1. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ??? (8 replies)
 2. krátenie dovolenky počas pn (3 replies)
 3. nárok na materskú (3 replies)
 4. Pravdepodobný zárobok (18 replies)
 5. Neprevzatie písomnosti zamestnancom (2 replies)
 6. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje (4 replies)
 7. Koniec doby urcitej a PN (1 replies)
 8. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež (5 replies)
 9. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka (1 replies)
 10. príplatok za nočnú prácu (3 replies)
 11. Poskytnutie gastrolistkov (1 replies)
 12. práca cez sviatok počas pracovného týždňa a náhradné voľno, resp. nadčas (8 replies)
 13. oznámenie zamestnavateľa do zdravotnej poisťovne (4 replies)
 14. odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 15. Nárok na preplatenie dovolenky (1 replies)
 16. Dôchodca DoPČ a od 1.8.2018 úľava (4 replies)
 17. Výpovedná doba (5 replies)
 18. Pravdepodobný vymeriavací základ (0 replies)
 19. Výpoveď zamestnanca (9 replies)
 20. dovolenky pri zmene pracovného kalendára (12 replies)
 21. kontrola miezd a zmluv (1 replies)
 22. Plynie 15 dňová lehota pre zamestnávateľa aj v sobotu nedeľu keď mám pracovný čas nepretržite? (0 replies)
 23. Evidenčný stav zamestnancov (2 replies)
 24. Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku (4 replies)
 25. Dohoda popri materskej (7 replies)
 26. Ukončenie brigádnickej práce študenta (12 replies)
 27. Zníženie základu dane na daňovníka (9 replies)
 28. Absolventská prax - tlačivo (evidencia dochádzky) (1 replies)
 29. TPP a skrátený úvazok u toho istého zamestnanca (1 replies)
 30. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca (1 replies)
 31. Preverenie oprávnenosti PN (19 replies)
 32. RZZP výpočet (11 replies)
 33. vzor dohody o mzde (8 replies)
 34. brigada cez PJ servis (26 replies)
 35. Otec na materskej a práca na dohodu. (0 replies)
 36. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém (1 replies)
 37. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni (2 replies)
 38. Stravné lístky (3 replies)
 39. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky? (5 replies)
 40. Dohoda o vykonaní práce - zápočet? (3 replies)
 41. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely (1 replies)
 42. Výkaz PaP od 7/2018 (2 replies)
 43. denný vymeriavací základ (17 replies)
 44. dohoda o zrážkach za stravné lístky (2 replies)
 45. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia? (4 replies)
 46. Výška odstupného (8 replies)
 47. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu (4 replies)
 48. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur (6 replies)
 49. Platene voľno (11 replies)
 50. Otec na materskej dovolenke. (4 replies)
 51. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda (4 replies)
 52. DoBPŠ_hodinová mzda (2 replies)
 53. Aký typ zmluvy? (2 replies)
 54. Inzerát (1 replies)
 55. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra (6 replies)
 56. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu? (21 replies)
 57. Dohoda, potvrdenie o exekucii (0 replies)
 58. Garančný fond a konateľ (2 replies)
 59. Ako postupovať ked dieta zmaturuje? (7 replies)
 60. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa? (0 replies)
 61. ako správne určiť poradie exekúcie (7 replies)
 62. Výplatná páska v angličtine (4 replies)
 63. Dohoda o brigádnickej práci študenta (9 replies)
 64. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7? (1 replies)
 65. vypoved zo strany zamestnavatela (24 replies)
 66. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru (1 replies)
 67. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (0 replies)
 68. dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 69. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať (11 replies)
 70. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ? (2 replies)
 71. Hodinová mzda SZČO (7 replies)
 72. Ukončenie poberania materského_odvody (7 replies)
 73. Práca v sobotu_náhradné voľno (1 replies)
 74. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN (2 replies)
 75. prerušenie PP a sociálna poistovna (7 replies)
 76. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný (2 replies)
 77. Pracovná doba od 5.50 a príplatok (4 replies)
 78. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára (3 replies)
 79. účet zamestnanca (5 replies)
 80. Krátenie dodatkovej dovolenky (2 replies)
 81. Dohoda a odvody? (1 replies)
 82. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné (1 replies)
 83. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky (3 replies)
 84. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška (1 replies)
 85. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN? (2 replies)
 86. Skončenie pracovného pomeru (8 replies)
 87. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa? (16 replies)
 88. DoBPŠ_mladistvý (5 replies)
 89. Konateľ a priplatky (15 replies)
 90. Zníženie pracovného úväzku - možnosti. (6 replies)
