanca
 163. Príslušnosť pobočky socialnej poisťovne ?
 164. Zdravotné poistenie zamestnankyne počas RD
 165. neplatné skončenie pracovného pomeru a s tým veci spojené
 166. Doba premlčania pohľadávky - zdravotná poisťovňa
 167. nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky
 168. odvody a denne štúdium na VŠ
 169. Student so studiom prerusenym zo zdr.dovodov
 170. Absencia celý mesiac a odvody od 2011
 171. Dohoda o pracovnej činnnosti - starobná dôchodca
 172. Príjem manželky-dávka
 173. urad prace, brigada
 174. RZZP
 175. Výhody preukazu ZŤP?
 176. práca v ČR
 177. zamestnanecka premia vypocet
 178. Akú zmluvu?
 179. Danove priznanie - problem s nezamestnanym
 180. Odvody pocas rodicovskej dovolenky v roku 2011
 181. Zamestnanec s viacerým prac.pomermi a PN
 182. práca v ČR, životné poistenie v SR
 183. Zamestnavatel odo mna vyzaduje pracu a aktivnu komunikaciu pocas mojej PN
 184. Ako postupovať pri práci na dohodu ,čo je potrebné,
 185. RZ dane a DDS
 186. nezaopatrene dieta
 187. Preplatok sociálneho poistenia
 188. Zamestnanecká prémia a príspevok z úradu práce "§ 50 e"
 189. Porušenie pracovnej discipliny.
 190. Asi mám veľký problém-príjem počas materskej
 191. Nezotrvanie u zamestnavatela pocas vypovednej doby
 192. Podnet na inspektorat prace
 193. Ohováranie, osočovanie , psychický teror na pracovisku
 194. hrubá mzda
 195. Dohoda o pracovnej činnosti - zmena výšky dohodnutej odmeny
 196. RD a následná MD
 197. verejná správa
 198. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 199. Odpisy vysvedceni, maturitnych vysvedceni a vyucnych listov
 200. Zdravotne odvody po skoncení prac.pomeru
 201. k RZD rok 2010
 202. Materská pri súbehu.
 203. Výpovedná doba a PN
 204. zahraničný slovák
 205. Mzda podľa stupňa naročnosti práce//zaradenie
 206. Pravdepodobný vym.základ na NP a ND
 207. Zamestnanie klienta DSS
 208. PN a invalidný dôchodok
 209. Ako sa vypočitaju nemocenske davky ?
 210. Ako sa vypočitaju nemocenske davky ?
 211. rodičovská dovolenka a PN
 212. RZZP Samoplatiteľ a zamestnanec
 213. Vymahanie zavazku voci zamestnancovi po roku?
 214. trvale prelozenie
 215. pozastevenie živnosti a zamestnanci
 216. ročné zúčtovanie dane
 217. Tehotna nezamestnana
 218. Dobrovolny platca vs Predbezna financna kontrola v sulade so zakonom - nedoplatok
 219. RZD a nevyplatená mzda
 220. ročne zdravotne zučtovanie za rok 2010
 221. nezdanitelna cast u dvoch zamestnavatelov sucasne
 222. zmena zamestnania
 223. zamestnanec,ktory si uplatnoval nezdanitelnu cast u troch zamestnavatelov sucasne
 224. odoslanie MV v programe Pohoda
 225. Mzda pocas vypovednej lehoty
 226. Doplatok mzdy za 12/2010 v 2/2011
 227. Krátenie dovolenky
 228. Odborný asistent na VŠ a výpoveď
 229. prihlásenie na soc.poisťovni
 230. Príkazná zmluva prvýkrát
 231. prispevok na stravu
 232. nevyplatená PN
 233. Ponuka vhodného zamestnania
 234. Ako je to zo sviatkami poradte :(
 235. Dohoda o vykonaní práce v EU
 236. náhrada za nevyčerpanú dovolenku pri ukončení PP
 237. Dohoda o vykonani prace
 238. Cestovné náhrady - zahraničná SC
 239. materska a zdravotne poistenie
 240. RZD
 241. samoplatiteľ, teraz SZČO
 242. Nedoplatok ZP
 243. Výpis z účtu pre úrad práce na príspevok starostlivosti o dieťa
 244. Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 - ak nie ste celý rok zamestnaný
 245. Mám nárok na nejaký príspevok?
 246. Smernica o čerpaní dovoleniek
 247. Výpoveď
 248. Zamestnanecká prémia
 249. Mesacny vypadok v suvislom zamestnani
 250. vedajsi pracovny pomer a poberanie rodicovskeho prispevku