PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. samoplatiteľ, teraz SZČO
 2. Nedoplatok ZP
 3. Výpis z účtu pre úrad práce na príspevok starostlivosti o dieťa
 4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 - ak nie ste celý rok zamestnaný
 5. Mám nárok na nejaký príspevok?
 6. Smernica o čerpaní dovoleniek
 7. Výpoveď
 8. Zamestnanecká prémia
 9. Mesacny vypadok v suvislom zamestnani
 10. vedajsi pracovny pomer a poberanie rodicovskeho prispevku
 11. ukončenie PP a nárok na dovolenku
 12. Neuplatnenie nezdaniteľnej časti ZD
 13. stravne pre tuzemske prac.cesty
 14. Čo v prípade, že nie je nárok na invalidný ani predčasný důchodok?
 15. Zamestnanecka premia pri nizkom prijme
 16. otázka ohľadom práce
 17. Mzda podľa stupňa náročnosti práce
 18. Výpočet zamestnaneckej prémie
 19. navsteva lekara
 20. PN dlhsia ako jeden rok
 21. RZD+zrážková daň
 22. Materská a príjem.
 23. Skusobna doba
 24. vyska nemocenskych davok
 25. Odvody
 26. Rezerva na dovolenky pri prechode z kratšieho pracovného času na bežný
 27. ako učtovať?
 28. odvody so SP
 29. Prosím o pomoc pri dešifrovaní skratky
 30. vyplatené stravné konateľovi
 31. Pracovný pomer na dobu určitú starobného dôchodcu
 32. Zamestnať sa vo svojej s.r.o.?
 33. Rocne zuctovanie dane - cudzinci
 34. Darovanie 2% dane zamestnanca
 35. odmena - úprava zovňajšku
 36. Rozhodujúce obdobie a VZ pre výpočet materskej 2011
 37. Miesto výkonu práce
 38. Odvody do sociálneho fondu
 39. nedoplatok zdravotnej poistovni Dovera po 11tich rokoch
 40. Skrátenie skúšobnej doby
 41. Oprava výkazu do SP
 42. Prosím o radu.
 43. dohoda o prac.cinnosti
 44. ahojte, vie niekto poradiť, či zákon ustanovuje to, že nezamestnaný,
 45. OČR rozvedného otca
 46. Materska 2011 , ak do maja 2011 som na RP
 47. RZZP - Typ S, List SB, riadok B06 a B08
 48. firma v konkurze - dlžné mzdy
 49. dotacia uradu prace
 50. Toto je nová reforma odvodov pravicovej vlády?
 51. Odvody do zdravotnej poisťovne pri PN
 52. Dlžníci - zdravotné poistenie
 53. evidenica na úrade práce
 54. Oznámenie zmeny.
 55. RZD 2010
 56. Zamestnankyna na MD a dohoda mimo pracovneho pomeru
 57. prispevok na stravné zo SF
 58. Materské-dobrovoľné pripoistenie
 59. Ročné zúčtovanie dane
 60. zrušenie ddp stabilita
 61. vypocet pedagogickej praxe
 62. Dôchodca vo výkone verejnej funkcie
 63. nárok na odstupné - 6hodinový pracovný úväzok
 64. Základ dane z príjmu zo ZČ v SR, ak sú odvody na soc.zabezpeč.(E101) platené do IČŠ
 65. odvody studentov Zákon č. 499/2010
 66. Ročné zúčtovanie dane r. 2010
 67. Výkazy do poisťovní
 68. Stravne?
 69. náhrada za mzdu
 70. preradenie na inú prácu
 71. Skrateny pracovny tyzden a dovolenka
 72. rocne zuctovanie zamestnanca z CR
 73. narok na dovolenku
 74. zamestnanecká prémia
 75. Externé štúdium
 76. Má právo zamestnávateľ alebo ja?
 77. práca na dohodu počas rodičovského príspevku
 78. výpoveď zo strany zamestnanca počas rodičovskej dovolenky?