 91. môžem kvalifikovane učiť matematiku? (2 replies)
 92. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu? (1 replies)
 93. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP (2 replies)
 94. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie (6 replies)
 95. Môže sa počas RD pracovať na dohodu? (8 replies)
 96. 13. plat - odvodová úľava (4 replies)
 97. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň (2 replies)
 98. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (6 replies)
 99. Dohoda o prac.činnosti. (3 replies)
 100. Živnostnik a pracovna zmluva. (4 replies)
 101. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia? (5 replies)
 102. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 103. Prišlo Vám už RZ ZP? (6 replies)
 104. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci? (3 replies)
 105. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca (4 replies)
 106. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka (2 replies)
 107. aditívny mesačný výkaz (1 replies)
 108. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ? (4 replies)
 109. Odmena pri PN (3 replies)
 110. Dovolenka (0 replies)
 111. Zamestnávanie študentov (1 replies)
 112. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť (1 replies)
 113. Nárok na dovolenku (5 replies)
 114. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy (1 replies)
 115. Sociálny fond v MRP (0 replies)
 116. adaptačné vzdelanie (0 replies)
 117. Konateľ a diety. (2 replies)
 118. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne (3 replies)
 119. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda (0 replies)
 120. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch? (2 replies)
 121. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru (2 replies)
 122. Výpoved z nadbytočnosti (5 replies)
 123. Rozhodujúce obdobie pre materské (2 replies)
 124. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa (4 replies)
 125. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci? (0 replies)
 126. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky (1 replies)
 127. platové zaradenie (0 replies)
 128. Stravné lístky (8 replies)
 129. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený. (1 replies)
 130. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ? (5 replies)
 131. Výnimka z platenie dôchod. poistenia prac. dôchodcov (1 replies)
 132. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (2 replies)
 133. Nárok na podporu po RD (10 replies)
 134. starobný dôchodca a pracovná zmluva (2 replies)
 135. Dohody a lekárske prehliadky (1 replies)
 136. Výpoveď po skončení RD (1 replies)
 137. Dobrovoľné nemocenské poistenie a tehotenstvo. (1 replies)
 138. pravidelný alebo nepravidelný príjem (6 replies)
 139. Výpoveď daná zamestnancom a PN (3 replies)
 140. nepravidelný príjem ZP (0 replies)
 141. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské? (6 replies)
 142. Paragraf pocas dovolenky (4 replies)
 143. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP? (1 replies)
 144. príplatok za soboty a nedele (6 replies)
 145. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru? (2 replies)
 146. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem (3 replies)
 147. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca? (5 replies)
 148. podpisovanie dovolenkoveho listka (12 replies)
 149. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec (4 replies)
 150. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium (8 replies)
 151. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ? (6 replies)
 152. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP? (15 replies)
 153. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 154. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP? (1 replies)
 155. GDPR - ubytovacie zariadenie (4 replies)
 156. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka. (3 replies)
 157. Pracovná doba (2 replies)
 158. Brigadnici a potvrdenie o zrazkach (7 replies)
 159. zmena platu pedagogického zamestnanca (0 replies)
 160. úmrtie zamestnanca (2 replies)
 161. Výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase a skrátenom úväzku (3 replies)
 162. Čo sa počíta z odrobených rokov do tabuľkových platov ? (1 replies)
 163. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca (1 replies)
 164. Odmeňovanie zamestnancov (1 replies)
 165. Dva pracovné pomery (1 replies)
 166. má nárok na odstupné? (2 replies)
 167. Zvyšovanie platu a kolektívna zmluva (2 replies)
 168. Výška materskej po skonceni rodičovskej dovolenky? (1 replies)
 169. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a vyplatenie odstupneho (2 replies)
 170. Musím stihnúť urobiť úhradu za opravné výkazy do 15? (1 replies)
 171. Príplatok za prácu sobotu, nedeľu sa týka len zamestnancov, ktorí majú zmenu počas víkendu? (3 replies)
 172. Som konateľ v s.r.o., chcem sa zamestnať vo svojej s.r.o. ako zamestnanec (3 replies)
 173. Gastrolístky (1 replies)
 174. HPP + brigáda (2 replies)