 79. Ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 80. ročné hlásenie o vyučt. dane 2010
 81. pravidelný a nepravidelný príjem
 82. z materskej do materskej
 83. ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie
 84. Zmluva s umelcom
 85. Stabilita DDS,a.s.
 86. Kam zapisat do potvrdenia ci rocneho zuctovania dobrovolne poistenie zamestanca?
 87. papiere na dôchodok
 88. Jednoduchá forma spolupráce napr.SZČO a študent
 89. Ako opravit zle udaje na zapoctovom liste ??
 90. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 91. Nevyplatená mzda
 92. zúčtovanie dane dôchodcovi
 93. RZZP 2010-rodičovská dovolenka
 94. výška štatnych dávok
 95. Zamestnanecká prémia
 96. Minimálna mzda a výška dovolenky
 97. PN a dovolenka
 98. dochodca a neplatene volno
 99. meškanie mzdy
 100. Zdravotné poistenie - odpustenie penálov
 101. Chcem sa opýtať kedy môže zamestnávateľ neuznať paragraf na ošetrenie?
 102. RZZP
 103. Odvod do poistovne v roku 2011
 104. DoPČ, spoločník
 105. 1firma - jej 2 zavody a denne "pendlovanie" od jedneho do druheho
 106. Ukoncenie prac. pomeru popri zivnosti a veci s tym spojene
 107. Skrátený pracovný úzäzok a nevyčerpaná dovolenka z r. 2010
 108. zamestnanecká prémia
 109. Bude mu vyplatene nemocenské?A kým? Co má robiť?
 110. odvody dohody o pracovnej činnosti - funkcie
 111. 60 % náhrada mzdy, odvody, vylúčené doby
 112. Nárok na daňový bonus za celý rok?
 113. Zaúčtovanie rekondičného pobytu
 114. bosing na pracovisku
 115. Zmena mzdy počas PN
 116. Chcem sa opýtať na platenie odvodov.
 117. Materská dovolenka
 118. Nariadenie povinnej dovolenky zamestnavatelom
 119. Narok na preplatenie mzdy v ramci povinnej lekarskej prehliadky
 120. Ročné zúčtovanie dane
 121. Diety za SC v Belgicku
 122. Zamestnanec nastúpil do TPP v júni 2010 poberal daňový bonus
 123. Zamestnanecká prémia
 124. zrušenie registrácie
 125. Ako ďalej ?
 126. dodatok k PZ
 127. nárok na stravné v št. sviatok
 128. odvody za nezamestnávanie zdravotne postihnutých
 129. davka v nezamestnanosti a odmena
 130. Marodka a odchodné
 131. Zamestnanec PN = vo výpovedne lehote
 132. Prečerpané náhrady u lekára
 133. Doba urcita, mandat, tehotna
 134. poskytnutie služobného vozidla na dopravu na obed.
 135. mam pracovný úraz
 136. dohoda o skončení pracovného pomeru - zamestnávatel
 137. Okamžita výpoved zo strany zamestnanca.
 138. materská
 139. Daňové priznanie - evidovaný na ÚP
 140. telepráca a nárok na cestovné náhrady
 141. Vrátenie daní z ČR
 142. cestovne
 143. Povinnosť vyplývajúca s kvalifikačnej dohody
 144. Premlcanie a social. poistovna
 145. Po skonceni MD mam narok na podporu v nezamstnanosti?
 146. denná mzda
 147. Materská a rodičovský príspevok
 148. doplatenie daňového bonusu v DP
 149. Určenie rozhodujúceho obdobia pre výpočet DVZ pre výpočet náhrady za mzdu pri DPN
 150. Chcem prijat pracovnika na dohodu.
 151. ročné zúčtovanie dane
 152. Odvody z cestovnych nahrad...
 153. Lehotník
 154. RZD za rok 2010 - zamestnanec na skrátený úväzok
 155. Odstupné 2011
 156. miesto vykonu prace: rozne pracoviska v SR a ČR
 157. Potvrdenie o príjme pri prechode práv
 158. Výpoveď pre nadbytočnosť
 159. Nezdaniteľná čiastka ZD na manželku
 160. Zamestnanecká prémia
 161. Zrušenie životnej poistky a jej dopad na ročné zúčtovanie dane
 162. Nezdaniteľná časť-manželka
 163. tlacivo prihlaska zamestnanca do SP a ZD
 164. ročné zúčtovanie a zmena zamestnávateľa
 165. exekucia a vratenie danoveho vyrovnania
 166. potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 167. Vyplatenie z garančného fondu
 168. Zamestnanecká prémia a paragraf 47
 169. Práca počas RD
 170. diskriminacia v prispevkoch do DDS ???