 175. odvody SZCO invalidu 2004-2010 (9 replies)
 176. Povinnosť doručiť rodný list? (5 replies)
 177. DB - ukončená stredná škola maturitou v 5/2018 a od 6/2018 živnosť (4 replies)
 178. Práca strážnika - vrátnika v nočných zmenách (0 replies)
 179. SZCO/PN a zmena v poistovni (3 replies)
 180. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (0 replies)
 181. Farby po záruke (2 replies)
 182. Dostanem podporu v nezamestnanosti keď mám inv. dôchodok? (11 replies)
 183. Ohodnotenie zamestnancov (2 replies)
 184. Výpočet denného VZ (3 replies)
 185. Práca nadčas cez víkend (v noci). (2 replies)
 186. MRP mzdy - dochadzka zamestnanca (0 replies)
 187. Materské bez nároku (2 replies)
 188. výpočet výšky odstupného (9 replies)
 189. Ako vypočítam priemerný zárobok dohodára? (1 replies)
 190. Výpoveď pre nadbytočnosť z dôvodu organizačných zmien po PN. (4 replies)
 191. Platenie štátnych sviatkov a príplatkov za Štátny sviatok (6 replies)
 192. Dohoda o prac. činnosti - prihlasujem občana do ZP aj SP? (10 replies)
 193. Nárok na Pn (8 replies)
 194. Vyhlásenie - NČZD (0 replies)
 195. Preplatenie dovolenky po materskej dovolenke (2 replies)
 196. Prechod z PN na materskú dovolenku (4 replies)
 197. Môže správca bytového domu žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov aj údaj POVOLANIE? (10 replies)
 198. pracovný pomer (2 replies)
 199. oprava neuplatnenia nezdanitelnej časti dane v predošlom mesiaci?? (3 replies)
 200. Mám nárok na materskú dovolenku pri zmene zmluvy z TPP na dohodu ? (9 replies)
 201. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi prestávku, ak bol v práci napr. 6 hodín a 10 minút (má 8 hodinový pracovný čas, ale v daný deň mal napr. lekára...)? (1 replies)
 202. Ako vyrátať tarifný plat? (15 replies)
 203. registračný list pri prechode z MD na RD (3 replies)
 204. Poistenie vo Švajčiarsku a zároveň aj na Slovensku (0 replies)
 205. Dohodar ako bagrista na DH112 - musi mat specialny kurz na kopac? (2 replies)
 206. Stravovanie zamestnancov (2 replies)
 207. Zamestnávanie zamestnanca na dohodu vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (8 replies)
 208. Pracovná cesta (1 replies)
 209. Práca vo sviatok (4 replies)
 210. Príplatky za víkend (3 replies)
 211. maju zamestnanci narok na mzdove zvyhodnenie (3 replies)
 212. Príplatok za víkend od mája 2018 (8 replies)
 213. Syn nezmaturoval,dokedy mám nárok na prídavky? (1 replies)
 214. Príplatok za prácu vo sviatok (3 replies)
 215. Nižšia suma mzdového zvýhodnenia (3 replies)
 216. dohoda - nepravidelný príjem vyplatený v mesiaci skončenia dohody (2 replies)
 217. prečerpaná dovolenka (1 replies)
 218. Aký počet hodín uviesť pri náhrade za PN-ku dohodárovi s pravidelným príjmom? (2 replies)
 219. Suhlas a oboznamenie zamestnancov so spracovanim os.udajov (1 replies)
 220. Čerpanie sociálneho fondu-príspevok na dopravu. (3 replies)
 221. Správne rátam náhradu mzdy za § zamestnanca? (4 replies)
 222. Preplatena dovolenka a odvody do soc.poisťovne (12 replies)
 223. NČZD - zrušenie (2 replies)
 224. Dedicske konanie (1 replies)
 225. Dochádzka zamestnanca (9 replies)
 226. Môže študent u jedného zamestnávateľa pracovať v rovnakom období na dohodu o brigádnickej práci študenta a aj na dohodu o vykonaní práce (rôzne pracovné úlohy)? (10 replies)
 227. Správne chápem rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady PN dohodára s pravidelným príjmom? (6 replies)
 228. Je v poriadku ak na jún dám zamestnancom krátený počet gastrolístkov, keď ich hodnota nie je rovnaká? (4 replies)
 229. Výpoved po materskej a zamestnanie zamestnankyne v novej firme (20 replies)
 230. Príspevok na bývanie pre zamestnanca (10 replies)
 231. Príplatky na nadčas u rizkových zamestnancov (5 replies)
 232. Mzda pri práci na turnusy (4 replies)
 233. rozhodujuce obdobie pre vypocet vysky materskej dovolenky (2 replies)
 234. navýšenie dní odchodu do dôchodku (7 replies)
 235. Mzda za sobotu (15 replies)
 236. Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov (10 replies)
 237. povinnosť zamestnávateľa vyplatiť poslednú mzdu po výpovedi (1 replies)
 238. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky od 1.5.2018 (6 replies)
 239. nezdaniteľná časť (2 replies)
 240. materská a jej výpočet (3 replies)
 241. Potvrdenie o príjme_vyživované osoby (0 replies)
 242. Aký kurz použiť pri výpočte obstarávacej ceny vozidla, ktoré bolo obstarané v českých korunách? (1 replies)
 243. Kedy treba posielať do SP Evidenčný list dôchodkového poistenia? (2 replies)
 244. Kto doručí sociálnej poisťovni "pokračovanie PNky? Zamestnanec alebo zamestnávateľ? (5 replies)
 245. manazerska pozicia a nove priplatky (1 replies)
 246. Prekážka na strane zamestnávateľa, dochádzka na miesto výkonu práce - home office (4 replies)
 247. pružný pracovný čas ak nemám zamestnaneckú radu? (3 replies)
 248. ukončenie PZ tehotna a nezamestnana (2 replies)
 249. Ako má postupovať zamestnávateľ pri PN-ke dohodára o PČ. (2 replies)
 250. Ako zmením heslo v mzdách od MRP? (2 replies)