 171. Po akej dobe ma môže vyzvať ZP k zaplateniu poistného za zamestnanca.
 172. Zápočtový list pri uvoľnení na výkon verejnej funkcie
 173. platenie odvodov
 174. Pracovník na dohodu - odvody
 175. Výživné na plnoleté dieťa
 176. Zamestnanec + konateľ - maximálne odvody SP,ZP
 177. Mám pre vás velmi zvláštnu a netradičnú otázku :)
 178. Evidencia na upsvar a max.zárobok na dohodu
 179. Potvrdenie o príjme z príkaznej zmluvy-aké tlačivo?
 180. RZZP - B 2010
 181. Nepriznana dovolenka
 182. preplatenie dovolenky po skonceni PP
 183. Materska pri podnikani
 184. nárok na odstupné, odchodné
 185. Mám nárok na odstupné?
 186. DNP dôchodca
 187. Zapoctovy list - skrachovana firma
 188. Vzor splnomocnenia na posielanie EZU
 189. nevyčerpana dovolenka
 190. Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Robila som 3,5 roka v českej republike
 191. prosím o radu
 192. Zmluva o dielo s cudzím partnerom - občanom ČR.
 193. Môže zamestnávateľ v internej smernici zmeniť stravné?
 194. zmena týždenného prac času a priemerka
 195. Prednosť - dohoda o zrážkach alebo exekúcia
 196. Starobný dôchodok
 197. Zmena zrážkovej dane na preddavkovú od 01.01.2011
 198. Má byť konateľ s.r.o.-zahraničná osoba prihlásený do poisťovní ?
 199. ZP-nerovnomerné rozvrhnutie prac.času DOVOLENKA
 200. Preukaz ŤZP
 201. zdravotne poistenie a SZCO dochodca
 202. minimálny základ ZP 2010?
 203. MD/RD/dovolenka
 204. nepravidelný príjem a ZP
 205. skoncenie PP - organizacna zmena, dohoda... ???
 206. Kompenzácia stravného
 207. Poplatky v druhom pilieri majú narásť
 208. pracovný pomer- neurčitá doba
 209. vypocet poistneho do ZP a SP - Vymeriavaci zaklad
 210. Praca na autorsku zmluvu - povinnosti?
 211. Mám nárok na mzdu uvádzanú v zmluve?
 212. Zaradenie do pracovnej triedy, absolventka, Ing.
 213. školská jedáleň
 214. Ukoncenie zivnosti - podpora
 215. cena auta v CZK a prepocet 1% zo VC.Ako na to?
 216. Preplatenie dovolenky
 217. chcela by som sa spýtať. Som SZČO + externá študentka. Mám platiť ZDRAV. POISTENIE??
 218. daňový bonus rodičia nie sú manželia
 219. kratenie prac. času
 220. Vyplatenie cesty do práce
 221. Dochodca, maximalny prijem, aby nevnikla povinnost platit odvody do poistovni
 222. Preco nas pan minister nema rad?
 223. invalidny dochodca - kuric
 224. Odmena zamestnanca v r 2011 za rok 2010 a soc.poist.
 225. zamestnanec a zároveň konateľ s nepavid. príjmom - vreckové
 226. Predčasný dôchodca a OP na daňovníka
 227. odvody SP
 228. RZZP
 229. vypočet mzdy pocas Pn
 230. študent denného študia,zamestnaný. Je nárok na daňový bonus?
 231. dotaz k odmenam
 232. Ukončenie PP na dobu určitú
 233. je možné vykonať ročné zúčtovanie aj spätne za roky 2005-2010?
 234. Vypoved a odstupne platit ci nie?
 235. Zdravotné odvody pre obchodovanie s cennými papiermi na dieťa
 236. Praktikanti a čas na obed
 237. Zaradenie pedagogického asistenta
 238. Doba určitá a odchod namaterskú.
 239. Invalidný dôchodca a RZD
 240. Ročné zúčtovanie dane a zrážková daň
 241. Nezd. časť na manžela
 242. RZZP dôchodkyňa - roky 2005,2006 (nezhody s klientom)
 243. zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 244. Iný dát.nástupu na MAT zo ZAM a iný dátum nástupu z DNPO k tomu istému dieťaťu
 245. dohoda o ukonceni prac.pomeru §60
 246. Dohoda o brigádnickej práci študenta a odhlásenie zo SP
 247. Konatel a odvody 2011
 248. Olymp-správny výpočet mzdy
 249. PN-ka a urad práce
 250. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov